Laidiens: 12.07.2016., Nr. 132

Paziņojumi kreditoriem

OP 2016/132.KM1

Paziņojums par reorganizāciju

Paziņojam, ka 2016. gada 4. jūlijā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GARKALNS" (reģistrācijas numurs 40103038717, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3-4, Rīga, LV-1010, Latvija) valde ir pieņēmusi lēmumu veikt reorganizāciju pievienošanas ceļā, kā rezultātā pievienojamā sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNS" (reģistrācijas numurs 40103038717, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3-4, Rīga, LV-1010, Latvija) tiek pievienota iegūstošajai sabiedrībai - SIA "Olympic Casino Latvia" (reģistrācijas numurs 40003264397, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010, Latvija). Pamatojoties uz iepriekšminēto un Komerclikuma 345. panta otro daļu, informējam, ka kreditori var pieteikt savus prasījumus viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GARKALNS" juridisko adresi - Kronvalda bulvāris 3-4, Rīga, LV-1010, Latvija.


OP 2016/132.KM2

Paziņojums par reorganizāciju

Paziņojam, ka 2016. gada 4. jūlijā SIA "Olympic Casino Latvia" (reģistrācijas numurs 40003264397, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010, Latvija) valde ir pieņēmusi lēmumu veikt reorganizāciju pievienošanas ceļā, kā rezultātā pievienojamā sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNS" (reģistrācijas numurs 40103038717, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3-4, Rīga, LV-1010, Latvija) tiek pievienota iegūstošajai sabiedrībai - SIA "Olympic Casino Latvia" (reģistrācijas numurs 40003264397, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010, Latvija). Pamatojoties uz iepriekšminēto un Komerclikuma 345. panta otro daļu, informējam, ka kreditori var pieteikt savus prasījumus viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz SIA "Olympic Casino Latvia" juridisko adresi - Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010, Latvija.


OP 2016/132.KM3

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "KADO Invest", vienotais reģistrācijas numurs 40003145249, juridiskā adrese: Tērbatas ielā 28, Rīgā, LV-1011, paziņo, ka 2016.gada 11.jūlijā ir pieņemts lēmums par SIA "KADO Invest" reorganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot tai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "TILTS BALTIJA", reģistrācijas numurs 40003248570, juridiskā adrese: Rīgā, Tērbatas ielā 28-11, LV-1011. SIA "KADO Invest" kreditori prasījumus var pieteikt rakstveidā SIA "KADO Invest" juridiskajā adresē viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2016/132.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTS BALTIJA", reģistrācijas numurs 40003248570, juridiskā adrese Rīgā, Tērbatas ielā 28-11, LV-1011, paziņo, ka 2016.gada 11.jūlijā ir pieņemts lēmums par SIA "TILTS BALTIJA" reorganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot to SIA "KADO Invest", vienotais reģistrācijas numurs 40003145249, juridiskā adrese Tērbatas ielā 28, Rīgā, LV-1011. SIA "TILTS BALTIJA" kreditori prasījumus var pieteikt rakstveidā SIA "TILTS BALTIJA" juridiskajā adresē viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2016/132.KM5

Paziņojums par reorganizāciju

Paziņojam, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami", vienotais reģ. Nr.45903001693, juridiskā adrese: Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas nov., dalībnieks 2016.gada 8.jūlijā ir pieņēmis lēmumu par reorganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Krāslavas ūdens", vienotais reģ. Nr.45903000240, juridiskā adrese: Sporta iela 10, Krāslava, Krāslavas nov., sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami". Kreditori var pieteikt savus prasījumus viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas, adrese: Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas nov., LV-5601.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)