Laidiens: 11.02.2016., Nr. 29

Izsoles

OP 2016/29.IZ1

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.113 zvērināta tiesu izpildītāja Rigmonta Grīga pārdod pirmajā izsolē IK NIMFA LA piederošo nekustamo īpašumu - dzīvoklis Nr.4, kas atrodas Dārzu ielā 5, Jēkabpilī, kad. Nr. 5601 900 2911, ar kopējo platību 53,00 kv.m, 530/17274 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 7000,00. Izsoles solis  EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 12.02.2016. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 14.03.2016. plkst. 10.00. Piedzinējs: AS Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.03.2016., izmantojot Elektronisko izsoļu vietni,  zvērinātai tiesu izpildītājai jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no sākumcenas, kas ir EUR 700,00, zvērinātas tiesu izpildītājas Rigmontas Grīgas, reģ. Nr.21047412022, depozīta kontā Nr. LV02TREL9199084001000, Valsts kase. Informācija pa tālr. 65231270, 29558424. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.113 zvērināta tiesu izpildītāja Rigmonta Grīga pārdod pirmajā izsolē Ivaram Grosam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvoklis Nr.18, kas atrodas Salas novadā, Salas pagastā, Salā, Viesturu ielā 7, kad. Nr.5686 900 4163, ar kopējo platību 59,10 kv.m, 591/11801 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 2600,00. Izsoles solis  EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 12.02.2016. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 14.03.2016. plkst. 10.00. Piedzinējs: AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.03.2016., izmantojot Elektronisko izsoļu vietni,  zvērinātai tiesu izpildītājai jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no sākumcenas, kas ir EUR 260,00,  zvērinātas tiesu izpildītājas Rigmontas Grīgas, reģ. Nr.21047412022, depozīta kontā Nr. LV02TREL9199084001000, Valsts kase. Informācija pa tālr. 65231270, 29558424. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Laimonim Klaperam. Piedzinējs: AS NORVIK BANKA, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1101 kv.m platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 0100 095 2099 003). Nekustamais īpašums atrodas Mežnoras ielā 6A, Rīgā, kas reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.01000952099. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 281 000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 281000,00. Izsoles solis - EUR 10000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 4.martam jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 28 100,00), maksājuma mērķī norādot - izpildu lieta Nr.01320/041/2015. Izsoles sākums - 2016.gada 13.februāris. Izsoles noslēgums - 2016.gada 14.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ4

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Lilitai Brankai piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvoklis 46,1 m2 platībā, kopīpašuma 461/30660 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 94010010528001) Raiņa ielā 18-59, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 900 0807. Piedzinēji: SIA "Valkas Namsaimnieks", Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads; Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1700,00. Izsoles sākumcena - EUR 1275,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 16. februāris un noslēguma datums ir 2016.gada 17.marts plkst. 10.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 7. martam iemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 170,00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Tatjanai Rižikovai. Piedzinēji - AS OLAINES ŪDENS UN SILTUMS, Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, un Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.1 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 3370/14870 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 8080 900 1029, adrese: "Damradi 5"-1, Olaines pagastā, Olaines novadā, un kas nostiprināts Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5064 1. Nekustamā īpašuma novērtējums: 2280,00 EUR. Izsoles sākumcena: 1710,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 100,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 12.02.2016. pulksten 10.00. Izsoles noslēguma datums: 14.03.2016. pulksten 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (228,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 03.03.2016. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane (reģ. Nr. LV27048211668), depozīta konta Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām 67333391. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ6

 Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Vērgales ielā 1-38, Liepājā, kas pieder Aivilam Gulbim. Parādnieks: Aivils Gulbis. Piedzinēji: AS SEB BANKA, reģistrācijas Nr.40003151743, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Liepājas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV-3416. Novērtējums: EUR 2000,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 52,4 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 524/37772 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000140163001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000140163. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009023233. Otrās izsoles sākumcena EUR 1500,00. Izsoles solis EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 16.februāris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 17.marts plkst. 10.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 7.martam zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 200,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ7

