Laidiens: 29.01.2016., Nr. 20

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2016/20.AKK1

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (reģ. Nr. 90000270634) izsludina konkursu uz klientu apkalpošanas speciālista/-es amatu (divas amata vietas) Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona informācijas nodaļā uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

- pieņemt iesniegtos ziņu pieprasījumus un informāciju par veiktajiem maksājumiem, reģistrēt tos Uzņēmumu reģistra lietvedības sistēmā un izsniegt sagatavotās izziņas

- sagatavot informācijas izziņas par subjektiem, kas reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros

- sagatavot kopijas un izrakstus, apskatei izsniedzamās reģistrācijas lietas vai lietvedības dokumentus, vēstules, informācijas izdrukas

- nodrošināt Uzņēmumu reģistra informatīvā tālruņa darbību

- informēt apmeklētājus klātienē

Prasības pretendentam/-ei:

- vidējā izglītība, vēlama augstākā izglītība

- zināšanas lietvedībā un labas iemaņas darbā ar datoru

- vēlama darba pieredze klientu apkalpošanā

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- vēlamas zināšanas administratīvajās tiesībās un komerctiesībās

- teicamas komunikācijas prasmes

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā komandā

- labus darba apstākļus

- bruto atalgojumu, sākot no 485,00 EUR (6. mēnešalgu grupa), un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- profesionālās izaugsmes iespējas

- darbavietu Rīgas centrā

Pretendentiem/-ēm pieteikties 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt vai nosūtīt pa pastu Uzņēmumu reģistram, adrese: Rīga, Pērses iela 2, pa faksu 67031793 vai uz e-pasta adresi info@ur.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67031816, 67031815. Par konkursa rezultātiem informēsim uz darba pārrunām uzaicinātos pretendentus.


OP 2016/20.AKK2

TIESU ADMINISTRĀCIJA izsludina atklātu konkursu uz tiesneša/-es amatu Liepājas tiesā

Prasības tiesneša amata kandidātiem/-ēm:

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 51. panta pirmās daļas prasībām

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 52. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. punkta prasībām

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 55. panta prasībām

Tiesneša amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

- motivēts pieteikums

- dzīves un darba apraksts Europass CV formātā (Europass CV veidlapa atrodama Tiesu administrācijas mājaslapā www.ta.gov.lv sadaļā "Aktualitātes" → "Darba piedāvājumi")

- izglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas

- darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz Tiesu administrācijā personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi Ūnijas ielā 8, k-9, Rīgā, LV-1084, ar norādi "Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļai" 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Tālr. uzziņām 67063853, 67063854.

Iesniegtos pieteikuma dokumentus un tiesneša amata kandidātus/-es vērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumiem Nr. 204 "Tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas kārtība".


OP 2016/20.AKK3

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr. 90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Veselības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Drošības nodaļas vecākais/-ā inspektors/-e (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- vēlamas zināšanas un praktiskā darba pieredze grāmatvedībā

- vēlama praktiskā darba pieredze iesniegumu izskatīšanā un patstāvīgu lēmumu pieņemšanā pēdējo 3 gadu laikā

- vēlama pieredze izskatot iesniegumus (citus dokumentus), kas saistīti ar veselības/medicīnas jautājumiem pēdējo 3 gadu laikā

- valsts pārvaldi, valsts civildienestu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

- vēlama divu svešvalodu (angļu, krievu valodas) prasme, kas jāpārzina savu amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā līmenī

- datorzināšanas lietotāja līmenī (MS Office)

- valsts valodas prasmes līmenis - C līmeņa 1. pakāpe (augstākā)

- B kategorijas autovadītāja apliecība un auto vadīšanas prasmes

Galvenie pienākumi:

- veikt normatīvo aktu ievērošanas pārbaudes Inspekcijas struktūrvienībās

- izmeklēt Inspekcijas ierēdņu disciplinārlietas, kā arī sagatavot atzinumu un lēmumu projektus disciplinārlietās

- izskatīt regresa prasības lietas pret Inspekcijas darbiniekiem tiesas lēmumu par zaudējumu atlīdzinājumu gadījumos, kā arī sagatavot attiecīgo lēmumu projektus šajās lietās

