Laidiens: 15.04.2016., Nr. 73

Dažādi sludinājumi

OP 2016/73.DA1

Paziņojums par atkārtoto ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā

PĒTERI SUPE, dzim. 29.07.1954.! Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas lietvedībā atrodas Balvu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2015. gada 15. maijā izsniegtais izpildu raksts par SIA Hiponia ieviešanu nekustamā īpašuma VĒJAVA, kadastra numurs 3848 005 0004, valdījumā, kas atrodas "Vējavā", Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. Informējam, ka SIA Hiponia 2015. gada 19. augustā plkst. 11.00 nozīmētā ievešana nekustamā īpašuma valdījumā tika atlikta saskaņā ar Civilprocesa likuma 620.7 panta pirmo daļu, līdz ar to 2016. gada 26. aprīlī plkst. 11.00 notiks atkārtota SIA Hiponia ievešana nekustamā īpašuma valdījumā Civilprocesa likuma 620.7 panta noteiktajā kārtībā, piespiedu kārtā atverot durvis, klātesot policijas pārstāvim. Nekustamajā īpašumā esošās mantas tiks aprakstītas un novērtētas atbilstoši Civilprocesa likuma 577. un 578. pantam, kā arī aizvestas un nodotas mantas glabātājam glabāšanā pēc akta. Jums ir tiesības mēneša laikā saņemt glabāšanā nodoto mantu, samaksājot sprieduma izpildes izdevumus.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. panta pirmo daļu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Sprieduma izpildes izdevumi uz šo brīdi ir 178,11 EUR, kas iemaksājami Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas, reģistrācijas Nr. 11025911956, depozīta kontā Nr. LV63TREL9199011001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 620.9 panta piekto daļu ja parādnieks mēneša laikā neierodas saņemt glabāšanā nodoto mantu, tiesu izpildītājs to pārdod saskaņā ar Civilprocesa likuma 71.nodaļas noteikumiem. Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Balvu iecirknim - lūdzu nodrošināt sabiedrisko kārtību tiesas nolēmuma izpildes laikā 2016. gada 26. aprīlī plkst. 11.00. Piedzinējam lūdzu nodrošināt iespējamo durvju tehnisko atvēršanu un atbrīvojamo telpu pieņemšanu (nepieciešamības gadījumā izliekamo mantu pieņemšanu glabāšanā tiesas nolēmuma izpildes dienā).

A. Kalniņa


OP 2016/73.DA2

Paziņojums

ALEKSANDR ŠABAN! Zemgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, paziņo, ka rīkotā Tatjanai Žīgurei piederošā nekustamā īpašuma - Dārza iela 15-11, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., kadastra numurs 5448 900 0367, - otrā izsole ir atzīta par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614. panta pirmās daļas 3. punktu.


OP 2016/73.DA3

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas paziņojums parādniekiem

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 8. panta ceturto daļu paziņojam, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija uzsākusi uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda bērna nodrošināšanai ar uzturlīdzekļiem šādu parādnieku vietā:

Nr. p. k.

Parādnieks

Personas kods

1.

ĀBELE KASPARS

230784-12657

2.

BABAJEVA JANA

230287-10381

3.

BAKLANOVS SERGEJS

070484-11004

4.

BARKOVSKA SVETLANA

011082-12369

5.

BORJAGINS IVANS

030876-10104

6.

BRAUNFELDE ANNA

260490-10820

7.

BUKŠEVICS ANDRIS

051176-10818

8.

BURKĒVIČS MĒLIS

181082-11383

9.

ČAMBURKINS RUSLANS

120589-10815

10.

DĀBOLIŅA MARITA

150284-11752

11.

DIDENKO ANDREJS

250368-10277

12.

EISAKS EDGARS

150284-12413

13.

FJODOROVA TATJANA

070781-11889

14.

HARITONČUKS ANDREJS

091175-10102

15.

HEIBERGS EDIJS

231078-11658

16.

KIVKO VJAČESLAVS

300578-10846

17.

KOĻESŅIKS JEVGĒNIJS

260581-12706

18.

KONDRATJEVS VLADIMIRS

220172-12112

19.

KOSTJAKS VLADIMIRS

230666-11245

20.

KOSTJUČENKOVA ILZE

170179-12868

21.

KRAVCOVS RAIVIS

250484-11863

22.

KRĒSLIŅŠ ALEKSANDRS

220678-12052

23.

LEINĀTS LAURIS

070579-11756

24.

LIEPA RENDIJS JĀNIS

250194-11071

25.

LUKIN EVGENII

Dzim. 26.08.1978.

26.

MUNIUS JONAS

260678-18006

27.

ŅEĻUBINS ALEKSEJS

240172-12357

28.

OSTERLADE INGA

060591-11109

29.

PAVLOVS VJAČESLAVS

Dzim. 08.06.1975.

30.

PĪLĒNA JANA

010694-11938

31.

PIVEŅS DMITRIJS

171283-10405

32.

PRIDIJS NIKOLAJS

110564-12068

33.

STIRĀNE AĻONA

290777-11425

34.

TEBERNIEKS VITĀLIJS

040688-12004

35.

TRAPEZNIKOV EVGENY

280674-10843

36.

ŪDRĪTIS KASPARS

240887-11305

37.

VALTERS RAIVIS

080790-11075

38.

VEDĻA ALEKSEJS

120581-12418

39.

VILCĀNS NAURIS

190477-12786

40.

VOITKEVIČS VITĀLIJS

080767-11842

41.

VORONOVS MĀRIS

100595-11083

42.

ZAĶIS ROLANDS

091078-12051

43.

ZARIPOVS MARATS

070186-12120

44.

ŽEĻEZŅAKOVS DMITRIJS

180275-11448

45.

ŽUNDA ROMANS

280285-10649

46.

ŽVINKLIS ROLANDS

Dzim. 06.07.1979.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)