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, reģ. Nr. 22106911433, prakses vietā Atbrīvošanas alejā 93A, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē SIA "SFĒRA R", Pulkv. Brieža iela 45, Rēzekne, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas "SFĒRA R", Lūznavas pag., Rēzeknes nov., kadastra Nr.7868 006 0207. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1228 kv.m, veikala  ēkas ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0207 001 un kopējo platību 157,6 kv.m un šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0207 002 un kopējo platību 43,8 kv.m. Piedzinējs:  Jānis Viļums. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - EUR 2800. Izsoles solis EUR 280,00. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 08.03.2016. zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ. Nr.22106911433, depozīta kontā Nr. LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 280,00) un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 17.02.2016. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums - 18.03.2016. plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 64624699, mob. tālr. 22010103. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ8

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu - Jaunā iela 9, Talsi, Talsu novads -, kas pieder Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "DIVEX", reģistrācijas Nr.40003831527. Parādnieki: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIVEX", reģistrācijas Nr.40003831527, Citadeles iela 7/43-32, Rīga, Didzis Vegners. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, Talsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, AS "REVERTA", reģistrācijas Nr.40003074590, Brīvības iela 148A-1, Rīga, LV-1012. Novērtējums: EUR 11600,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemes gabals ar kopējo platību 1057 m2 un dzīvojamās mājas jaunbūve ar kadastra apzīmējumu 88010090070001 un kopējo platību 224,1 m2. Nekustamais īpašums reģistrēts Talsu pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88010090070. Otrās izsoles sākumcena EUR 8700,00. Izsoles solis EUR 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 16.februāris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 17.marts plkst. 10.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 7.martam zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 1160,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ9

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Jāņa Jablovska maksātnespējas procesa administratore Baiba Abzalona, sertifikāta Nr. 00565, prakses vieta: Elizabetes iela 25-1, Rīga, LV-1010, pārdod otrajā izsolē ar lejupejošu soli maksātnespējīgajai fiziskajai personai Jānim Jablovskim piederošo nekustamo īpašumu "Jūrlejas" Rojas novadā, kadastra numurs 8882 009 0220, kas sastāv no zemesgabala 955 m2 platībā un uz zemes atrodošās dzīvojamās mājas 312,3 m2 platībā. Nekustamā īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) ir EUR 103 500,00 (viens simts trīs tūkstoši pieci simti euro). Otrās izsoles sākumcena ir EUR 103 500,00 (viens simts trīs tūkstoši pieci simti euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 1050,00 (viens tūkstotis piecdesmit euro).

Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 16.marts plkst. 10.00. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu un lūgt administratoru autorizēt dalībai izsolē līdz 2016.gada 6.martam. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10%, tas ir, EUR 10 350,00 (desmit tūkstoši trīs simti piecdesmit euro), un dalības maksu EUR 100,00 (viens simts euro) uz administratores Baibas Abzalonas, pers. kods 280378-11830, vārda atvērtajā Nordea Bank AB Latvijas filiāles norēķinu kontā LV77NDEA0000084473556. Dalības maksu, ko iemaksājuši izsoles dalībnieki, atpakaļ neizsniedz.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama https://izsoles.ta.gov.lv. Visi dokumenti, kas attiecas uz nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē ir pieejami visām personām, kuras vēlas ar tiem iepazīties. Tālr. uzziņām 28661100, e-pasta adrese: baiba.abzalona@gmail.com. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2016/29.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.79 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle prakses vietā Kuģu iela 11-202, Rīga, 2016.gada 15.februārī plkst. 12.00 rīko pirmo izsoli SIA Enima Serviss, reģ. Nr.40103238808, piederošai kustamajai mantai - kravas transporta autovedējam Mercedes Benz 1317, ar valsts reģistrācijas numuru HS 8803, izlaiduma gads - 1996. Izsoles sākumcena - 2000,00 EUR. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 200,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Paegles, reģ. Nr.05126310518, kontā LV98TREL9199062002000, Valsts kase, kods TRELLV22. Informācija pa tālruni 67463620.


