Laidiens: 26.06.2017., Nr. 125

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2017/125.PD1

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

"Būvprojekta izstrāde projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā" īstenošanai". (ID Nr. LA2017/03-KF)

1. Pasūtītājs: SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS", reģ.Nr.42403015020, K.Barona ielā 49, Ludza, LV-5701, kontaktpersona: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Sviklāns, tālrunis 26318125, e-pasts: sia.la@inbox.lv

2. Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums: "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā"

3. Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvprojekta izstrāde projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā" īstenošanai". (ID Nr. LA2017/03-KF)

4. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana

5. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA "Ekolat", reģ.Nr.41503009958

6. Pretendenta piedāvātā līgumcena: 82 515.00 EUR bez PVN, t.sk. būvprojekta izstrādes pakalpojums - 75 015,00 EUR bez PVN un autoruzraudzības pakalpojums - 7500,00 EUR bez PVN

7. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 21.06.2017.


OP 2017/125.PD2

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) paziņo

ka, ir veikti grozījumi darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos.

Veiktie grozījumi un informācija par projektu iesniegumu atlasi pieejama CFLA tīmekļa vietnē: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-1.

Papildus informējam, ka 2017.gada 28.jūnijā plkst. 10.00 Ekonomikas ministrijā, Brīvības ielā 55, 224.telpā, Rīgā notiks informatīvs seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu minētās darbības programmas ietvaros. Pieteikšanās semināram un darba kārtība pieejama CFLA tīmekļa vietnē: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)