Laidiens: 08.04.2016., Nr. 68

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2016/68.PD1

Projektu konkursi

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2016. gada 30. marta sēdes Nr. 4 lēmumu izsludina projektu konkursus vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitātēs:

1. "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana".

2. "Zivju resursu aizsardzības pasākumi".

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš LVAF administrācijā ir 2016. gada 6. maijs.

Konkursu nolikumi un projekta pieteikuma veidlapas pieejamas LVAF administrācijas mājaslapā www.lvafa.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi, Projektu konkursa nolikumi".

Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322, e-pasta adrese: lvafa@lvafa.gov.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)