Laidiens: 08.06.2017., Nr. 114 (5941)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2017/114.UT1

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C28361416 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Irinu Terentjevu par parāda piedziņu. Tiesa aicina atbildētāju IRINU TERENTJEVU, pers. kods 130470-10541, pēdējā zināmā dzīvesvieta Rīgā, Gregora ielā 4-46, ierasties uz tiesas sēdi 2017. gada 13. septembrī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 112. zālē. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2017/114.UT2

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C32154917 (lietvedības Nr. C-1549-17/2) SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasībā pret Ināru Volubuevu par naudas piedziņu. Lūdzam atbildētāju INĀRU VOLUBUEVU, dzim. 1995. gada 30. maijā, ierasties uz tiesas sēdi, kas nozīmēta 2017. gada 10. oktobrī plkst. 13.30 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 5. stāvā, 517. zālē. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2017/114.UT3

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30417315 (lietvedības Nr. C-0838-17/20) Veronikas Gribas prasībā pret Denisu Gribu par laulības šķiršanu. Lūdzam DENISU GRIBU, dzim. 1982. gada 25. martā, ierasties uz tiesas sēdi 2017. gada 20. septembrī plkst. 10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 2. stāvā, 12. zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2017/114.UT4

GAIDA ŠUMAKERE, dzim. 1966. gada 13. oktobrī, kuras deklarētā dzīvesvieta ir River Lane 2, Sundays well, Cork city, Īrijā, un RAIMONDS BALAMS, dzim. 1969. gada 12. janvārī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Mālkalnu ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2017. gada 18. septembrī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, 209. tiesas sēžu zālē, kā atbildētāji civillietā Nr. C31163116 AS "Swedbank" prasībā pret Baibu Balamu, Raimondu Balamu, Ilmāru Šumakeru, Rasmu Valdmani un Gaidu Šumakeri par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2017/114.UT5

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29433016, C-1385-17/22, SIA "Julianus Inkasso Latvija" maza apmēra prasībā pret Irinu Balodi par naudas piedziņu. Atbildētājai IRINAI BALODEI, dzim. 1961. gada 11. augustā, tiek paziņots, ka SIA "Julianus Inkasso Latvija" maza apmēra prasība pret Irinu Balodi par naudas piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā 2017. gada 18. oktobrī (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā 105. kabinetā Lomonosova ielā 10, Rīgā, 2017. gada 18. oktobrī. Atbildētāja Irina Balode septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājai ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.


OP 2017/114.UT6

Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nams uzaicina INESI BĒRENDI, dzim. 1936.gadā Ķīlē, pers. kods 800000-04565, ierasties Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Dubultos, 3.stāvā, 8.zālē, uz tiesas sēdi 2017.gada 6.novembrī plkst. 12.00 kā atbildētāju civillietā Nr. C33672516 Tamāras Oļhovajas prasībā pret Inesi Bērendi par kopīpašuma izbeigšanu, īpašuma tiesību iegūšanu ar kopējas lietas piespriešanu vienam kopīpašniekam. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)