Laidiens: 23.05.2017., Nr. 100 (5927)

Izsoles

OP 2017/100.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.65 zvērināta tiesu izpildītāja Dace Pleša otrajā izsolē pārdod ZS "MEŽATETERI", reģistrācijas Nr.40001012810, piederošo traktortehniku traktoru JOHN DEERE 7920, reģ. Nr. T6518LR, izlaiduma gads 2006. TA līdz 30.06.2017. Novērtējums un izsoles sākumcena - 43 000 EUR. Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2017.gada 1.jūnijā plkst. 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā Rīgā, Miera ielā 36.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Plešas, reģ. Nr.12018311957, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199100001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājums 4300 EUR apmērā. Tālrunis uzziņām 67813505.


OP 2017/100.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, otrajā izsolē pārdod Dacei Fiņķei-Kaktiņai piederošo nekustamo īpašumu - Bāra ceļš 10A, Jelgava, kadastra Nr.0900 008 0541. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3355 m2. Piedzinējs - SIA Hiponia, Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010 Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3900,00. Izsoles sākumcena - EUR 2925,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 29.05.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 28.06.2017. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (390,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 18.06.2017. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694, 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/100.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Dmitrijam Semjonovam. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.45, un pie tā piederošās 4270/343260 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Melīdas ielā 2, Rīgā, kadastra numurs 01009050406, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3129645. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 14 300,00. Izsoles sākumcena: EUR 14 300,00. Izsoles solis: EUR 500,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums: 2017.gada 26.maijā. Izsoles noslēgums: 2017.gada 26.jūnijā pulksten 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē līdz 2017.gada 15.jūnijam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/100.IZ4

Izsole

MSIA "OT Stils", reģ. Nr.40003635739, maksātnespējas procesa administratore Madara Stūrīte, sertifikāta Nr.00576, prakses vieta: Elizabetes iela 2-240, Rīga, LV-1010, otrajās izsolēs 31.05.2017. Antonijas ielā 5-8, Rīgā (4.stāvā), ar lejupejošu soli pārdod parādniekam MSIA "OT Stils" piederošo kustamo mantu ar šādu novērtējumu un sākumcenu:

1. Izsolē plkst. 11.00 tiek pārdoti MSIA "OT Stils" gatavie ražojumi un preces (dažāda veida trikotāžas izstrādājumi) kā lietu kopība, šīs mantas piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 9002,40 apmērā. Izsoles nodrošinājums EUR 900,24.

2. Izsolē plkst. 11.20 tiek pārdota MSIA "OT Stils" piederošā dzija kā lietu kopība, šīs mantas piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 4924,70 apmērā. Izsoles nodrošinājums EUR 492,47.

3. Izsolē plkst. 11.40 tiek pārdoti MSIA "OT Stils" piederošie pamatlīdzekļi un inventārs kā lietu kopība, šīs mantas piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 955,90 apmērā. Izsoles nodrošinājums EUR 95,59.

Izsoles cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā.

Visām personām, kurām uz izsolāmo kustamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolēs, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties iepriekšminētajās izsolēs, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā MSIA "OT Stils" norēķinu kontā Nr. LV30LAPB0000006055069, AS "Latvijas pasta banka", kustamās mantas pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma. Kustamās mantas izsoles tiek izziņotas un rīkotas saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Uzziņas pa tālruni 67220669, 26400787.


OP 2017/100.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Dacei Kirmuškai piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0,07 ha platībā, uz kura atrodas dārza māja, adrese: "d/s Upmalas Nr.74", Ādažu nov., kadastra numurs 8044 002 0016, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.281. Piedzinējs: Ādažu novada dome, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov.; AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: 67 000,00 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši euro 00 centi). Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2017.gada 14.jūnijam jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 6700,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 25.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 26.jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/100.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Jānim Auseklim. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīta 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.66, un pie tā piederošajām 4870/347487 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Birzes ielā 26, Rīgā, kadastra numurs 01009127883, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2512266. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 4000,00. Izsoles sākumcena: EUR 4000,00. Izsoles solis: EUR 100,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums: 2017.gada 26.maijā. Izsoles noslēgums: 2017.gada 26.jūnijā pulksten 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē līdz 2017.gada 15.jūnijam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/100.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Brīvības iela 68-15, Rīga, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "LBB Īpašumi 2" (Smilšu iela 8, Rīga). Piedzinējs, hipotekārais kreditors: SIA "Radikāls trests" (Smilšu iela 8, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 3,68 ha, adrese: "Stūri", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2872 ar kadastra Nr.8070 011 0049. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 2500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 25 EUR. Izsoles sākums 2017.gada 29.maijā. Izsoles noslēgums 2017.gada 28.jūnijā plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 18.jūnijam (ieskaitot):

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 2500 (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.179/2017, Stūri");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.

