Laidiens: 03.05.2016., Nr. 85

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2016/85.AKK1

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) izsludina konkursu uz institūta direktora/-es amatu

Direktora pienākumu pildīšanas nosacījumi ir noteikti Zinātniskās darbības likumā, LU CFI nolikumā (apstiprināts ar 19.08.2013. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 381) un Nolikumā par direktora vēlēšanām LU CFI (turpmāk - Nolikums), kurš publicēts LU CFI mājaslapā www.cfi.lu.lv/dokumenti/. Prasības pretendentiem: doktora vai habilitēta doktora grāds; zinātnisko projektu vadīšanas pieredze; zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā ne mazāks par 5 gadiem inženierzinātnes vai dabas zinātnes nozarēs.

Pretendentus lūdzam iesniegt dokumentus saskaņā ar Nolikuma 3. punktu, tajā skaitā LU CFI attīstības vīziju, par kuru pretendents ziņos LU CFI Zinātniskās padomes sēdē. Dokumenti jāiesniedz LU CFI Personāla daļā (Rīgā, Ķengaraga ielā 8, 338. telpā) viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

Papildu informācija pa tālr. +371 67260556 vai +371 67187816, vai elektroniski issp@cfi.lu.lv.


OP 2016/85.AKK2

Finanšu ministrija (reģ. Nr. 90000014724) izsludina konkursu uz amatiem:

 

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš  šobrīd meklē jaunu kolēģi

 Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādiem vakantajiem amatiem:

Vecākais/-ā referents/-e (uz noteiktu laiku) Budžeta departamenta Labklājības sfēras finansēšanas nodaļā

Budžeta departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta, tā paskaidrojumu un gadskārtējā valsts budžeta likuma grozījumu un tā paskaidrojumu izstrādāšanu, ar gadskārtējā valsts budžeta likuma un Likuma par budžetu un finanšu vadību izpildi saistītu jautājumu risināšanu.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība ekonomikas vai finanšu nozarē

- pieredze darbā valsts pārvaldē ekonomikas/finanšu jomā (tiks uzskatīta par priekšrocību)

- prasme formulēt un izteikt rakstveidā savu viedokli par kompetencē esošiem jautājumiem

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- teicamas latviešu valodas zināšanas un labas angļu valodas zināšanas

- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- analītiskās spējas un prasme argumentēt savu viedokli

- teicamas MS Office programmas zināšanas

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

pievienojies Budžeta departamenta kolektīvam un mēs Tev uzticēsim veikt šādus galvenos uzdevumus:

- izskatīt un sagatavot Veselības ministrijas pamatbudžeta projektus iekļaušanai gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā

- izskatīt tiesību aktu projektus un sagatavot atzinumus par kompetencē esošajiem jautājumiem

- sagatavot analītiskos aprēķinus un informācijas kopsavilkumus valsts budžeta plānošanas procesa un izpildes uzskaites nodrošināšanā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasta adrese: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67083908.

Vecākais/-ā eksperts/-e (uz nenoteiktu laiku) Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Uzņēmējdarbības un inovāciju plānošanas nodaļā

Eiropas Savienības fondu stratēģijas departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu plānošanas dokumentu sagatavošanu, Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu programmu izvērtēšanu, koordinē un nodrošina Latvijas pozīcijas formulēšanu par Eiropas Savienības līmeņa normatīvajiem aktiem Kohēzijas politikas vadībai un ieviešanai, kā arī piedalās Latvijas pozīcijas formulēšanā attiecībā uz citām Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa politikām, kas saistītas ar Kohēzijas politiku.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība ekonomikā, vadībzinībās, finansēs, jurisprudencē vai citās sociālajās zinātnēs

- labas angļu valodas zināšanas rakstos un mutvārdos

- pieredze darbā valsts pārvaldē pēdējo 5 gadu laikā ne mazāk kā 3 gadi, izpratne par tās darbības principiem

- vēlama pieredze Eiropas Savienības fondu vadībā

- vēlama pieredze darbā vai zināšanas par zinātnisko institūciju darbību

- zināšanas par ES institūcijām, darbības principiem, lēmumu pieņemšanas procesu

- datorprasmes lietotāja līmenī

- labas analītiskās spējas

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

pievienojies Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta kolektīvam un mēs tev uzticēsim uzdevumus, kas saistīti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto aktivitāšu pētniecības un attīstības (P&A) un inovāciju jomā ieviešanu un vadību.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 44. saimes "Ārvalstu finanšu instrumentu vadība" IIIC līmenis un 12. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasta adrese: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67083908.


