Laidiens: 02.08.2016., Nr. 147

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2016/147.UT1

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina KONSTANTĪNU ŠAURO, dzim. 1968. gada 9. septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Maskavas iela 208, Rīga, LV-1019, ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 5.septembrī pulksten 10.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 348.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C 29 4265 16. C-4265-16/24 Lolitas Šauro prasībā pret Konstantīnu Šauro par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu ar trešo personu Andri Laugu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez Konstantīna Šauro klātbūtnes.


OP 2016/147.UT2

TATJANA NOVIKOVA, dzim. 1953.gada 10.novembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīgā, Sarkandaugavas ielā 26/9-510, tiek aicināta ierasties kā atbildētāja uz tiesas sēdi 2016.gada 6.septembrī plkst. 11.30 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 4.stāvā, 415.zālē, civillietā Nr. C32261715 SIA ''Rīgas namu pārvaldnieks'' prasībā pret Tatjanu Novikovu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2016/147.UT3

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C28217516 SIA ,,Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Sergeju Potjomkinu par parāda piedziņu. Tiesa aicina atbildētāju SERGEJU POTJOMKINU, pers. kods 210457-13104, pēdējā zināmā dzīvesvieta Rīgā, Gaigalas ielā 13-17, ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 27.septembrī plkst.10.30 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 112.zālē. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2016/147.UT4

ARTŪRS VEGNERS, dzim. 21.09.1993., tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10, Rīgā, 2.stāvā, 204.zālē, 2016.gada 13. oktobrī plkst. 13.00 kā atbildētājs civillietā nr. C29823413 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret atbildētājiem Viju Vegneri, Kristīni Vegneri, Artūru Vegneru, Kirilu Vegneru un Andreju Sidļaruku par izlikšanu no dzīvojamās telpas un parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2016/147.UT5

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30569816 (lietvedības Nr.C-5698-16/14) SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasībā pret Valtu Kārkliņu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam VALTAM KĀRKLIŅAM, dzim.1987.gada 4.aprīlī, ka 2016.gada 17.oktobri Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese K.Zdanovska SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasību pret Valtu Kārkliņu par parāda piedziņu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Valtam Kārkliņam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs Valts Kārklinš varēs saņemt, sākot no 2016.gada 17.oktobra, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 401.kabinetā.


OP 2016/147.UT6

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina ARMANDU ANDERSONU pēdējā zināmā dzīvesvieta Maskavas ielā 268/4-29, Rīgā, ierasties Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 309.zālē, uz tiesas sēdi 2016. gada 17.oktobrī plkst. 10.30 kā atbildētāju SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2016/147.UT7

ALEKSANDRS MIHAILOVS, dzim. 1952.gada 8.jūnijā, ĻUBOVA MIHAILOVA, dzim. 1954.gada 16.oktobrī, EDUARDS MIHAILOVS, dzim. 1977.gada 29.jūlijā, un VADIMS MIHAILOVS, dzim. 1974.gada 12.septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Rūpnīcas iela 9-2, Rīga, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 25.oktobrī plkst. 11.30 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 515.zālē, lietā Nr. C32285515 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Aleksandru Mihailovu, Ļubovu Mihailovu, Eduardu Mihailovu un Vadimu Mihailovu par īres maksas, komunālo maksājumu parāda un līgumsoda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2016/147.UT8

Valkas rajona tiesa uzaicina NATĀLIJU MIROŠŅIKOVU, dzim. 1956.gada 17.martā, kuras pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir Kleistu ielā 15-144, Rīgā, Latvija, ierasties Valkā, Rīgas ielā 2, LV-4701, uz tiesas sēdi 2016.gada 8.novembrī plkst. 10.30 kā atbildētāju lietā par parāda piedziņu ar prasītāju SIA "Rīgas namu pārvaldnieks". Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētājas Natālijas Mirošņikovas klātbūtnes.


OP 2016/147.UT9

SVETLANA BUHOVECA, pers. kods 291272-11569, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Martas Rinkas iela 11-19, Rīga, LV-1015, kā atbildētāja tiek informēta par lietas izskatīšanu 2016.gada 10.novembrī rakstveida procesā Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, civillietā Nr. C32257616 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasībā pret Svetlanu Buhovecu par naudas piedziņu. Minētajā datumā jūs varat saņemt tiesas spriedumu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 2.stāvā, kancelejā, iepriekš vienojoties par ierašanās laiku. Informējam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu pēc puses rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu.


OP 2016/147.UT10

SERGEJS BOBKOVS, dzim. 1977.gada 2.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīgā, Allažu ielā 1-26, tiek aicināts ierasties kā atbildētājs uz tiesas sēdi 2016.gada 14.novembrī plkst. 11.00 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 4.stāvā, 415.zālē, civillietā Nr. C32304915 SIA ''Rīgas namu pārvaldnieks'' prasībā pret Sergeju Bobkovu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2016/147.UT11

MAIJA DAUJATE, dzim.25.05.1958., tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10, Rīgā, 3.stāvā, 305.zālē, 2016.gada 29. novembrī plkst. 10.00 kā atbildētāja civillietā Nr. C29626713 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret atbildētāju Maiju Daujati par parāda un tiesas izdevumu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2016/147.UT12

Tukuma rajona tiesa uzaicina ierasties NORMUNDU VOICIŠU, dzim. 1972.gada 16.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Dolomīta iela 1-96, Rīga, LV-1016, uz tiesas sēdi 2016.gada 15.decembrī pulksten 11.00 Tukumā, Pils ielā 6, 205.zālē, lietā Nr. C32352615 (C-0644-16) SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Ingunu Voicišu un Normundu Voicišu par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvesvietas un komunālo pakalpojumu parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2016/147.UT13

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina NATĀLIJU OGŅEVU, dzim. 1974.gada 18.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Matīsa iela 101-34, Rīga, LV-1009, un Maskavas iela 208, Rīga, LV-1019, ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 20.septembrī pulksten 10.30 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 348.zālē, kā atbildētāja D. Ogņeva likumisko pārstāvi civillietā Nr. C 29 6208 15, C-2502-16/24 VAS "Latvijas dzelzceļš" maza apmēra prasībā pret nepilngadīgo Danielu Ogņevu, par naudas piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez D.Ogņeva pārstāves Natālijas Ogņevas klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)