Laidiens: 28.10.2016., Nr. 210

Izsoles

OP 2016/210.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 68.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš, prakses vieta: Rīga, Miera iela 36, pirmajā publiskā izsolē pārdod Vladimiram Bogdanovam, piederošo nekustamo īpašumu - ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma - Rīgā, Ieroču ielā 6-9, kadastra Nr.0100 904 9780. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 18,2 kv.m (saskaņā ar Latvijas Republikas VZD datu publicēšanas portāla informāciju) ar pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 1720/40060 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas tajā skaitā no mājai funkcionāli saistītām būvēm - 2 šķūņiem un zemes gabala (kadastra Nr.0100 025 0107). Piedzinējs: LR Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Rīga, Talejas iela 1. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 2200,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 23.novembrim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja Aigara Rušiņa, reģ. Nr.16017112751, depozīta kontā Nr. LV94TREL9199055001000, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa 220,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākumu datums un laiks - 2016.gada 3.novembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 5.decembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 67813506. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Aleksandrai Fjodorovai. Piedzinējs - AS Rīgas namu apsaimniekotājs, Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīta 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.61 un pie tā piederošajām kopīpašuma 6068/606471 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 80110040421001) un zemes (kadastra apzīmējums 80110040421) -, kas atrodas Enerģētiķu ielā 7, Salaspilī, Salaspils nov., kadastra numurs 80119006162, reģistrēts Salaspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1371 61. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 4300,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 4300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākums: 2016.gada 3.novembrī. Izsoles noslēgums: 2016.gada 5.decembrī pulksten 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē līdz 2016.gada 23.novembrim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ3

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod otrajā izsolē Marekam Freiliham piederošo nekustamo īpašumu - Dzirnavu iela 13-10, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, kadastra Nr.9690 900 0506. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 45,8 m2. Kopīpašuma 458/4990 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinēji - AS DNB Banka, Skanstes iela 12, Rīga, Burtnieku novada pašvaldība, J.Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 5700 Sākumcena EUR 4275. Izsoles solis EUR 300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 03.11.2016. un noslēgsies 05.12.2016. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 23.11.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 570 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ. Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00898/097/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Maksimam Fjodorovam. Piedzinējs - AS Rīgas namu apsaimniekotājs, Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīta 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.61 un pie tā piederošajām kopīpašuma 6068/606471 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 80110040421001) un zemes (kadastra apzīmējums 80110040421) -, kas atrodas Enerģētiķu ielā 7, Salaspilī, Salaspils nov., kadastra numurs 80119006162, reģistrēts Salaspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1371 61. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 4300,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 4300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākums: 2016.gada 3.novembrī. Izsoles noslēgums: 2016.gada 5.decembris pulksten 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē, līdz 2016.gada 23.novembrim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Brīvības iela 68-15, Rīga, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "LBB Īpašumi" (Smilšu iela 8, Rīga). Piedzinējs, hipotekārais kreditors: SIA "Radikāls trests" (Smilšu iela 8-5, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,53 ha, adrese: "Amatnieki", Garkalnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2056 ar kadastra Nr.8060 012 0106. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 3400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 3.novembrī. Izsoles noslēgums 2016.gada 5.decembrī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 23.novembrim:

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 3400 (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.970/2016, Amatnieki");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Tālrunis informācijai 67704014. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ6

Izsole

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums "Kārļzemnieki 3" Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2834 kv.m platībā, kadastra Nr.8064 002 0694, un dzīvojamās mājas, kadastra Nr.8064 002 0127 003, ar kopējo platību 247 kv.m. Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas līdz 2016.gada 9.decembrim plkst. 14.00.

Izsole notiks 2016.gada 9.decembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā īpašuma sākumcena - EUR 16 500. Nodrošinājums, kas ir 10% no sākumcenas, tas ir, EUR 1650, un dalības maksa EUR 100 apmērā iemaksājama līdz 2016. gada 9.decembrim plkst. 14.00. Soļa apmērs - EUR 825. Pirkuma samaksa veicama euro 30 kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.


