Laidiens: 20.05.2016., Nr. 97

Izsoles

OP 2016/97.IZ1

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.70 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Priedniece (prakses vieta Rīgā, Blaumaņa ielā 21-10A) pirmajā izsolē pārdod par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu "Jautrīši", Griķi, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra Nr.8064 001 0186. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,64 ha platībā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un sākumcena - 1680,00 EUR. Kreditors: Benita Drēviņa. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2016.gada 29.jūnijā plkst. 11.30 Rīgā, Blaumaņa ielā 21-10A, zvērinātas tiesu izpildītājas birojā. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Priednieces, reģ. Nr.06028012060, depozīta kontā Nr. LV45TREL919910500200B Valsts kasē nodrošinājumu 168,00 EUR apmērā. Tālr. uzziņām 67687588, 29655199.


OP 2016/97.IZ2

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.70 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Priedniece (prakses vieta Rīgā, Blaumaņa ielā 21-10A) pirmajā izsolē pārdod par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu "Ceļmalnieki", Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra Nr.8064 001 0176. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,7368 ha platībā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un sākumcena - 2870,00 EUR. Kreditors: Benita Drēviņa. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2016.gada 29.jūnijā plkst. 11:00 Rīgā, Blaumaņa ielā 21-10A, zvērinātas tiesu izpildītājas birojā. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Priednieces, reģ. Nr.06028012060, depozīta kontā Nr. LV45TREL919910500200B Valsts kasē nodrošinājumu 287,00 EUR apmērā. Tālr. uzziņām 67687588, 29655199.


OP 2016/97.IZ3

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš (prakses vieta Rīgā, Baznīcas ielā 37-11) rīko nekustamā īpašuma Dzintras ielā 4, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., kadastra Nr. 8070 008 2275, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1858 kv.m. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Jānis Krievāns. Piedzinējs - Nordea Bank AB Latvijas filiāle, Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) -1800,00 EUR. Izsoles solis -150,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 15.jūnijam ir jābūt iemaksātai Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģ. Nr. LV15057013120, depozīta kontā LV85TREL9199061001000 Valsts kasē nodrošinājuma summai 150,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, ir jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 26.maijā, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 27.jūnijā plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/97.IZ4

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta Tērbatas ielā 53-4, Rīgā, LV-1011) rīko 1.izsoli Nataļjai Justei piederošajam nekustamajam īpašumam Meldru ielā 14-11, Rīgā, kadastra Nr.01009235063. Piedzinējs: AS DNB banka (Skanstes iela 12, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.11 ar kopējo platību 55,24 kv.m, kopīpašuma 5524/311814 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums, pirmās izsoles sākumcena - 20900,00 EUR. Izsoles solis - 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Izsole sāksies 26.05.2016. un noslēgsies 27.06.2016. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 15.06.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 2090,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 67285737, 27004252 Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/97.IZ5

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta Tērbatas ielā 53-4, Rīgā, LV-1011) rīko 1.izsoli Nataļjai Justei piederošajam nekustamajam īpašumam - Emmas iela 15-33, Rīga, kadastra Nr.01009120959. Piedzinējs: AS DNB banka (Skanstes iela 12, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.33 ar kopējo platību 59,68 kvm, kopīpašuma 5968/197129 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums, pirmās izsoles sākumcena - 22500,00 EUR. Izsoles solis - 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Izsole sāksies 26.05.2016. un noslēgsies 27.06.2016. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē nepieciešams līdz 15.06.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 22 500,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 67285737, 27004252 Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/97.IZ6

Izsole

Brocēnu novada pašvaldība 2016.gada 28.jūnijā pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošu nekustamo īpašumu - dzīvokli - Skolas ielā 20-14, Brocēnos, Brocēnu novadā, mājas kadastra Nr.8405 004 0111 001, kopējā dzīvokļa platība 67,4 kv.m. Sākumcena - 4780,00 EUR. Izsole notiks plkst. 9.00.

Izsoles noteikumi pašvaldības mājaslapā www.broceni.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa 15,00 EUR par izsolāmo objektu. Pieteikumi izsolei iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Privatizācijas komisijā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā. Tālrunis uzziņām 63807291.