OP 2016/29.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.49 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Gehtmans, prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Leopoldam Ozoliņam piederošu nekustamu īpašumu Remtes ielā 19, Rīgā, kadastra Nr.0100 075 0032, kas sastāv no viena neapbūvēta zemes gabala 1182 m2 platībā. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 46 700. Izsoles sākumcena - EUR 46 700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 500. Izsoles sākuma datums 17.02.2016. pulksten 10.00. Izsoles noslēguma datums 18.03.2016. pulksten 10.00. Piedzinējs - AS "SEB banka", reģistrācijas Nr.40003151743, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.03.2016. jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Gehtmana, reģ. kods 16097610311, depozīta kontā Nr. LV71TREL9199038001000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (EUR 4670), maksājuma mērķī obligāti norādot īpašuma adresi, un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām - 67342121, 28352476.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ12

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko SIA JH DESIGN, juridiskā adrese: Jāņa Ķenča iela 2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums "Gaituļi", Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, kadastra numurs 9644 001 0023, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,86 ha (no tiem 1,22 ha meži) un apbūves: dzīvojamās mājas (lit. 001) un klēts (lit. 003). Piedzinējs: valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 1400,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 16.februāris un noslēguma datums ir 2016.gada 17.marts plkst. 10.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 7.martam iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 140,00) zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr.27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22 un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.49 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Gehtmans, prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Aldim Ivanānam-Volontam piederošu nekustamo īpašumu Institūta ielā 3-23, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra Nr. 8011 900 4766, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 35,3 m2 (3530/91300 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes ar kadastra Nr. 8011 002 0157, vienas palīgēkas). Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 8900. Izsoles sākumcena - EUR 8900. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 100. Izsoles sākuma datums 17.02.2016. pulksten 10.00, izsoles noslēguma datums 18.03.2016. pulksten 10.00. Piedzinējs - AS "SEB banka", reģistrācijas Nr.40003151743, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.03.2016. jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Gehtmana, reģ. kods 16097610311, depozīta kontā Nr. LV71TREL9199038001000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (EUR 890), maksājuma mērķī obligāti norādot īpašuma adresi, un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 67342121, 28352476.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ14

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko  nekustamā īpašuma Lejnieki-3 Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 001 0021, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,2 ha. Parādniece  - Ināra Govorina. Piedzinēji - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; Nodrošinājuma valsts aģentūra, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 800,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 600,00 EUR. Izsoles solis - 60,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 8.martam ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja - Alīna Kuprijanova, reģ. Nr. 22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 80,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē.   Izsoles sākuma datums - 2016.gada 17.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 18.marts plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 64622210, 26555195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Inesei Meļķei. Piedzinējs - AS Latvijas Gāze, Vagonu ielā 20, Rīga, LV-1009. Tiks izsolīta 41/6440 domājamā daļa no nekustamā īpašuma, kas atrodas Bruņinieku ielā 87, Rīgā, ar kadastra Nr.0100 037 0056 (lietošanā daļa no dzīvokļa Nr.17 ēkā lit.Nr.2), reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.24040. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 7000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 7000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākums: 2016.gada 17. februārī. Izsoles noslēgums: 2016.gada 18. martā pulksten 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē, līdz 2016.gada 8. martam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ16

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko nekustamā dzīvokļa īpašuma Nr.43, kas atrodas Daugavpils novadā, Naujenes pagastā, Locikos, Vienības ielā 4, kadastra Nr.4474 900 1099, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 43 ar kopējo platību 49,2m², 477/35093 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 44740010552001) un zemes (kadastra apzīmējums 44740010552). Parādniece  -  Svetlana Jevsejeva. Piedzinējs -  SIA Naujenes pakalpojumu serviss, Daugavas iela 29a, Naujenes pag., Krauja, Daugavpils nov., Nekustamā īpašuma novērtējums - 1600,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 1200,00 EUR. Izsoles solis - 120,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 8. martam ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja - Alīna Kuprijanova, reģ. Nr.22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 160,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 17.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 18.marts plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 64622210, 26555195.   Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ17

