Laidiens: 25.02.2016., Nr. 39

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2016/39.AKK1

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Rīgas reģionālās filiāles nodarbinātības organizators/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība

- vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā

- vēlama pieredze nodarbinātības jomā

- izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā normatīvo aktu pārzināšana amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences ietvaros

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences ietvaros

- saskarsmes, komunikācijas un organizēšanas prasmes, orientēšanās uz attīstību, pozitīvu darba rezultātu, izpratne par klientu orientētu darbību

- prasme liela apjoma informācijas izmantošanā, prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmu risinājumu

- pamatzināšanas finanšu vadības jautājumos

- datorprasmes, datubāzu izmantošanas prasmes, ofisa tehnikas lietošanas prasmes

- vēlamas divu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī

Amata mērķis: īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 540,00 EUR, 2. kategorija: 690,00 EUR, 3. kategorija: 670,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālajā filiālē Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā, LV-1050, vai jānosūta uz e-pasta adresi tamara.ozola@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 67830850, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības atbilstības izvērtēšana pēc iesniegtajiem izglītības dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta zināšanas par normatīvo tiesību aktiem. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks NVA Rīgas reģionālajā filiālē Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā.


OP 2016/39.AKK2

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests (reģ. Nr. 90001625082) izsludina konkursu uz šādu vakanto ierēdņa amatu - Bauskas teritoriālās struktūrvienības vecākais/-ā referents/-e (1 vakance uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītība tiesību zinātnēs tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par probācijas jautājumiem

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus

- prasme motivēt probācijas klientu uz sadarbību

- spēja noteikt probācijas klienta problēmas, analizēt tās, rast risinājumu (lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu)

- laba latviešu valodas rakstu kultūra

- labas krievu valodas zināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos

Darba pienākumi:

- organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi

- sagatavot iesniegumus tiesai un pārstāvēt Valsts probācijas dienestu tiesā

- kontrolēt piespiedu un sabiedriskā darba izpildi, veikt pārbaudes darbavietās, kur tiek nodarbināti notiesātie

- veikt struktūrvienības dokumentu pārvaldību

Piedāvājam:

- mēnešalgu no 630 € līdz 690 € pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas

- piemaksu pie mēnešalgas par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

Motivēta pieteikuma vēstule, dzīves apraksts (Curriculum Vitae) ar norādi "Bauskas TSV - KONKURSS" un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopija jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv vai pa pastu, adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011, vai iesniedzot Bauskas teritoriālajā struktūrvienībā Dārza ielā 14A, Bauskā. Informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienesta Bauskas teritoriālajā struktūrvienībā Bauskā, Dārza ielā 14A.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.


OP 2016/39.AKK3

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests aicina pievienoties Rīgas pilsētas pārvaldes inspektoru komandai, izsludinot konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku) - inspektors/-e veterinārās uzraudzības jomā (darbavieta Lubānas ielā 49, Rīgā)

Amats klasificēts 23.3. saimē, IIIA līmenī, 9. mēnešalgu grupā.

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība veterinārmedicīnā

- pieredze profesionālajā jomā/nozarē

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (krievu, angļu valodas) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- spēja strādāt gan komandā, gan patstāvīgi

- novērtēsim cilvēku ar augstu atbildības izjūtu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kontroles un uzraudzības funkcijas veterinārās uzraudzības objektos

- kontrolēt veterinārajā nozarē iesaistītu fizisku un juridisku personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sniegt atzinumus, apliecinājumus un citus dokumentus par normatīvo aktu ievērošanu amata kompetences robežās

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli (norādot amatu, uz kādu kandidējat), CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasta adrese: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2016/39.AKK4

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvaldes inspektors/-e pārtikas uzraudzības jomā (darbavieta Kraujas ielā 21/23, Rīgā). Amats klasificēts 23.3.saimē, IIIA līmenī, 9.mēnešalgu grupā

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (2. līmeņa profesionālā vai bakalaura grāds) veterinārmedicīnā, medicīnā, pārtikas tehnoloģijā, ķīmijā, bioloģijā vai iegūta sabiedrības veselības speciālista kvalifikācija, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām

- pieredze profesionālajā jomā/nozarē

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (krievu, angļu valodas) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- spēja strādāt gan komandā, gan patstāvīgi

- novērtēsim cilvēku ar augstu atbildības izjūtu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- kontrolēt pārtikas nozarē iesaistītu fizisku un juridisku personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sastādīt administratīvos aktus, dokumentus administratīvo pārkāpumu lietās atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- organizēt un veikt paraugu ņemšanu laboratoriskiem izmeklējumiem

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli (norādot amatu, uz kādu kandidējat), CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasta adrese: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2016/39.AKK5

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Rīgas pilsētas Zemgales reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Mārupes ielā 1, Rīgā)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem

- pieņemt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā

- izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- prasme lietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, Open Office, internets)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 527,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Konkursa pretendentiem/-ēm 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

- aizpildītu Curriculum Vitae (CV) pēc parauga (pieejams mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā "Aktualitātes" → "Darba piedāvājumi" → CV paraugs)

- motivētu pieteikuma vēstuli

- izglītību apliecinošu dokumenta/-u kopiju/-as

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt vai iesniegt VSAA Rīgas pilsētas Zemgales reģionālajā nodaļā Mārupes ielā 1, Rīgā, LV-1002 (ar norādi "Konkursam uz Klientu apkalpošanas daļas inspektora amatu"), vai sūtīt uz e-pasta adresi zemgale@vsaa.lv. Tālr. uzziņām 67600651.