OP 2016/97.IZ7

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Maijai Mavropulo piederošo nekustamo īpašumu - Pārgaujas iela 2A, Valmiera, kadastra Nr.9601 511 1501. Nekustamais īpašums sastāv no ēkas pamatiem ar kopējo platību 79 m2.  Piedzinēji: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena EUR 284,57. Izsoles solis EUR 25. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 26.05.2016. un noslēgsies 27.06.2016. plkst. 13.00. 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 15.06.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 28,46 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ. Nr.05066012657 depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 01464/097/2013 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/97.IZ8

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Maijai Mavropulo piederošo nekustamo īpašumu - Dzirnavu iela 16-3, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., kadastra Nr. 9690 900 0182. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 32,9 m2.  Kopīpašuma 329/3134 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinēji: AS SEB banka, Meistaru 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, Burtnieku novada pašvaldība, J.Vintēna 7, Burtnieku pag., Burtnieku nov. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena EUR 1992,02. Izsoles solis EUR 150. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 26.05.2016. un noslēgsies 27.06.2016. plkst.13.00. 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 15.06.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 199,20 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ. Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 01464/097/2013 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/97.IZ9

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Maijai Mavropulo piederošo nekustamo īpašumu - Asteru iela 3-2, Valmiera, kadastra Nr.9601 900 3657. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 36,4 m2.  Kopīpašuma 364/1296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, AS SEB Banka, Meistaru 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena EUR 996,01. Izsoles solis EUR 70. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 26.05.2016. un noslēgsies 27.06.2016. plkst. 13.00. 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 15.06.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 99,60 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ. Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 01886/097/2013 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/97.IZ10

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Maritai Pugačevai piederošo nekustamo īpašumu - Aiviekstes māja 26-6, Aiviekste, Kalsnavas pag., Madonas nov., kadastra Nr.7062 900 0067. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 56,8 m2.  Kopīpašuma 568/11631 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinēji: SIA Kalsnavas komunālais uzņēmums, Pārupes 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena EUR 2100. Izsoles solis EUR 100. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 26.05.2016. un noslēgsies 27.06.2016. plkst. 13.00. 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 15.06.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 210 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ. Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00411/097/2014 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/97.IZ11

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Jurijam Pahomovam piederošajam nekustamajam īpašumam 1.līnijā 7S, Jelgavā, kadastra Nr.0900 022 0145. Nekustamā īpašuma novērtējums 50 000,00 EUR. Izsoles sākumcena 50 000,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks - 2016.gada 26.maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 27.jūnijs plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 15.jūnijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 5000,00 EUR, tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals (kadastra apzīmējums 0900 022 0145) 1243 m² platībā uz kura atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 0900 022 0145 001), kas ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000234010, adrese: 1.līnija 7S, Jelgava, kadastra Nr.0900 022 0145.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Īpašnieks aprobežots ar 2006. gada 15. septembra pirkuma līguma 4.9.punktā minētiem nosacījumiem. Pamats: 2006.gada 15.septembra pirkuma līgums;

2.2. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 28.augusta hipotēkas līgums Nr.08-105487-PK/1;

2.3. Atzīme - vērsta EUR 888,03 piedziņa. Piedzinējs: JŪLIJA PAHOMOVA, pers. kods 020283-10019. Pamats: 2014.gada 17.septembra zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Celhertes nostiprinājuma lūgums, Jelgavas tiesas 2014.gada 16.aprīlī izsniegtais izpildu raksts lietā Nr.C15240713;

2.4. Atzīme - vērsta EUR 35 748,42 piedziņa, kā arī, noteiktas tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei (izsoles dienai) saņemt likumiskos 6% gadā no tiesas piespriestās, bet nepiedzītās pamatparāda summas. Piedzinējs: AS "SEB banka", reģistrācijas numurs 40003151743;

2.5. Aizsargjoslas teritorija gar atklātu grāvi (0,0266 ha);

2.6. Zemes 0,1243 ha applūšanas risks (5% - 15%);

2.7. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 76 480,00. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.08-105487-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 28.augusta aizdevuma līgums Nr.08-105487-PK, 2008.gada 28.augusta hipotēkas līgums Nr.08-105487-PK/1. Nodrošinātais prasījums EUR 152 349,73 (LVL 107 072,00).

