Laidiens: 12.02.2016., Nr. 30

Izsoles

OP 2016/30.IZ1

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.34 zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana (prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 18-5, LV-1011) rīko pirmo izsoli Sintijai Ozoliņai piederošajam nekustamajam īpašumam (556/1000 daļas no nekustamā īpašuma) - Dāvja iela 82, Jūrmala, kadastra Nr.1300 017 3411. Piedzinējs: Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015. Viss nekustamais īpašums Dāvja ielā 82, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 017 3411, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 12319 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums/pirmās izsoles sākumcena - 42600,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Izsole sāksies 18.02.2016. un noslēgsies 21.03.2016. plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 09.03.2016. jāiemaksā nodrošinājuma summa 4260,00 EUR Elīnas Balasanjanas, pers. kods 171286-11056, depozīta kontā Nr. LV49TREL919910800100B Valsts kasē, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 67704931, 22400703. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ2

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs (prakses vieta Elizabetes ielā 51-10, Rīgā) pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Genādijam Griškinam. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.19 un pie tā piederošās kopīpašuma 4150/288540 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Vaidelotes ielā 15, Rīgā, kadastra Nr.01009238236, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.16199 19. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 17900,00 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: 17900,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 500,00 EUR.

Izsoles sākums: 2016.gada 18.februārī. Izsoles noslēgums: 2016.gada 21.martā pulksten 10:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē, līdz 2016.gada 9.martam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ3

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administrators Juris Ķesteris, sertifikāta Nr.00170, prakses vieta: Lāčplēša iela 21-6, Rīga, LV-1011, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrim Volfam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Jēkabpilī, Kārļa Skaubīša ielā 20-41, kadastra numurs 5601 900 3652. Piedzinējs: nodrošinātais kreditors AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", nenodrošinātie kreditori: Jēkabpils pilsētas pašvaldība; SIA "Latvijas Mobilais Telefons"; SIA "ZEDNET"; SIA "Ātrais kredīts"; Bigbank AS Latvijas filiāle; AS "Swedbank"; SIA "Gelvora". Nekustamais īpašums ir reģistrēts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1313 41. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 8200,00 EUR. Izsoles solis - 820,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 7.martam (ieskaitot) jāiemaksā administratora Jura Ķestera bankas kontā Nr. LV51HABA0551040398920, AS "Swedbank", nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 820,00 EUR apmērā un jālūdz administratoram autorizēt dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums un laiks - 2016.gada 16.februāris plkst. 10.00; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 17.marts plkst. 10.00. Tālrunis papildu informācijai 29442777. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ4

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.34 zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana (prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 18-5, LV-1011) rīko pirmo izsoli Valentīnai Gulami piederošajam nekustamajam īpašumam - Asaru prospekts 10, Jūrmala, kadastra Nr.1300 016 3009. Piedzinējs: Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015. Saskaņā ar informāciju zemesgrāmatā un Valsts zemes dienestā nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2554 kv.m un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 220,7 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums/pirmās izsoles sākumcena - 308000,00 EUR. Izsoles solis - 5000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Izsole sāksies 18.02.2016. un noslēgsies 21.03.2016. plkst. 10.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 09.03.2016. jāiemaksā nodrošinājuma summa 30800,00 EUR Elīnas Balasanjanas, pers. kods 171286-11056, depozīta kontā Nr. LV49TREL919910800100B Valsts kasē, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 67704931, 22400703. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ5

Izsole

Viktora Jonāna maksātnespējas procesa administrators Guntars Koris, sertifikāts Nr.00057, prakses vieta: Bērzu iela 4, Gulbene, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli šādu nekustamo īpašumu: Viktoram Jonānam piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.24, Augusta Deglava ielā 104, k-1, Rīgā (kadastra Nr.01009055883). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 91 kv.m platībā un 91/21625 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis noteikts 1000 EUR (viens tūkstotis euro). Izsole sākas 2016.gada 15.februārī plkst.10.00. Izsole tiks slēgta 2016.gada 16.martā plkst. 10.00. Piedzinējs - AS "Swedbank", reģ.Nr.40003074764, Balasta dambis 1a, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības administratoram un tiesā līdz izsoles dienai. Persona, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 6.martam iemaksā administratora Guntara Kora, reģ.Nr.02046512554, kontā Nr. LV55HABA0551030425696, AS "Swedbank", nodrošinājuma summu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (4000 EUR) un, izmantojot izsoļu vietni, nosūta administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem persona var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis uzziņām 29111205.


OP 2016/30.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Irinai Fomičovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Celtnieku ielā 2-24, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra Nr.8011 900 1695. Izsole tiek rīkota AS "ABLV Bank", reģ. Nr.50003149401, Rīgā, Elizabetes ielā 23, labā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.24, t.sk. dzīvoklis Nr.24 ar kopējo platību 58,3 kv.m. un 583/19023 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8011 004 0425), kas atrodas pēc adreses Celtnieku iela 2-24, Salaspils, Salaspils nov., kadastra Nr.8011 900 1695. Īpašums ierakstīts Salaspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.482 24.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. II daļas 2.iedaļas 2.1. ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004.gada 7.decembra ķīlas līgums Nr.12504/01.

2.2. II daļas 2.iedaļas 3.1. ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004.gada 7.decembra ķīlas līgums Nr.12505/01.

2.3. II daļas 2.iedaļas 5.1. ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, ieķīlāt trešajām personām, samazināt nekustamā īpašuma vērtību, nodot citu personu atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā, kā arī nodibināt jebkāda veida servitūtus vai reālnastas un nekustamo īpašumu. Pamats: 2005.gada 6.septembra hipotēkas līgums Nr.16260/01.

2.4. II daļas 2.iedaļas 6.1. ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu dāvināt, atsavināt, sadalīt, ieķīlāt, nodot citu personu lietošanā, nodibināt servitūtus vai reālnastas, apgrūtināt ar citām lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 25.maijā hipotēkas līgums Nr.20244/01.

2.5. II daļas 2.iedaļas 7.1. ieraksts: atzīme - vērsta 1614,27 LVL piedziņa. Prasītājs: A/S "Citadele banka", nodokļu maksātāja kods 40103303559. Pamats: zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta 2011.gada 25.oktobra nostiprinājuma lūgums, Rīgas rajona tiesas 2011.gada 5.augusta lēmums lietā Nr.3-12/1890.