- veikt dienesta izmeklēšanas

- apkopot preses relīzes un ārējo informāciju, veikt informācijas analīzi, izvērtējot drošības risku iespējamo ietekmi uz Inspekciju

- sagatavot pārskatus un analīzes

- izskatīt iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības par Inspekcijas darbinieku rīcību

- veikt pārbaudes par Inspekcijas darbinieku iespējamo prettiesisko rīcību

Mēs piedāvājam:

- darbu dinamiskā iestādē un profesionālā kolektīvā

- atalgojumu atbildoši 9. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- labus darba apstākļus, veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi "Vecākais inspektors Drošības nodaļā", CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personāla nodaļā Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai nosūtīt uz e-pasta adresi personal@vi.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālrunis uzziņām 67819675, e-pasta adrese: personal@vi.gov.lv, mājaslapa www.vi.gov.lv.


OP 2016/20.AKK4

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākais/-ā eksperts/-e (juridiskajos jautājumos)

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- vēlama juridiskā darba pieredze valsts pārvaldē (vismaz trīs gadi), t. sk. starptautisko tiesību jomā

- pieredze tiesību aktu izstrādē, izvērtēšanā, skaidrojumu un konsultāciju sniegšanā; iesniegumu, sūdzību izskatīšanā

- labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests)

- atbildības izjūta un precizitāte

- prasme plānot un organizēt darbu; spēja darboties komandā, bet vienlaicīgi arī spēja patstāvīgi veikt uzticētos uzdevumus

- labas datorprogrammu lietotāj prasmes

Galvenie pienākumi:

- izskatīt un analizēt tiesību aktu projektus un dokumentus elektroniskās identifikācijas jomā un, sagatavot atzinumus par tiem

- gatavot nepieciešamo dokumentāciju ar Uzticamības pakalpojumu un elektroniskās identifikācijas uzraudzības komisijas juridisko statusu saistīto jautājumu kārtošanā, citu no tā izrietošo juridisko formalitāšu kārtošanā; nodrošināt tiesisko bāzi sadarbībai ar elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzējiem

- sniegt atbalstu un konsultēt Uzticamības pakalpojumu un elektroniskās identifikācijas uzraudzības komisijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nacionālo normatīvo aktu, nacionālo līgumu un vienošanos sagatavošanas, noslēgšanas un izpildes procesā

- sniegt atbalstu kiberdrošības jomas juridiskajos jautājumos nodaļas darbā

Mēs piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam un veselības apdrošināšanu

Konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, motivācijas vēstule un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai jānosūta uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Vakances.aspx. Fakss 67210412. Uzziņas pa tālr. 67335268, 67335200.


OP 2016/20.AKK5

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākais/ā referents/-e

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams ar akadēmisko pieredzi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)

- iemaņas normatīvo aktu un analītisko dokumentu sagatavošanā

- profesionālā darba pieredze vismaz divi gadi

- labas zināšanas par informācijas tehnoloģijām un informācijas sistēmām

- labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests)

- labas komunikācijas spējas un prasme analizēt procesus

- atbildības izjūta un precizitāte

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes (NITDP) darbu, sekretariāta funkcijas

- organizēt, koordinēt sadarbību ar NITDP pārstāvētajām iestādēm un padomes locekļiem

- kiberaizsardzības spēju veidošanai valstī organizēt sadarbību un sniegt atbalstu Kiberaizsardzības vienības izveidē, darba plānošanā un īstenošanā

- plānot un organizēt reģionālo un starptautisko sadarbību Kiberaizsardzības vienības spēju attīstībai

Mēs piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam un veselības apdrošināšanu

Konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, motivācijas vēstule un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai jānosūta uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv . Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Vakances.aspx. Fakss 67210412. Uzziņas pa tālr. 67335268, 67335200.


OP 2016/20.AKK6

Izglītības un zinātnes ministrija precizē 2016. gada 27. janvārī izsludinātā atklātā konkursa uz Iekšējā audita nodaļas vecākā auditora (ierēdņa) amatu (uz nenoteiktu laiku) paziņojuma tekstu:

Prasības pretendentiem/-ēm tiek papildinātas ar šādu tekstu:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.