Kustamās mantas izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka 24.02.2016. plkst. 10.00 rīko otro izsoli IK Vilnis Bogdanovs piederošajai kustamajai mantai - transporta līdzeklim VW Caddy, valsts reģistrācijas Nr. HS1006. Novērtējums un izsoles sākumcena ir 2479,33 EUR. Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma, kas ir 247,94 EUR, Latvijas Republikas Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivetas Krukas, nodokļu maksātāja reģistra kods 17018211422, depozīta kontā LV89TREL9199026001000, Valsts kase, norādot mantas nosaukumu. Tālr. informācijai 29353951, 67205353.


OP 2016/29.IZ18

Izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam "Mārītes", Balvu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemesgabala - starpgabala 0,91 ha platībā, kadastra Nr. 3846 007 0182 (kadastra apzīmējums 3846 007 0141). Izsoles sākumcena - EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Balvu Novada Ziņas" un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šajā laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 3.martam plkst. 16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 3.martam plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi), un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi) Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr.90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV93UNLA 0050 0142 9173 9, vai AS "Citadele banka", konts LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Balvos, Bērzpils ielā 1A, 3.stāvā, sēžu zālē, 2016.gada 4.martā plkst. 14.00.


OP 2016/29.IZ19

Izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Kalna ielā 16A, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no zemesgabala - starpgabala 0,0924 ha platībā, kadastra Nr.3858 006 0782 (kadastra apzīmējums 3858 006 0779). Izsoles sākumcena - EUR 900,00 (deviņi simti euro un 00 centi). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā "Balvu Novada Ziņas" un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šajā laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 3.martam plkst. 16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 3.martam plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 90,00 (deviņdesmit euro un 00 centi), un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi) Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr.90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV93UNLA 0050 0142 9173 9, vai AS "Citadele banka", konts LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā, sēžu zālē, 2016.gada 4.martā plkst. 14.30.


OP 2016/29.IZ20

Izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam - Balvu novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Nr.3 Alejas ielā 7, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.3801 900 1004 (kadastra apzīmējums 3801 003 0538 001 003), kas sastāv no divistabu dzīvokļa 56,80 kv.m platībā un kopīpašuma 5547/29491 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas. Izsoles sākumcena - EUR 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā "Balvu Novada Ziņas" un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šajā laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 3.martam plkst. 16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 3.martam plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 370,00 (trīs simti septiņdesmit euro un 10 centi), un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi) Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr.90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV93UNLA 0050 0142 9173 9, vai AS "Citadele banka", konts LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Balvos, Bērzpils ielā 1A, 3.stāvā, sēžu zālē, 2016.gada 4.martā plkst. 15.00.


OP 2016/29.IZ21

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Svetlanas Tkačenko maksātnespējas procesa administratore Baiba Abzalona, sertifikāta Nr. 00565, prakses vieta: Elizabetes iela 25-1, Rīga, LV-1010, pārdod trešajā izsolē ar lejupejošu soli maksātnespējīgajai fiziskajai personai Svetlanai Tkačenko piederošo nekustamo īpašumu Ernesta Birznieka-Upīša ielā 6-14, Rīgā, kadastra numurs 0100 994 9260, kas sastāv no dzīvokļa Nr.14 (pirmskara laika kokā ēkā, 49,7 m², 3.stāvā, 2 istabas, mansards) un 4970/158760 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm (divām dzīvojamām ēkām, četrām garāžām un šķūņa) ar šādiem kadastra apzīmējumiem: 01000310010001, 01000310010002, 01000312028001, 01000312028002, 01000312028003, 01000312028004, 01000312028005. Nekustamā īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) ir EUR 38 100,00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts euro). Trešās izsoles sākumcena ir EUR 38 100,00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 400 (četri simti euro). Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 15.februāris plkst.10.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 16.marts plkst.10.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu un lūgt administratoru autorizēt dalībai izsolē līdz 2016.gada 6.martam. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu EUR 3810,00 (trīs tūkstoši astoņi simti desmit euro) apmērā un dalības maksu EUR 50,00 (piecdesmit euro) uz administratores Baibas Abzalonas, pers. kods 280378-11830, vārda atvērtajā Nordea Bank AB Latvijas filiāles norēķinu kontā Nr. LV24NDEA0000084241225. Dalības maksu, ko iemaksājuši izsoles dalībnieki, atpakaļ neizsniedz. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama https://izsoles.ta.gov.lv. Visi dokumenti, kas attiecas uz nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē ir pieejami visām personām, kuras vēlas ar tiem iepazīties. Tālr. uzziņām 28661100, e-pasts: baiba.abzalona@gmail.com. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2016/29.IZ22