OP 2016/210.IZ7

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Jānis Kumsārs, sertifikāta Nr.00271, prakses vieta: Antonijas iela 5-5, Rīga, LV-1010, paziņo, ka tiek pārdots MSIA "ENERTEKS", reģistrācijas Nr.40003005546 nekustamais īpašums - neapdzīvojamās telpas Nr.1a, Ģimnāzijas ielā 34/36 - 1a, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 9011 200, pie neapdzīvojamām telpām piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Domājamā daļa 149/1000. Platība, lielums - 292,6 kv.m. Nekustamais īpašums ierakstīts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2956 1a. Minētajam nekustamajam īpašumam nostiprinātas hipotēkas par labu AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", Doma laukums 4, Rīga, un Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 25 800,00 EUR. Izsoles solis - 2580,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pirmās izsoles sākuma datums un laiks - 2016.gada 28.oktobris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 28.novembris plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 17.novembrim plkst. 23.59 jāiemaksā MSIA "ENERTEKS" atvērtajā AS "Swedbank" bankas kontā Nr. LV48HABA0551034535809 nodrošinājuma summa 10% apmērā (2580,00 EUR) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratoram Jānim Kumsāram par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Visām personām, kurām uz nekustamiem īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Tālr. informācijai 67216270.


OP 2016/210.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.38 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltiņa, prakses vieta: Rīga, Brīvības iela 68-15, pārdod pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašums Nr.11 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 265/19484 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.0100 904 3900 -, kas atrodas Aleksandra Grīna bulvārī 13-11, Rīgā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj šā nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no šā nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Kreditori: AS Citadele banka, juridiskā adrese Republikas laukums 2A, Rīga, AS 4finance, juridiskā adrese Lielirbes iela 17A-8, Rīga, SIA ONDO, juridiskā adrese Lielirbes iela 17A-10, Rīga, SIA Rīgas namu pārvaldnieks, juridiskā adrese A.Čaka iela 42, Rīga, AS LATEKO LĪZINGS, juridiskā adrese Katlakalna iela 1, Rīga, un Bigbank AS Latvijas filiāle, juridiskā adrese Ropažu iela 10 k-1-1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 17800 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR.

Izsoles sākums 2016.gada 1.novembrī plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 2016.gada 1.decembrī plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 21.novembrim zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Baltiņas, reģ. Nr.11088112334, depozīta kontā LV86TREL9199028001000, Valsts kase, TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (1780,00 EUR), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ9

Izsole

Sertificēts administrators Andris Markevičs (sertifikāta Nr.00001, prakses vieta Rīgā, Lāčplēša ielā 43/45-4B, LV-1011) otrajā izsolē ar lejupejošu soli pārdod Geronimam Saukānam piederošās nekustamā īpašuma 94770/7529000 domājamās daļas Rīgā, Visvalža ielā 7, kadastra numurs 01000310040 (lietošanā dzīvoklis Nr.15C ar kopējo platību 42,6 m² un pagraba telpas, telpu grupas kadastra apzīmējums 01000310040001040). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 42 129,00 EUR. Izsoles solis - 2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 2016.gada 3.novembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 2016.gada 5.decembris plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no novērtējuma (4212,90 EUR) un jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei līdz 2016.gada 23.novembrim. Nodrošinājuma summa iemaksājama administratora Andra Markeviča kontā Nr. LV93PARX0005204870006, norādot īpašuma adresi. Tālr. informācijai 29409522. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2016/210.IZ10

Izsole

Sertificēts administrators Andris Markevičs (sertifikāta Nr.00001, prakses vieta Rīgā, Lāčplēša ielā 43/45-4B, LV-1011) otrajā izsolē ar lejupejošu soli pārdod Geronimam Saukānam piederošās nekustamā īpašuma 85873/7529000 domājamās daļas Rīgā, Visvalža ielā 7, kadastra numurs 01000310040 (lietošanā dzīvoklis Nr.15H ar kopējo platību 38,6 m² un pagraba telpas, telpu grupas kadastra apzīmējums 01000310040001051). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 40 883,00 EUR. Izsoles solis - 2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 2016.gada 3.novembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 2016.gada 5.decembris plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no novērtējuma (4088,30 EUR) un jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei līdz 2016.gada 23.novembrim. Nodrošinājuma summa iemaksājama administratora Andra Markeviča kontā Nr. LV93PARX0005204870006, norādot īpašuma adresi. Tālr. informācijai 29409522. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2016/210.IZ11