2.6. II daļas 2.iedaļas 8.1. ieraksts: atzīme - vērsta 616,22 EUR piedziņa. Piedzinējs: A/S "Norvik banka", reģistrācijas numurs 40003072918.

2.7. II daļas 2.iedaļas 8.2. ieraksts: Pamats: zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores 2015.gada 10.februāra nostiprinājuma lūgums, Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 15.novembra lēmums lietā Nr.3-12/1946.

2.8. IV daļas 1., 2.iedaļas 2.1.ieraksts: nostiprināta hipotēka par summu 20 163 LVL, tai skaitā aizdevuma pamatsumma - 16 802,50 LVL. Procentu likme: 7,24% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2004.gada 7.decembra kredīta līgums Nr.12504, 2004.gada 7.decembra ķīlas līgums Nr.12504/01.

2.9. IV daļas 1., 2.iedaļas 3.1.ieraksts: nostiprināta hipotēka par 2481,60 LVL, tai skaitā aizdevuma pamatsumma 2068 LVL. Procentu likme: 10,94% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2004.gada 7.decembra kredīta līgums Nr.12505, 2004.gada 7.decembra ķīlas līgums Nr.12505/01.

2.10. IV daļas 1., 2.iedaļas 4.1.ieraksts: nostiprināta hipotēka par 29 011,75 LVL, tai skaitā aizdevuma pamatsumma 24 176,46 LVL. Procentu likme: 6 mēnešu LIBOR + 2,3% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei, maksājumi veicami saskaņā ar 06.09.2005. hipotekārā kredīta līgumu Nr.16260. Kreditors: Akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2005.gada 6.septembra hipotekārā kredīta līgums Nr.16260, 2005.gada 6.septembra hipotēkas līgums Nr.16260/01.

2.11. IV daļas 1., 2. iedaļas 5.1.ieraksts: nostiprināta hipotēka par 35 736,44 LVL, tai skaitā aizdevuma pamatsumma 29 780,37 LVL. Procentu likme mainīga: 6 mēnešu LIBOR + 2,4% gadā; procentu samaksas termiņš - ik mēnesi līdz mēneša 15.datumam. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Kreditors: Akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006.gada 25.maija hipotekārā kredīta līgums Nr.20244, 2005.gada 25.maija hipotēkas līgums Nr.20244/01.

3. Izsoles sākumcena: 19 600 euro (deviņpadsmit tūkstoši seši simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā:

1) visa summa, ko viņš nosolījis;

2) Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;

3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā;

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 03.03.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 1960,00 euro ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00073/046/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.;

6.5. izsoles solis 500 euro;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole sāksies 12.02.2016. un noslēgsies 14.03.2016. plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ7

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova (prakses vieta Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a) rīko 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Tīrumi Cirmas pagastā, Ludzas novadā, kadastra Nr.6850 007 0007, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no četriem zemes gabaliem ar kopējo platību 63 ha. Uz viena zemes gabala atrodas cita personai piederošas ēkas. Parādnieks - Renārs Mizišs Piedzinējs - Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecība, Rēznas iela 6, Rēzekne. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 22200,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 22200,00 EUR. Izsoles solis - 2220,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 9.martam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000 (saņēmējs Alīna Kuprijanova, reģ. Nr. 22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22) nodrošinājuma summa 2220,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.februāris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 21.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ8

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova (prakses vieta Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a) rīko nekustamā īpašuma "Ilgas" Indras pagastā, Krāslavas novadā, kadastra Nr.6062 006 0457, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 1,5424 ha. Parādnieks  -  Deniss Umbraško. Piedzinējs - SIA Hiponia, Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 1400,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 1400,00 EUR. Izsoles solis - 140,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 9.martam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000 (saņēmējs Alīna Kuprijanova, reģ. Nr.22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22) nodrošinājuma summa 140,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.februāris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 21.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ9

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.70 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Priedniece (prakses vieta Rīgā, Dzirnavu ielā 87-2121) pirmajā izsolē pārdod par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu Kalnciema ielā 130- 8, Rīgā, kadastra Nr.0100 909 4068. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, pēc 2003.gadā reģistrētās informācijas zemesgrāmatā dzīvokļa platība ir 29 m2, bet pēc kadastrālās uzmērīšanas 2007.gadā un iereģistrētiem datiem VZD kadastra informācijas sistēmā dzīvokļa platība ir 56,1 m2 - kopīpašuma 561/6019 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, funkcionāli saistītām būvēm un zemesgabala. Ņemot vērā sniegto informāciju, ka mājā ir veikta pārbūve un to ka VZD kadastra informācijas sistēmas dati ir jaunāki, vērtētājs pieņem, ka kadastra informācijas dati ir patiesi un, aprēķinot dzīvokļa vērtību, tika ņemti vērā dati par dzīvokļa kopējo platību reģistrētu VZD kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un sākumcena ir 11300,00 EUR. Kreditors: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2016.gada 16.martā plkst. 11.00 Rīgā, Dzirnavu ielā 87-2121, zvērinātas tiesu izpildītājas birojā. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Priednieces, reģ. Nr.06028012060, depozīta kontā Nr. LV45TREL919910500200B Valsts kasē nodrošinājumu 1130,00 EUR apmērā. Tālr. uzziņām 67687588, 29655199.


OP 2016/30.IZ10

Izsole

SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" šī gada 22.martā izsolē plāno pārdot vienstāva māju Baznīcas ielā 17, Rēzeknē, Rēzeknes pilsētas centrā (200 metru attālumā no pilsētas domes un "Latgales Māra" pieminekļa). Sākumcena - 33000,00 EUR. Zemesgabala kopējā platība - 601 kv.m. Mājas kopējā platība ir 335 kv.m, no kuriem 160,1 kv.m ir lietderīgā platība. Plašas pagrabtelpas. Siltināti bēniņi. Vienkāršs risinājums centrālapkures pieslēgšanai. Ja ir interese, izsūtīsim izsoles noteikumus un fotogrāfijas. Zvaniet pa tālr. 26376622 vai rakstiet, e-pasta adrese: Andrejs.dre@inbox.lv.


