Laidiens: 02.06.2017., Nr. 108

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/108.AKK1

Izglītības kvalitātes valsts dienests (reģ. Nr. 90001259032) izsludina atklātu konkursu uz vecākā referenta valsts civildienesta ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- kārtot reģistrus izglītībā un sagatavot lēmumus

- veikt pedagogu privātprakses uzsākšanas sertificēšanai iesniegto dokumentu pieņemšanu, reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu

- sagatavot kompetences ietvaros ziņojumu, atbilžu uz iesniegumiem un citu dokumentu projektus

- izdarīt un aktualizēt ierakstus Valsts izglītības informācijas sistēmā

- konsultēt amata kompetences jautājumos

- piedalīties obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaites organizēšanā un citās izpētēs

- piedalīties normatīvo aktu, administratīvo aktu, citu dokumentu izstrādē

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams pedagoģijā, vadībzinībās, ekonomikā, statistikā, socioloģijā, jurisprudencē

- darba (civildienesta) pieredze valsts pārvaldē vai pedagoģiskais, vai administratīvais darbs izglītības iestādē ilgāk par gadu

- prasme analizēt informāciju, pieņemt lēmumus, izteikt viedokli un argumentēt

- labas lietotājprasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku

- pieredze darbā ar datubāzēm

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli - motivāciju, CV, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus) iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, vai nosūtīt uz e-pasta adresi ikvd@ikvd.gov.lv ar norādi "Konkursam" divdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālrunis uzziņām 67507834 vai 67367202.


OP 2017/108.AKK2

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (reģ. Nr. 90000028508) izsludina atklātu konkursu uz Audita departamenta direktora vietnieka valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, kas papildināta ar speciālu padziļinātu apmācības kursu audita jomā; vēlams iegūts valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāts iekšējo auditoru sertifikācijas jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai biedrības "Iekšējo auditoru institūts" atzīts iekšējā auditora profesionalitāti apliecinošs sertifikāts

- pieredze vadošā amatā valsts pārvaldē ilgāka par gadu

- profesionālās iemaņas un prasmes auditu darba organizēšanā, vadīšanā un veikšanā

- zināšanas par Eiropas Savienības regulām iekšējā auditā un revīzijā, Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskiem standartiem un Starptautiskiem revīzijas standartiem, iekšējās kontroles izveidošanas pamatprasībām, grāmatvedības un finanšu jautājumiem

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

- labas angļu valodas zināšanas

- labas komunikācijas prasmes

- labas plānošanas un organizēšanas prasmes;

- spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Mēs piedāvājam:

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 44. saimes "Ārvalstu finanšu instrumentu vadība" V B līmenis un 13. mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

- darbavietu Rīgas centrā

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija, apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, e-pasta adrese: personals@varam.gov.lv.

Amata apraksts un apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām ir pieejami ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv sadaļā "Aktualitātes" → "Darba piedāvājumi". Tālrunis uzziņām 67026902.


OP 2017/108.AKK3

SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS (reģistrācijas numurs 90009756700) izsludina atklātu konkursu uz vakanto darbinieka amatu - datortīkla administrators nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt lietotāju atbalstu un konsultēšanu darbam ar datortehniku, standarta biroju programmatūru un specifiskām SPKC datu apstrādes programmām

- nodrošināt lokālā datortīkla un interneta pieslēgumu nepārtrauktu un drošu darbību, tehniskā stāvokļa kontroli un pilnveidošanu

- veikt serveru un tīkla aparatūras konfigurēšanu, uzturēšanu darba kārtībā un remontu

- nodrošināt SPKC informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību

- apkopot un apstrādāt lietotāju problēmu ziņojumus un izmaiņu pieprasījumus

- jaunu darbavietu nodrošināšana ar fiksētajiem telefonsakariem, numuru un biroja tehnikas pārvietošana un datortīklu pieslēguma izveide

