Laidiens: 06.04.2016., Nr. 66

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2016/66.US1

SIA "ECO LABEL", pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikumu un likumu "Dzīvokļa īpašuma likums" lūdz LUDMILU JASINKEVIČU, dzim. 17.12.1950., deklarētā dzīvesvieta: Ziemeļu ielā 25-15, Rīgā, LV-1005, nokārtot parādsaistības: dzīvokļa Nr. 21 īpašuma, "Skaļupes 3", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, LV-4108, apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāds uz 01.03.2016. ir šāds: 679,21 EUR (seši simti septiņdesmit deviņi euro un divdesmit viens cents). Lūdzam minēto parāda summu samaksāt mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Parāda nesamaksāšanas gadījumā tiks iesniegta prasība tiesā par parāda un tiesāšanās izdevumu piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)