OP 2016/30.IZ11

Izsole

Maksātnespējas procesa administratore Baiba Abzalona, sertifikāta Nr.00565, prakses vieta: Elizabetes ielā 25-1, Rīga, LV-1010, pārdod otrajā izsolē ar lejupejošu soli Rīgas rajona Mālpils pagasta zemnieku saimniecībai "BĒRZI" (turpmāk tekstā - ZS "BĒRZI"), reģistrācijas Nr. 40101002700, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 18-6, Rīga, LV-1010, un zemnieku saimniecības īpašniecei Zanei Dreimanei piederošu nekustamo un kustamo mantu kā lietu kopību:

1. ZS "BĒRZI" piederošus neieķīlātus pamatlīdzekļus - pļaujmašīnu CLAAS DISCO 3050AS, rituļu presi Claas Variant 385RC, rituļu ietinēju ELHO 1820InLiner; piespiedu pārdošanas vērtība - 16 144,93 EUR.

2. ZS "BĒRZI" piederošu ēku (būvju) nekustamo īpašumu "Bērzi", Mālpils novads, kas sastāv no 5 (piecām) ēkām: liellopu kūts (kadastra apzīmējums 8074 004 0212 001), cietmēslu krātuves (kadastra apzīmējums 8074 004 0212 002), teļu novietnes (kadastra apzīmējums 8074 004 0212 003), kūtsmēslu krātuves (kadastra apzīmējums 8074 004 0212 004), kadastra numurs 8074 504 0003, lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas - slaucamo govju novietnes (kadastra apzīmējums 8074 004 0299 001), ierakstītu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000474109, ieķīlātu AS "Citadele banka", reģistrācijas numurs 40103303559.

- ZS "BĒRZI" piederošu zemesgabalu "Jugliņas", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 7456 001 0010, ierakstītu Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ķeipenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000189219; ieķīlātu AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģistrācijas numurs 50103744891.

- ZS "BĒRZI" piederošu zemesgabalu "Miglas", Zaubes pagasts, Amatas novads, kadastra numurs 4296 010 0001, ierakstītu Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Zaubes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7; nekustamais īpašums ir ieķīlāts AS "Attīstības finanšu institūcija Altum".

Ēku (būvju) nekustamā īpašuma "Bērzi", zemesgabala "Jugliņas" un zemes gabala "Miglas" piespiedu pārdošanas vērtība 344 000 EUR;

3. ZS "BĒRZI" piederošas SIA "Bērzi BIO", reģistrācijas numurs 40103293138, 102 kapitāla daļas, katras daļas vērtība 10,00 LVL, kopā 1020,00 LVL, kas atbilst 1451,33 EUR un veido 51% no sabiedrības pamatkapitāla, ieķīlātas AS "Citadele banka" un AS "DNB banka", reģistrācijas numurs 40003024725, piespiedu pārdošanas vērtība - 1,00 EUR.

4. ZS "BĒRZI" piederošu liellopu ganāmpulku, reģistrācijas numurs LV0384698, ieķīlātu AS "Citadele banka"; piespiedu pārdošanas vērtība - 96 400,00 EUR.

5. Zanei Dreimanei piederošu nekustamo īpašumu (zemi) "Bērzi", Mālpils novads, kadastra numurs 8074 004 0211, ierakstīts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000193261, nekustamais īpašums sastāv no 2 (divām) zemes vienībām - ar kadastra apzīmējumu 8074 004 021 un ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0299; uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 021 atrodas pagrabs ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0211 006; uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0299 atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0211 002, palīgēka ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0211 007, palīgēka ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0211 008, palīgēka ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0211 009; ieķīlātu AS "Citadele banka"; piespiedu pārdošanas vērtība - 32 000,00 EUR.

6. ZS "BĒRZI" piederošu liellopu kūts aprīkojumu, kurā ietilpst slaukšanas iekārtu aprīkojums, DeLaval rotējošās birstes 2 gab., elektriski apsildāmās dzirdnes "Nelson" 2 gab. un Ontario E2 (4 gab.), DeLaval RM17 gumijas paklāji mēslu ejās, uzgaidāmajā laukumā, slaukšanas zālē, atpakaļceļam no slaukšanas zāles, kūtsmēslu transportieris "HOULE" (paredzēts uz gumijas paklājiem), "HOULE" Elektromix sistēma starpkrātuvē, stāvvietu aprīkojums kūtī CC1800-106 govju vietnēm, barības galda nožogojuma sistēma FT50 (paredzēta 74 metriem), DeLaval gumijas matrači M35R (106 guļvietām), DeLaval laukuma mazgāšanas sistēma WS-1000 I, sienas paceļamie aizkari fermai "Farmor", DeLaval PVC barības galda pārsegums 60 m, ventilācijas skursteņi fermai 10 gab., barības tornis MAFA UNIK 2CDD, UN-33, fermas vārti, stabi, atnešanās un medapstrādes zonas aprīkojums, piena dzesētājs DeLaval DXCR 1000, ieķīlātu AS "Citadele banka".

- ZS "BĒRZI" piederošu slaucamo govju novietnes aprīkojumu, kurā ietilpst guļvietu aprīkojums C1800 177 vietām, barības galda nožogojuma sistēma FT50 un HL10, elektriski apsildāmās dzirdnes WT7 1 gab., WT10 2 gab., T80 2 gab., gumijas paklāji CalMA ar puzles savienojumu - 43 guļvietām, DeLaval gumijas matracis M40R - 134 guļvietām, ķēdes transportieris AKD, šķidrmēslu sūknis EP40, HELAVAL fermas vārti un nožogojumi, ieķīlātu AS "Citadele banka".

Liellopu kūts un slaucamo govju novietnes aprīkojuma piespiedu pārdošanas vērtība - 106 900,00 EUR.

7. ZS "BĒRZI" piederošus pamatlīdzekļus, kuros ietilpst traktors Belarus - 920, puspiekabe (ruļļu vedamā), minerālmēslu izkliedētājs, dzirdne liellopu Suevia - 640, traktors T-40; augstspiediena smidzinātājs AQUATAK; traktora piekabe pašizgāzēja, vienasīga, motorzāģis HUSQVARNA 353, betona maisītājs, datorkomplekts, ruļļu pacēlājs (Manitou), pacēlājgrozs Manitou, barības smalcinātājs - dalītājs, šķidrā slāpekļa kanna, pļāvējs Claas Jaguar ar hēderiem, ģenerators strāvas ieguvei, miglotājs HARDI, degvielas uzpildes stacija, šķīvju diski, krūmgriezis STIHL, portatīvais dators SAMSUNG, traktora piekabe - izkliedētājs PYM, greideris, muca (piekabināma), ieķīlātus AS "Citadele banka", piespiedu pārdošanas vērtība - 20 055,07 EUR.

