Laidiens: 18.03.2016., Nr. 55 (5627)

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2016/55.TP1

Paziņojums

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 10.martā ir pieņemts lēmums Nr.135 (protokols Nr.3, 30.punkts) "Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, apstiprināšanu".

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)