Laidiens: 25.08.2016., Nr. 164

Izsoles

OP 2016/164.IZ1

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.99 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Kavīte, prakses vieta: Diakonāta iela 6-23, Valmiera, pirmajā izsolē pārdod Aleksejam Meļehovam piederošo nekustamo īpašumu "Meļehovi", kas atrodas Pļavu ielā 9, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.7044 008 0128, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2568 m2, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7044 008 0128 001 un tās kopējo platību 197,60 m2 un kūts ēkas ar kadastra apzīmējumu 7044 008 0128 002 un tās kopējo platību 38,90 m2. Piedzinējs: AS "DNB banka", juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 9500,00 EUR. Izsoles solis 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 30.augusts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 29.septembris plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 19.septembrim zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Kavītes, reģ. Nr.30048611351, depozīta kontā Nr. LV56TREL919911400100B Valsts kasē ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (950,00 EUR) maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00881/099/2011 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizēšanu dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64264408. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/164.IZ2

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta: Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmā izsolē parādnieka SIA BŪVLUKSS BM piederošo nekustamo īpašumu - Stiklu iela 10, Daugavpils, kadastra numurs 0500 020 0205, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienība (kadastra apzīmējums 05000200205). Kopējā platība 4004 (četri tūkstoši četri) m2 platību. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu, atzīme - zemes īpašums apgrūtināts ar juridiskajai personai piederošajām ēkām un būvēm, īpašuma tiesības reģistrētas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1591. Parādnieks SIA Būvlukss BM, reģistrācijas Nr. 41503029352. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas numurs 90000069281, Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 8700,00EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis - 800,00EUR. Izsole sākuma datums ir 2016.gada 31. augusts plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums 2016.gada 30. septembris pulksten 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 20. septembrim jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova, reģ. Nr. 28057312166, depozīta kontā Nr. LV10TREL9199014001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 870,00EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/164.IZ3

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta: Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē parādnieka SIA BŪVLUKSS BM piederošo nekustamo īpašumu - Stiklu iela 10G, Daugavpils, kadastra numurs 0500 520 0404, nekustamais īpašums sastāv no ēku nekustama īpašuma (kadastra apzīmējums 0500 020 0401 001), atzīme - ēka saistīta ar zemes gabalu Daugavpilī, Stiklu ielā 10G, zemes gabala platība 5503 kv.m, kadastra apzīmējums 0500 020 0420. Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas, īpašuma tiesības reģistrētas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000141800. Parādnieks SIA Būvlukss BM, reģistrācijas Nr. 41503029352. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas numurs 90000069281, Daugavpils pilsētas dome reģistrācijas Nr. 90000077325, hipotekārais kreditors AS "DNB banka", reģistrācijas numurs 40003024725. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 13 600,00 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis - 1000,00EUR. Izsole sākuma datums ir 2016.gada 31. augusts plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums 2016.gada 30. septembris pulksten 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 20. septembrim jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova, reģ. Nr. 28057312166, depozīta kontā Nr. LV10TREL9199014001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 1360,00EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/164.IZ4

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

- Nr.11 Dorupes ielā 23, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 3093. sākumcena - EUR 1100,00, nodrošinājums - EUR 110,00, izsole 29.09.2016. plkst. 12.00.

- Nr.1 "Kalēji", Juzefovā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 1719, sākumcena - EUR 300,00, nodrošinājums - EUR 30,00, izsole 29.09.2016. plkst. 14.00.

- Nr.2 "Kalēji", Juzefovā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 1720, sākumcena - EUR 300,00, nodrošinājums - EUR 30,00, izsole 29.09.2016. plkst. 15.30.

- Nr.1 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0167, sākumcena - EUR 700,00, nodrošinājums - EUR 70,00, izsole 30.09.2016. plkst. 11.30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās termiņš līdz 15.09.2016. plkst.16.00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021374.