Tālrunis informācijai 67704014. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/100.IZ8

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.99 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Kavīte, prakses vieta: Diakonāta iela 6-23, Valmiera, pirmajā izsolē pārdod Eldar Mamedbekov piederošo 1/2 domājamo daļu no laulāto kopmantā esošā un uz Jeļenas Mamedbekovas vārda reģistrētā nekustamā īpašuma - Burkānu iela 5, Valmiera, ar kadastra Nr.9601 009 2737. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 600 m2 un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9601 009 2737 001) ar kopējo platību 253,3 m2. Piedzinējs: Imants Kamzols. 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena 27 900,00 EUR. Izsoles solis 900,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2017.gada 25.maijā. Izsoles noslēguma datums: 2017.gada 26.jūnijā plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 14.jūnijam zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Kavītes, reģ. Nr.30048611351, depozīta kontā Nr. LV56TREL919911400100B Valsts kasē ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (2790,00 EUR) maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00344/099/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizēšanu dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64264408. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/100.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē Ilonai Zirnītei piederošo nekustamo īpašumu - 283/2054 domājamās daļas no nekustamā īpašuma -, kas atrodas Meža prospektā 18, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 4104, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000105510. Prasītājs - SIA FZ CAPITAL, Blaumaņa iela 28-3, Rīga, LV-1011. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: 167 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 3000,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 24.05.2017. Izsoles noslēguma datums: 26.06.2017. pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% (16 740,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē līdz 13.06.2017. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā (reģ. Nr. LV27048211668), depozīta konts Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējuma. Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums - 283/2054 domājamās daļas no nekustamā īpašuma -, kas atrodas Meža prospektā 18, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 4104, un sastāv no zemes gabala 2054 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 007 4104 001), un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 007 4104 004), un lietošanas tiesības uz viesu numuru Nr.5 ar platību 137,8 m2, kas atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 13000074104001) un zemes gabala daļu vienas automašīnas novietošanai 13 m2. platībā. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000105510 (turpmāk saukts - Nekustamais īpašums).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

Nekustamajam īpašumam zemesgrāmatā ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr. 2.1.: Noteikta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība. Pamats: 2011.gada 27.oktobra Nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līgums. II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.6.2.:

ILONAS ZIRNĪTES, pers. kods 160577-11812, lietošanā pāriet viesu numurs Nr.5 ar platību 137,8 kv.m, kur atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 13000074104001) un zemes gabala daļa vienas automašīnas novietošanai 13 m2 platībā. Pamats: 2014.gada 3.februāra Nekustamā īpašuma pirkuma līgums; 2014.gada 28.februāra Vienošanās pie nekustamā īpašuma pirkuma līguma. II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.13.1.:

Atzīme - noteikts aizliegums bez SIA "FZ CAPITAL", reģistrācijas numurs 40003726262, rakstiskas piekrišanas ILONAI ZIRNĪTEI, pers. kods 160577-11812, piederošās nekustamā īpašuma 283/2054 domājamās daļas atsavināt, izīrēt, iznomāt, ieķīlāt un citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2016.gada 17.augusta Hipotēkas līgums. III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.1.:

Atzīme - ēkām un būvēm saglabāt sākotnējo arhitektonisko izskatu un nodrošināt nepieciešamo restaurāciju. Pamats: 1992.gada 22.oktobra Jūrmalas pilsētas valdes lēmums Nr.396. III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.2.:

Atzīme - zemesgabala daļa 69 m² platībā atrodas Meža prospekta 25m un 4.līnijas 15m ekspluatācijas aizsargjoslā. Pamats: 2006.gada 5.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.8, 2006. gada 1. jūnija Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.501. III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.3.:

Atzīme - dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 001, un kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004, ir valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi. Pamats: 2006. gada 5. janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.8. III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.4.:

Atzīme - uz zemes gabala atrodas citām personām piederoša celtne. III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.5.:

Atzīme - Aizsargjoslas ap vēstures, kultūras, arhitektūras pieminekļiem u.c. aizsargājamiem objektiem: valsts nozīmes saimnieciski izmantojamie arhitektūras pieminekļi lit.1. III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.6.:

