Laidiens: 12.06.2017., Nr. 116

Tiesu nolēmumi

OP 2017/116.TS1

Ar Rīgas rajona tiesas 2017.gada 3.maija spriedumu civillietā Nr.C33661316 KIRILAM KARAKULOVAM, pers. kods 141293-12791, noteikti rīcībspējas ierobežojumi: apmierināt Rīgas rajona prokuratūras pieteikumu par rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu Kirilam Karakulovam.

Noteikt Kirilam Karakulovam, pers. kods 141293-12791, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā; interešu pārstāvībā valsts un pašvaldības iestādēs.

Nodibināt Kirilam Karakulovam, pers. kods 141293-12791, aizgādnību un noteikt, ka piemērotā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis ir tiesīgs rīkoties patstāvīgi.

Uzdot Baldones novada bāriņtiesai iecelt Kirilam Karakulovam, pers. kods 141293- 12791, aizgādni.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 (divdesmit) dienu laikā no pilna sprieduma sastādīšanas dienas Rīgas apgabaltiesā, apelācijas sūdzību iesniedzot Rīgas rajona tiesā. Pilna tiesas sprieduma sastādīšanas datums - 2017.gada 17.maijs.

Spriedums stājies spēkā 2017.gada 7.jūnijā.


OP 2017/116.TS2

Ar Rīgas rajona tiesas 2017.gada 11.maija spriedumu civillietā Nr.C33711116 nospriests: atcelt daļēji ar Siguldas tiesas 2005.gada 14.novembra spriedumu lietā Nr.C35056305 AIVARAM KRŪMIŅAM, pers. kods 041041-12305, noteikto pilnīgas rīcībspējas ierobežojumu.

Noteikt, ka Aivaram Krūmiņam, pers. kods 041041-12305, rīcībspējas ierobežojams saglabājams šādās jomās: pārstāvībā attiecībās ar trešajām personām, tostarp pārstāvībā valsts, pašvaldības, finanšu, apdrošināšanas, ārstniecības, sociālās palīdzības, pasta un citās iestādēs; maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka Aivara Krūmiņa, pers. kods 041041-12305, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Aivaram Krūmiņam ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 1.jūnijā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)