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Ivanam Piļipovecam piederošās 3785/60845 piederošās domājamās daļas no nekustamā īpašuma Vizbuļi, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, kadastra Nr.9662 507 0032. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas nepabeigtas būvniecības stadijā ar kopējo platību 1731 m2. Piedzinējs - AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena EUR 3200. Izsoles solis EUR 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 03.11.2016. un noslēgsies 05.12.2016. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 23.11.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 320 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ. Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 01076/097/2014 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ12

Izsole

Zemgales apgabaltiesas Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta: Jēkabpils, Brīvības iela 113, pārdod otrā izsolē Agrim Seilim piederošo nekustamo īpašumu "Birznieki", Jaunsātu pag., Tukuma nov., ar kadastra Nr. 9058 003 0126, reģistrēts Jaunsātu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 171. Nekustamā īpašuma kopējā platība 2,2 ha. Lietošanas mērķis - lauksaimniecības teritorija. Vērtēšanas objekts novietots pagasta centra Abavnieku ciemata tuvumā, apdzīvotu vietu Jaunsāti, Zvejnieki tuvumā, starp autoceļu Tukums-Kandava un Abavas upi. Apkārtni veido Jaunsātu karjera ūdenskrātuve, viensētas. Piedzinēji: Ārvalsts komersanta Plus Plus Baltic OU filiāle Latvijā, kā LAS Latvijas Krājbanka tiesību pārņēmējs, Brīvības gatve 214M-2, Rīga, Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 4000 EUR, Izsoles sākumcena 3000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis 300 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 3.novembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 5.decembris plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 23.novembrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas, reģ. Nr.09065311151, depozīta kontā Nr. LV49TREL9199085001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (400 EUR), maksājuma uzdevumā norādot izpildu lietas Nr.01805/112/2007, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija pa tel. 652 33066, 29576670. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka, prakses vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 32-306, rīko otro izsoli parādniekam Jurim Reizniekam piederošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7476 004 0152, kas atrodas Ogres novadā, Meņģeles pagastā, "Austriņos". Nekustamā īpašuma sastāvs: divi zemes gabali 13,4 ha platībā un namīpašums - dzīvojamā ēka un 3 palīgceltnes. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija, juridiskā adrese: P.Brieža iela 15, Rīga; Vanda Avriceviča; Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde, juridiskā adrese: "Pagastmāja", Meņģeles pagasts, Ogres novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - 8900,00 EUR. Izsoles sākumcena - 6675,00 EUR. Izsoles solis - 66,75 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 23. novembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV89TREL9199026001000, saņēmēja - Iveta Kruka, reģ. Nr. 17018211422, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 890,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 3.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 5.decembris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 67205353; 29353951. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ14

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Guntaram Briedim piederošo nekustamo īpašumu Vērdiņi, Dārziņi 1, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, kadastra Nr.3642 006 0058. Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes gabaliem ar kopējo platību 8,31 ha, dzīvojamās ēkas (motelis), dzīvojamās mājas. Pirtsēka un divas palīgceltnes nav reģistrētas zemesgrāmatā. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena EUR 129 054,47. Izsoles solis EUR 3000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 03.11.2016. un noslēgsies 05.12.2016. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 23.11.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 12 905,45 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ. Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00426/097/2011 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ15