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Ainaram Berģim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Centrālajā ielā 2-8, Cimdeniekos, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā. Piedzinēji: AS "DNB Banka", adrese: Skanstes iela 12, Rīga; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Gita Vītola (Berģe); AS "Norvik Banka", adrese: Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga. Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 61,6 m2, kopīpašuma domājamā daļa (6160/62540) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 6460 007 0070), atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Grobiņas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.301 8, kadastra Nr.6460 900 0212. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 2 100,00 (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.martam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 210,00 (divi simti desmit euro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 12.februāris izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 14.marts plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ23

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Valdim Rubenim piederošo nekustamo īpašumu (1/6 domājamā daļa), kas atrodas Mežu ielā 46, Liepājā. Piedzinējs: AS "SEB banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 615 m2 un dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 128,1 m2, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2955, kadastra Nr. 1700 012 0550. Nekustamā īpašuma (1/6 domājamās daļa) piespiedu pārdošanas vērtība EUR 5900,00 (pieci tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 4425,00 (četri tūkstoši četri simti divdesmit pieci euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.martam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 590,00 (pieci simti deviņdesmit euro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 12.februāris izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 14.marts plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ24

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Igoram Zemītam piederošā nekustamā īpašuma "Platmaņi", Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., kadastra Nr.4094 019 0009, pirmo izsoli. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7,2 ha, uz kura atrodas apbūve: dzīvojamā māja ar kopējo platību 79 kv.m un saimniecības ēka ar kopējo platību 105 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 8000,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 8000,00. Izsoles solis - EUR 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016.gada 12.februārī plkst. 10.00, izsoles noslēgums - 2016.gada 14.martā plkst. 10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 3.martam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 800,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01461/107/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ25

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Andrim Leimantam piederošo nekustamo īpašumu (½ domājamā daļa) "Purviči", kas atrodas Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā. Piedzinēji: Jana Leimante un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,5 ha, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 86,0 m2, kūts ēkas un šķūņa ēkas, reģistrēts Grobiņas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.336, kadastra Nr.6460 009 0026. Nekustamā īpašuma (½ domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība EUR 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.martam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit euro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 12.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 14.marts plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ26

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Lolitai Anzenovai piederošo nekustamo īpašumu (586/6910 domājamās daļas), kas atrodas Tārgales ielā 36, Ventspilī. Piedzinējs: AS "SEB banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 477,6 m2, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 251,9 m2 un piebūves, reģistrēts Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000161217, kadastra Nr. 2700 525 0042. Nekustamā īpašuma (586/6910 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība EUR 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 1725,00 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit pieci euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.martam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 230,00 (divi simti trīsdesmit euro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 12.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 14.marts plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ27

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Eduardam Čornijam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 15-30, Liepājā. Piedzinēji: AS "Norvik Banka", adrese: Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga, AS "Lateko Līzings", adrese: Katlakalna iela 1, Rīga, un AS "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 67,4 m2, kopīpašuma domājamā daļa (674/21711) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0093), atrodas piektajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000131894 30, kadastra Nr. 1700 902 7623. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 2625,00 (divi tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.martam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 12.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 14.marts plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ28

