Laidiens: 04.02.2016., Nr. 24

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2016/24.PD1

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus" saskaņā ar 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un 2014. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus".

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 15. maijam.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 3 403 682 EUR (trīs miljoni četri simti trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro).

Atbalsta pretendents uzņemas noteikumos noteiktās saistības uz pieciem gadiem, sākot no 2016. gada.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā (tālr. 67027693, 26178323).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)