3. Izsoles sākumcena - EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks JURIJS PAHOMOVS patur sev.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole notiek elektroniski ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - EUR;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājuma norādītā izsoles sākuma datuma, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē ir piedalījies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/97.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.62 zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere, prakses vieta: Baznīcas ielā 39-6, Rīgā, otrajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - Avotu iela 65-3, Rīga, kadastra Nr. 01003340254. Īpašnieks -  Vilnis Vīksna. Piedzinējs: SIA GELVORA: Cēsu iela 31/3, Rīga.  Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā, bet Valsts zemes dienestā - uz Viļņa Vīksnas vārda. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3 ar kopējo platību 21,70 m², kas atrodas Avotu ielā 65, Rīgā.  Nekustamā īpašuma novērtējums: 8000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena: EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles solis: EUR 200,00 (divi simti  euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 24.maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 27.jūnijs plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 13.jūnijam zvērinātai tiesu izpildītājai Evitai Eisterei jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītājas Evitas Eisteres, reģ. Nr.06018611916, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV41TREL919911500100B, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 800,00 (septiņi simti euro un 00 centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67687081.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/97.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts saskaņā ar Civilprocesa likuma 581.pantu 2016.gada 30.maijā plkst.10.00 prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Gintam Ločmelim piederošo kustamo mantu - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ganesis G", reģ.Nr.40103272263 -, kapitāldaļas: daļas 20 pa 100,00 LVL. Kopsummā 2000,00 LVL. Novērtējums/izsoles sākumcena: 2845,74 EUR (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro, 74 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (desmit procenti) no kustamās mantas novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2016/97.IZ14

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko SIA "Grīvāji", Dzelzceļa iela 1C, Gulbene, Gulbenes novads, piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums "Brekši", Litenes pagasts, Gulbenes  novads, kadastra numurs 5068 001 0113, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 9,6 ha (tajā skaitā, saskaņā ar VZD Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem, meža platība 6,2 ha). Piedzinēji: SIA "INFLEKS", Viskaļu iela 27A, Rīga; Maksātnespējīgā AS "Latvijas Krājbanka", Ganību dambis 17A, Rīga; Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde, "Pagastnams-1", Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 8400,00. Izsoles sākumcena - EUR 8400,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 27.maijs, un noslēguma datums ir 2016.gada 27.jūnijs plkst. 13.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 16.jūnijam iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 840,00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr.27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000 Valsts kasē, kods TRELLV22 un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/97.IZ15

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam Krišjāņa Valdemāra ielā 19A, Valdemārpilī, Talsu novadā (kadastra Nr.8817 004 0026) - zemes vienība 0,1595 ha platībā, pirts 77,7 m², šķūnis 21,9 m², saimniecības ēka 145,9 m². Sākumcena - 8000,00 EUR, solis - 200,00 EUR, drošības nauda - 800,00 EUR, dalības maksa - 30,00 EUR, ar atlikto maksājumu uz 5 gadiem, maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās summas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2016.gada 16.jūnijam plkst. 12.00. Izsole notiks 2016.gada 17.jūnijā plkst. 9.00. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033 AS SEB banka līdz 2016.gada 16.jūnijam plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā darbadienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2016.gada 16.jūnijam plkst. 12.00. Tālr. uzziņām 27841840, 26514956.


OP 2016/97.IZ16

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Mārim Mičulam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvoklis 52,8 m2 platībā, kopīpašuma 5280/91613 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 66050030022001), būves (kadastra apzīmējums 66050030022002) un zemes (kadastra apzīmējums 66050030022) - Krišjāņa Barona ielā 9-4, Ainažos, Salacgrīvas novadā, kadastra numurs 6605 900 0072. Piedzinēji: SIA GOTIKA AUTO, Mūkusalas iela 31, Rīga; AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2900,00. Izsoles sākumcena - EUR 2900,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 27.maijs, noslēguma datums - 2016.gada 27.jūnijs plkst. 13.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 16.jūnijam iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 290,00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr.27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)