Laidiens: 01.03.2016., Nr. 42

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2016/42.PD1

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230

IZSLUDINA SARUNU PROCEDŪRU

"Pļaviņu HES hidroagregāta AN5 atjaunošanas remonts" (reģ. Nr. IPR-36139)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2016. gada 4. aprīlim plkst. 15.00.

Informācija par sarunu procedūru - www.latvenergo.lv. Sarunu procedūras nolikumu elektroniski var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi aigars.greitans@latvenergo.lv.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītājs Aigars Greitāns, tālr. +371 67728270, fakss +371 67728880, e‑pasta adrese: aigars.greitans@latvenergo.lv.


OP 2016/42.PD2

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākuma "Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā" saskaņā ar 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un 2016. gada 19. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 56 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā"".

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 30. septembrim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 3 333 334 EUR (trīs miljoni trīs simti trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri euro).

Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā (tālr. 67027693, 26178323).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)