- veikt datortehnikas (datori, monitori, printeri u. c.) uzturēšanu darba kārtībā, konfigurēšanu, remontu un modernizēšanu

- veikt savlaicīgu printeru izejmateriālu pasūtīšanu piegādātājiem

- nodrošināt nepieciešamo tehnisko specifikāciju izstrādi SPKC publiskajiem iepirkumiem, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju un tiem saistīti pakalpojumu iegādi

Prasības pretendentam/-ei:

- augstākā izglītība datorzinātņu vai informācijas tehnoloģiju jomā

- praktiskā darba pieredze informācijas tehnoloģiju jomā

- praktiskā darba pieredze Active Directory administrēšanā

- praktiskā darba pieredze ar Hyper-V virtualizācijas risinājumiem

- praktiskā darba pieredze IP telefonijas administrēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas angļu valodas zināšanas

- prasme efektīvi lietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas

- labas organizatora spējas un spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu

- augstākā līmeņa 1. pakāpes (C1) valsts valodas prasmes līmenis

Piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- atalgojumu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai un piešķirtai kategorijai

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Amata konkursa kandidātiem līdz 2017. gada 18. jūnijam jānosūta uz e-pasta adresi personals@spkc.gov.lv ar norādi "Datortīklu administrators" šādi dokumenti:

- profesionālās darbības apraksts (CV) un pieteikuma vēstule

- izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

Uzziņas pa tālruni 67387657, informācija par SPKC - www.spkc.gov.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;

2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Slimību profilakses un kontroles centrs, kontaktinformācija: Duntes iela 22, k-5, Rīga, LV-1005.


OP 2017/108.AKK4

Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība izsludina konkursu uz finansista (civilais darbinieks) amata vietu uz noteiktu laiku (darbavieta Rīgā, Vienības gatvē 56)

Pretendentam/-ei izvirzītās prasības:

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai finanšu jomā

- pieredze finansista vai ekonomista amatā (ne mazāk kā trīs gadi)

- vēlama pieredze darbā budžeta iestādē

- latviešu valodas zināšanas atbilstoši augstākajam jeb C līmenim, labas angļu valodas zināšanas

- labas prasmes darbā ar MS Word, Excel un Powerpoint programmām

- augsta atbildības izjūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas

Galvenie darba pienākumi:

- dokumentu plūsmas un finansējuma aprites nodrošināšana un kontrole

- saimniecisko darījumu attaisnojošo dokumentu priekšpārbaude, izdevumu klasificēšana atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kategorijām

- kārtējā gada budžeta izdevumu izpildes uzskaite sadalījumā pa mēnešiem

- ikmēneša, ceturkšņa un gada atskaišu un pārskatu sagatavošana par finanšu līdzekļu izlietojumu

Mēs piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā un labus darba apstākļus

- sociālās garantijas (t. sk. veselības apdrošināšana) atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai no 745 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no profesionālas pieredzes ilguma, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītības un profesionālo pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai atsūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pa pastu NBS Nodrošinājuma pavēlniecības Personālsastāva un administrēšanas daļai Rīgā, Vienības gatvē 56, LV-1008, vai nosūtīt uz e-pasta adresi aija.jansone@mil.lv. Tālrunis papildu informācijai 67804443.


OP 2017/108.AKK5

Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība izsludina konkursu uz grāmatveža (civilais darbinieks) amatu (1 vieta) uz nenoteiktu laiku (darbavieta Rīgā, Vienības gatvē 56)

Pretendentam/-ei izvirzītās prasības:

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- atbilstoša vidējā profesionālā izglītība (3. līmeņa kvalifikācija)

- darba pieredze grāmatveža amatā valsts pārvaldē

- pārzināt un spēt lietot darbā budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaiti reglamentējošus normatīvos aktus

- labas prasmes darbā ar resursu vadības sistēmu "Horizon"