OP 2016/20.AKK7

Banku augstskola izsludina konkursu uz amatu:

PROFESORS

- Ekonomikas zinātņu nozares Finanšu un kredīta apakšnozarē - 1 vieta

Prasības pretendentiem:

1) doktora grāds

2) piedāvātajam amatam atbilstoša vismaz 10 gadu zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze no kuriem vismaz viens gads nostrādāts augstskolā (vairāk nekā 240 stundas gada laikā),

3) zinātniskā, akadēmiskā un praktiskā darba pieredze atbilstošajā jomā

4) teicamas vismaz divu svešvalodu (īpaši angļu) zināšanas, prasme izmantot tās studiju un metodiskajā darbā

5) zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas, organizatoriskās kompetences atbilstība 04.09.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr. 391 prasībām

6) teicama datorprasme (Word, Excel, Power Point)

Mēs piedāvājam:

- interesantu darbu dinamiskā un mūsdienīgā augstskolā

- stabilu atalgojumu

- sociālās garantijas

Pieteikuma vēstuli un CV 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas sūtīt uz e-pasta adresi aija.lukstina@ba.lv. Kontakttālrunis 67709299.


OP 2016/20.AKK8

Iepirkumu uzraudzības birojs (reģistrācijas Nr. 90001263305) ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja vēlies pilnveidot sevi, strādājot valsts pārvaldē publisko iepirkumu jomā, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz Juridiskā departamenta vecākā/-ās referenta/-es jurista/-es amatu (ierēdņa amata vieta uz noteiktu laiku; amats klasificēts 26.1. saimē, III līmenī, 9. mēnešalgu grupā)

Juridiskais departaments nodrošina lietvedību saistībā ar saņemtajiem apstrīdēšanas iesniegumiem par iepirkuma procedūrām, organizē iesniegumu izskatīšanas komisijas sēžu norisi, nodrošina iesniegumu izskatīšanas komisiju lēmumu sagatavošanu un Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvību tiesvedības procesos saistībā ar iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu pārsūdzēšanu.

Tavi galvenie amata pienākumi būs:

- piedalīties iesniegumu izskatīšanas komisijā un lēmuma pieņemšanā

- sagatavot lēmumus administratīvā procesa ietvaros

- sagatavot paskaidrojumus tiesai

Pirms iesniedz pieteikumu, izvērtē savu atbilstību šādām amata prasībām:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- prasme strādāt ar datoru MS Windows vidē

- precizitāte un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli

- labas komunikācijas prasmes, analītiska domāšana un patstāvība

- teicama latviešu valodas prasme un vēlamas angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj strādāt ar dokumentiem (spēja lasīt, saprast un rakstīt) šajā svešvalodā

- izpratne par administratīvo procesu un iepirkumu procedūru tiesisko regulējumu

- darba pieredze saistībā ar lēmumu, atzinumu sagatavošanu tiks uzskatīta par priekšrocību

Mēs piedāvājam:

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

- atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu

- mēnešalgu no 756 līdz 994 EUR (pirms nodokļu nomaksas atkarībā no piemērojamās kategorijas)

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2016. gada 9. februārim uz adresi Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, uz e-pasta adresi vakances@iub.gov.lv vai pa faksu 67326720. Tālr. uzziņām 67326702, 20225563.


OP 2016/20.AKK9

Ventspils Augstskola izsludina atklātu konkursu uz vakanto Inženierzinātņu institūta "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs'' direktora amatu - direktors/-e Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā ''Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs'' (VeA IZI ''VSRC'')

Prasības pretendentiem:

- doktora grāds

- vismaz 2 gadu vadītāja darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās

Iesniedzamie dokumenti:

- rektorei adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā

- VeA IZI ''VSRC" attīstības koncepcija

- likumos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti, kas apliecina nepieciešamo izglītību, kā arī akadēmiskos un zinātniskos grādus

- administratīvā amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta administratīvā, organizatoriskā, pētniecības un akadēmiskā darba pieredze, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu darba pieredzi un kvalifikāciju

- ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, arī izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms (ārvalstīs iegūto bakalaura un maģistra un profesionālo diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic Akadēmiskais informācijas centrs)

- ja nepieciešams, saskaņā ar Valsts valodas likumu iesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu

Dokumenti iesniedzami darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Ventspils Augstskolā Ventspilī, Inženieru ielā 101, C korpusā, 202. kabinetā, mēneša laikā no publicēšanas datuma.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)