Laidiens: 20.09.2016., Nr. 182

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2016/182.AKK1

Valsts kase (reģ. Nr. 90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas valsts finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parāda un naudas līdzekļu vadību, kā arī, veicot Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Iekšējā audita departamenta direktors/ -e

Galvenie amata pienākumi:

- plānot, organizēt un uzraudzīt iekšējos auditus

- nodrošināt auditu plāna izpildi un ieteikumu ieviešanas uzraudzību

- veicināt iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu, nodrošinot auditu un konsultāciju pakalpojumu sniegšanu

- sniegt Valsts kases vadībai vērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti, tās atbilstību iestādes stratēģisko mērķu sasniegšanai

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs

- vismaz trīs gadu darba pieredze iekšējā audita jomā

- darba pieredze vadošā amatā

- valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāts vai biedrības "Iekšējo auditoru institūts" atzīts iekšējā auditora profesionalitāti apliecinošs sertifikāts iekšējā audita profesionālās prakses starptautisko standartu pārzināšana

- vēlama starptautisko kvalitātes pārvaldības standartu un informācijas drošības pārvaldības standartu pārzināšana

- izpratne par finanšu informācijas sistēmu darbību un kontrolēm

- datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī

- prasme vadīt kolektīvu un strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu, prasme plānot un organizēt darbu

- orientācija uz attīstību

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu

- profesionālās izaugsmes iespējas

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas ar norādi "IAD_Vards_Uzvards" uz e-pasta adresi personals@kase.gov.lv vai Personāla departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67094377, papildu informācija pa tālr. 67094277; www.kase.gov.lv.


OP 2016/182.AKK2

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Pāternieki" inspektors/-e veterinārās uzraudzības jomā (viena amata vieta uz noteiktu laiku līdz 2017. gada 31. decembrim) (darba vieta: Piedrujas pagasts, Krāslavas novads)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība veterinārmedicīnā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kravu pārbaudes veterinārās uzraudzības jomā

- precīzi noformēt kravu pavaddokumentus

- izrakstīt rēķinus par kontrolētajām kravām

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050, vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi personals@pvd.gov.lv ar norādi "RD KP Pāternieki inspektors/-e veterinārās uzraudzības jomā". Tālrunis uzziņām 67027529.


OP 2016/182.AKK3

Valsts tiesu ekspertīžu birojs izsludina atklātu konkursu uz specializētā valsts civildienesta ierēdņa amatu - Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta vecākais/-ā tiesu eksperts/-e

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- Tiesu ekspertu likumā noteiktajā kārtībā apliecināta tiesu eksperta kvalifikācija

- augsta atbildības sajūta, koncentrēšanās spēja

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu un argumentēt savu viedokli

- labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru

Gaidām motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu, izglītību un tiesu eksperta tiesības apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Fakss 67517749, e-pasta adrese: vteb@vteb.gov.lv.


OP 2016/182.AKK4

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE

Radioelektronikas institūts

- pētnieks - 1 amata vieta

Prasības kandidātam:

- maģistra grāds elektronikā

- vismaz divas publikācijas Elektronikas un telekomunikāciju nozarē

Transporta elektronikas un telemātikas katedra

- pētnieks - 1 amata vieta

Prasības kandidātam:

- maģistra grāds Transporta telemātikā vai Telekomunikācijās

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE

Enerģētikas institūts

Enerģētikas nozare, Elektroenerģētikas apakšnozare

- pētnieks - 4 amata vietas

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Vides zinātnes nozare

- pētnieks - 4 amata vietas

- zinātniskais asistents - 2 amata vietas

Elektrisko mašīnu un aparātu katedra

Elektrotehnikas nozare, Elektrisko mašīnu un iekārtu apakšnozare

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Dizaina tehnoloģiju institūts

