Laidiens: 26.02.2016., Nr. 40 (5612)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2016/40.AKK1

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz EKONOMIKAS MINISTRIJAS VALSTS SEKRETĀRA/-ES amatu

Spēcīga komanda sākas ar tās vadītāju. Valsts pārvalde meklē komandas veidotāju un iedvesmotāju (līderi).

Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem, nebaidāties uzņemties atbildību un īstenot valstiskas reformas, piedāvājam atbildīgu darbu vadošajā valsts pārvaldes iestādē ekonomiskās politikas jomā.

Prasības pretendentiem:

- maģistra grāds (vēlams ekonomikā, tiesību zinātnēs vai vadības zinībās)

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi

- ne mazāk kā triju gadu darba pieredze vadošā amatā ar vismaz 40 padotajiem darbiniekiem

- pieredze darbā ar starptautiskiem sadarbības partneriem

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē

- labas zināšanas ekonomiskās politikas jomā

- izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, budžeta plānošanu, administratīvo procesu iestādē, Eiropas Savienības institucionālo ietvaru, likumdošanas sistēmu un lēmumu pieņemšanas procesu

- angļu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī (vēlamas krievu valodas zināšanas)

- teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- labas stratēģiskās plānošanas prasmes

- nevainojama reputācija

Pretendentiem kopā ar pieteikuma dokumentiem ir jāiesniedz eseja - savs redzējums par Ekonomikas ministrijas lomu, kā arī vidēja un ilgtermiņa attīstības perspektīva šādos jautājumos (izvēloties vienu jautājumu; apjoms - ne vairāk par 2000 vārdiem):

1) gāzes tirgus liberalizācija Latvijā

2) būvniecības procesa pilnveidošana, izvērtējot administratīvā sloga samazināšanas iespējas

3) izaicinājumi tautsaimniecības attīstībai, ievērojot Eiropas Savienības klimata politiku

Pretendentu atlase tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība". Vadības kompetenču novērtēšanā tiks vērtētas šādas pretendenta kompetences: darbinieku motivēšana un attīstīšana, stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadība, attiecību veidošana un uzturēšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Pretendentiem līdz 2016. gada 16. martam sūtīt vai iesniegt Valsts kancelejā Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520; e-pasta adrese: konkurss@mk.gov.lv šādus dokumentus (ar norādi "Pieteikums konkursam uz Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amatu"):

1) motivētu pieteikumu, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām un to, ka uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv)

3) augstāko izglītību un svešvalodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot

4) pretendenta eseju par Ekonomikas ministrijas lomu un darbības virzieniem attiecīgajā jomā

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amatam noteikta 1. saime "Administratīvā vadība", VB līmenis (16. mēnešalgu grupa), mēnešalga 2441 euro pirms nodokļu nomaksas.

Tālrunis uzziņām 67082935.


OP 2016/40.AKK2

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietnieka, Pārmaiņu vadības nodaļas vadītāja (ierēdņa), amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

- analizēt valsts pārvaldes darbību un izstrādāt priekšlikumus valsts pārvaldes attīstībai un nepieciešamajiem uzlabojumiem

- piedalīties valsts pārvaldes politikas plānošanā un izstrādē

- konsultēt valsts pārvaldes institūcijas par politikas izstrādes jautājumiem

- piedalīties Valsts kancelejas stratēģijas izstrādē

- uzraudzīt pārmaiņu ieviešanu valsts pārvaldē

Pretendentam tiek izvirzītas šādas prasības:

- maģistra grāds politikas zinātnē vai sabiedrības vadībā

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- vismaz piecu gadu darba pieredze politikas plānošanā (privātajā un publiskajā sektorā)

- plašs skatījums uz politikas un sociālekonomiskajiem procesiem

- pieredze projektu vadībā

- pieredze tiesību aktu projektu izstrādē

- valsts pārvaldes darbību reglamentējošo normatīvo aktu padziļināta pārzināšana

- teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- prasme lietot biroja un datortehniku

Mēs piedāvājam:

- atbildīgu darbu vadošā valsts pārvaldes iestādē

- profesionālu, atsaucīgu un draudzīgu kolēģu komandu

- atalgojumu atbilstoši 14. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas sūtīt vai iesniegt Valsts kancelejā Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, fakss 67082969, e-pasta adrese: pasts@mk.gov.lv, tālrunis uzziņām 67082844.


OP 2016/40.AKK3

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas vecākais/-ā referents/-e

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā izglītība

- teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas

- zināšanas par valsts pārvaldi un tās darbības pamatprincipiem

- zināšanas un pieredze darbā ar starptautiskajiem un nacionālajiem projektiem, kā arī Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu uzraudzību

- pieredze normatīvo aktu izstrādē un saskaņošanā

- pieredze sadarbībā ar citām ministrijām un valsts pārvaldes iestādēm

- labas analītiskās spējas, saskarsmes un plānošanas spējas, pozitīva attieksme, orientācija uz rezultātu, kā arī spēja strādāt ar liela apjoma informāciju

- iemaņas darbā ar datoru

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi personals@tm.gov.lv, 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām 67036722.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)