Laidiens: 18.07.2017., Nr. 141

Izsoles

OP 2017/141.IZ1

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 109.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Celherte-Ozola, prakses vieta: Mātera iela 55, Jelgava, paziņo, ka tiek rīkota pirmā izsole Andra Tropika nekustamajam īpašumam Krasta ielā 52, Jēkabpilī, kas sastāv no zemes gabala 579 kv.m platībā un kura atrodas dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 56010012912001) ar kopējo platību 70 kv.m., būve - saimniecības ēka (kadastra apzīmējums 56010012912002) ar kopējo platību 10 kv.m., būve - šķūnis (kadastra apzīmējums 56010012912003), ar kopējo platību 10 kv.m, kadastra Nr. 5601 001 2912. Piedzinēji: SIA "Niko Loto", juridiskā adrese: Brīvības iela 58, Jēkabpils.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums - EUR 10 400,00. Izsoles sākumcena - EUR 10 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 8. augustam (datums, līdz kuram izsoles rīkotāja kontā jābūt saņemtai nodrošinājuma maksai un lūgumam par autorizāciju dalībai izsolē) ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1040,00 apmērā tiesu izpildītājas Agneses Celhertes-Ozolas, reģ. Nr. LV18038511080, depozīta kontā Nr. LV19TREL919911000100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, lietā Nr.00602/109/2011, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākums - 2017. gada 19. jūlijs un izsoles noslēgums - 2017. gada 18. augusts plkst.13.00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Uzziņas pa tālr. 63014917, 20388465. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Gintaram Aleksanderam piederošā nekustamā īpašuma Pavasara iela 5 - 2, Jelgava, kadastra Nr. 0900 902 1352, pirmo izsoli. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 38,7 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 3870/24620 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 09000010341001), būves (kadastra apzīmējums 09000010341002) un zemes (kadastra apzīmējums 09000010341). Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 6600,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 6600,00. Izsoles solis - EUR 330,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2017. gada 20. jūlijā un izsoles noslēgums - 2017. gada 21. augustā plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 9. augustam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 660,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00706/110/2017 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ3

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Dinai Ieviņai piederošā nekustamā īpašuma Dārza iela 1 - 14, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., kadastra Nr. 5452 900 0226, pirmo izsoli. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa, kas izvietots specprojekta daudzdzīvokļu ēkas 4. un 5.stāvā ar kopējo platību 86,8 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 868/14227 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 54520040306001) un zemes (kadastra apzīmējums 54520040306). Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 9000,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 9000,00. Izsoles solis - EUR 450,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2017. gada 20. jūlijā un izsoles noslēgums - 2017. gada 21. augustā plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 9. augustam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 900,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01032/110/2017 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ4

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Inesei Locai piederošā nekustamā īpašuma Dārzu iela 2 - 9, Jēkabpils, kadastra Nr. 5601 900 0127, pirmo izsoli. Piedzinējs - UAB "GELVORA" FILIĀLE LATVIJĀ, Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā ar kopējo platību 40,6 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 406/5301 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 56010012783001) un zemes (kadastra apzīmējums 56010012783). Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1900,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 1900,00. Izsoles solis - EUR 190,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2017. gada 20. jūlijā un izsoles noslēgums - 2017. gada 21. augustā plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 9. augustam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 190,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00607/110/2013 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ5

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Iritai Baidekalnei piederošo nekustamo īpašumu Rīgas iela 32-1, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra Nr. 5001 900 1712. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 53,3 m2. Kopīpašuma 533/9080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - AS Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukums 4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena EUR 3000. Izsoles solis EUR 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 21.07.2017. un noslēgsies 21.08.2017. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 10.08.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 300 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00339/097/2017 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ6