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Jānim Mileram piederošo nekustamo īpašumu Jeri 3, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, kadastra Nr.9690 007 0141. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3606 m2, dzīvojamās mājas. Kūts un divi šķūņi nav reģistrēti zemesgrāmatā. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena EUR 19 900. Izsoles solis EUR 500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 03.11.2016. un noslēgsies 05.12.2016. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 23.11.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 1990 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ. Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00073/097/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš, prakses vieta: Rīga, Baznīcas iela 37-11, rīko nekustamā īpašuma - Aglonas iela 26-51, Rīga, kadastra Nr.0100 904 0698, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.51 ar kopējo platību 50,4 kv.m (saskaņā ar VZD KR datiem) ar tam piederošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 13/1000 apmērā. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Nikolajs Ņehoroševs. Piedzinējs - dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Staburags'', Lokomotīves iela 44-62, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 17 100,00. Izsoles solis - EUR 250,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 23.novembrim ir jābūt iemaksātai Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģ. Nr.LV15057013120, depozīta kontā LV85TREL9199061001000, Valsts kase, nodrošinājuma summai EUR 1710,00 apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, ir jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 3.novembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016. gada 5.decembris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele prakses vieta Tērbatas ielā 39-2, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod Evijai Sprukstai-Merožai piederošo nekustamo īpašumu "Meristēmas", Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 504 0006, kas sastāv no 1 (vienas) divstāvu laboratorijas ēkas un 9 (deviņām) ražošanas ēkām, tajā skaitā: 1) pagraba, kadastra apzīmējums 80520040182001, 9 kv.m platībā; 2) angāra, kadastra apzīmējums 80520040182002, 730 kv.m platībā; 3) angāra, kadastra apzīmējums 80520040182003, 452 kv.m platībā; 4) laboratorijas, kadastra apzīmējums 80520040327011, 2080 kv.m platībā; 5) ziemas siltumnīcas, kadastra apzīmējums 80520040327012, 7853 kv.m platībā; 6) katlumājas, kadastra apzīmējums 80520040327013, 844,2 kv.m platībā; 7) dīzeļapakšstacijas, kadastra apzīmējums 80520040327014, 112 kv.m platībā; 8) degvielas noliktavas, kadastra apzīmējums 80520040327015, 55 kv.m platībā; 9) siltumnīcas, kadastra apzīmējums 80520040327018, 6228,7 kv.m platībā; 10) noliktavas, kadastra apzīmējums 80520040327021, 685,8 kv.m platībā. Minētās ēkas saistītas ar citām personām piederošiem zemes gabaliem. Piedzinēji: Igors Bahilovs; Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 79 000,00. Izsoles sākumcena ir EUR 79 000,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 790,00.

Izsoles sākums ir 2016.gada 3.novembris plkst. 13.00. Izsoles noslēgums ir 2016.gada 5.decembris plkst. 13.00. Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2016.gada 23.novembrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ. Nr.05086610080, depozīta kontā Nr. LV31TREL9199097001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 7900,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ18

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane, prakses vieta: Raunas iela 14, Cēsis, Cēsu nov., pirmajā izsolē pārdod Arno Marnicam piederošās 1/6 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Lielajā Kalēju ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 005 3013, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 832 kv.m, uz kura atrodas namīpašums, kas sastāv no divām pamatceltnēm un divām palīgceltnēm. Noteikta kopīpašnieku nekustama īpašuma lietošanas kārtība, kas reģistrēta Zemesgrāmatā. Piedzinēji: AS DNB banka (Skanstes iela 12, Rīga); Cēsu novada pašvaldība (Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.). Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - EUR 7000. Izsoles solis - EUR 300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 3.novembris un noslēguma datums ir 2016.gada 5.decembris plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 23.novembrim iemaksā nodrošinājuma summu EUR 700 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr. LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64122601. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ19

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane, prakses vieta: Raunas iela 14, Cēsis, Cēsu nov., pirmajā izsolē pārdod Ritai Riekstiņai-Dolģei piederošo nekustamo īpašumu "Jaunliepas", Pededzes pag., Alūksnes nov., kadastra Nr.3680 001 0039, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,2 ha, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar piebūvi un četras palīgēkas. Uz zemes gabala atrodas Zemesgrāmatā un LR VZD Kadastra sistēmā nereģistrēta koka konstrukcijas atpūtas mājiņa ar aptuveno platību 30 kv.m un lapene. Piedzinējs: AS Reverta (Brīvības iela 148A-1, Rīga). Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - EUR 6900. Izsoles solis - EUR 300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 3.novembris un noslēguma datums - 2016.gada 5.decembris plkst. 13.00.