Materiālzinātnes nozares Tekstila un apģērbu tehnoloģiju apakšnozare

- pētnieks - 3 amata vietas

Materiālzinātnes nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē

Zinātniskais asistents - 3 amata vietas

Lietišķās ķīmijas institūts

Ķīmijas nozares Fizikālās ķīmijas apakšnozare

- zinātniskais asistents - 2 amata vietas

Silikātu materiālu institūts

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Silikātu materiālu tehnoloģijas apakšnozare

- zinātniskais asistents - 3 amata vietas

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Organisko vielu tehnoloģijas apakšnozarē

- pētnieks - 1 amata vieta

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Ķīmijas nozares Bioorganiskās ķīmijas apakšnozare

- zinātniskais asistents- 1 amata vieta

Tehniskās fizikas institūts

Fizikas nozares Kondensētās vides fizikas apakšnozare

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas apakšnozare

- vadošais pētnieks - 4 amata vietas

- pētnieks - 3 amata vietas

Materiālzinātnes nozares Biomateriālu apakšnozarē

- vadošais pētnieks - 2 amata vietas

Neorganiskās ķīmijas institūts

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Neorganisko vielu tehnoloģijas apakšnozare

- pētnieks - 1 amata vieta

Materiālzinātnes nozares Biomateriālu apakšnozare

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Vides zinātnes nozares Vides ķīmijas apakšnozare

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 213. kabinetā, ir jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums un dokumentu noraksti, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi, jāuzrāda dokumentu oriģināli), aktuāls dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto zinātnisko darbu saraksts, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Papildu informācija pa tālr. 67089183.


OP 2016/182.AKK5

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (reģ. Nr. 90000028508) izsludina atklātu konkursu uz Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vecākā/-ās konsultanta/-es valsts civildienesta ierēdņa/-es amatu

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība dabas zinātnēs, vides zinātnēs vai vides inženierzinātnēs

- pieredze vides aizsardzības jomā un valsts pārvaldes jautājumos ilgāka par trīs gadiem

- zināšanas par vides aizsardzības sektora institucionālo sistēmu

- zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar virszemes un pazemes ūdens resursu aizsardzību, izmantošanu, apsaimniekošanu un kvalitāti

- zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu

- vēlama pieredze normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādāšanā un ieviešanā

- vēlama pieredze instrukciju un pozīciju par Eiropas Savienības normatīvo aktu projektiem sagatavošanā un darbā ar Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumiem

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

- angļu valodas zināšanas sava amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā līmenī

- teicamas biroja programmatūras lietošanas prasmes

- prasme organizēt darba grupas, seminārus u. tml., prasme vadīt sanāksmes

- labas komunikācijas prasmes

Mēs piedāvājam:

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36. saimes "Politikas plānošana" III līmenis un 12. mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus

- darbavietu Rīgas centrā

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, e-pasta adrese: personals@varam.gov.lv.

Amata apraksts un apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām ir pieejami ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv sadaļā "Aktualitātes" → Darba piedāvājumi. Tālrunis uzziņām 67026902.


OP 2016/182.AKK6

Fizikālās enerģētikas institūts izsludina atklātu konkursu uz akadēmiskā amata vietām šādās specialitātēs:

Enerģētika: elektroenerģētika - zinātniskais asistents - 2 vietas

Enerģētika: zinātniskais asistents - 2 vieta

Enerģētika: alternatīvās enerģijas iekārtas - vadošais pētnieks - 1 vieta

Enerģētika: siltumenerģētika - pētnieks - 1 vieta

Iesniedzamie dokumenti:

- direktorei adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā uz izsludināto specialitāti

- zinātniskos grādus apliecinošu dokumentu kopijas

- publicēto zinātnisko darbu saraksts (par pēdējiem 3 gadiem)

- akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae)

Konkursa dokumenti mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas jāiesniedz Fizikālās enerģētikas institūtā Rīgā, Aizkraukles ielā 21, 236. kabinetā.