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, rīko bezmantinieku mantas - nekustamā īpašuma Valkas iela 3, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, kadastra Nr. 9678 003 2195 -, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3871 m2, dzīvojamās mājas un divām palīgēkām. Kreditors - AS Reverta, Brīvības iela 148A-1, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1900. Sākumcena EUR 1425. Izsoles solis EUR 100. Izsole sāksies 21.07.2017. un noslēgsies 21.08.2017. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 10.08.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 190 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00002/097/2016-BL un nekustamā īpašuma adresi, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Anitai Dobrei, Kristapam Dobrim. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.5, un pie tā piederošās 10000/69030 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (kadastra numurs 01000162016) -, kas atrodas Patversmes ielā 1 k-1, Rīgā, kadastra numurs 01009237046, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000078245-5. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 41 500,00. Izsoles sākumcena: EUR 41 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2017.gada 21. jūlijā. Izsoles noslēgums: 2017.gada 21. augustā pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē, līdz 2017.gada 10. augustam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8, pirmajā elektroniskajā izsolē pārdod bezmantinieka mantu. Kreditors: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, reģ.Nr.90001999188, Terēzas iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvoklis Nr.34, kas atrodas Garajā ielā 21, Rīgā, ar kopējo platību 49,03 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piekrītošā 4903/304745 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.0100 902 6131. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 23 300,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsole sāksies 18.07.2017. plkst. 13.00 un noslēgsies 17.08.2017. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 07.08.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu 2330,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ.kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas neatļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele, prakses vieta: Tērbatas iela 39-2, Rīga, pārdod pirmajā izsolē SIA SOUVENIRS I&N, piederošo kustamo mantu kā vienu izsoles priekšmetu - alkoholiskos dzērienus, dzintara izstrādājumus, suvenīrus, magnētus, nozīmītes, aproces, atslēgu piekariņus, smaržas, ziepes, keramikas izstrādājumus, T kreklus, adījumus, mēbeles, citus priekšmetus (vairāk nekā 1500 pozīcijas). Ar pilnu kustamās mantas sarakstu iespējams iepazīties tiesu izpildītājas prakses vietā: Tērbatas ielā 39-2, Rīgā (ieeja no pagalma puses) iepriekš nosūtot pieteikumu uz e-pastu: sandra.rundele@lzti.lv. Kustamās mantas kopējais novērtējums - izsoles sākumcena ir EUR 22 854,22 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri euro un 22 centi). Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles prakses vietā: Tērbatas ielā 39-2, Rīgā (ieeja no pagalma puses) 2017.gada 26.jūlijā plkst.10.30.

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ.Nr.05086610080, depozīta kontā Nr.LV31TREL9199097001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no kustamās mantas novērtējuma (EUR 2285,42).


OP 2017/141.IZ10

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Ilzei Raudziņai piederošo nekustamo īpašumu: teļu piebūves muižas kūts, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, kadastra Nr. 4272 507 0046. Nekustamais īpašums sastāv no divām kūts ēkām ar kopējo platību 537,1 m2. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinējs - AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena EUR 14 200. Izsoles solis EUR 500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 21.07.2017. un noslēgsies 21.08.2017. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 10.08.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 1420 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00654/097/2011 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ11

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Lidijai Kalvai piederošā nekustamā īpašuma Lielā iela 20 - 7, Jelgava, kadastra Nr. 0900 901 0052, pirmo izsoli. Piedzinējs - SIA "GELVORA", Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots "pēckara" laika daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā ar kopējo platību 52,5 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 525/13875 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 09000050162001) un zemes (kadastra apzīmējums 09000050162). Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 20 200,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 20 200,00. Izsoles solis - EUR 1010,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2017. gada 20. jūlijā un izsoles noslēgums - 2017. gada 21. augustā plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 9. augustam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 2020,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ.Nr.LV05046610019, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00551/107/2017 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ12

Izsole

Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 59, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, pirmajā izsolē pārdod SIA ARS RENT piederošo kustamo mantu kā vienu izsoles priekšmetu: riņķveida stropes 2T 2/4m - 400 gab., riņķveida stropes 2T 3/6m - 180 gab., riņķveida stropes 2T 4/8m - 100 gab., trošu strope ar konusiem galos TKR-113 - 300 gab., 8. klases ķēžu strope L=NKR99.8 - 145 gab., ķēdes spriegotājs 8mm - 120 gab., spriegotājs M22 - 40 gab., šeikelis 3.25T 831 - 300 gab. Novērtējums un izsoles sākumcena ir 10 685,00 EUR, izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21%. Izsole notiks 2017. gada 28.jūlijā plkst. 10.00, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Lazdāna birojā, Rīgā, Brīvības gatvē 226/4. Tālrunis informācijai 67220250.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties kustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV56TREL9199048001000, Valsts kase, kods TRELLV22, saņēmējs - zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, reģ. Nr. LV27126912604, nodrošinājuma summa 10 % apmērā no novērtējuma summas, norādot izpildu lietas Nr. 1256/059/2016.