OP 2016/85.AKK3

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (reģ. Nr. 90000270634) izsludina konkursu uz valsts notāra/-es ierēdņa amatu Funkciju izpildes departamenta Valmieras reģionālajā nodaļā uz noteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

- veikt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), komersantu, biedrību un nodibinājumu reģistrāciju, pamatdokumentu grozījumu un izmaiņu reģistrāciju

- veikt personas paraksta apliecināšanu

- veikt prasības nodrošinājuma reģistrāciju

- veikt komercķīlas (pārjaunojuma, grozījumu, dzēšanas) reģistrāciju

- veikt laulāto mantisko attiecību (grozījumu vai izbeigšanas) reģistrāciju

- veikt koncesijas līguma ierakstīšanu, grozījumu un izbeigšanās ierakstīšanu koncesiju reģistrā

- klientu apkalpošana

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.pantam

- augstākā juridiskā izglītība (tai skaitā pirmā līmeņa augstākā izglītība)

- zināšanas komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos, Uzņēmumu reģistra darbību regulējošos normatīvajos aktos, administratīvajās un Eiropas Savienības tiesībās

- zināšanas lietvedībā

- labas iemaņas darbā ar datoru

- augsta atbildības izjūta un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- izcilas saskarsmes spējas

- precizitāte

- vēlama pieredze juridisku dokumentu sastādīšanā.

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā komandā

- labus darba apstākļus

- bruto atalgojumu, sākot no 664,00 EUR (8. mēnešalgu grupa), un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- profesionālās izaugsmes iespējas

- darbavietu Valmierā

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt vai nosūtīt pa pastu Uzņēmumu reģistram, adrese: Rīga, Pērses iela 2, pa faksu 67031793 vai uz e-pasta adresi info@ur.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67031816.


OP 2016/85.AKK4

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto inspektora/-es ierēdņa amatu uz noteiktu laiku Vidzemes reģionālajā Valsts darba inspekcijā (darbavieta Valmierā)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā)

- praktiska pieredze un zināšanas darba likumdošanā un darba aizsardzības jomā (vismaz gads)

- svešvalodu zināšanas (vēlama - krievu un angļu valoda)

- darba tiesisko, darba aizsardzības likumdošanas un citu šos jautājumus reglamentējošo normatīvo aktu, Eiropas Savienības direktīvu, Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju, kā arī citu starptautisko tiesību aktu inspekcijas darbības jomā pārzināšana

- komunikācijas un sadarbība prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas un mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi

- prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī

- B kategorijas autovadītāja apliecība un prasme braukt ar manuālo pārnesumkārbu - obligāta

Darba pienākumi:

- uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu

- izsniegt darba devējiem rīkojumus pārkāpumu novēršanai

- atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma par administratīvās soda pareizu un savlaicīgu izpildi

- atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām izskatīt un sniegt atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem

- izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus

- sastādīt darbavietas higiēniskos raksturojumus

- konsultēt darba devējus un darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām

Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumu Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 3. pielikumu - 7. mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz 1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir 570 EUR (bruto). Pēc pārbaudes laika atkarībā no pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jānosūta pa pastu vai elektroniski 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālrunis uzziņām 67021621, e-pasta adrese: anita.cine@lm.gov.lv.


OP 2016/85.AKK5

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Pierīgas nodaļas Pensiju daļas inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Šveices ielā 12, Siguldā)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem

- reģistrēt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā

- izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu

- orientācija uz klientu

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 527,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē.