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Arnim Jumītim piederošo nekustamo īpašumu "Sābri", kas atrodas Novadnieku pagastā, Saldus novadā, reģistrēts Novadnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000179613, kadastra Nr. 8472 002 0126.    Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 1,46 ha, uz kura atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 84720020126001) un saimniecības ēka (kadastra apzīmējums 84720020126002). Adrese: "Sābri", Novadnieku pagasts, Saldus novads, kas ierakstīts Novadnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000179613, kadastra numurs 8472 002 0126.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas atsavināt Ķīlas priekšmetu, dalīt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005.gada 13.jūlija hipotēkas līgums Nr.05-065690-PK/1.

2.2. servitūts - tiesība uz braucamo ceļu par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8472 002 0127. Platība 0,05 ha.

2.3. Nostiprināta pirmā hipotēka.

Procentu likme:

1) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā procentu likme, kas tiek veidota no latu trīs mēnešu RIGIBOR, pieskaitot Aizdevēja papildus likmi 0% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku, savukārt, sākot no 2006.gada 1.janvāra - 2,8% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku;

2) nokavējuma procenti par Aizdevuma lietošanu pēc Aizdevuma līgumā un Grafikā paredzētā Aizdevuma atmaksas termiņa, kā arī pēc termiņa, ko Aizdevējs noteicis saskaņā ar Aizdevuma līguma II daļas 7.4. punktu saistību pirmstermiņa izpildei, papildus jāmaksā - 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku.

Līgumsods:

1) nokavējuma līgumsods par Procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no Aizdevuma.

Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "Swedbank" (AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005. gada 13. jūlija aizdevuma līgums Nr. 05-065690-PK, 2005. gada 13. jūlija hipotēkas līgums Nr. 05-065690-PK/1. Grozīts.  Saistīts ar ierakstiem: IV daļas 3.iedaļa 1.1 (300001259499), 2.1 (300001402983), 3.1 (300001638897). Nodrošināmais prasījums 6888,00 LVL.

2.4. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001138613, 18.07.2005.) - daļā - Nostiprināta pirmā hipotēka. Pamats: 2005. gada 10. novembra grozījumi 13.07.2005. aizdevuma līgumam Nr. 05-065690-PK, 2005. gada 10. novembra grozījumi 13.07.2005. hipotēkas līgumam Nr. 05-065690-PK/1. Nodrošināmais prasījums 13 650,00 LVL.

2.5. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001138613,18.07.2005) - daļā - Nostiprināta pirmā hipotēka.

Procentu likme:

1) 3 mēnešu EURIBOR + 1,3% gadā;

2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

Pamats: 2006.gada 21.marta grozījumi 13.07.2005. aizdevuma līgumam Nr. 05-065690-PK, 2006. gada 21. marta grozījumi 13.07.2005. hipotēkas līgumam Nr. 05-065690-PK/1. Nodrošināmais prasījums 55 249,00 LVL.

2.6. Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr. 300001138613, 18.07.2005.) - daļā - Nostiprināta pirmā hipotēka.

Procentu likme:

1) 3 mēnešu EURIBOR + 1% gadā; pēc objekta nodošanas ekspluatācijā - 3 mēnešu EURIBOR + 0,8% gadā;

2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

Pamats: 2006. gada 14. septembra grozījumi 13.07.2005.g. aizdevuma līgumam Nr. 05-065690-PK, 2006. gada 14. septembra grozījumi 13.07.2005. hipotēkas līgumam Nr. 05-065690-PK/1. Nodrošināmais prasījums 125 993,00 LVL.