OP 2017/141.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iec.Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta: Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, rīko otro labprātīgo izsoli nekustamajam īpašumam Matīsa ielā 87-12, Rīgā, kadastra Nr.0100 918 4315, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.30120 12, kas reģistrēts uz Vijas Hodirevas vārda un ieķīlāts par labu ABLV Bank, AS, Elizabetes iela 23, Rīga. Otrās labprātīgās izsoles sākumcena - 24 375,00 EUR (Civilprocesa likuma 616.pants). Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 24.07.2017. Izsoles noslēgums 23.08.2017. plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.08.2017. jāiemaksā nodrošinājuma summa 3250,00 EUR 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma Valsts kases depozīta kontā Nr.LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: VIJAI HODIREVAI piederošs nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.12 ar kopējo platību 47,62 kv.m un 4762/118107 pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves - šķūnis lit.003, šķūnis lit.004 un zemes gabala Matīsa ielā 87, Rīgā, kas ar kadastra Nr.0100 918 4315, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.30120-12.  

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. II daļas 2.iedaļas 2.1.ieraksts: Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 23.novembra hipotēkas līgums Nr.23895/01. Grozīts

2.2. II daļas 2.iedaļas 3.1.ieraksts: Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 23.novembra hipotēkas līgums Nr.23896/01.

2.3. II daļas 2.iedaļas 5.1 ieraksts: Grozīts ieraksts Nr.2.1. (žurnāla Nr.300001826405, 06.12.2006.) daļā, papildinot aizlieguma pamatu. Pamats: 2010.gada 26.novembra hipotēkas līguma pārjaunojums Nr.23895/01.

2.4. III daļas 1.iedaļas 1.1.ieraksts: Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām. Pamats: 2004.gada 31.marta pirkuma līgums.

2.5. IV daļas 1., 2.iedaļas 2.1.ieraksts: Nostiprināta kā otrā hipotēka (aizdevuma summa Ls 60 370,48). Procentu likme: 6M Euribor + 2,1%. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš: saskaņā ar 2006.gada 23.novembra Hipotekārā Kredīta līgumu Nr.23895. Kreditors: Akciju sabiedrība "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006.gada 23.novembra hipotekārā kredīta līgums Nr.23895, 2006.gada 23.novembra hipotēkas līgums Nr.23895/01. Nostiprinātās hipotēkas summas apmērs 72 444,58 LVL. Grozīts

2.6. IV daļas 1., 2.iedaļas 3.1.ieraksts: Nostiprināta kā trešā hipotēka (aizdevuma summa Ls 9150,51). Procentu likme: 6M Euribor + 7%. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2006.gada 23.novembra Hipotekārā Kredīta līgumu Nr.23896. Kreditors: Akciju sabiedrība "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006.gada 23.novembra Hipotekārā kredīta līgums Nr.23896, 2006.gada 23.novembra hipotēkas līgums Nr.23896/01. Nostiprinātās hipotēkas summas apmērs 10 980,61 LVL.

2.7. IV daļas 3.iedaļas 1.1.ieraksts: Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr.2.1 (žurnāla Nr.300001826405, 06.12.2006.) daļā: palielināta kredīta summa par LVL 6360,17 un noteikta LVL 64 659,37. Procentu likme: saskaņā ar 2010.gada 26.novembra papildvienošanās hipotekārā kredīta līgumam Nr.23895. Pamats: 2010.gada 26.novembra papildvienošanās hipotekārā kredīta līgumam Nr.23895, 2010.gada 26.novembra hipotēkas līguma pārjaunojums Nr.23895/01. Nostiprinātās hipotēkas summas apmērs 77 591,24 LVL.  