8. ZS "BĒRZI" piederošus kukurūzas, siena, skābbarības un šķidro mēslu krājumus, ieķīlātus AS "Citadele banka", piespiedu pārdošanas vērtība - 19 251,00 EUR.

9. ZS "BĒRZI" piederošas prasījuma tiesības pret trešajām personām (debitoriem); ieķīlātas AS "Citadele banka", piespiedu pārdošanas vērtība - 4872,00 EUR.

Nekustamo īpašumu un kustamās mantas kā lietu kopības novērtējums ir EUR 639 624,00. Izsoles sākumcena ir EUR 639 624,00. Par nekustamajiem īpašumiem nosolītā izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli; par kustamo mantu nosolītā izsoles cena pilnā apmērā apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 10 000,00.

Izsoles nodrošinājums ir EUR 63 962,40. Izsoles dalības maksa ir EUR 200,00. Nodrošinājuma summa un dalības maksa, kopā EUR 64 162,40 iemaksājama ZS "BĒRZI" norēķinu kontā Nr. LV64UNLA0027800643234 AS "SEB banka". Dalības maksu, ko iemaksājuši izsoles dalībnieki, atpakaļ neizsniedz.

Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 12.februāris plkst. 10.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 14.marts plkst. 10.00. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājumu un dalības maksu un lūgt administratoru autorizēt dalībai izsolē līdz 2016.gada 3.martam.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama https://izsoles.ta.gov.lv. Visām personām, kurām uz nekustamiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visi dokumenti, kas attiecas uz nekustamo īpašumu un kustamās mantas pārdošanu izsolē, tajā skaitā izsolāmo mantu saraksti un novērtējumi, iepriekš ar administratori saskaņojot tikšanās laiku, ir pieejami visām personām, kas vēlas ar tiem iepazīties. Tālr. uzziņām 28661100, e-pasta adrese: baiba.abzalona@gmail.com.


OP 2016/30.IZ12

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova (prakses vieta Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a) rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Zilupes ielā 79, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 901 0139, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3 ar kopējo platību 30 m², 300/1617 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm un zemes. Parādnieks - Mareks Zahars Piedzinējs - Oksana Junkure Nekustamā īpašuma novērtējums - 3400,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 3400,00 EUR. Izsoles solis - 340,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 9.martam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000 (saņēmējs Alīna Kuprijanova, reģ. Nr. 22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22) nodrošinājuma summa 340,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.februāris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 21.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ13

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.70 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Priedniece (prakses vieta Rīgā, Dzirnavu ielā 87-2121) pirmajā izsolē pārdod par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu - 1/2 domājamo daļu no dzīvokļa Nr.14, kas atrodas Kalnciema ielā 130, Rīgā, kadastra Nr.0100 909 4074. Nekustamais īpašums sastāv no ½ domājamām daļām no vienistabas dzīvokļa, pēc 2003.gadā reģistrētās informācijas zemesgrāmatā ½ domājamā daļa no dzīvokļa platības ir 30,95 m2, bet pēc kadastrālās uzmērīšanas 2007.gadā un iereģistrētiem datiem VZD kadastra informācijas sistēmā ½ domājamā daļa no dzīvokļa platības ir 16,9 m2 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, funkcionāli saistītām būvēm un zemesgabala. Ņemot vērā sniegto informāciju, ka mājā ir veikta pārbūve un to ka VZD kadastra informācijas sistēmas dati ir jaunāki, vērtētājs pieņem, ka kadastra informācijas dati ir patiesi, un, aprēķinot dzīvokļa vērtību, tika ņemti vērā dati par dzīvokļa kopējo platību reģistrētu VZD kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un sākumcena ir EUR 3500,00. Kreditors: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2016.gada 16.martā plkst. 11.30 Rīgā, Dzirnavu ielā 87-2121, zvērinātas tiesu izpildītājas birojā. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Priednieces, reģ. Nr.06028012060, depozīta kontā Nr. LV45TREL919910500200B Valsts kasē nodrošinājumu EUR 350,00 apmērā. Tālr. uzziņām 67687588, 29655199.


OP 2016/30.IZ14

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova (prakses vieta Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a) rīko nekustamā īpašuma, kas atrodas Latgales ielā 7, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr. 6817 001 0176, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 5539 m² un divām būvēm. Parādnieks - SIA Ambers Ltd, Tallinas iela 41/43-4, Rīga. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 4000,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 4000,00 EUR. Izsoles solis - 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 9.martam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000 (saņēmējs Alīna Kuprijanova, reģ. Nr. 22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22) nodrošinājuma summa 400,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.februāris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 21.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ15

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu "Stirnkalni", Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, kas pieder Pārslai Kristapsonei. Parādniece - Pārslai Kristapsone. Piedzinējs - Valsts ieņēmuma dienests, Talejas iela 1, Rīga, Kuldīgas novada dome, Baznīcas iela 1, Kuldīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes īpašuma ar kopējo platību 14,7 ha, kas  reģistrēts Kuldīgas rajona   zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000520862. Kadastra numurs 6260 009 0094. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 20 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 2060,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 18.februārī pulksten 10.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 21.martā  plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 9.martam (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 2060,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli, "Stirnkalni", Kurmāles pag., Kuldīgas novads");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.  

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ16

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu "Priedes 222" Akmeņdziras, Tārgales pagasts, Ventspils novads, kas pieder Andrejam Katosonovam. Parādnieks - Andrejs Katosonovs. Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,0717 ha, kas  reģistrēts Tārgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000340854. Kadastra numurs 9866 008 1722. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 1100,00.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 110,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 18.februārī pulksten 10.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 21.martā plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 9.martam (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 110,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli, "Priedes 222", Tārgales pag., Ventspils novads");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.  

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ17

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Kungu ielā 68, Liepājā, kas pieder Ekadaram Nazarovam. Parādnieks - Eldars Nazarovs. Piedzinējs un hipotekārais kreditors AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 601 kv.m. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un palīgēka, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000093378. Kadastra numurs 1700 034 0247. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 21 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 1500,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 18.februārī pulksten 10.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 21.martā plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 9.martam (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 2160,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli, Kungu iela 68, Liepāja");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.  