3. Izsoles sākumcena - EUR 69 700,00 (sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma  dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērinātas tiesu izpildītājas norādīto depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22

4.2. Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā:

4.2.1. pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

4.2.2. Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;

4.2.3. valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Arnis Jumītis nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.martam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 6 970,00 (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit eiro un 00 centi) apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par 10 procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolei autorizēts tikai viens dalībnieks, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7. Nenotikusi izsole un tās sekas:

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolei autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

7.1.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

7.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

7.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

7.4. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi). Izsoles sākuma datums - 2016.gada 12.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 14.marts plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ29

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē funkcionāli saistītos nekustamos īpašumus, kuri pieder Jevgēnijai Borovickai. Piedzinējs - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.77 ar kopējo platību 73,5 kv.m un kopīpašuma 7350/521770 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Ozolciema ielā 12, k-4-77, Rīgā un funkcionāli saistīts ar zemes gabalu, kas atrodas Ozolciema ielā 12, k-4, ar kopējo 3452 kv.m platību un kopīpašuma 7350/521770 domājamām daļām. Nekustamie īpašumi reģistrēti Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, nekustamais īpašums, kas atrodas Ozolciema ielā 12, k-4-77, Rīgā, reģistrēts ar kadastra Nr.01009048668, un nekustamais īpašums, kas atrodas Ozolciema ielā 12, k-4, Rīgā, reģistrēts ar kadastra Nr.001001072374. Nekustamo īpašumu novērtējums sastāda EUR 33700,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 33 700,00. Izsoles solis - EUR 1500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 3.martam jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 3370,00), maksājuma mērķī norādot - izpildu lieta Nr.02752/041/2014. Izsoles sākums - 2016.gada 12.februāris. Izsoles noslēgums - 2016.gada 14.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ30

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta Burtnieku iela 37, 3.stāvs, Rīga, LV-1084, rīko pirmo izsoli Ievai Tumanei piederošajam dzīvokļa īpašumam Nr.12 ar kopējo platību 30,4 kv.m  un 304/3733 kopīpašuma domājamām daļām no  būves (kadastra apzīmējums Nr.7409 001 0077 001), būves (kadastra apzīmējums Nr.7409 001 0077 002) un zemes (kadastra apzīmējums Nr.7409 001 0077), kas atrodas Smilšu ielā 2-12, Ķegumā, Ķeguma novadā, kadastra Nr.7409 900 0502. Parādniece: Ieva Tumane. Piedzinējs: SIA GELVORA: Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2500,00. Izsoles sākumcena - EUR 2500,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 12.februāris un noslēguma datums ir 2016.gada 14.marts plkst. 10.00.  

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 3.marts iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. Nr. LV18067111529, depozīta kontā Nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 250,00 nodrošinājuma summu un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67544118. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/29.IZ31

Izsole

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamo īpašumu izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums "Andreicēni", Drabešu pagasts, Amatas novads, zemes platība 9,23 ha, kadastra Nr. 42460040074. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 9500,00 EUR, izsoles nodrošinājums - 950,00 EUR, izsoles dalības maksa - 10,00 EUR. Nekustamajam īpašumam ir pirmpirkumtiesīgā persona. Izsole notiks 2016.gada 23.martā plkst. 10.00.

Nekustamais īpašums "Elkukalns 2", Skujenes pagasts, Amatas novads, zemes platība 3,62 ha, kadastra Nr. 42780100012. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 6200,00 EUR, izsoles nodrošinājums - 620,00 EUR, izsoles dalības maksa - 10,00 EUR. Izsole notiks 2016.gada 23.martā plkst. 11.00.

Nekustamais īpašums "Ruķeļu karjers", Amatas pagasts, Amatas novads, zemes platība 1,78 ha, kadastra Nr. 42420060075. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1700,00 EUR, izsoles nodrošinājums - 170,00 EUR, izsoles dalības maksa - 10,00 EUR. Izsole notiks 2016.gada 23.martā plkst. 12.00.

Nekustamais īpašums "Vēderiņi", Amatas pagasts, Amatas novads, zemes platība 0,1631 ha, kadastra Nr. 42420020119. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 400,00 EUR, izsoles nodrošinājums - 40,00 EUR, izsoles dalības maksa - 10,00 EUR. Izsole notiks 2016.gada 23.martā plkst. 13.00.