Atzīme - īpašuma atrašanās 2054 m2 platībā kultūras pieminekļa teritorijā: valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija. III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.2.1.:

Atzīme - atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā, un netraucēt to ekspluatāciju. Pamats: 2006. gada 5. janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.8. IV daļas 1-2.iedaļas ieraksts Nr.5.1.:

Nostiprināta hipotēka uz domājamo daļu. Hipotēka nodrošina aizdevumu EUR 170 000,00. Procentu likme: 18% gadā; 0,5% dienā pēc aizdevuma gala atmaksas termiņa. Līgumsods: 0,25% par katru procentu samaksas nokavējuma dienu. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - 2017.gada 17.februāris. Kreditors: SIA "FZ CAPITAL", reģistrācijas numurs 40003726262. Ķīlas devēja: ILONA ZIRNĪTE, pers. kods 160577-11812, domājamā daļa kopīpašumā - 283/2054. Pamats: 2016.gada 17.augusta aizdevuma līgums, 2016.gada 17.augusta hipotēkas līgums. IV daļas 1-2.iedaļas ieraksts Nr.6.1.:

Atzīme - ķīlas tiesība prasības nodrošināšanai apmērā uz ILONAI ZIRNĪTEI, pers. kods 160577-11812, piederošajām 283/2054 domājamām daļām no nekustamā īpašuma. Prasītājs: AS "Swedbank", reģistrācijas numurs 40003074764. Pamats: Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2016.gada 8.septembra lēmums lietā Nr.C33676116 C-6761-16/24.

3. Izsoles sākumcena Izsole ar augšupejošu soli sākas no sākumcenas EUR 167 400,00 (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi).

4.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītās augstākās cenas samaksā tiek ieskaitīta šo nosacījumu 6.1.punktā minētā izsoles nodrošinājuma summa.

4.2. Visa nosolītā summa, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu, kā arī valsts un kancelejas nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas tiesu izpildītāja depozīta kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. Īpašuma tiesības pilnībā tiek nodotas pircējam (izsoles uzvarētājam).

5.2. Nekustamā īpašuma īpašniece Ilona Zirnīte nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, izsoles rīkotāja kontā jāiemaksā izsoles nodrošinājuma summa 10% (desmit procenti) apmērā no Nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 16 740,00 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro un 00 centi).

6.2. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens pircējs, kurš pārsolījis sākumcenu.

6.3. Ja pirmā izsole tiek pasludināta par nenotikušu atbilstoši Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem, otrā tiek izziņota un rīkota, ievērojot pirmās izsoles nosacījumus, bet solīšana sākas no summas, kas atbilst 75% (septiņdesmit pieci procenti) no sākumcenas pirmajā izsolē.

6.4. Personai, kura piedalījās izsolē un ir veikusi izsoles nodrošinājuma summas maksājumu izsoles rīkotāja kontā, bet nav kļuvusi par izsoles uzvarētāju, iemaksātā izsoles nodrošinājuma summa pēc izsoles nekavējoties tiks izsniegta atpakaļ.

6.5. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/100.IZ10

Izsole

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi.

1. Trešajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr.2100 901 3654, Atbrīvošanas alejā 166-424, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis 18,4 kv.m platībā un kopīpašuma 1840/271490 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 2100 003 0504 002. Izsoles sākumcena - 240,00 EUR. Izsole notiks 2017.gada 14.jūnijā plkst. 13.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206.kabinetā. Izsoles solis - 20,00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 EUR un nodrošinājums 24,00 EUR.

2. Trešajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr.2100 901 3641, Atbrīvošanas alejā 166-430, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis 18 kv.m platībā un kopīpašuma 1800/271490 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 2100 003 0504 002. Izsoles sākumcena - 240,00 EUR. Izsole notiks 2017.gada 14.jūnijā plkst. 13.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206.kabinetā. Izsoles solis - 20,00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 EUR un nodrošinājums 24,00 EUR.

3. Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr.2100 901 3269, Atbrīvošanas alejā 166-523, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis 18,4 kv.m platībā un kopīpašuma 1840/271490 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 2100 003 0504 002. Izsoles sākumcena - 590,00 EUR. Izsole notiks 2017.gada 14.jūnijā plkst. 14.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206.kabinetā. Izsoles solis - 20,00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 EUR un nodrošinājums 59,00 EUR.

4. Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr.2100 901 3554, Atbrīvošanas alejā 151A-6, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis 41,9 kv.m platībā un kopīpašuma 4190/38380 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 2100 002 0514 001. Izsoles sākumcena - 7400,00 EUR. Izsole notiks 2017.gada 14.jūnijā plkst. 14.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206.kabinetā. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 EUR un nodrošinājums 740,00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei, reģ. Nr.90001403952:

- AS Citadele banka, kods PARXLV22, norēķinu konts LV45PARX0009164500013;

- AS Swedbank, kods HABALV22, norēķinu konts LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00, līdz 2017.gada 13.jūnijam plkst. 12.00.


OP 2017/100.IZ11

Izsole

Smiltenes novada dome 2017.gada 4.jūlijā plkst. 11.00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē rīko pašvaldības nekustamā īpašuma "Brantu skola", Brantu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9448 004 0133, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9448 004 0133, 2,94 ha platībā, skolas ēkas un trīs palīgēkām. Izsoles objekta sākumcena noteikta 50300,00 euro (piecdesmit tūkstoši trīs simti euro 00 centi). Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis - kultūrvēsturiskās vides saglabāšana. Nekustamā īpašuma pircējam ir šādi īpašuma turpmākas izmantošanas nosacījumi:

- nodrošināt sabiedrības pieeju īpašuma objektam;

- 5 (piecu) gadu laikā veikt vismaz 50000,00 euro (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) ieguldījumu īpašuma objekta sakārtošanā un uzturēšanā;

- 5 (piecu) gadu laikā radīt vismaz 3 (trīs) jaunas darbavietas;

- īpašuma izmantošanā nodarboties ar sociālo uzņēmējdarbību.

Nekustamajā īpašumā "Brantu skola" Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atrodas vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis "Brantu muižas Kungu māja" (valsts aizsardzības Nr.9155) (ēka ar kadastra apzīmējumu 9448 004 0133 001), līdz ar to nākamajam nekustamā īpašuma īpašniekam būs saistoši tiesību akti, kas regulē minētā kultūras pieminekļa aizsardzību.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS "SEB banka", kods UNLALV2X:

-          izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi "Reģistrācijas maksa īpašuma "Brantu skola" Brantu pagastā izsolei"";

-          nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas - 5030,00 euro (pieci tūkstoši trīsdesmit euro) ar maksājuma mērķi "Nodrošinājuma maksa īpašuma "Brantu skola" Brantu pagastā izsolei".

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar pagasta pārvaldes vadītāju mob. tālr.26164671. Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 līdz 2017.gada 20.jūnijam (ieskaitot).