Konkursa pretendentiem/-ēm 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

- dzīves aprakstu (CV) - atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv

- motivētu pieteikuma vēstuli, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām

- izglītību apliecinošu dokumenta/-u kopiju/-as

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt vai iesniegt: dokumentus pieteikumam uz konkursu nosūtīt vai iesniegt VSAA Pierīgas nodaļai, Šveices iela 12, Sigulda, LV-2150 (ar norādi "Konkursam") vai uz e-pasta adresi sigulda@vsaa.lv. Tālr. uzziņām 67976990.


OP 2016/85.AKK6

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz ierēdņa amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) - Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Silene" inspektors/-e fitosanitārās uzraudzības jomā (darbavieta Silenē, Daugavpils novadā), amats klasificēts 26.3. saimē, IIIA līmenī, 9. mēnešalgu grupā

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai bakalaura grāds) lauksaimniecībā, bioloģijā vai agronomijā

- pieredze profesionālajā jomā/nozarē

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kravu pārbaudes fitosanitārās un pārtikas uzraudzības jomā

- precīzi noformēt kravu pavaddokumentus

- izrakstīt rēķinus par kontrolētajām kravām

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli (norādot amatu, uz kādu kandidējat), CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasta adrese: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2016/85.AKK7

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais/-ā referents/-e (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs)

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē (vismaz vienu gadu)

- vēlama darba pieredze projektu vai programmu vadības jomā (vismaz vienu gadu)

- vēlamas zināšanas un izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

- vēlamas zināšanas par projektu vadības (plānošanas, īstenošanas un uzraudzības) procesiem

- angļu valodas zināšanas

- datortehnikas un citas biroja tehnikas lietošanas prasmes

- komunikācijas un saskarsmes prasmes (spēja argumentēti izteikties un spēja strādāt ar cilvēkiem)

Amata pienākumi:

- izstrādāt Ministru kabineta noteikumus un to grozījumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu (SAM) Nr. 7.1.1., 7.2.1.1., 7.2.1.2. un 7.2.1.3. ieviešanai, organizēt to saskaņošanu un virzību apstiprināšanai Ministru kabinetā

- izstrādāt tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) Ministru kabineta noteikumiem par pārziņā esošo SAM ieviešanu, organizēt tā saskaņošanu un virzību izskatīšanai Ministru kabinetā

- konsultēt finansējuma saņēmējus par pārziņā esošo SAM ieviešanas nosacījumu piemērošanas jautājumiem

- izvērtēt pārziņā esošo SAM ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu grozījumus un sagatavot atbildīgās iestādes atzinumu

- piedalīties pārziņā esošo SAM ieviešanas uzraudzībā, tai skaitā pārziņā esošo SAM uzraudzības rādītāju izpildes un projektu īstenošanas progresa analīzē

- uzturēt aktuālu atbildīgās iestādes kompetences informāciju ministrijas tīmekļa vietnes ES fondu sadaļā

- sagatavot ziņojumus, informāciju un pārskatus par amata kompetences jautājumiem

- izstrādāt iekšējos normatīvos aktus par amata kompetences jautājumiem un veikt to aktualizāciju

- sniegt atzinumus par Labklājības ministrijas struktūrvienību un citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pasta adresi zanda.reinfelde-sausa@lm.gov.lv, tālrunis uzziņām 67021585.


OP 2016/85.AKK8

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais/-ā eksperts/-e (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs)

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē (vismaz vienu gadu)

- vēlama pieredze vadošā amatā

- darba pieredze projektu vai programmu vadības jomā (vismaz divus gadus)

- vēlama darba pieredze ārvalstu finanšu palīdzības jomā (vismaz vienu gadu)

- vēlama darba pieredze Eiropas Savienības fondu vadības jomā (vismaz vienu gadu)

- vēlamas zināšanas un izpratne par ministrijas politikas jomām un to reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

- vēlamas zināšanas un izpratne par ES fondu vadību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

- zināšanas par projektu vadības (plānošanas, īstenošanas un uzraudzības) procesiem

