Laidiens: 15.06.2017., Nr. 119 (5946)

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2017/119.PD1

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 17/135/AK "Katlu mājas Gobas ielā 33A avārijas kurināmā sistēmas modernizācija ar papildus dīzeļdegvielas tvertnes uzstādīšanu".

Iepazīties ar atklāta konkursa dokumentiem var katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) pēc Latvijas laika AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2. korpusā, 206. kabinetā.

Atklāta konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot 15,69 EUR (t. sk. PVN 21 %) norēķinu kontā, AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV 40003286750, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konts LV18RIKO0002013025455, un iesniedzot maksājuma uzdevumu. Nolikuma izsniegšana elektroniskā formā nav paredzēta.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 7. jūlijs plkst. 11.00 pēc Latvijas laika.

Kontaktpersona: siltumavotu direktors I. Urtāns, tālr. 67017357, fakss 67017363.


OP 2017/119.PD2

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 17/160/AK "Par tiesībām noslēgt līgumu AS "RĪGAS SILTUMS" radioreleju līniju tehniskajai apkopei un remontam".

Iepazīties ar atklāta konkursa dokumentiem var katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2. korpusā, 2. kabinetā.

Nolikumu elektroniski var saņemt pēc rakstiska pieprasījuma iesniegšanas AS "RĪGAS SILTUMS" (e-pasta adrese: vineta.abele@rs.lv; fakss 67017363), norādot saņēmēja elektronisko adresi, nosaukumu, pasta adresi, tālruņa numuru un faksu.

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš: 2017. gada 29. jūnijs plkst. 14.00.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju dienesta vadītājs V. Kušķis, tālr. 67017285, fakss 67017363.


OP 2017/119.PD3

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230

IZSLUDINA SARUNU PROCEDŪRU

"Vājstrāvas tīklu un elektrotīklu sadales skapju un materiālu pirkums un piegāde" (ID Nr. IPR-48401)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2017. gada 13. jūlijam plkst. 10.00.

Informācija par sarunu procedūru - AS "Latvenergo" mājaslapā http://www.latvenergo.lv/lat/iepirkumi_konkursi_piedavajumi/iepirkumi/iepirkumu_proceduras/

Nolikumu elektroniskā formā var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: ivars.runkovskis@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda komersanta nosaukums, rekvizīti, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs.

Kontaktpersona - AS "Latvenergo" Iepirkumu daļas projektu vadītājs Ivars Runkovskis, tālr. +371 67728267, fakss +371 67728880, e-pasta adrese: ivars.runkovskis@latvenergo.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)