OP 2016/39.AKK6

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Personālvadības nodaļas vadītāja vietnieka/-es ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

PAGARINĀTS PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ

Galvenie amata pienākumi:

- veikt Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) personāla attīstības stratēģijas izstrādi un īstenošanu

- sniegt atbalstu IZM nozares padomniekiem (atašejiem), organizējot saistītos atbalsta procesus un veicot atbilstošo dokumentu sagatavošanu

- sniegt atbalstu ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem un personāla vadītājiem, organizējot saistītos atbalsta procesus un veicot atbilstošo dokumentu sagatavošanu

- sadarbībā ar ministrijas struktūrvienību vadītājiem veikt amatu novērtēšanu un amatu klasificēšanu, amatu aprakstu izstrādi un pilnveidošanu pēc nepieciešamības

- konsultēt ministrijas augstāko vadību, ministrijas padotības iestāžu un padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājus, darbiniekus un ierēdņus personālvadības jautājumos

- piedalīties IZM personāla politikas izstrādē un personāla plānošanā

- piedalīties IZM iekšējo pasākumu organizēšanas procesos

- pildīt nodaļas vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama personāla vadībā, vadības zinībās vai tiesību zinātnēs)

- pieredze darbā valsts pārvaldē ilgāka par trīs gadiem

- pieredze personāla vadības jomā ilgāka par trīs gadiem

- pieredze vadošā amatā ilgāka par gadu

- zināšanas un pieredze Darba likuma un Valsts civildienesta likuma normu piemērošanā

- komunikācijas un prezentēšanas prasmes

- vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) pārzināšana līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2016. gada 6. martam. Kopā ar pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijām lūdzam iesniegt vīziju "Personāla attīstības stratēģija. Personāla attīstības stratēģijas īstenošana valsts pārvaldes iestādē" (maksimāli 2 lp.). Dokumentus iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407. kabinets, Rīga, LV-1050) vai uz e-pasta adresi inta.luksa@izm.gov.lv, tālrunis uzziņām 67047892.

Amats klasificēts 30. amata saimes IVB līmenī (11. mēnešalgu grupa).

Konkursa norise: 1. kārtā tiek vērtēta pretendenta dokumentos sniegtās informācijas atbilstība izvirzītajām prasībām; 2. kārtā - darba intervija, kur pretendents prezentē arī savu vīziju.

Informējam, ka pēc 1. kārtas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.


OP 2016/39.AKK7

Iepirkumu uzraudzības birojs (reģistrācijas Nr. 90001263305) ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja vēlies pilnveidot sevi, strādājot valsts pārvaldē publisko iepirkumu jomā, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz Kontroles departamenta vecākā/-ās referenta/-es amata vietu (ierēdņa amata vieta uz noteiktu laiku) - amats klasificēts 26.1. saimē, III līmenī, 9.mēnešalgu grupā

Kontroles departamenta darbība saistīta ar iepirkuma procedūru likumības pārbaudi.

Tavi galvenie amata pienākumi būs:

- izskatīt Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumu dokumentāciju

- sagatavot atzinumus par iepirkumu procedūru likumību

Pirms iesniedz pieteikumu, izvērtē savu atbilstību šādām amata prasībām:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnē

- prasme strādāt ar datoru MS Windows vidē (Word, Excel)

- precizitāte un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli

- teicama latviešu valodas prasme un labas angļu valodas zināšanas līmenī, kas atbilst spējai strādāt ar dokumentiem (spēja lasīt, saprast un rakstīt) šajā svešvalodā

- komunikācijas prasmes, analītiska domāšana, plānošana un organizēšana, orientācija uz attīstību un spēja strādāt komandā

- izpratne par publisko iepirkumu tiesisko regulējumu, darba pieredze valsts pārvaldē un darba pieredze saistībā ar publiskajiem iepirkumiem tiks uzskatīta par priekšrocību

Mēs piedāvājam:

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

- atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu

- mēnešalgu no 756 līdz 994 EUR (pirms nodokļu nomaksas atkarībā no piemērojamās kategorijas)

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2016. gada 9. martam uz adresi Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, uz e-pasta adresi vakances@iub.gov.lv vai pa faksu 67326720. Tālr. uzziņām 67326702, 20225563.


