Laidiens: 23.11.2016., Nr. 228

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2016/228.AKK1

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr. 90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Veselības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Veselības aprūpes uzraudzības un kontroles departamenta Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļas inspektors/-e (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā

- praktiskā darba pieredze specialitātē vismaz 2 gadi

- valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu un Administratīvā procesa pārzināšana un pielietošana praksē

- Veselības inspekcijas darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

- valsts valodas prasmes C 1 līmenis

- divu svešvalodu (angļu, krievu valoda) pārzināšana

- prasme strādāt ar datoru lietotāju līmenī (MS Office)

- lietvedības prasmes

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

- veikt kontroles veselības aprūpes objektos par normatīvo aktu prasību ievērošanu, izvērtēt esošās situācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un sastādīt kontroles dokumentāciju, norādot veicamās darbības neatbilstību novēršanai, kā arī pārbaudīt uzdotā izpildi

- izvērtēt neatbilstības normatīvo aktu prasībām un to radīto risku iedzīvotājiem, sniedzot priekšlikumus par objektu un subjektu darbības apturēšanu, sagatavot rakstveida brīdinājumus un lēmuma projektus, t. sk. par piemērojamām sankcijām, saskaņojot tos ar tiešo vadītāju

- izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus un sūdzības, sagatavot korespondences projektus saskaņā ar tiešā vadītāja norādījumiem

- iegūt un uzturēt informāciju par uzraudzībā esošām ārstniecības iestādēm

- sagatavot atskaites par amata pienākumu un doto darba uzdevumu izpildi un rezultātiem pēc tiešā vadītāja pieprasījuma u. c.

Mēs piedāvājam:

- darbu dinamiskā iestādē un profesionālā kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- labus darba apstākļus, veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi: inspektors Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personālvadības un darba aizsardzības nodaļā Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai nosūtīt uz e-pasta adresi personal@vi.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālr. uzziņām 67819675, e-pasta adrese: personal@vi.gov.lv, mājaslapa www.vi.gov.lv.


OP 2016/228.AKK2

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337) izsludina konkursu uz vakanto Ārstniecības pakalpojumu departamenta Stacionāro pakalpojumu nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es ierēdņa amatu (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

- uzturēt un sadarbībā ar medicīnas profesionāļiem attīstīt Ziemeļvalstu Ķirurģisko manipulāciju klasifikācijas Latvijas versiju, apmācīt un skaidrot neskaidros jautājums par klasifikācijas pielietojumu

- sadarbībā ar Latvijas medicīnas profesionāļiem un ārvalstu ekspertu grupas pārstāvjiem attīstīt un veidot Latvijas ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) apmaksas sistēmu

- veikt stacionāro datu pārbaudi un analīzi Vadības informācijas sistēmā, informēt slimnīcas par konstatētajām kļūdām

- gatavot priekšlikumus normatīviem aktiem attiecībā uz stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanu, kodēšanu un apmaksu

- gatavot prezentāciju materiālus un citu nepieciešamo skaidrojošo informāciju saistībā ar stacionāro veselības aprūpes apmaksas sistēmu

- gatavot atbildes uz vēstulēm, e-pastiem, sniegt atbildes uz telefona zvaniem

Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība medicīnā

- klīniskā vai klīniskās kodēšanas pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas datorprasmes (MS Excel, Word, PowerPoint)

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī

- angļu valodas zināšanas - B2 līmenis atbilstoši Europass vērtējumam

- analītiskas domāšanas spējas un precizitāte

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- profesionālās attīstības iespējas un dinamisku darbu

- darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus

- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem

- atalgojumu no 709 EUR (bruto alga pārbaudes laikā, ja nav profesionālās pieredzes) līdz 1057 EUR

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai (ar norādi vecākais eksperts Stacionāro pakalpojumu nodaļā) uz e-pasta adresi Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai pa pastu, adrese: Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012, līdz 2016. gada 7. decembrim. Tālr. informācijai 67043742.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2016/228.AKR1

Nacionālais veselības dienests paziņo, ka 2016. gada 27. oktobrī izsludinātais konkurss uz Ārstniecības pakalpojumu departamenta Stacionāro pakalpojumu nodaļas vecākā eksperta amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2016/228.AKR2

Valsts kase informē, ka konkursa kārtībā Finanšu risku vadības departamenta vecākās ekspertes ierēdnes amatā no 2016. gada 21. novembra uz nenoteiktu laiku iecelta BAIBA GOBA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)