Persona, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 23.novembrim iemaksā nodrošinājuma summu EUR 690 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr. LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64122601. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/210.IZ20

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

- Nr.5 Teātra ielā 12, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 8791, sākumcena - EUR 244 600,00, nodrošinājums - EUR 24 460,00, izsole 19.12.2016. plkst. 12.00, pieteikšanās līdz 07.12.2016. plkst. 16.00;

- Nr.1 Lokomotīves ielā 4, Ventspilī, kadastra Nr.2700 901 1290, sākumcena - EUR 2400,00, nodrošinājums - EUR 240,00, izsole 02.12.2016. plkst. 11.30, pieteikšanās līdz 17.11.2016. plkst. 14.00;

- Nr.2 "Ziemeļbrieži", Ziru pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr.9890 900 0014, sākumcena - EUR 230,00, nodrošinājums - EUR 23,00, izsole 02.12.2016. plkst. 10.00, pieteikšanās līdz 17.11.2016. plkst. 14.00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021374.


OP 2016/210.IZ21

Izsole

Administratore Sandra Bleive, sertifikāts Nr.00034, prakses vieta: Pionieru iela 1, k-1-8, Bauska, LV-3901, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Jevgēnijam Trupiņam, pers. kods 070674-12416, piederošu nekustamo īpašumu - Ģimnāzijas iela 2-13, Daugavpils, kadastra Nr.0500 902 3126, sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.13 ar kopējo platību 67,4 kv.m un 6740/120720 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas zemes, kura piespiedu pārdošanas vērtība/izsoles sākumcena noteikta EUR 9300. Izsoles solis - EUR 300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 28.oktobrī plkst. 13.00. Piedzinēja - AS DNB banka.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 18.11.2016. jāiemaksā administratores Sandras Bleives, pers. kods 19076412088, norēķinu kontā Nr. LV46PARX0000181840021 AS "Citadele banka" nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālr. uzziņām 29289914.


OP 2016/210.IZ22

Izsole

Maksātnespējas administrators Normans Karlsons, prakses vieta: Zemaišu iela 3, Rīga, paziņo par SIA "Zauers" (reģ. Nr.40003150856) piederošā nekustamā īpašuma - 8291/18528 domājamajām daļām no nekustamā īpašuma - Viestura ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr.4601 007 2804, pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests (reģ. Nr.90000069281). Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - EUR 36 000,00. Izsoles solis - EUR 3000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums: 2016.gada 28.oktobris plkst. 13.00, izsoles noslēgums: 2016.gada 28.novembris plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.11.2016. plkst. 23.59 ir jāiemaksā SIA "Zauers" kontā Nr. LV60UNLA0050024481019 AS "SEB banka" 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (3600,00 EUR apmērā), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr. 29107177 vai e-pastu: normans.karlsons@inbox.lv.


OP 2016/210.IZ23

Izsole

Brocēnu novada pašvaldība 2016.gada 29.novembrī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: Lielcieceres iela 36-13, Brocēnos, Brocēnu novadā, mājas kadastra Nr.8405 003 0140 001, kopējā platība 33,50 kv.m. Sākumcena - 4700,00 EUR. Izsole notiks plkst. 9.00. Objektam ir apgrūtinājums - 1474,65 EUR uz 96 mēnešiem, veicot ikmēneša maksājumus par dzīvojamās mājas rekonstrukciju.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.broceni.lv. Pieteikumi izsolei iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851. Tālr. uzziņām 63807291.


OP 2016/210.IZ24

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pārdod nekustamo īpašumu, kas atrodas Dumbrāja ielā 18-18, Rīgā, un pieder Kristinai Žuravskai un Alexander Shelyakin. Izsole tiek rīkota AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, labā.  

1. Pārdodamais nekustamais īpašums:

1.1. KRISTINAI ŽURAVSKAI piederošā ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma, kas sastāv no dzīvokļa Nr.18 ar kopējo platību 60,3 kv.m un pie tā piederošajām kopīpašuma 603/35559 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala (kadastra numurs 0100 093 2278), lietošanā novietne Nr.18 (2,00 kv.m platībā) un autostāvvieta Nr.41 (12,37 kv.m platībā, atrodas Dumbrāja ielā 18, Rīgā, kadastra numurs 0100 922 6062, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000156079 18.

