Laidiens: 29.06.2017., Nr. 128

Tiesu nolēmumi

OP 2017/128.TS1

Ar Rīgas rajona tiesas 2017.gada 6.jūnija spriedumu civillietā Nr. 33738516 nospriests: grozīt ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2002.gada 31.janvāra spriedumu civillietā Nr.C32242401/527-02/C-527/4 MIHAILAM PODOPRIGORAM, pers. kods 270874-10408, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu un ierobežot Mihailam Podoprigoram, pers. kods 270874-10408, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

2) darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības vešana;

5) pārstāvība valsts, pašvaldību un citās iestādēs.

Noteikt, ka Mihaila Podoprigoras, pers. kods 270874-10408, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Mihailam Podoprigoram, pers. kods 270874-10408, ir ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 27.jūnijā.


OP 2017/128.TS2

Ar Rīgas rajona tiesas 2017.gada 6.jūnija spriedumu civillietā Nr.C33737716 nospriests: grozīt ar Cēsu rajona tiesas 2003.gada 25.marta spriedumu civillietā Nr.C11037603 ARTŪRAM CELMIŅAM, pers. kods 200682-11321, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu.

Noteikt, ka Artūrs Celmiņš, pers. kods 200682-11321, rīkojas patstāvīgi ar viņa rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem līdz 10 euro apmēram.

Ierobežot Artūram Celmiņam, pers. kods 200682-11321, rīcībspēju šādās jomās:

1) pārstāvība attiecībās ar trešajām personām, tostarp, valsts, pašvaldības, finanšu, apdrošināšanas, ārstniecības, sociālās palīdzības, pasta un citās iestādēs;

2) maksājumu saņemšana un izdarīšana par summu virs 10 euro;

3) darījumu slēgšana;

4) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

5) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Noteikt, ka Artūra Celmiņa, pers. kods 200682-11321, aizgādne rīkojas patstāvīgi, visās jomās, kurās Artūram Celmiņam, pers. kods 200682-11321, ir ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 27.jūnijā.


OP 2017/128.TS3

Ar Limbažu rajona tiesas 2017.gada 1.jūnija spriedumu civillietā C21036017 noteikt rīcībspējas ierobežošanu ANTOŅINAI ĶIRSEI, pers. kods 021134-10305, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldīšanā, pensijas saņemšanā, Antoņinas Ķirses aprūpes un kopšanas organizēšanā. Šajās jomās aizgādnis rīkosies patstāvīgi.

Nodibināt Antoņinai Ķirsei, pers. kods 021134-10305, aizgādnību.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 22.jūnijā.


OP 2017/128.TS4

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru ierobežoja personai Marinai Bernatei, pers. kods 130958-10201, rīcībspēju un kurā nosprieda: ierobežot MARINAI BERNATEI, pers. kods 130958-10201, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana; pabalstu un pensijas saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana, apgrūtināšana ar lietu tiesībām; pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs, finanšu iestādēs, neierobežojot Marinas Bernates personiskās nemantiskās tiesības.

Nodibināt Marinai Bernatei, pers. kods 130958-10201, aizgādnību un noteikt, ka Marinas Bernates aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Marinai Bernatei ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12183417 stājies likumīgā spēkā 2017. gada 27. jūnijā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)