OP 2016/164.IZ5

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta: Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Ilonai Sīlei piederošā nekustamā īpašuma Viestura iela 10-51, Cēsis, kadastra Nr.4201 900 0418, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 54,9 kv.m un 549/32023 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes. Piedzinējs - "Swedbank", akciju sabiedrība, Rīga, Balasta dambis 15. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 9000,00, Otrās izsoles sākumcena - EUR 6750.00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 20.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 900,00 EUR apmērā tiesu izpildītāja depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja Vineta Riseva, reģ. Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2016.gada 31.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 30.septembris plkst. 13.00. Tālrunis informācijai 25670836. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/164.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 71.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks (prakses vieta Brīvības ielā 58-503, Rīgā) otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Irinai Drevinskai piederošo nekustamo īpašumu Kalnu ielā 21-4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 5196, četristabu dzīvoklis, kā arī pie īpašuma piederošās kopīpašuma 7360/19440 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas, zemes gabala ar kadastra numuru 1300 015 2707, un palīgēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 015 2707 002 (dzīvoklis ir ar vienkāršu iekšējo apdari sliktā tehniskā stāvokli, demontēta apkures sistēma). Piedzinējs - AS NORVIK BANKA, juridiskā adrese: Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 14 900,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Saskaņā ar CPL 616.panta pirmo daļu izsoles sākumcena ir 11 175,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 26.augustā plkst. 13.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 26.septembrī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 15.septembrīm:

1) zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka, reģ. Nr. LV20046112971, depozīta kontā Nr. LV41TREL9199058001000 Valsts kasē ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1490,00 EUR (maksājuma uzdevumā norādīt - iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.00413/071/2016);

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizēšanu dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/164.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.38 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltiņa, prakses vieta Rīgā, Brīvības iela 68-15, pārdod pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) Janim Daniel Bistevinam, dzim. 30.01.1975., piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 16698 m2 platībā -, kas atrodas Bukaišu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 073 0117 (uz zemes gabala atrodas citām personām piederoša apbūve, kas netiek pārdota). Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 65 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 3000,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2016.gada 26.septembrī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 15.septembrim zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Baltiņas, reģ. Nr.11088112334, depozīta kontā LV86TREL9199028001000, Valsts kase, TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 6580,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/164.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 57 zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone 2016.gada 1.septembrī plkst. 10.00 prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 5-6, rīko otro izsoli Arkādija Zujeva kustamajai mantai. Izsoles priekšmets - 2703 kapitāldaļas SIA VIAREL GROUP (50103612541), pārdod kā vienu izsoles priekšmetu. Izsoles sākumcena 2703,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ligitas Pētersones, reģ. Nr.19026010910, depozīta kontā Nr. LV59TREL9199046001000, TRELLV22, nodrošinājums 10% no novērtējuma (270,30 EUR), norādot mantas nosaukumu.


OP 2016/164.IZ9

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Aleksandra Titko, adrese: Piekrastes iela 35-27, Daugavpils, LV-5422, maksātnespējas procesa administratore Viktorija Portere, prakses vieta: Jāņu iela 4, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli parādniekam piederošo nekustamo īpašumu ar šādiem noteikumiem. Izsolāmais īpašums - dzīvokļa īpašums 45,3 kv.m platībā, kas atrodas Piekrastes ielā 35-27, Daugavpilī, kadastra numurs 0500 900 4119, ierakstīts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2949 27. Īpašuma novērtējums/ izsoles sākumcena - EUR 8800,00 (izsoles sākumcena un nosolītā cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli). Izsoles nodrošinājums - EUR 880,00. Izsoles solis - EUR 800,00. Izsoles sākuma datums 07.09.2016. Izsoles noslēguma datums 07.10.2016. plkst.13.00.

Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, no 07.09.2016. līdz 27.09.2016. jāiemaksā nodrošinājums administratores atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV24PARX0003549900025 AS "Citadele banka" (kā saņēmēja ir jānorāda Viktorija Portere, pers. kods 230570-11803) un jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratorei līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 29490949.


OP 2016/164.IZ10

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Aleksandra Titko, adrese: Piekrastes iela 35-27, Daugavpils, LV-5422, maksātnespējas procesa administratore Viktorija Portere, prakses vieta: Jāņu iela 4, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli parādniekam piederošo nekustamo īpašumu ar šādiem noteikumiem. Izsolāmais īpašums - dzīvokļa īpašums 29,5 m2 platībā, kas atrodas Strādnieku ielā 83-29, Daugavpilī, kadastra numurs 0500 900 3394, ierakstīts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3494 29. Īpašuma novērtējums/ izsoles sākumcena - EUR 3900,00 (izsoles sākumcena un nosolītā cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli). Izsoles nodrošinājums - EUR 390,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Izsoles sākuma datums 07.09.2016. Izsoles noslēguma datums 07.10.2016. plkst. 13.00.

Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, no 07.09.2016. līdz 27.09.2016. jāiemaksā nodrošinājums administratores atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV24PARX0003549900025, AS "Citadele banka" (kā saņēmēja ir jānorāda Viktorija Portere, pers. kods 230570-11803) un jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratorei līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 29490949.