1.2. ALEXANDER SHELYAKIN (ALEKSANDRAM ŠEĻAKINAM) piederošā ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma, kas sastāv no dzīvokļa Nr.18 ar kopējo platību 60,3 kv.m un pie tā piederošajām kopīpašuma 603/35559 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala (kadastra numurs 0100 093 2278), lietošanā novietne Nr.18 (2,00 kv.m platībā) un autostāvvieta Nr.41 (12,37 kv.m platībā, atrodas Dumbrāja ielā 18, Rīgā, kadastra numurs 0100 922 6062, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000156079 18 (turpmāk - Nekustamais īpašums).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: nav

2.2. Atzīmes par aizliegumiem:

2.2.1. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ligitas Vecauziņas 16.07.2007. lēmumu (žurnāla Nr.300002146947) noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Parex banka", nodokļu maksātāja kods 40003074590, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 9.jūlija ieķīlājuma līgums Nr.2.1.15.1.8.-07/360-IE1 (II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1.). Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Smaidas Gravas 13.11.2010. lēmumu (žurnāla Nr.300002936131) grozīts ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr. 300002146947, 11.07.2007.) daļā: aizliegums noteikts par labu "Citadele banka", Akciju sabiedrībai, nodokļu maksātāja kods 40103303559. Pamats: 2010.gada 18.oktobra nostiprinājuma lūgums Nr.7561, 2010.gada 12.oktobra vienošanās Nr.2.-14/05.

2.3. Ķīlas tiesība un tās pamats:

2.3.1. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ligitas Vecauziņas 16.07.2007. lēmumu (žurnāla Nr.300002146947) nostiprināta pirmā hipotēka LVL 175 701,00 apmērā, tai skaitā aizdevuma summa LVL 87 850,50. Procentu likme: EUR 6 mēn. LIBOR + 1,00% gadā. Līgumsods: - par jebkuru maksājuma kavējumu ir 0,25% apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet par citu saistību neizpildi - saskaņā ar kredīta līgumu Nr.2.1.15.1.8-07/360. Samaksas termiņš: - saskaņā ar kredīta līgumu Nr.2.1.15.1.8-07/360. Kreditors: Akciju sabiedrība "PAREX BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074590. Pamats: 2007.gada 9.jūlija kredīta līgums Nr. 2.1.15.1.8.-07/360, 2007.gada 9.jūlija ieķīlājuma līgums Nr. 2.1.15.1.8.-07/360-IE1. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Smaidas Gravas 13.11.2010. lēmumu (žurnāla Nr.300002936131) grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr.300002146947, 11.07.2007.) daļā: Kreditors: "Citadele banka", Akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 40103303559. Pamats: 2010.gada 18.oktobra nostiprinājuma lūgums Nr.7561, 2010.gada 12.oktobra vienošanās Nr.2.-14/05.  

3. Izsoles sākumcena:  izsoles sākumcena ir 29 434,00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit četri euro un 00 centi).  

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītājam nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma  dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.  

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:   Kristina Žuravska kā Nekustamā īpašuma īpašniece nepatur sev nekādas tiesības; Alexander Shelyakin (Aleksandrs Šeļakins) kā Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības.  

6. Citi pārdošanas noteikumi:  

6.1. Izsoles izziņošana un visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

6.2. Izsole ir atklāta, notiek ar vairāksolīšanu un kā maksāšanas līdzeklis izsolē ir euro.

6.3. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no Nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē.  

6.4. Izsole notiek ar augšupejošu soli - 2000 euro (divi tūkstoši eiro) apmērā.

6.5. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli autorizēts tikai viens dalībnieks, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

6.6. Nosolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts Nekustamā īpašuma pirkuma maksā.

6.7. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

6.8. Ja nosolītā augstākā cena netiek samaksāta šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (nosolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par Nekustamā īpašuma saņemtās summas.  

7. Nenotikusi izsole:  

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

7.1.2. neviens no izsoles dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

7.1.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).  

8. Nenotikušas izsoles sekas:  

8.1. Nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

8.2. Ja pirmajā izsolē Nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs rīko otro izsoli atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem. Nekustamā īpašuma pārdošanas veids - labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.

Nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākuma datums - 2016.gada 29.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 28.novembris plkst. 13.00. Izsoles solis - 2000,00 EUR.

Pretendentiem līdz 2016.gada 18.novembrim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 2943,40 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)