3. Otrās labprātīgās izsoles sākumcena: 24 375,00 EUR.  

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā:

1) visa summa, ko viņš nosolījis;

2) Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;

3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.  

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 3250,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit euro) apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsoles solis - nosaka tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilprocesa likuma 606.panta sesto daļu;

6.6. izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

6.6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

6.6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

6.6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa);

6.6.4. izsoles norises laikā, izņemot Civilprocesa likuma 608.panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

6.7. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

6.8. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.38 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltiņa, prakses vieta: Rīga, Brīvības iela 68-15, pārdod otrajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) Nikolajam Šaligam piederošās ½ domājamās daļas un Vjačeslavam Šaligam piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas tiek pārdots kā viens vesels - zemes gabala 0,068 ha platībā, un uz tā esošās zemesgrāmatā reģistrētās, ekspluatācijā nenodotās apbūves: jaunbūve dārza māja (kadastra apzīmējums 8070 018 1295 001) un jaunbūve palīgēka (kadastra apzīmējums 8070 018 1295 002) -, kas atrodas "Veckalni 130", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 018 1295. Piedzinēja: Tatjana Maņuka. Izsoles sākumcena 75% no pirmās izsoles sākumcenas (40 500,00 EUR) - 30 375,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākums 2017.gada 20.jūlijā. Izsoles noslēgums 2017.gada 21.augustā plkst. 13.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 9.augustā zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Baltiņas, reģ.Nr.11088112334, depozīta kontā LV86TREL9199028001000, Valsts kasē, TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 4050,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iec.Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta: Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, rīko pirmo labprātīgo izsoli nekustamajam īpašumam Tekstilnieku ielā 11-5, Rīgā, kadastra Nr.0100 917 6072, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27358 5, kas reģistrēts uz Nikolaja Ribakova vārda un ieķīlāts par labu ABLV Bank, AS, Elizabetes iela 23, Rīga. Otrā labprātīgās izsoles sākumcena - 21 750,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 24.07.2017. Izsoles noslēgums 23.08.2017. plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.08.2017. jāiemaksā nodrošinājuma summa 2900,00 EUR Valsts kases depozīta kontā Nr.LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: NIKOLAJAM RIBAKOVAM piederošs nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.5 ar kopējo platību 100,90 kv.m un 1009/6416 pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes Tekstilnieku ielā 11, Rīgā, kas ar kadastra Nr.0100 917 6072, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27358-5.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi. Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3597 reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. II daļas 2.iedaļas 4.1.ieraksts: Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 20.februāra hipotēkas līgums Nr.08-K-0414/01.

2.2. III daļas 1. iedaļas 1.1. ieraksts: Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām. Pamats: 2000.gada 7.decembra pirkuma līgums.

2.3. IV daļas 1., 2.iedaļas 3.1.ieraksts: Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma pamatsumma: LVL 52 161,04. Procentu likme: saskaņā ar 2008.gada 20.februāra hipotekārā kredīta līgumu Nr.08-K-0414. Līgumsods: 0,5% dienā par katru kavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2008.gada 20.februāra hipotekārā kredīta līgumu Nr.08-K-0414. Kreditors: Akciju sabiedrība "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2008.gada 20.februāra hipotekārā kredīta līgums Nr.08-K-0414, 2008.gada 20.februāra hipotēkas līgums Nr.08-K-0414/01. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 62 593,25 LVL.

3. Otrās labprātīgās izsoles sākumcena: 21 750,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā:

1) visa summa, ko viņš nosolījis;

2) Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;

3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 2900,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro) apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsoles solis - nosaka tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilprocesa likuma 606.panta sesto daļu;

6.6. izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

6.6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībniek;

6.6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

6.6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa);

6.6.4. izsoles norises laikā, izņemot Civilprocesa likuma 608.panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

6.7. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

6.8. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ16

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Karīnai Baumgartenai piederošā nekustamā īpašuma Kalnciema ceļš 132B, Jelgava, kadastra Nr. 0900 032 0063, pirmo izsoli. Piedzinējs - AS Citadele banka, Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 09000320063, un kopējo platību 5965 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2800,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 2800,00. Izsoles solis - EUR 280,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2017. gada 20. jūlijā un izsoles noslēgums - 2017. gada 21. augustā plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 9. augustam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 280,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ.Nr.LV05046610019, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00172/107/2017 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ17

