Laidiens: 09.02.2016., Nr. 27

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2016/27.TP1

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Grebzdes" Rumbulā, Stopiņu novadā (kadastra numurs 8096 009 0039), apstiprināšanu

Ar Stopiņu novada domes 27.01.2016. lēmumu (sēdes protokols Nr. 67) apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam "Grebzdes" Rumbulā, Stopiņu novadā (kadastra numurs 8096 009 0039). Ar detālplānojumu var iepazīties Stopiņu novada domē Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā, vai skatīt tā elektronisko versiju Stopiņu novada domes interneta vietnē www.stopini.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)