Laidiens: 25.05.2017., Nr. 102

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2017/102.PD1

Paziņojums

Slimību profilakses un kontroles centrs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" izsludina konkursu "HIV un ar to saistīto infekciju ierobežošanas pasākumu nodrošināšana injicējamo narkotiku lietotāju vidū Rīgas pilsētas administratīvajās robežās ".

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv, kā arī līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām - Slimību profilakses un kontroles centrā Duntes ielā 16, k-9, Rīgā, 201. kabinetā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Pieteikumi jāiesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā līdz 2017. gada 9. jūnijam plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: Duntes iela 22, k-5, Rīga, LV-1005.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Slimību profilakses un kontroles centrā. Informāciju par konkursa nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67387674 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.


OP 2017/102.PD2

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 17/146/AK par tiesībām veikt siltumtīklu pieslēguma mezgla būvniecību koģenerācijas stacijai Vestienas ielā 2, Rīgā.

Iepazīties ar konkursa dokumentiem var bez maksas katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2. korpusa 307. kabinetā.

Konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot 15,69 EUR (t. sk. PVN 21 %), AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV 40003286750, norēķinu kontā Nr. LV18RIKO0002013025455, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X.

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš: 2017. gada 9. jūnijs plkst. 12.00.

Kontaktpersona: siltumtīklu direktors J. Zeiza, tālrunis 67017356, fakss 67017363.


OP 2017/102.PD3

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 17/060/AK par tiesībām noslēgt šķeldas piegādes līgumu 2017./2018.gada apkures sezonai.

Iepazīties ar atklāta konkursa dokumentiem var katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 15.00 (piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2. korpusa 216. kabinetā.

Atklāta konkursa nolikums tiek izsniegts bez maksas. Nolikums tiek izsniegts elektroniskā veidā, nosūtot to uz Pretendenta e-pasta adresi, pamatojoties uz Pretendenta rakstisku pieprasījumu (norādot uzņēmumu, reģistrācijas numuru un kontaktpersonu).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 21. jūnijs plkst. 13.00.

Kontaktpersona: Sagādes daļas vadītāja D. Kandere, tālrunis 67017222, fakss 67017363, e-pasta adrese: iepirkumi@rs.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)