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ18

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod   nekustamo īpašumu  "Graviņas", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, kadastra numurs 6246 005 0042, kas pieder Gundaram Bungam. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantijas fonds, Pulkvežu Brieža iela 15, Rīga, Sarmīte Černaja. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,5 ha. Uz zemes gabala atrodas palīgēkas. Nekustamais īpašums reģistrēts Ēdoles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000432813 Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 600,00.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 60,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 18.februārī pulksten 10.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 21.martā plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 9.martam (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 60,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli, "Graviņas", Ēdoles pagasts");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.  

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ19

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod   nekustamo īpašumu  "Lejmalnieki", Trēbējciems, Puzes pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs 9860 008 0082, kas pieder Ievai Lakšai. Piedzinēji: SIA "Latvijas Mobilais telefons" Ropažu iela 6, Rīga, Ventspils novada dome, Skolas iela 4, Ventspils. Hipotekārais kreditors - AS "SEB banka" Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Kekavas nov. Nekustamais īpašums sastāv no zemes īpašuma ar kopējo platību 3,7 ha. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un trīs palīgēkas. Nekustamais īpašums reģistrēts Puzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000018578. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 3600,00.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 18.februārī pulksten 10.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 21.martā plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 9.martam (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 360,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli "Lejmalnieki", Puzes pagasts");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.  

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ20

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod   nekustamo īpašumu - Ventspils iela 27A-10, Kuldīga novads, kadastra numurs 6201 900 2149, - kas pieder Andrim Pūpolam. Piedzinēji - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novada dome, Baznīcas iela 1, Kuldīga. Hipotekārais kreditors - AS DNB Banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.10 ar kopējo platību 27,4 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Kuldīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1278 10. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 1800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 18.februārī pulksten 10.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 21.martā plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 9.martam (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 180,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli, Ventspils iela 27A-10, Kuldīga");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.  

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ21

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod   nekustamo īpašumu  "Gravnieki", Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, kadastra numurs 6260 009 0081, kas pieder Gunāram Slavinskim. Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 17,2 ha. Nekustamais īpašums reģistrēts Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.308. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 17 200,00.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 18.februārī pulksten 10.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 21.martā plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 9.martam (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 1720,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli, "Gravnieki", Kurmāles pagasts");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.  

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ22

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod   nekustamo īpašumu  - Virkas iela 29-12, Kuldīga, kadastra numurs 6201 900 0721 -, kas pieder Andim Ginteram. Piedzinējs - Viktors Kuļvinsks, Kuldīgas novada dome, hipotekārais kreditors AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar platību 53 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Kuldīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.562 12. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 7400,00.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 18.februārī pulksten 10.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 21.martā plkst. 10.00. 

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 9.martam (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 740,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli, Virkas iela 29-12, Kuldīga");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

 Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ23

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod   nekustamo īpašumu  - Dzintaru iela 47-1, Liepāja, kadastra numurs 1700 900 6774 -, kas pieder Ileanai Valdniecei. Piedzinējs un hipotekārais kreditors - SIA" ExpressCredit" Raunas iela 44/1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 32,2 kv.m platībā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.559 1. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 3700,00.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 18.februārī pulksten 10.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 21.martā plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 9.martam (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 370,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli, Dzintaru iela 47-1, Liepāja");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.  

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ24

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, rīko Vjačeslavam Ahmetovam piederošā nekustamā īpašuma Indrānu ielā 4, Jelgavā, kadastra Nr.0900 025 0418, otro izsoli. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums pēc Zemesgrāmatas datiem sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1532 kv.m, dzīvojamās mājas ar kopējo platību 62,2 kv.m un šķūņa ar kopējo platību 50,5 kv.m. Dabā konstatēts, ka ir uzsākta dzīvojamās ēkas pārbūve un papildu apjoma izbūve. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 27 300,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 20 475,00. Izsoles solis - EUR 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016.gada 16.februārī plkst. 10.00, izsoles noslēgums - 2016.gada 17.martā plkst. 10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 7.martam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 2730,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02504/110/2013 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ25

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, rīko nekustamā īpašumu "Lībietis 198", Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr.8080 521 0019, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dārza mājas ar kopējo platību 28,70 kv.m. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Andrejs Suhanovs. Piedzinējs - AS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", Antonijas iela 23, Rīga. Nekustamā īpašumu novērtējums - 1400 EUR. Izsoles sākumcena - 1050,00 EUR. Izsoles solis - 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 6.martam ir jāiemaksā Jura Vildaus, reģistrācijas Nr.22127810025, Valsts kase, kontā Nr. LV97TREL9199053001000 nodrošinājuma summa 140 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00, izsoles noslēgums - 2016.gada 16.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ26

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, rīko nekustamā īpašuma - Ezermalas iela 22, Rīga, kadastra Nr.0100 084 0012, - otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala daļas ar kopējo platību 2688 kv.m, uz kura atrodas citām personām piederoša apbūve. Nekustamā īpašuma īpašniece - Ziedīte Čakša. Piedzinējs - AS Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukums 4, Rīga. Nekustamā īpašumu novērtējums - 89000 EUR.  Izsoles sākumcena - 66 750,00 EUR. Izsoles solis - 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 6.martam ir jāiemaksā Jura Vildaus, reģistrācijas Nr. 22127810025, Valsts kase, kontā Nr. LV97TREL9199053001000 nodrošinājuma summa 8900 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00, izsoles noslēgums - 2016.gada 16.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ27

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, rīko nekustamā īpašuma Kalnciema ielā 40, Rīgā, kadastra Nr.0100 059 0152, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1752 kv.m, uz kura atrodas administratīvā ēka (kad. apz. 0100 059 0152 001) - 543,4 kv.m platībā, ražošanas korpuss (kad.apz.0100 059 0152 002) - 1814,3 kv.m. Nekustamā īpašuma īpašniece - Liāna Strode. Piedzinējs - Mareks Berkolds. Nekustamā īpašumu novērtējums (arī sākumcena) - 582 000 EUR.  Izsoles solis - 10 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 6.martam ir jāiemaksā Jura Vildaus, reģistrācijas Nr.22127810025, Valsts kase, kontā Nr. LV97TREL9199053001000 nodrošinājuma summa 58 200 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00, izsoles noslēgums - 2016.gada 16.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ28