OP 2016/164.IZ11

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Tamārai Semjonovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ferdinanda Grīniņa ielā 9, Liepājā. Piedzinējs: AS "DNB Banka", adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 655 m2, dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1195, kadastra Nr.1700 021 0019. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 38 600,00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 15.septembrim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 3860,00 (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 26.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 26.septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/164.IZ12

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Līnai Horošilovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Bāriņu ielā 37-6, Liepājā. Piedzinējs: AS "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 68,4 m2, kopīpašuma domājamā daļa (684/13571) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 036 0309), atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3155 6, kadastra Nr. 1700 902 6473. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 9100,00 (deviņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 6825,00 (seši tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 15.septembrim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 910,00 (deviņi simti desmit euro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 26.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 26.septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/164.IZ13

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Annai Bankovskai-Drozdai piederošā nekustamā īpašuma "Strautiņi", Pilskalnes pag., Neretas nov., kadastra Nr. 3274 005 0120, otro izsoli. Piedzinējs - ABLV Bank, Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,53 ha, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 105,2 kv.m, un saimniecības ēkas ar kopējo platību 164,8 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3000,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 2250,00. Izsoles solis - EUR 225,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 2016.gada 26.augustā un izsoles noslēgums 2016.gada 26.septembrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 15. septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 300,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00443/107/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/164.IZ14

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Aleksandram Oblakovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Viršu ielā 5A-44, Liepājā. Piedzinējs: AS "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 51,5 m2, kopīpašuma domājamā daļa (524/21998) no būves (kadastra apzīmējums 17000020304001) un zemes (kadastra apzīmējums 17000020304), atrodas piektajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5039 44, kadastra Nr.1700 902 7772. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 2325,00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 15.septembrim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 310,00 (trīs simti desmit euro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 26.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 26.septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/164.IZ15

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Viktoram Mihailovam piederošā nekustamā īpašuma "Audzes"-14, Slampe, Slampes pag., Tukuma nov., kadastra Nr.9080 900 0051, otro izsoli. Piedzinējs - SIA GELVORA, Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots silikātķieģeļu mūra Hruščova laika daudzdzīvokļu mājas 1.stāvā ar kopējo platību 44,9 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 449/10131 domājamā daļa no būves un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4900,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 3675,00. Izsoles solis - EUR 360,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 2016.gada 26.augustā un izsoles noslēgums 2016.gada 26.septembrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 15.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 490,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00460/107/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/164.IZ16

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Armandam Līckrastiņam piederošā nekustamā īpašuma - Zālītes iela 3B, Jelgava, kadastra Nr.0900 017 0102 - otro izsoli. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem: zemes gabala ar kadastra numuru 0900 017 0110 ar kopējo platību 20602 kv.m un zemes gabala ar kadastra numuru 0900 017 0129 un kopējo platību 2792 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1900,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 1425,00. Izsoles solis - EUR 140,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016.gada 26.augustā; izsoles noslēgums 2016.gada 26.septembrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 15.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 190,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00294/107/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/164.IZ17

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Jevgeņija Ivanova, deklarētā dzīvesvieta: Strādnieku iela 43-11, Daugavpils, LV-5404, administrators Armands Strods, sertifikāta Nr.00197, prakses vieta: Antonijas iela 16A-23, Rīga, LV-1010, izziņo maksātnespējīgajai fiziskajai personai Jevgeņijam Ivanovam piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.11, 33,5 m2 platībā, kopīpašuma 335/37922 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 0500 003 1609), otro piespiedu izsoli ar lejupejošu soli. Nekustamā īpašuma adrese: Strādnieku iela 43-11, Daugavpils, LV-5404. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 901 6447. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 2500,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Izsole sāksies 2016.gada 29.augustā un noslēgsies 2016.gada 28.septembrī plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS "Citadele banka", reģ. Nr.40103303559, juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 18.septembrim plkst. 23.59 ir jāiemaksā AS "Swedbank", kods HABALV22, kontā Nr. LV11HABA0551041173021, saņēmējs Armands Strods, MN administrators, pers. kods 041275-11018, nodrošinājuma summa EUR 250,00 apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Tālr. uzziņām 37129484948, e-pasta adrese: armands.strods@gmail.com. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/164.IZ18

Izsole

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums "Kāpas" Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 9,85 ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 17 700,00 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob. tālr. 29192507.

Izsole notiks 2016.gada 28.septembrī plkst. 15.00 Dagdas novada pašvaldības zālē Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darbadienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas. Tālr. uzziņām 656 81712, mob. tālr. 29192507.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)