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko otro izsoli Jurģim Liepiņam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinēji: SIA PlusPlus Baltic Re, Gunāra Astras iela 1C, Rīga 2.Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils. Hipotekārais kreditors: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Parādnieks: Jurģis Liepiņš. Nekustamā īpašuma adrese: Kraujas iela 4, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 020 1232, sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 8879 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums 6200,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 4650,00 EUR Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 13.augustam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 650,00 EUR un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 24.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 23.augusts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ18

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Vitoldam Jaundžeikaram piederošo nekustamo īpašumu Brīvības ielā 27 - 44, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 900 8339. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 12,2 m2 platībā un 1218/186367 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 21000110411001) un zemes (kadastra apzīmējums 21000110411). Piedzinēji: Valsts kase, adrese: Smilšu iela 7, Rīga; LR IeM Valsts policija, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 700,00 EUR. Izsoles solis: 40,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, jāiemaksā līdz 2017.gada 13.augustam ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i., 70,00 EUR, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 24.jūlijs plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 23.augusts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts saskaņā ar Civilprocesa likuma 581.pantu, 2017.gada 27.jūlijā, plkst.10.00 prakses vietā: Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod SIA Alex Group Latvia, adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1010, piederošo kustamo mantu: polietilēna plēves izstrādājumus, gatavo produkciju, nepabeigtos ražojumus, rezerves daļas ražošanas iekārtām un polietilēna krāsas, kā vienu izsoles priekšmetu. Ar pilnu kustamās mantas sarakstu iespējams iepazīties zvērināta tiesu izpildītāja birojā, kā arī pa tālruni 67693733. Kustamās mantas kopējais novērtējums - izsoles sākumcena sastāda 4122,37 EUR (četri tūkstoši viens simts divdesmit divi euro, 37 centi). Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (desmit procenti) no kustamās mantas novērtējuma summas (412,24 EUR).


OP 2017/141.IZ20

Izsole

Oļega Beļeviča maksātnespējas procesa administrators Guntars Koris, sertifikāts Nr.00057, prakses vieta: Bērzu iela 4, Gulbene, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli Oļegam Beļevičam piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Vasarnīca Nr.709", Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads (kadastra Nr.32800030112). Nekustamais īpašums kopumā sastāv no zemesgabala 0,074 ha, dzīvojamās mājas un 2 palīgēkām. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 1800 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis noteikts 100 EUR (viens simts euro). Izsole sākas 2017.gada 19.jūlijā plkst.13.00. Izsole tiks slēgta 2017.gada 18.augustā plkst. 13.00. Piedzinēji - kreditori.

Personai, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 8.augustam jāiemaksā administratora Guntara Kora, reģ.Nr.02046512554, kontā Nr. LV59HABA0551030727682, AS "Swedbank", nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (180 euro) un, izmantojot izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem persona var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālr. uzziņām 29111205.


OP 2017/141.IZ21

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Genādija Bekasova, pers. kods 110468-11014, maksātnespējas procesa administrators Māris Intlers, sertifikāts Nr.00429, prakses vieta: Brīvības gatve 209-1, Rīga, LV-1039, izziņo Genādijam Bekasovam, pers. kods 110468-11014, piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli ar šādiem noteikumiem. Izsolē tiks pārdots izsolāmais nekustamais īpašums - dzīvoklis Mālkalnes prospektā 4-3, Ogrē, kadastra Nr. 74019003350 -, kas sastāv no dzīvokļa 39,3 m2 platībā, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 3919/342264 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (būves kadastra apzīmējums 7401003347001) un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 3919/342264 kopīpašuma domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 74010030347), īpašuma tiesības uz novērtējamo īpašumu ir reģistrētas Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1504-3, turpmāk - Nekustamais īpašums. Piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 16 000 (sešpadsmit tūkstoši euro). Piedzinējs: nodrošinātais (hipotekārais) kreditors AS Swedbanka, NMK 40003074764, juridiskā adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, nostiprināta hipotēka. Nekustamā īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) un izsoles sākumcena ir EUR 16 000 (sešpadsmit tūkstoši euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 1000 EUR (viens tūkstotis euro). Izsole sākas 2017.gada 21.jūlijā. Izsole tiks slēgta 2017.gada 21.augustā plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 10.augustam (ieskaitot) jāiemaksā administratoram Mārim Intleram atvērtajā norēķinu kontā, konta numurs LV09PRTT0262018129926, AS "PrivatBank", nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma, t.i., 1600 EUR (viens tūkstotis EUR), maksājuma mērķī obligāti norādot, par kura īpašuma izsoli nodrošinājums iemaksāts, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Izsoles norises noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālr. uzziņām 26763819.