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Jeļenas Kuzminas maksātnespējas procesa administratore Gunita Zunde (sertifikāta Nr. 00574, prakses vieta: Ozolciema iela 10, k-4- 64, Rīga, LV-1058) izziņo pirmo izsoli ar augšupejošu soli Jeļenai Kuzminai piederošajam nekustamajam īpašumam ar šādiem noteikumiem: izsolāmais nekustamais īpašums - Āpšu iela 208, Garciems, Carnikavas novads, kadastra Nr. 8052 008 1008, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,049 ha, kā arī uz zemesgabala esošas ekspluatācijā nenodotas dārza mājas, turpmāk - Īpašums. Hipotekārais kreditors - AS DNB banka (reģ.Nr.40003024725, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013). Īpašuma novērtējums/ izsoles sākumcena - 72 000 EUR, izsoles solis - 720 EUR. Izsoles sākumcena un nosolītā summa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016.gada 17.februārī plkst. 10.00, izsoles noslēgums - 2016.gada 18. martā plkst. 10.00.

Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, līdz 2016.gada 8.martam jāiemaksā nodrošinājuma summa 7200 EUR apmērā Jeļenas Kuzminas maksātnespējas procesam paredzētajā administratores Gunitas Zundes, reģ.Nr. 100883-11734, norēķinu kontā AS DNB banka, konta Nr. LV71RIKO0002221155558, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta maksātnespējas procesa administratorei lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām 29411671.


OP 2016/30.IZ29

Izsole

Administratore Marina Skorodumova (sertifikāts Nr.00324, prakses vieta: Baznīcas iela 7-8, Rīga, LV-1010) izsola maksātnespējīgās fiziskās personas Daces Šulces-Eidukas nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.17, kopējā platība 45,8 kv.m, un pie tā piederošās kopīpašuma 458/18776 domājamās daļas no būves un zemesgabala, kas atrodas Nameja ielā 2, Jelgavā, kadastra numurs 0900 900 2356. Hipotekārais kreditors AS "DNB banka". Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākuma cena ir EUR 13 100,00. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole ar augšupejošu soli. Izsolāmais objekts nav apliekams ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 600,00. Izsoles sākuma datums 17.02.2016. plkst.10.00. Izsoles noslēguma datums 18.03.2016. plkst.10.00. Izsoles nodrošinājums ir EUR 1310,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 08.03.2016. plkst.23.59 iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 1310 apmērā administratores Marinas Skorodumovas, nodokļu maksātāja reģ.Nr. 25107011641, vārdā atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV64HABA0551031461882, AS "SWEDBANK", kods HABALV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt administratorei lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2016/30.IZ30

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Raimonds Briedis paziņo, ka 2016.gada 14.martā plkst. 11.00 Rīgā, Margrietas ielā 16-3, notiks SIA "Mūsu virsaiši", vienotais reģ. Nr.40003630568, piederoša nekustamā īpašuma, adrese: "Mūsu Virsaiši", Sēmes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr. 9078 509 0002), un sastāv no apbūves: viesu mājas (kadastra apzīmējums 9078 009 0009 006), palīgēkas - pirts (kadastra apzīmējums 9078 009 0009 007) un palīgēkas - saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 9078 009 0009 008), īpašums reģistrēts Sēmes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000176759, atklāta mutiska otrā izsole ar augšupejošu soli. Izsolāmā nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena tiek noteikta 55 800 (piecdesmit pieci tūkstoši astoņi simti euro), kas atbilst 75 procentiem no sākumcenas pirmajā izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatā ēkas saistītas ar zemesgabalu "Virsaiši", Sēmes pagasts, Tukuma novads, kadastra numurs 9078 009 0009, Sēmes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.58, kas nav šīs izsoles priekšmets vai tās sastāvs, zemes īpašnieks Andris Jankovs-Priede.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles brīdim jāiemaksā administratora Raimonda Brieža, nodokļa maksātāja Nr.06047612862, norēķinu kontā Nr. LV79HABA0551015684368 AS "SWEDBANK" nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir, EUR 7440 (septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro). Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Dokumentu pieņemšana un pretendentu reģistrēšana izsolei notiek līdz 2016.gada 14.martam darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Margrietas ielā 16-3, iepriekš piesakoties pa tālruni 26304998. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz pārdošanas dienai izsolē.


OP 2016/30.IZ31

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Jevgēnija Prokofjeva administrators Kārlis Bružuks (sertifikāta Nr.00548, prakses vieta Miesnieku ielā 8, Rīgā, LV-1050) pārdod pirmajā izsolē maksātnespējīgajam Jevgēnijam Prokofjevam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu - Slokas ielā 132, dzīvoklis Nr.1, Rīgā, kas ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 61,22 kv.m un ir 16/1000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 0100 900 8686). Nekustamā īpašuma novērtējums (sākuma cena) ir 22000,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 15.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 16.03.2016. plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā administratora Kārļa Bružuka, pers. kods 110175-10706, AS "Swedbank" kontā Nr. LV59HABA0551038410470, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (2200,00 EUR), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz administratoram Kārlim Bružukam autorizēt to dalībai izsolē. Nodrošinātais kreditors ir AS "Swedbank", reģ. Nr.40003074764. Uz šo īpašumu citi hipotekārie kreditori un viņu prasījumi nav zināmi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Informācija pa tālr. 26668666, 29438437. Izsoles noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ32

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Raimonds Briedis paziņo, ka 2016.gada 14.martā plkst. 10.00 Rīgā, Margrietas ielā 16-3, notiks SIA "Mūsu virsaiši", vienotais reģ. Nr.40003630568, piederoša nekustamā īpašuma, adrese: "Mazlazdas", Sēmes pagasts, Tukuma novads, kadastra numurs 9078 509 0003, Sēmes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000211460, kas sastāv no konferenču - atpūtas mājas (kadastra apzīmējums 9078 009 0147 001), atklāta mutiska otrā izsole ar augšupejošu soli. Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena tiek noteikta 36825,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro), kas atbilst 75 procentiem no sākumcenas pirmajā izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatā ēka saistīta ar zemesgabalu "Mazlazdas", Sēmes pagasts, Tukuma novads, kadastra numurs 9078 009 0147, Sēmes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000053060, kas nav šīs izsoles priekšmets vai tās sastāvs, zemes īpašnieks Andris Jankovs-Priede.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles brīdim jāiemaksā administratora Raimonda Brieža, nodokļa maksātāja Nr.06047612862, AS "SWEDBANK" norēķinu kontā Nr. LV79HABA0551015684368 nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir, EUR 4910,00 (četri tūkstoši deviņi simti desmit euro). Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Dokumentu pieņemšana un pretendentu reģistrēšana izsolei notiek līdz 2016.gada 14.martam darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Margrietas ielā 16-3, iepriekš piesakoties pa tālruni 26304998. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz pārdošanas dienai izsolē.