Tālrunis uzziņām 67558680 vai 67552011; e-pasta adrese: energija@edi.lv.


OP 2016/182.AKK7

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" (reģ. Nr. 90000052497) aicina pieteikties uz pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" vadītāja vietnieka/-es amatu:

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

- augstākā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar augstāko izglītību pedagoģijā vai citā līdzīgā darbības sfērā)

- priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu

- ir vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā

- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā

- labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t. sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī

- jāprot lietot praksē teorētiskās zināšanas, izteikt un aizstāvēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem

- labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes

- precizitāte un augsta atbildības izjūta

- spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbu

Mēs piedāvājam:

- iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus

- individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

- konkurētspējīgu atlīdzību

- sociālās garantijas

CV (iekļaujot īsu darba pienākumu aprakstu vadošā amatā izglītības jomā) un motivācijas vēstuli līdz 2016. gada 7. oktobrim ieskaitot iesniegt pašvaldības iestādē "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" personīgi (14. kabinets, 2. stāvā, Raiņa ielā 10, Ventspilī) vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi vip@ventspils.lv.


OP 2016/182.AKK8

Latvijas Republikas ĀRLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto referenta amata vietu Ministra birojā uz noteiktu laiku

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 3. panta sestās daļas prasībām

- vēlama pieredze valsts pārvaldes darbā

- pieredze un zināšanas lietvedībā

- svešvalodu (angļu, krievu valoda) zināšanas (papildu svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību)

- sarunu vešanas un saskarsmes prasmes

- labas analītiskās spējas

- prasme strādāt ar datoru un interneta resursiem

- prasme vienlaicīgi analizēt liela apjoma dažāda veida informāciju

- spēja strādāt patstāvīgi, organizēt savu darbu atbilstoši noteiktajiem termiņiem

- spēja strādāt paaugstināta stresa apstākļos un ierobežotā laika termiņā

- spēja strādāt komandā

- lietišķās etiķetes zināšanas

Galvenie darba pienākumi:

- sadarbībā ar Latvijas iestādēm gatavot Latvijas valdības paskaidrojumu projektus, veikt koordinācijas funkcijas ar ministrijas struktūrvienībām ministra darba kārtības, vizīšu nodrošināšanā. Nodrošināt ministra starptautisko pārlidojumu tehniskos aspektus - VIP zāles pieteikšanu, vīzu anketu aizpildīšanu, lidojumu elektronisko reģistrāciju

- veikt ministra diplomātisko dāvanu reģistrēšanu. Tehniski nodrošināt ministra dalību MK un MKK sēdēs. Ārkārtas situāciju gadījumos koordinēt preses paziņojumu sagatavošanu

- nodrošināt ministrijas struktūrvienību un augstāko amatpersonu darbību, iesaisti un koordināciju krīžu gadījumos;

- nodrošināt ministra biroja lietvedību, pieņemt un apstrādāt ministra biroja telefona un e-pasta ienākošo komunikāciju. Nodrošināt ministra apmeklētāju plūsmu un koordinēt sanāksmēm nepieciešamās informācijas sagatavošanu

- ārkārtas situācijās, pēc darba laika un brīvdienās nodrošināt ministra un VS preses relīžu un vizuālo materiālu publicēšanu mājaslapā, medijiem un sociālajos tīklos.

Darbinieka amatam noteikta: 17. saime, II līmenis, 9. mēnešalgu grupa. Amatam noteikts summētais darba laiks. Bruto mēnešalga no 750 līdz 990 EUR.

Pretendentus lūdzam pieteikties:

- portālā latvija.lv (https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP141/Apraksts) vai

- CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un aizpildītu pieteikuma anketu (pieteikuma anketu iespējams atrast vietnē http://www.mfa.gov.lv/ministrija/darba-piedavajumi-un-prakses-iespejas) iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@mfa.gov.lv, divdesmit dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālrunis informācijai 67016132.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)