- labas prasmes darbā ar MS Word un Excel programmām

- augsta atbildības izjūta, precizitāte, iniciatīva, labas komunikācijas prasmes

Galvenie darba pienākumi:

- veikt nemateriālu ieguldījumu, pamatlīdzekļu, finanšu ieguldījumu un krājumu uzskaiti

- veikt grāmatojumus un kārtot grāmatvedības reģistrus

- sagatavot kontu apgrozījumus un nepieciešamās atskaites

- sagatavot inventarizāciju sarakstus un citus dokumentus par atbildībā esošiem grāmatvedības reģistriem

Mēs piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālas iemaņas

- sociālās garantijas (t. sk. veselības apdrošināšana) atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu atbilstoši 8. mēnešalgu grupai no 657 EUR līdz 1093 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no profesionālas pieredzes ilguma, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītības un profesionālo pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai atsūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pa pastu NBS Nodrošinājuma pavēlniecības Personālsastāva un administrēšanas daļai Rīgā, Vienības gatvē 56, LV-1008, vai nosūtīt uz e-pasta adresi indra.jurdza@mil.lv. Tālrunis papildu informācijai 67892640.


OP 2017/108.AKK6

Finanšu ministrija (reģ. Nr. 90000014724) izsludina konkursu uz amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē. Ministrija veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību.

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz vakanto amatu - Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība datorzinātņu specialitātē

- pieredze informācijas sistēmu drošības jomā

- praktiska pieredze darbā ar Valsts informācijas sistēmām un kritisko infrastruktūru tiks uzskatīta par priekšrocību

- prasmes projektu vadībā, plānošanā

- zināšanu IT drošības un IT audita jomā apliecinošs sertifikāts, piemēram, CISM, CISSP, CISA, tiks uzskatīts par priekšrocību

- angļu valodas zināšanas

- pašiniciatīva, spēja strādāt un mācīties patstāvīgi

- prasme ātri pieņemt lēmumus un argumentēt tos

- augsta atbildības izjūta un precizitāte

- teicamas komunicēšanās spējas

Pievienojies Finanšu ministrijas kolektīvam, un mēs tev uzticēsim veikt šādus galvenos uzdevumus:

- izstrādāt un uzturēt ar informāciju sistēmu drošību saistītos dokumentus, kā arī kontrolēt to izpildi un nodrošināt kontroles rezultātu izmantošanu IS drošības uzlabošanā

- veikt un uzraudzīt ar IS drošību saistītos pasākumus  organizēt un vadīt IS drošības pasākumu īstenošanu, t. sk. veikt:

1) IS drošības incidentu pārvaldību un risku analīzi un ieteikt atbilstošus uzlabojumus IS drošības aizsardzības sistēmā

2) IS tīklu drošības auditus

3) informācijas resursu klasifikāciju

- piedalīties IS darbības atjaunošanas un nepārtrauktības plāna izstrādē

- regulāri veikt ministrijas darbinieku apmācību informācijas drošības jomā.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- stabilu atalgojumu (darbinieka amatam noteikts 19.3. saimes "IT un IS vadība" III B līmenis un 13. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 15 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasts: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611.


OP 2017/108.AKK7

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Dzelzceļa departamenta vecākais referents uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība jurisprudencē

- jurista darba pieredze ne mazāka par gadu

- orientēšanās starptautiskajās attiecībās

- zināšanas par dzelzceļa nozari

- labas angļu un krievu valodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī

- ļoti labas komunikācijas prasmes

- organizatora un darba plānošanas spējas un iniciatīva

- orientācija uz attīstību

Amats klasificēts 36. saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa; mēnešalga atbilstoši 29.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr. 66 noteiktajiem ierobežojumiem). Mēnešalga - no 835 līdz 900 EUR.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un svešvalodu zināšanu kvalifikācijas kopijas nosūtīt pa pastu vai elektroniski vai iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

E-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv, adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378. kabinets. Tālr. uzziņām 67028218.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)