OP 2017/141.IZ22

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Mārtiņš Otomers, prakses vieta: Lāčplēša iela 2-3, Rīga, pārdod otrajā izsolē parādniekam Ērikam Ezeriņam, pers. kods 070674-10218, piederošo nekustamo īpašumu Vienības ielā 42A, dz. 55, Daugavpilī. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 34,6 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 3455/300122 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 05000010834001) un zemes (kadastra apzīmējums 05000010834), kura īpašuma tiesības reģistrētas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 4494-55 ar kadastra Nr. 05009009155). 2006. gada 5. jūnijā ir noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums uz nenoteiktu laiku ar personu, kura dzīvo minētajās telpās. Nodrošinātais kreditors - "Swedbank" AS, reģ. Nr. 40003074764, juridiskā adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 4000,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017. gada 11. augustam ir jāiemaksā Mārtiņa Otomera, pers. kods 230181-12716, bankas kontā Nr. LV87LATB0002020388164, banka AS "Norvik Banka", nodrošinājuma summa 10% (EUR 400,00) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas un jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums un laiks - 2017. gada 18. augustā plkst. 13.00; izsoles noslēguma datums un laiks - 2017. gada 18. septembrī plkst. 13.00. Tālr. papildu informācijai 67242023. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/141.IZ23

Izsole

Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli garāžas ēku un zemesgabala Airu ielā 117B, Rīgā, 399/1528 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz telpu grupām Nr.008, Nr.009 un Nr.010. Izsoļu sākumcenas: telpu grupai Nr.008 - 1850 EUR; telpu grupai Nr.009 - 1798 EUR; telpu grupai Nr.010 - 1824 EUR. Izsoles notiks 25.08.2017. plkst.11.00 R.Vāgnera ielā 5 (202.telpā), Rīgā. Pieteikties dalībai izsolēs var līdz 17.08.2017. plkst.16.00 R.Vāgnera ielā 5 (424. telpā), Rīgā. Vairāk informācijas mājaslapā www.rdid.lv sadaļā "Pārdod/Izsludinātās izsoles". Tālr. uzziņām 25666566, 67026307.


OP 2017/141.IZ24

Izsole

Jaunpils novada dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Aizkalna lauks" Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra Nr. 9056 008 0099, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 10,65 ha, tas nav apbūvēts, visa platība ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Izsole notiks 2017.gada 22.augustā plkst.10.30 Jaunpils novada domes sēžu zālē, "Ērģelniekos", Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Objekta nosacītā cena EUR 120 000,00. Izsoles sākumcena - EUR 96 000,00, nodrošinājums - EUR 9600,00, dalības maksa - EUR 150,00 (fiziskām personām) vai EUR 300,00 (juridiskām personām). Izsoles solis - EUR 1000,00. Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 21.augustam plkst. 12.00 jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā AS "Swedbank", konta Nr. LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Aizkalna lauks" otrās izsoles nodrošinājums". Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma "Aizkalna lauks" otrās izsoles dalības maksa". Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2017.gada 7.augustā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr. 63180994, mob. tālr. 29209173. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.jaunpils.lv. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2017.gada 5.septembrim.