OP 2017/100.IZ12

Izsole

LAS "TRASTA KOMERCBANKA", reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, administrators Ilmārs Krūms, sert.Nr.00023, prakses adrese: Rīga, Strēlnieku iela 9-7, pārdod 2.izsolē ar lejupejošu soli nenodrošinātas ar ķīlu prasījuma tiesības kā lietu kopību pret šādām fiziskajām un juridiskajām personām: A.F.T. SIA, AINĀRS KASPARĀNS, AIVARS ĀBOLS, ALAA AL AASAM, ALEXANDER ARABYAN , ANDRA LOCIKA, ANDRIS DAUKŠTS, ANDRIS GRANTIŅŠ, ANDRIS KURSĪTIS, ANDRIS TĀLBERGS, ARMANDS BRIEDIS, ARTEM KOMAROV, ARTURS BEĻSKIS, ARTURS BUTABAJEVS, AURORA BALTIKA SIA, AVATARS INVESTĪCIJAS SIA, AVATARS SIA, AZIZ ABDUJABBAROV, B NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI SIA, BALNET SIA, BALTIC MARITIME SERVICES SIA, BARONA 73 SIA, BCM 06 SIA, BHEI-DRILLING TOO, BRESCO GROUP SIA, BŪVBIEDRĪBA FM.LV SIA, CJSC TKB LEASING TAJIKISTAN, CLAUDIO DOMENICO JOHN CINCINNATO, D.S.M. SIA, DACE EGLĪTE, DAINA SIDERE, DARJA SIČKOVSKA, DELFA SIA, DMITRIJS RABINOVIČS, DMITRIJS SIMIRKOVS, DMITRY LAZAREV, EDGARDO SIA, EDGARS GRĪNBERGS, EDGARS MENDZIŅŠ, EDGARS PEIPIŅŠ, EKATERINA TSVETOVA, ERIH REALTY LTD, EVOLEX SIA, EXPERT DIGITAL SIA, EXTREM MASTER SIA, FĒLIKSS JEFIMOVS, FOLTRIGG CORPORATION, FORTUNA IR LTD, GEORGY KOPYLENKO, GINTA MUŠKEVICA,GINTS BIZAINIS, GRAND HOUSE CORPORATION SIA, GUNTA SAKAVIČA, GUNTARS SELIKOVS, IBR COMPANY EOOD IGORS BABENKOVS, IGORS SĻESARČUKS, ILGA FJODOROVA ILGIZ ISKHAKOV, IĻJA PESKOVS, IMANTAS MĀJAS SIA, INFERCO SIA, IRINA GRIGORJEVA, JANA BULMANE, JĀNIS BROKĀNS, ĀNIS KRAVALIS, JĀNIS LAVRENTJEVS, JĀNIS LEJA, JĀNIS ROŽKALNS, JEĻENA TARNOVSKA, JEĻENA VEĻECKA, JURIJS PAPSUJEVS, JURIS AMBROSOVS, JURIS ARBIDĀNS, JURIS GULBIS, JŪLIJA LAVRIŅENKO, KAUGURU PRIEDES SIA, KAZBEK YAPRYNTSAU, KIMS LIPČENKO, KRISTAPS KĀRKLIŅŠ, KRISTAPS VĒTRA, LARISA KRAMA, LIĀNA PUTNIŅA, LĪVA SPROĢE, ĻEKON SIA, MALBEKS SIA, MALKHAZ TALAKHADZE, MALKOR SIA, MARINA BOGDANOVA, MĀRIS EGLĪTIS, MĀRIS JAUNOZOLS, MIX OUTLET SIA, MOHAMED SAMIR EL-MOATY COLLINS, M-REAL LTD, NAP KONSULT OU, NATAĻJA KOVAĻOVA, NATĀLIJA MIROŠŅIKOVA, NIKOLAJS POĻAKOVS, NORMUNDS PELCIS, NORTEN SIA, OĻEGS KOROTAJEVS, PHOINIX NORD GROUP SIA, PILDNE SIA MAKSĀTNESPĒJĪGĀ, PREMIUM INVESTMENTS GROUP LTD, ROBERTS JEFIMOVS, ROLAND BETSIASHVILI, ROMANS ŠMIDTS, ROMUALDS LINIŅŠ, RSL TRADE SIA, RTS PROPERTY LTD, SELVIS SELGA, SERGEJS MEĻENTJEVS, SERGEJS VASINS, SERGEY SATAROV, SERVISS AD1 IK, SILVIJA GRESTE, TAMARA JACUKEVIČA, TIMOFEJS DJUBINS, TYNER VENTURES LTD, V.G.A. ENTERPRISES LIMITED, VADIMS NOVIKS, VADIMS PČOLKINS, VALĒRIJS ZEMIŠEVS, VIESTURS VEIDE, VIKTORIIA ANDREIEVSKA, VIKTORS VILKOVS, VIRAMAX SIA, VIZ-ART GRUPA SIA, VJAČESLAVS BOGDANOVS, VJAČESLAVS KOLOMEJECS, VJAČESLAVS KONDAKOVS, VLADIMIRS KOĻESŅIČENKO, VLADISLAVS BEĻSKIS, VLP RĪGA SIA RAŽOŠANAS KOMERCFIRMA, VYACHESLAV GROZA, ŽANNA BODŅA, WHITEROAD UNIVERSAL LLP.

Izsoles piespiedu pārdošanas/sākuma cena 51 230 EUR.* Izsoles cena netiek aplikta ar PVN. Izsole notiks 30.05.2017. plkst. 15.00 Rīgā, Miesnieku ielā 9.

Pretendentiem līdz izsoles norisei jāieskaita LAS "TRASTA KOMERCBANKA" norēķinu kontā Nr. LV30PARX0000035380009 AS "Citadele banka" pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākuma cenas un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķī norādot prasījuma tiesību izsole pret personām 1.saraksts). Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.tkb.lv. Ar dokumentiem var iepazīties Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst. 10.00 līdz 17.00.

* Izsoles cena var mainīties atkarībā no veiktajiem maksājumiem, kas tiks fiksēta izsoles dienā.


OP 2017/100.IZ13

Precizējot iepriekš publicēto

Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017. gada 8. maijā laidienā Nr. 88 paziņojumā par nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 70, k-2-39, Rīgā, kadastra numurs 0100 922 0156, izsoli, ko rīko zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, izsoles solis ir 500,00 EUR. Atvainojamies visām ieinteresētajām personām par pieļauto neprecizitāti.

Zvērināts tiesu izpildītājs A. Šusts

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)