OP 2016/39.AKK8

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Kontroles departamenta direktora vietnieks/-e valsts galvenais/-ā būvinspektors/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja tava pieredze būvniecības procesu pārvaldībā palīdzēs radīt modernu un efektīvu būvniecības valsts kontroli, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- piedalīties struktūrvienības darba plānošanā, vadīšanā, organizēšanā, kontrolēšanā un koordinēšanā

- nodrošināt birojam piekritīgo būvju ekspluatācijas kontroli

- nodrošināt būvniecības procesa tiesiskuma un atbilstības normatīvo aktu prasībām kontroli

- nodrošināt vadlīniju un citu metodisko dokumentu izstrādi departamenta funkciju īstenošanai, kā arī metodiskā atbalsta sniegšanu savas kompetences jomā

- nodrošināt interešu pārstāvību valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām un ārvalstu ekspertiem savas kompetences ietvaros

Ja tev ir:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā

- būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts un patstāvīgā prakse ne mazāka par 5 (pieciem) gadiem pēc sertifikāta saņemšanas, kura iegūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā

- iepriekšējā darba pieredze ne mazāk kā 5 gadi vadošā amatā

- pieredze iestādes un būvniecības nozari regulējošo tiesību aktu un būvniecības standartu lietošanā

- prasme organizēt savu un struktūrvienības darbu, motivēt un attīstīt komandu

- teicamas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes

- konceptuāla domāšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

- teicamas valsts valodas, angļu un krievu valodas prasmes (vismaz B2 līmenī)

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- atbilstība būvinspektora tiesību iegūšanai būvdarbu valsts kontrolei

- atbilstība speciālas atļaujas saņemšanai darbam ar valsts noslēpuma izmantošanu

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Kontroles departamenta direktora vietnieks, valsts galvenais būvinspektors" līdz 2016. gada 10. martam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2016. gada 23. martam.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personas datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2016/39.AKK9

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Kontroles departamenta būvinspektors/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja tici, ka būvju drošība ir svarīga nākamajām paaudzēm, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- nodrošināt būvniecības procesa tiesiskuma un atbilstību normatīvo aktu prasībām kontroli, sagatavojot atzinumus, pieņemot lēmumus vai sniedzot informāciju būvniecības procesa dalībniekiem, kā arī attiecīgajām institūcijām tālākai rīcībai

- nodrošināt ēkas gatavības pieņemšanai ekspluatācijā novērtēšanu, veicot attiecīgo dokumentu pārbaudi un organizējot objekta apsekošanu

- nodrošināt ekspluatācijā nodotu publisku ēku uzraudzības kontroli, sagatavojot atzinumus un sniedzot informāciju ēku īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kā arī attiecīgajām institūcijām tālākai rīcībai

- nodrošināt Biroja interešu pārstāvību valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām un ārvalstu ekspertiem savas kompetences ietvaros

Ja tev ir:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā

- būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts un patstāvīgā prakse ne mazāka par 5 (pieciem) gadiem pēc sertifikāta saņemšanas, kura iegūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā

- pieredze būvinspektora, būvdarbu vadītāja vai inženiera amatā ne mazāk par 5 (pieciem) gadiem

- pieredze nozares terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu lietošanā

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās

- augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes

- teicamas valsts valodas un krievu valodas prasmes, labas angļu valodas prasmes

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- atbilstība būvinspektora tiesību iegūšanai būvdarbu valsts kontrolei

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Kontroles departamenta būvinspektora amata konkursam" līdz 2016. gada 15. martam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2016. gada 29. martam.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2016/39.AKK10

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Kontroles departamenta inspektors/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja tici, ka būvju drošība ir svarīga nākamajām paaudzēm, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- piedalīties būvniecības procesa tiesiskuma un atbilstību normatīvo aktu prasībām kontrolē, sagatavojot atzinumus un būvobjektu pārbaudes aktus

- piedalīties Biroja kompetencē esošu inženierbūvju/ēku pieņemšanā ekspluatācijā, piedaloties attiecīgo dokumentu pārbaudē un objektu apsekošanā

- piedalīties Biroja kompetencē esošu publisku ēku ekspluatācijas uzraudzībā atbilstoši ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām

- līdzdarboties informācijas iekļaušanā būvniecības informācijas sistēmā

Ja tev ir:

- augstākā izglītība tiesību zinātnē vai inženierzinātnē (būvniecības jomā)

- pieredze būvniecības jomā, nozares terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu lietošanā (vēlama)

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās

- augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes

- teicamas valsts valodas prasmes, vēlamas angļu valodas un krievu valodas zināšanas

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Kontroles departamenta inspektora amata konkursam" līdz 2016. gada 15. martam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2016. gada 29. martam.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2016/39.AKR1

Centrālā statistikas pārvalde paziņo, ka konkursa kārtībā Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta Transporta un tūrisma statistikas daļas vecākās referentes ierēdnes amatā 22.02.2016. iecelta ILZE VERNERA.


OP 2016/39.AKR2

Ekonomikas ministrija paziņo, ka oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2016. gada 14. janvārī izsludinātais konkurss uz vakanto Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta Atjaunojamo energoresursu nodaļas vecākā referenta amatu uz noteiktu laiku noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)