Laidiens: 09.06.2017., Nr. 115 (5942)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2017/115.KM1

Paziņojums kreditoriem par uzņēmuma reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANGLIKĀŅU BAZNĪCA", reģ. Nr. 40003503198, juridiskā adrese: Pils iela 9-9, Rīga, LV-1050, dalībnieks 2017. gada 22. maijā pieņēma lēmumu par reorganizāciju. Reorganizācijas veids: pievienošana.

Pievienojamā sabiedrība: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANGLIKĀŅU BAZNĪCA", reģ. Nr. 40003503198, juridiskā adrese: Pils iela 9-9, Rīga, LV-1050. Iegūstošā sabiedrība: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUDA un K", reģ. Nr. 40003758287, juridiskā adrese: Tēriņu iela 55-4, Rīga, LV-1058.

Pievienojamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ANGLIKĀŅU BAZNĪCA" darījumi iegūstošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NAUDA un K" grāmatvedībā tiek uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem ar dienu, kad reorganizācija ir reģistrēta Komercreģistrā. Pēc reorganizācijas procesa pabeigšanas (t. i., pēc reģistrācijas Komercreģistrā) iegūstošā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUDA un K" atbild par visām pievienojamās sabiedrības saistībām. Pievienojamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANGLIKĀŅU BAZNĪCA" beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Visi kreditori var pieteikt savas prasības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ANGLIKĀŅU BAZNĪCA" valdei, biroja adrese: Kapseļu iela 25-8/9, Rīga, LV-1046, viena mēneša laikā no šī paziņojuma publikācijas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2017/115.KM2

Paziņojums kreditoriem par uzņēmuma reorganizāciju

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NAUDA un K", reģ. Nr. 40003758287, juridiskā adrese: Tēriņu iela 55-4, Rīga, LV-1058, dalībnieks 2017. gada 22. maijā pieņēma lēmumu par reorganizāciju. Reorganizācijas veids: pievienošana.

Pievienojamā sabiedrība: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANGLIKĀŅU BAZNĪCA", reģ. Nr. 40003503198, juridiskā adrese: Pils iela 9-9, Rīga, LV-1050. Iegūstošā sabiedrība: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUDA un K", reģ. Nr. 40003758287, juridiskā adrese: Tēriņu iela 55-4, Rīga, LV-1058.

Pievienojamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ANGLIKĀŅU BAZNĪCA" darījumi iegūstošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NAUDA un K" grāmatvedībā tiek uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem ar dienu, kad reorganizācija ir reģistrēta Komercreģistrā. Pēc reorganizācijas procesa pabeigšanas (t.i., pēc reģistrācijas Komercreģistrā) iegūstošā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUDA un K" atbild par visām pievienojamās sabiedrības saistībām. Pievienojamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANGLIKĀŅU BAZNĪCA" beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Visi kreditori var pieteikt savas prasības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NAUDA un K" valdei, biroja adrese: Kapseļu iela 25-8/9, Rīga, LV-1046, viena mēneša laikā no šī paziņojuma publikācijas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2017/115.KM3

Paziņojums par darbības izbeigšanu un likvidāciju

2017. gada 19. maijā ir pieņemts lēmums par biedrības "Bērnu nākotne" (reģ. Nr. 40008046362, juridiskā adrese: Prūšu iela 15, k-1-16, Rīga, LV-1057) darbības izbeigšanu un biedrības likvidāciju. Kreditoru prasījumi rakstveidā sešu mēnešu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas dienas iesniedzami biedrības "Bērnu nākotne" juridiskajā adresē Prūšu ielā 15, k-1-16, Rīgā, LV-1057.


OP 2017/115.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "Baltic Energy", reģistrācijas numurs 40103396296, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 77-45, Rīga, LV-1013, paziņo, ka 25.05.2017. pieņemts lēmums par reorganizāciju: veikt komercsabiedrību reorganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot SIA "Sky energo", reģistrācijas numurs 40103652453, juridiskā adrese: Acones iela 14B, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 (iegūstošā sabiedrība), SIA "Baltic Energy", reģistrācijas numurs 40103396296, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 77-45, Rīga, LV-1013 (pievienojamā sabiedrība).

Saskaņā ar Komerclikuma 345. panta nosacījumiem lūdzam visus SIA "Baltic Energy", reģistrācijas numurs 40103396296, kreditorus, kuriem līdz lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai bija prasījuma tiesības pret sabiedrību, pieteikt savas kreditoru prasības SIA "Baltic Energy", reģistrācijas numurs 40103396296, tās juridiskajā adresē Krišjāņa Valdemāra ielā 77-45, Rīga, LV-1013, SIA "Baltic Energy", reģistrācijas numurs 40103396296, viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2017/115.KM5

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "Sky energo", reģistrācijas numurs 40103652453, juridiskā adrese: Acones iela 14B, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, paziņo, ka 25.05.2017. pieņemts lēmums par reorganizāciju: veikt komercsabiedrību reorganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot SIA "Sky energo", reģistrācijas numurs 40103652453, juridiskā adrese: Acones iela 14B, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 (iegūstošā sabiedrība), SIA "Baltic Energy", reģistrācijas numurs 40103396296, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 77-45, Rīga, LV-1013 (pievienojamā sabiedrība).

Saskaņā ar Komerclikuma 345. panta nosacījumiem lūdzam visus SIA "Sky energo", reģistrācijas numurs 40103652453, kreditorus, kuriem līdz lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai bija prasījuma tiesības pret sabiedrību, pieteikt savas kreditoru prasības SIA "Sky energo", reģistrācijas numurs 40103652453, tās juridiskajā adresē Acones ielā 14B, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, SIA "Sky energo", reģistrācijas numurs 40103652453, viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2017/115.KM6

Paziņojums par biedrības darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu

Biedrība "EM 2" (vienotais reģistrācijas numurs 50008150801) paziņo par darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu, pamatojoties uz 29.05.2017. biedru sapulces protokolu Nr.29-05-2017/ 1 un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 02.06.2017. lēmumu Nr.6-24/76483. Kreditoru prasījumi piesakāmi trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", korespondenci nosūtot uz biedrības juridisko adresi Rīgā, Emiļa Melngaiļa ielā 2-1, LV-1010.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)