OP 2016/30.IZ33

Nekustamā īpašuma izsole

Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu "PILS IELA 8B", kadastra Nr. 8074 003 0845, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības 0,1385 ha platībā. Nekustamā īpašuma sākuma cena - EUR 1400. Izsoles solis - EUR 100. Izsoles dalības maksa EUR 15 un nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 140, jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma. Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā Mālpils novada domei 2 nedēļu laikā, skaitot no izsoles dienas.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2016.gada 14.martam plkst. 9.45. Izsole notiks 2016.gada 14.martā plkst. 10.15 Mālpils novada domes Mazajā zālē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Nekustamā īpašuma plānotais lietošanas mērķis pēc teritorijas plānojuma ir publiskas apbūves teritorija.

Sīkāku informāciju par objektu un izsoles noteikumus var saņemt Mālpils novada domes Kancelejā Nākotnes ielā 1, Mālpilī, tālr. 67970888, un Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv, kontaktpersona - izpilddirektors Agris Bukovskis, tālr. 29282209.


OP 2016/30.IZ34

Nekustamā īpašuma izsole

Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu "SPORTA IELA 12A", kadastra Nr. 8074 003 0846, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības 0,3539 ha platībā. Nekustamā īpašuma sākuma cena - EUR 3500. Izsoles solis - EUR 100. Izsoles dalības maksa EUR 15 un nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 350, jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma. Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā Mālpils novada domei 2 nedēļu laikā, skaitot no izsoles dienas.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2016.gada 14.martam plkst. 9.45. Izsole notiks 2016.gada 14.martā plkst. 10.00 Mālpils novada domes Mazajā zālē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Nekustamā īpašuma plānotais lietošanas mērķis pēc teritorijas plānojuma ir publiskas apbūves teritorija.

Sīkāku informāciju par objektu un izsoles noteikumus var saņemt Mālpils novada domes Kancelejā Nākotnes ielā 1, Mālpilī, tālr. 67970888, un Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv, kontaktpersona - izpilddirektors Agris Bukovskis, tālr. 29282209.


OP 2016/30.IZ35

Izsole

2016.gada 15.martā plkst. 9.30 Daugavpils novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība "Dores" ar kadastra apzīmējumu 4452 002 0198, 1,48 ha platībā, kas atrodas Dubnas pagastā, Daugavpils novadā. Objekta sākotnējā cena - EUR 1550,00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016.gada 8.martam plkst. 15.00 Daugavpils novada domē 12.kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14,00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

2016.gada 15.martā plkst. 9.00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4494 001 0203, 1,82 ha platībā, kas atrodas Vaboles pagastā, Daugavpils novadā. Objekta sākotnējā cena - EUR 1700,00.

2016.gada 22.martā plkst. 9.00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4498 006 0252, 3,86 ha platībā, kas atrodas Višķu pagastā, Daugavpils novadā. Objekta sākotnējā cena - EUR 4400,00.

2016.gada 22.martā plkst. 9.30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4498 006 0255, 1,3 ha platībā, kas atrodas Višķu pagastā, Daugavpils novadā. Objekta sākotnējā cena - EUR 1400,00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Daugavpils novada domē 12.kabinetā Rīgas ielā 2, Daugavpilī, (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu euro 14,00 (četrpadsmit euro un 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

2016.gada 22.martā plkst. 10.00 Daugavpils novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums "Ainava-2" ar kadastra numuru 4498 004 0083, 22,09 ha platībā un atrodas Višķu pagastā, Daugavpils novadā. Objekta sākotnējā cena - 26 700,00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016.gada 18.martam plkst. 15.00 Daugavpils novada domē 12.kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14,00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.


OP 2016/30.IZ36

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Aivas Sērmūksles administratore Sintija Karstā, sertifikāta Nr.00432, prakses vieta: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga, LV-1010, pārdod pēc kārtas otrajā izsolē ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - maksātnespējīgajai fiziskajai personai Aivai Sērmūkslei, pers.kods 310178-11283. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 56 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 560/17630 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, adrese: Daudzeses iela 6-6, Rīga. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.9114 6 ar kadastra Nr.0100 922 4980. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 44 300,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis ir EUR 2215,00. Pēc kārtas tā ir otrā izsole.

Pretendentiem līdz 2016.gada 6.martam jāiemaksā Sintijas Karstās AS "Swedbank" norēķinu kontā Nr.LV79HABA0551040588633 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 4430,00) un jālūdz administratorei autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 15.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 16.marts plkst.10.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 67278302. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/30.IZ37

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr.C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ.Nr. 40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu. Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ.Nr.40003098527, juridiskā adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ.Nr. 40003235171, pārdod pēc kārtas pirmajā izsolē parādniekam - likvidējamajai AS "Latvijas Krājbanka" - piederošu kustamo mantu - transportlīdzekli. Transportlīdzekļa marka: VOLKSWAGEN, modelis: SHARAN, tips: vieglais pasažieru, izlaiduma gads: 2007, valsts Nr.GN 7992, šasijas Nr.WVWZZZ7MZ7V023360. Transportlīdzekļa novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 2892,56. Augstākā izsolē nosolītā cena ir apliekama ar PVN. Izsole notiks 2016.gada 22.februārī plkst.11.00 Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 33A-6A.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no transportlīdzekļa novērtējuma - EUR 289,26. Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ.Nr. 40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, kontakttālrunis 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2016/30.IZ38

