Laidiens: 11.01.2016., Nr. 6

Privatizācijas ziņas

OP 2016/6.PZ1

VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņo

24.11.2015. noslēgts apbūvēta zemesgabala Ostas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra Nr.6001 001 0394), ½ domājamās daļas pirkuma līgums. Pircēja - Svetlana Guževa, pirkuma cena - 1724,00 EUR.

18.12.2015. noslēgts nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 17, Liepājā, kadastra Nr.1700 033 0126, 18231/19538 domājamās daļas nomaksas pirkuma līgums. Objekta pircējs SIA "JUPAKS", pirkuma cena - 375000,00 EUR.


OP 2016/6.PZ2

VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņo

Uzsākta nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6, k-1, Rīgā, kadastra Nr.01000850156, privatizācija.

Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":

1) personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Privatizācijas aģentūrā K. Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887;

2) personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz savi priekšlikumi.

Informācija: (prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja) sadaļā "Zemes un nekustamā īpašuma privatizācija" → "Paziņojumi" un Privatizācijas aģentūrā, tālr. 67021325.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)