Laidiens: 10.11.2016., Nr. 220

Dažādi sludinājumi

OP 2016/220.DA1

Atzinums par produkta "Dr. Larsona pasta teļu atragošanai" atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai veterināro zāļu definīcijai

Pārtikas un veterinārais dienests veica produkta "Dr. Larsona pasta teļu atragošanai" pieejamās dokumentācijas ekspertīzi atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 18. jūlija noteikumu Nr. 600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība" (turpmāk - Noteikumi Nr. 600) 8.7 punktā noteiktajam un ņēma vērā sekojošo:

"Dr. Larsona pasta teļu atragošanai" (45 g) aktīvās vielas ir kalcija hidroksīds 13,0 g (28%) un kālija hidroksīds 9,8 g (21%), kas atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas veterināro zāļu aktīvo vielu klasifikācijas sistēmai pieder dermatoloģisko līdzekļu farmakoterapeitiskajai grupai, kārpu un atragošanas līdzekļu apakšgrupai (ATĶvet QD11AF).

"Dr. Larsona pasta teļu atragošanai" ir lokālas iedarbības produkts, kas 1-7 dienas veciem teļiem aplikācijas vietā pārveido audus - aptur ragu augšanu un iznīcina ragu aizmetņus.

Produkti ar tādu pašu vai līdzīgu sastāvu un lietošanas veidu vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir reģistrēti kā veterinārās zāles.

"Dr. Larsona pasta teļu atragošanai" satur kodīgas, korozīvas aktīvās vielas, kas cilvēkam, kurš rīkojas ar pastu, var radīt acu, ādas vai gļotādas apdegumus, bet dzīvniekam, kuram pastu lieto ragu aizmetņu iznīcināšanai, var radīt sāpes un dziļus nekrotiskus audu bojājumus.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem faktiem, Pārtikas un veterinārais dienests secina, ka "Dr. Larsona pasta teļu atragošanai" atbilst Farmācijas likuma 1. panta 14. un 17. punktā noteiktajai veterināro zāļu definīcijai un ir klasificējama kā recepšu veterinārās zāles, jo:

1) pastas farmakoloģiskās darbības rezultātā tiek pārveidotas organisma fizioloģiskās funkcijas - apturēta ragu augšana (Farmācijas likuma 1. panta 14. punkts, Noteikumu Nr. 600 2.6. punkts);

2) neprofesionāli lietojot, pasta var radīt draudus gan cilvēka, gan dzīvnieka veselībai. Pasta jālieto, iepriekš veicot anestēziju. Tikai praktizējošs veterinārārsts var izvērtēt, kuri anestēzijas līdzekļi ir vispiemērotākie, un tos lietot (Veterinārmedicīnas likuma 57.1 panta trešā daļa). Ņemot vērā iepriekš minēto, pastu drīkst lietot tikai veterinārārsts;

3) atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem dzīvnieku nevar pakļaut izskata pārveidošanai, ja to nepieciešamību nav noteicis un tās nav veicis praktizējošs veterinārārsts (Dzīvnieku aizsardzības likuma 4. panta pirmās daļas 7. punkts).

Atzinums stājas spēkā ar tā publikācijas brīdi.

Minētais atzinums attiecas arī uz citiem līdzīgiem produktiem, kas satur tādas pašas aktīvās vielas (kalcija hidroksīdu un kālija hidroksīdu) vai citas kodīgas, korozīvas aktīvās vielas un ir paredzēti ragu aizmetņu iznīcināšanai.

Lai minētos produktus varētu izplatīt Latvijā, tiem jābūt reģistrētiem kā veterinārajām zālēm un iekļautiem Latvijas Veterināro zāļu reģistrā atbilstoši prasībām, kas noteiktas Noteikumos Nr. 600.

Turpmāk atzinumā minēto produktu drīkst izplatīt, ievērojot normatīvo aktu prasības, kādas tiek piemērotas veterināro zāļu izplatīšanai.