- konceptuālās prasmes (spēja koordinēt un integrēt organizācijas intereses un aktivitātes)

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- datortehnikas un citas biroja tehnikas lietošanas prasmes

- komunikācijas un saskarsmes prasmes (spēja argumentēti izteikties un spēja strādāt ar cilvēkiem)

Amata pienākumi:

- analizēt ministrijā īstenotās STS (ārvalstu finanšu palīdzības, mērķsadarbības un attīstības sadarbības) projektu vadības sistēmas darbības efektivitāti un sagatavot priekšlikumus ministrijas procedūru pilnveidei, kā arī metodiski vadīt ministrijas procedūrās noteiktā regulējuma praktisko piemērošanu

- analizēt informāciju par nozarei pieejamo STS finansējumu saistībā ar nozares politikas prioritātēm un investīciju vajadzībām jauno projektu attīstīšanai

- koordinēt un uzraudzīt informācijas apriti ar potenciālajiem projektu iesniedzējiem (ministrijas struktūrvienībām un padotības iestādēm) par nozarei pieejamo STS finansējumu un nosacījumiem to piesaistei

- uzturēt aktuālu informāciju par nozarei pieejamo mērķsadarbību (Twinnig), analizēt izvirzītās prasības un izpildes iespējas, organizēt informācijas apriti ar potenciālajiem projektu iesniedzējiem un metodiski vadīt mērķsadarbības projektu iesniegumu sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu

- izstrādāt un uzturēt aktuālas ES fondu atbildīgās iestādes (turpmāk - atbildīgā iestāde) pārziņā esošo ES fondu specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ietvaros piemērojamās vienas vienības izmaksu metodikas

- sagatavot atbildīgās iestādes atzinumus par ES fondu vienkāršoto izmaksu instrumentu piemērošanu reglamentējošiem tiesību aktu, metodiku, vadlīniju un nacionālo pozīciju projektiem

- nodrošināt atbildīgās iestādes pārziņā esošo ES fondu specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu uzraudzības, tai skaitā snieguma ietvara, rādītāju plānu izstrādi un aktualizēšanu

- nodrošināt ES fondu izmaksu attiecināšanas metodisko vadību atbildīgās iestādes pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu īstenošanā

- sagatavot ziņojumus, informāciju un pārskatus par amata kompetences jautājumiem

- izstrādāt iekšējos normatīvos aktus par amata kompetences jautājumiem un veikt to aktualizāciju

Sniegt atzinumus par Labklājības ministrijas struktūrvienību un citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pastu: zanda.reinfelde-sausa@lm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021585.


OP 2016/85.AKK9

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA konkursa kārtībā aicina darbā pētnieku pedagoģijas zinātnes nozarē, nozaru (mākslas) pedagoģijas apakšnozarē - 1 (viena) amata vieta

Prasības pretendentiem, galvenos pienākumus un nolikumu par vēlēšanām skatīt RPIVA mājaslapā sadaļā "Vakances": http://www.rpiva.lv/index.php?mh=vakances.

Amata pretendentiem mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" RPIVA Personāla nodaļā jāiesniedz vai jānosūta CV un motivācijas vēstule ar norādi uz attiecīgās nozares vadošā pētnieka amatu.

Adrese: Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083; tālr. 67808013, fakss 67808034, e-pasta adrese: personals@rpiva.lv.


OP 2016/85.AKK10

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA konkursa kārtībā aicina darbā uz noteiktu laiku (saskaņā ar Augstskolu likuma 24. pantu) - PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTES DEKĀNA/-ES amats

Prasības pretendentiem, galvenos pienākumus un nolikumu par vēlēšanām skatīt RPIVA mājaslapā sadaļā "Vakances": http://www.rpiva.lv/index.php?mh=vakances.

Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" RPIVA Personāla nodaļā jāiesniedz vai jāatsūta: iesniegums par piedalīšanos konkursā; CV; atsauksme/-es no darba devēja/-iem par darbu pēdējo trīs gadu laikā; dokumenti, kas apliecina zinātnisko grādu, profesionālo kvalifikāciju un atbilstību izvirzītajām prasībām.