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts saskaņā ar Civilprocesa likuma 581.pantu 2016.gada 22.februārī plkst. 11.30 prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod sabiedrībai ar ierobežotu atbildību POLKA, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33-41, Rīga, piederošo kustamo mantu kā vienu izsoles priekšmetu: Orderman Router light DG ISKA005, 1 gab., lietots; Orderman Sol hand held DG ISKA004, 1 gab., lietots; Orderman Sol hand held DG ISKA003, 5 gab., lietots; R-Keeper StoreHouse V4-nolikt., 1 gab., lietots; DG ISNM005, 1 gab., lietots; R-Keeper v.7 Cashier Station DG ISNM001, 1 gab., lietots; • R-Keeper v.7 Cashier Station DG ISNM002, 1 gab., lietots; R-Keeper v.7 Cashier Station DG ISNM003, 1 gab., lietots; R-Keeper V.7 kases sistēma DG ISKA006, 1.gab, lietota; R-Keeper V.7 kases sistēma DG ISKA007, 1 gab., lietota; R-Keeper V.7 kases sistēma DG ISKA008, 1 gab, lietota; R-Keeper v.7 menedž. progr. DG ISNM004, 1 gab., lietota; R-Keeper v.7 Orderman 6 gab., DG ISKA002, 6 gab., lietots; aukstuma kameras un mazgātavas DG ISPR059, 1 gab., lietotas; balti plastikāta krēsli, DG ISMN155, 13 gab., lietoti; galda kājas melnas (apaļajiem galdiem) DGISMN153, 14 gab., lietotas; konteiners 20-pēdu DG ISPR056, 1 gab., lietots; mēbele, darba virsma DG SMN132, 1 gab., lietota; mēbele, galds ar atvilktnēm DG SMN134, 1 gab., lietots; mēbeles, galdi Nr.1 DG SMN142, 11 gab., lietoti; mēbeles, galdi Nr.2 DG SMN143, 52 gab., lietoti; mēbeles, galdi Nr.3 DG SMN144, 17 gab., lietoti; mēbeles, galdi Nr.4 DG SMN145, 13 gab., lietoti; mēbeles, galdi Nr.5 DG SMN146, 14 gab., lietoti; mēbeles, krēsli ar metāla kājām DG SMN150, 40 gab., lietoti; mēbeles, lampas DG SMN136, 54 gab., lietotas; mēbeles, lampas uz kājas DG SMN137, 9 gab., lietotas; mēbeles, plaukti DG SMN135, 8 gab., lietoti; mēbeles, servanti DG SMN151, 3 gab., lietoti; mēbeles, sola kājas Nr.1 DG SMN140, 48 gab., lietotas; mēbeles, sola kājas Nr.2 DG SMN139, 25 gab., lietotas; mēbeles, sola kājas Nr.3 DG SMN141, 13 gab., lietotas; mēbeles, soli Nr.1 DG SMN147, 48 gab., lietoti; mēbeles, soli Nr.2 DG SMN148, 25 gab., lietoti; mēbeles, soli Nr.3 DG SMN149, 13 gab., lietoti; mūzikas iekārta, DG ISPR054, komplektā ar 18 skaļruņiem, 1 gab., lietota; Peach, balti plastikāta krēsli DGISMN152, 30 gab., lietoti; PVC auduma jumts un markīzes DG ISPR055, 7 gab., lietoti; ventilācijas sistēma DG ISPR057, 1 gab., lietota; virtuves iekārta DG ISPR058, 1 gab., lietota; zaļi plastikāta krēsli DG ISMN154, 43 gab., lietoti; 1C:Grāmatvedība 8. profes. versija 5-liet., ISIT021, 1 gab., lietota; 1C:Uzņēmums 8-Tirdzn.programma+licences, ISIT020, 1 gab., lietots; serveris AX2 965/2x2GB ISIT006, 1 gab., lietots; serveris i5-2Kseries/8GB ISIT013, 1 gab., lietots; mēbeles, ādas darba krēsli (2.g.) ISMN071, 2 gab., lietoti; mēbele, ādas dīvāns ISMN072, 1 gab., lietots; mēbele, atvilktņu bloks galda aug ISMN061, 9 gab., lietoti; mēbele, kancelejas skapis Era ISMN064, 1 gab., lietots; mēbele, skapju komplekts mapēm ISMN070, 1 gab., lietots; kases aparāts BRIO 4020 SHOP, šas.Nr.4020S066, 1 gab., lietots; datori C3.06/512/80/MMDVD ISIT003, 3 gab., lietoti; mēbeles, biroja krēsli ISMN068, sarkanā krāsā, 5 gab., lietoti; mēbeles, galda virsmas Ultima (12.gISMN063, 6 gab., lietotas; mēbele, kancelejas skapis Uni ISMN065, 1 gab., lietots; mēbeles, ofisa plaukti ISMN069, 5 gab., lietoti.

Kustamās mantas kopējais novērtējums/izsoles sākumcena sastāda EUR 85 642,00 (astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti četrdesmit divi euro 00 centi). Ja neviens no tiem, kas ieradušies uz otro izsoli, nesola vairāk par izsoles sākumcenu, tiek uzsākta kustamās mantas kopuma izsolīšana ar lejupejošu soli. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (desmit procenti) no kustamās mantas novērtējuma summas. Sīkāka informācija par pārdodamo kustamo mantu pieejama zvērināta tiesu izpildītāja birojā, kā arī pa tālruni 67693733.


OP 2016/30.IZ39

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts saskaņā ar Civilprocesa likuma 581.pantu 2016.gada 22.februārī plkst. 11.00 prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod sabiedrībai ar ierobežotu atbildību POLKA, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33-41, Rīga, piederošo kustamo mantu kā vienu izsoles priekšmetu: preču aizsardzības sistēma ISPR052, kas sastāv no diviem plastmasas vārtiem (lietota); veikala iekārtas komplekts PARFOIS SPICE (lietots); veikala iekārtas komplekts PARFOIS SPICE (lietots); videonovērošanas sistēma ISPR051, kas sastāv no divām kamerām un diviem monitoriem (lietota). Kustamās mantas kopējais novērtējums/izsoles sākumcena veido EUR 16 210,00 (sešpadsmit tūkstoši divi simti desmit euro 00 centi).

Ja neviens no tiem, kas ieradušies uz otro izsoli, nesola vairāk par izsoles sākumcenu, tiek uzsākta kustamās mantas kopuma izsolīšana ar lejupejošu soli. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (desmit procenti) no kustamās mantas novērtējuma summas. Sīkāka informācija par pārdodamo kustamo mantu pieejama zvērināta tiesu izpildītāja birojā, kā arī pa tālruni 67693733.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)