OP 2016/220.DA2

Paziņojums

1. 2016.gada novembrī lietotājiem ar dabasgāzes gada patēriņu virs 25 tūkst.nm3 * tiks piemēroti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes (turpmāk - SPRK padome) 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" un 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr.258 "Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību" dabasgāzes tirdzniecības cenai līdz 156,52 EUR/tūkst.nm3 atbilstošie apstiprinātie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifi.

Lietotājiem ar dabasgāzes patēriņu virs 25 tūkst.nm3 gadā 2016.gada novembrī piemērojamie dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 156,52 EUR/tūkst.nm3

Lietotāju grupas

Dabasgāzes patēriņa apjoms gadā (tūkst.nm3)

Ar SPRK padomes lēmumu Nr.247 apstiprinātais dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs (EUR/tūkst.nm3)

Dabasgāzei, kuru ar akcīzes nodokli neapliek **

Dabasgāzes izmantošanai par kurināmo

Dabasgāzes izmantošanai par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās

Dabasgāze izmantošanai par degvielu

PVN 21 %

(EUR)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar PVN (EUR/tūkst.nm3)

Akcīzes nodoklis dabasgāzes izmantošanai ** (EUR/tūkst.nm3)

PVN 21 %

(EUR)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar PVN un akcīzes nodokli (EUR/tūkst.nm3)

Akcīzes nodoklis dabasgāzes izmantošanai *** (EUR/tūkst.nm3)

PVN 21 %

(EUR)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar PVN un akcīzes nodokli (EUR/tūkst.nm3)

Akcīzes nodoklis dabasgāzes izmantošanai ** (EUR/tūkst.nm3)

PVN 21 %

(EUR)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar PVN un akcīzes nodokli (EUR/tūkst.nm3)

3.

No 25 līdz 126

283,41

59,52

342,93

17,07

63,10

363,58

5,65

60,70

349,76

99,60

80,43

463,44

4.

No 126 līdz 1 260

248,99

52,29

301,28

17,07

55,87

321,93

5,65

53,47

308,11

99,60

73,20

421,79

5.

No 1 260 līdz 12 600

229,22

48,14

277,36

17,07

51,72

298,01

5,65

49,32

284,19

99,60

69,05

397,87

6.

No 12 600 līdz 20 000

215,86

45,33

261,19

17,07

48,92

281,85

5,65

46,52

268,03

99,60

66,25

381,71

7.

No 20 000 līdz 100 000

206,10

43,28

249,38

17,07

46,87

270,04

5,65

44,47

256,22

99,60

64,20

369,90

8.

Virs 100 000

193,41

40,62

234,03

17,07

44,20

254,68

5,65

41,80

240,86

99,60

61,53

354,54

* Dabasgāzes normālkubikmetrs (nm3)

** Likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1 pants

*** Likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 pants

2. Saskaņā ar SPRK padomes 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" un 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr.258 "Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību" 2016.gada decembrī varētu tikt piemēroti dabasgāzes tirdzniecības cenai līdz 170,74 EUR/tūkst.nm3 atbilstošie apstiprinātie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifi. Faktiski piemērojamie tarifi tiks publicēti līdz 2016.gada 10.decembrim.

3. Saskaņā ar SPRK padomes 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" un 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr.258 "Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību" 2017.gada janvārī varētu tikt piemēroti dabasgāzes tirdzniecības cenai līdz 177,86 EUR/tūkst.nm3 atbilstošie apstiprinātie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifi. Faktiski piemērojamie tarifi tiks publicēti līdz 2017.gada 10.janvārim.

4. Prognozētajām dabasgāzes tirdzniecības cenām nav rekomendējošs raksturs, bet ir tikai informatīvs raksturs, tās var gan samazināties, gan palielināties, izmainoties aprēķināšanas brīdī nezināmajiem lielumiem.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2008.gada 24.jūlija lēmums Nr.247 ir publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2008.gada 25.jūlijā, Nr.114 (3898).

Ar lēmumiem var iepazīties arī internetā - AS "Latvijas Gāze" mājaslapā www.lg.lv un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā www.sprk.gov.lv

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)