Izsoles notiks Amatas novada domē, "Ausmas", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Tālrunis informācijai 29266314 (Māris Timermanis), e-pasta adrese: maris.timermanis@and.lv.


OP 2016/29.IZ32

Izsole

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma "Ezermalas", Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 001 0341), sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 0,774 ha, Izsoli. Izsoles objekta sākumcena - EUR 2100,00. Izsoles nodrošinājums - EUR 210,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 21.martā plkst. 11.20 Kandavas novada domē Dārza ielā 6, Kandavā. Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 18.martam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv. Tālrunis uzziņām 63107366.


OP 2016/29.IZ33

Izsole

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma "Kārkli", Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 001 0263), kopējā platība 1,52 ha, Izsoli. Izsoles objekta sākumcena - EUR 4200,00. Izsoles nodrošinājums - EUR 420,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 21.martā plkst. 11.10 Kandavas novada domē Dārza ielā 6, Kandavā. Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 18.martam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv. Tālrunis uzziņām 63107366.


OP 2016/29.IZ34

Izsole

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma - Valdeķu iela 10-17, Valdeķi, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9062 900 0095, kopējā platība 37,6 m2), - otro izsoli. Izsoles objekta sākumcena - EUR 1400,00 Izsoles nodrošinājums - EUR 140,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 21.martā plkst. 11.00 Kandavas novada domē Dārza ielā 6, Kandavā. Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 18.martam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Ar izsole noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv. Tālrunis uzziņām 63107366.


OP 2016/29.IZ35

Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus (dzīvokļus):

1. "Navicki", dzīvoklis Nr.5, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.5625 900 0004, kopējā platībā 40,8 m2, 408/3501 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 455,00 (četri simti piecdesmit pieci euro 00 centi). Pirmpirkuma tiesību nav.

2. "Navicki", dzīvoklis Nr.6, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.5625 900 0006, kopējā platībā 46,2 m2, 462/3501 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 555,00 (pieci simti piecdesmit pieci euro 00 centi). Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2016.gada 16.martā plkst. 11.00 Aknīstes novada pašvaldībā 2.stāva zālē Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2016.gada 15.martam darbadienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30 Aknīstes novada pašvaldības kancelejā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, bankas kontā Nr. LV82UNLA0009012130037, AS SEB banka, bankas kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv no 2016.gada 27.janvāra. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.


OP 2016/29.IZ36

Izsole

Varakļānu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - Dārzu iela 1D, Varakļāni, kadastra Nr.00097017 501. Izsoles sākumcena - EUR 695,00, solis - EUR 20,00. Izsolei jāpiesakās līdz 2016.gada 21.martam plkst. 17.00, tā notiks 2016.gada 22.martā plkst. 14.00 Varakļānu novada pašvaldības sēžu zālē. Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Varakļānu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000054750) norēķinu kontā izsoles dalības maksu EUR 5,00 un nodrošinājuma nauda EUR 69,50. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada mājaslapā www.varaklani.lv sadaļā "Aktualitātes". Saņemt informāciju vai apskatīt īpašumu dabā (iepriekš piezvanot pa tālr. 64866416, 27790016) un reģistrēties izsolei var katru darbadienu Varakļānu novada domē Rīgas ielā 13, Varakļānos.


OP 2016/29.IZ37

Izsole

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2016.gada 17.martā Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko nekustamo īpašumu mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

1) Lāčplēša ielā 99, Rīgā (kadastra numurs 0100 031 2006), sākumcena - EUR 294 200, izsoles laiks plkst. 14.00;

2) Tallinas ielā 86, Rīgā (kadastra numurs 0100 034 0140), sākumcena - EUR 485 000, izsoles laiks plkst. 14.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 70 apmērā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.

Par nosolīto nekustamo īpašumu jānorēķinās viena mēneša laikā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbadienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.Tālr. uzziņām 80002000, 67024659, 26320958.

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2016.gada 15.marts līdz plkst. 16.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

http://www.vni.lv

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)