Adrese: Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083, tālrunis 67808013, fakss 67808034 e-pasta adrese: personals@rpiva.lv.


OP 2016/85.AKK11

Valsts augu aizsardzības dienests (reģ. Nr. 90000042982) pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 2016. gada 10. maijam oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2016. gada 21. aprīlī, Nr. 77 (5649), izsludinātajam konkursam uz vakanto ierēdņa amatu - Agroķīmijas departamenta vecākais inspektors (1 amata vieta uz noteiktu laiku).


OP 2016/85.AKK12

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina Tevi pievienoties Programmu vadības un metodikas nodaļai VECĀKĀ EKSPERTA amatā

 

Darbojoties vecākā eksperta amatā, Tev būs jāpārzina un jāanalizē Eiropas Savienības fondu normatīvā bāze un plānošanas dokumenti, jāsniedz priekšlikumi Eiropas Savienības fondu normatīvo aktu pilnveidošanai, jānodrošina aģentūras iekšējās kontroles sistēmas izveidošana un aktualizēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tu nodrošināsi finanšu instrumentu vadības kontroles sistēmas aktualizēšanu un savas kompetences ietvaros nodrošināsi aģentūras pārstāvību Eiropas Savienības fondu plānošanas un ieviešanas dokumentu izstrādes procesā un saskaņošanā.

 

MĒS PIEDĀVĀJAM

pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu līdz 1340 euro), sociālo nodrošinājumu, darbavietu Rīgas centrā

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- augstākā izglītība (vēlams tiesību zinātnē, ekonomikā vai vadības zinātnē);

- laba izpratne par Eiropas Savienības fondu administrēšanas sistēmu un atbalsta finanšu instrumentu veidā specifiku Latvijā;

- pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu vadību;

- laba izpratne un pieredze iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādē;

- labas angļu valodas zināšanas;

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

- iniciatīva;

- labas argumentācijas spējas;

- augsta atbildības izjūta;

- spēja un vēlme nepārtraukti un patstāvīgi mācīties.- augsta atbildības izjūta, labas argumentācijas spējas.

 

 

 

Ja Tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ar norādi "Konkurss - Programmu vadības un metodikas nodaļas vecākais eksperts".

Amatu konkursu rezultāti

OP 2016/85.AKR1

Finanšu ministrija paziņo, ka konkurss uz Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Uzņēmējdarbības un inovāciju plānošanas nodaļas vecākā eksperta amatu noslēdzies bez rezultāta.


OP 2016/85.AKR2

Valsts vides dienests informē, ka konkursa kārtībā 2016.gada 12.aprīlī Juridiskā departamenta Administratīvo sodu piemērošanas daļas vecākās inspektores amatā iecelta EVITA LABĀNE.


OP 2016/85.AKR3

Satiksmes ministrija informē, ka konkursa kārtībā Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas juriskonsultes amatā 2016.gada 19.aprīlī tika iecelta MARITA BALTIŅA.


OP 2016/85.AKR4

Satiksmes ministrija informē, ka konkursa kārtībā Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta nozares atašeja amatā uz noteiktu laiku 2016.gada 22.aprīlī tika iecelts HELMUTS KOLS.


OP 2016/85.AKR5

Satiksmes ministrija informē, ka konkursa kārtībā Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta nozares atašeja amatā uz noteiktu laiku 2016.gada 21.aprīlī tika iecelts KASPARS KUKELIS.


OP 2016/85.AKR6

Valsts augu aizsardzības dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Rīgas reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas vecākās inspektores amatā iecelta INGŪNA ULMANE.


OP 2016/85.AKR7

Pārtikas un veterinārais dienests paziņo, ka Ziemeļpierīgas pārvaldes inspektores pārtikas uzraudzības jomā amatā uz noteiktu laiku no 2016.gada 25.aprīļa iecelta RŪTA ANUŠKA.


OP 2016/85.AKR8

Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē konkursa kārtībā vakantajā Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vecākās inspektores amatā no š.g. 2.maija iecelta ZANE STALIDZĀNE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)