Laidiens: 25.08.2016., Nr. 164 (5736)

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2016/164.PD1

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Kontrole un izpilde" saskaņā ar 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un 2015. gada 22. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde"".

Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 29. septembra līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 1 000 000 EUR (viens miljons euro).

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz lad@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā (tālr. 67027693, 26178323).


OP 2016/164.PD2

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 16/186/AK par tiesībām noslēgt mērierīču piegādes līgumu.

Iepazīties ar atklāta konkursa dokumentiem var katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 15.00 (piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2. korpusā, 216. kabinetā. Atklāta konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot un uzrādot maksājuma uzdevumu EUR 15,69 (t.sk. PVN 21%) norēķinu kontā: AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV40003286750, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konts LV18RIKO0002013025455.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 12. septembris plkst. 12.00.

Kontaktpersona: Sagādes daļas vadītāja D. Kandere, tālr. 67017222, fakss 67017363.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)