OP 2017/141.IZ25

Izsole

Jaunpils novada dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Jurģu ambulance", Jurģos, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra apzīmējums 9056 006 0137, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,3955 ha un uz tās esošās būves, kas reģistrēta Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā kā būve ar nenoskaidrotu piederību, tā nav ierakstīta zemesgrāmatā. Izsole notiks 2017.gada 22.augustā plkst.11.00 Jaunpils novada domes sēžu zālē "Ērģelniekos", Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Objekta nosacītā cena EUR 8000,00. Izsoles sākumcena - EUR 6400,00, nodrošinājums - EUR 640,00, dalības maksa - EUR 150,00 (fiziskām personām) vai EUR 300,00 (juridiskām personām). Izsoles solis - EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 21.augustam plkst. 12.00 jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā AS "Swedbank", konta Nr. LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Jurģu ambulance" otrās izsoles nodrošinājums". Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma "Jurģu ambulance" otrās izsoles dalības maksa". Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2017.gada 7.augustā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr. 63180994, mob. tālr. 29209173. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.jaunpils.lv. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2017.gada 5.septembrim.


OP 2017/141.IZ26

Izsole

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073. Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr. "Ceļmalas 2", dz.14, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr. 5090 900 0251, un sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 36,20 kv.m, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 353/11023 domājamo daļu. Izsoles noteikumi pieejami http://www.lau.lv/pub/index.php?id=218. Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Alūksnes CR Gulbenes nodaļas vadītāju Rolandu Luiku, tālr. 26533228.

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes CR Gulbenes nodaļas administrācijas telpās "Ceļmalas", Stradu pagasts, Gulbenes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš saskaņojot laiku ar Rolandu Luiku, tālr. 26533228. Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2017.gada 27.jūlijā plkst. 16.00. Izsoles norises vieta un laiks: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes CR Gulbenes nodaļas administrācijas telpās "Ceļmalas", Stradu pagasts, Gulbenes novads, 2017.gada 28.jūlijā plkst. 11.00. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. Objekta nosacītā (sākuma) cena: 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi). Paaugstinājuma solis: 100,00 EUR (simts euro un nulle centi). Objekta cena ar PVN netiek aplikta. Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - Nordea Bank AB Latvijas filiāle, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1) reģistrācijas maksa 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro un nulle centi) apmērā ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Ceļmalas-2"-14, izsoles reģistrācijas maksa". Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta;

2) drošības nauda 130,00 EUR (simtu trīsdesmit euro un nulle centi) ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Ceļmalas-2"-14, izsoles drošības nauda".

Pirmpirkuma tiesību nav. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: nav. Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: nav.


OP 2017/141.IZ27

Izsole

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073. Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr. "Ceļmalas 2", dz.16, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr. 5090 900 0262, un sastāv no četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 82,30 kv.m, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 829/11023 domājamo daļu. Izsoles noteikumi: pieejami http://www.lau.lv/pub/index.php?id=218. Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Alūksnes CR Gulbenes nodaļas vadītāju Rolandu Luiku, tālr. 26533228.

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes CR Gulbenes nodaļas administrācijas telpās "Ceļmalas", Stradu pagasts, Gulbenes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš saskaņojot laiku ar Rolandu Luiku, tālr. 26533228. Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2017.gada 27.jūlijā plkst. 16.00. Izsoles norises vieta un laiks: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes CR Gulbenes nodaļas administrācijas telpās "Ceļmalas", Stradu pagasts, Gulbenes novads, 2017.gada 28.jūlijā plkst. 11.30. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. Objekta nosacītā (sākuma) cena: 4900,00 EUR (četri tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Paaugstinājuma solis: 200,00 EUR (divi simti euro un nulle centi). Objekta cena ar PVN netiek aplikta. Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - Nordea Bank AB Latvijas filiāle, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1) reģistrācijas maksa 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro un nulle centi) apmērā ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Ceļmalas-2"-16, izsoles reģistrācijas maksa". Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta;

2) drošības nauda 490,00 EUR (četri simti deviņdesmit euro un nulle centi) ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Ceļmalas-2"-16, izsoles drošības nauda".

Pirmpirkuma tiesību nav. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: objekts ir izīrēts, noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums ar līguma darbības termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt uz 1 (vienu) gadu. Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: nav.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)