Laidiens: 27.06.2016., Nr. 121

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2016/121.AKK1

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu Datorikas fakultātē:

- uz astoņām zinātniskā asistenta amata vietām - Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas, Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

- uz divām zinātniskā asistenta amata vietām - Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas, Datorzinātnes matemātiskie pamati

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā http://www.lu.lv/par/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2016.gada 27.jūlijam.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personāla departamentā Baznīcas ielā 5, 107. telpā, Rīgā, LV-1010. Papildu informācija pa tālr. 67034657.


OP 2016/121.AKK2

izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Sabiedrības zinātņu fakultātē:

- profesors - 1 vieta (zinātnes nozare Vadībzinātne, apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība)

- docents - 1 vieta (zinātnes nozare Komunikācijas zinātne, apakšnozare Komunikācijas teorija)

Uz profesora amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds attiecīgajā nozarē, kura aktīvi veic zinātniskās pētniecības darbu, kurai ir zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas un akadēmiskā un zinātniskā darba stāžs vismaz 10 gadi, no tiem vismaz trīs gadu darba pieredze asociētā profesora amatā.

Uz docenta amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds attiecīgajā nozarē, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi un zinātniskā un pedagoģiskā darba stāžs vismaz trīs gadi, no tiem vismaz viens akadēmiskā darba gads augstskolā.

Pretendentiem uz vakanto akadēmisko amatu viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas datuma izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei, C204.kabinetā, Cēsu ielā 4, Valmierā, LV-4201, vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi "Konkurss uz akadēmisko amatu". Tālr. 26186555, fakss 64207229.


OP 2016/121.AKK3

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina pievienoties Satiksmes infrastruktūras attīstības projektu nodaļai

PROJEKTA VADĪTĀJU

Tavi darba pienākumi būs saistīti ar Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, t.sk. projektu izdevumu finanšu plūsmas izskatīšanu un analīzi, un projektu iepirkumu dokumentācijas izvērtēšanu.

MĒS PIEDĀVĀJAM

pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu līdz 1156 euro), sociālo nodrošinājumu

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība

- pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu vadību

- pieredze, kas saistīta ar publisko iepirkumu jautājumiem, tai skaitā pieredze darbā ar iepirkuma dokumentāciju un līgumiem

- pamatzināšanas grāmatvedības un finanšu vadības jautājumos

- izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā

- izpratne par Eiropas Savienības fondu projektu vadību un projektu vadības ciklu

- zināšanas par satiksmes un būvniecības jautājumiem

- vēlamas angļu valodas zināšanas

- spēja strādāt patstāvīgi un komandā

- spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus

- iniciatīva un elastīga domāšana

- augsta atbildības izjūta, labas argumentācijas spējas.

Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs, un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pastu: cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Satiksmes infrastruktūras attīstības projektu nodaļas projekta vadītājs".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.


OP 2016/121.AKK4

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina pievienoties Inovāciju nodaļai

PROJEKTA VADĪTĀJU

Tavi darba pienākumi būs saistīti ar Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, t.sk. projektu izdevumu finanšu plūsmas izskatīšanu un analīzi, un projektu iepirkumu dokumentācijas izvērtēšanu.

MĒS PIEDĀVĀJAM

pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu līdz 1156 euro), sociālo nodrošinājumu

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība

- pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu īstenošanu, administrēšanu, uzraudzību un kontroli

- iepirkumu procedūras pārzināšana

- pamatzināšanas grāmatvedības un finanšu vadības jautājumos

- izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā

- izpratne par uzņēmējdarbības jomu

- izpratne par inovācijas procesiem un inovatīviem produktiem

- spēja strādāt patstāvīgi un komandā

- spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus

- iniciatīva un elastīga domāšana

- augsta atbildības izjūta, labas argumentācijas spējas

 Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs, un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pastu: cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Inovāciju nodaļas projekta vadītājs".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.


OP 2016/121.AKK5

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa(-nes) amatu - Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais/-ā referents/-e (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs

- izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

- izpratne par starptautiskajām un Eiropas Savienības pamatnostādnēm bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes politikas jomās

- teicamas angļu valodas, vēlamas krievu valodas zināšanas

- teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes, kā arī laba reputācija

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus amata kompetences robežās, procesu vadības prasmes

- pieredze darbā ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un labas zināšanas par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes jautājumiem

- pieredze darbā, kas saistīts ar ārpusģimenes aprūpes un adopcijas jautājumiem tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas datorprasmes, spēja strādāt ar programmām Windows vidē un biroja tehniku

Darba pienākumi:

- realizēt vietējās un ārvalstu adopcijas procesa tiesisko mehānismu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam

- sagatavot atzinumus par ministrijas struktūrvienību, citu valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju izstrādātiem tiesību aktu projektiem, to anotācijām attīstības un politikas plānošanas dokumentu projektiem

- veikt datu ievadi par vietējiem un ārvalstu adoptētājiem un adoptējamiem bērniem datu bāzēs, tos aktualizēt

- nodrošināt Eiropas konvencijas par bērna adopciju un Hāgas konvencijas par bērna tiesību aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos realizāciju Latvijā

- veikt pēcadopcijas kontroli un pieprasīt ziņas no attiecīgajām ārvalstu kompetentajām iestādēm vai ārvalstu adoptētājiem un adopcijas aģentūrām

- sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sniegt konsultācijas par vietējo un ārvalstu adopcijas procesu adoptētājiem u.c.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošu dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pastu: aelita.asaka@lm.gov.lv, tālrunis uzziņām 67021602.


OP 2016/121.AKK6

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga un moderna valsts institūcija, kas uzrauga nodokļu maksātāju naudas izmantošanas tiesiskumu un ekonomisko efektivitāti. Darbs Valsts kontrolē - tā ir iespēja piedalīties valsts pārvaldes procesā un uzlabot to, gūstot daudzveidīgu, ar dažādu nozaru darbību saistītu pieredzi. Valsts kontrole ir institūcija, kuru novērtē sabiedrība un kura novērtē savus darbiniekus.

VALSTS REVIDENTS/-E

Iestāde/struktūrvienība: Latvijas Republikas Valsts kontrole, Revīzijas departaments

Darbavieta: Rīga

Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

LR Valsts kontrole izsludina konkursu uz valsts revidenta/-es amata vietu, nosakot šādas prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā vai finanšu vadībā

- vismaz 2 gadu darba pieredze grāmatvedības jomā pēdējo 3 gadu periodā

- vēlama vismaz 1 gada darba pieredze revīziju jomā pēdējo 5 gadu laikā

- pieredze analītisku ziņojumu un pārskatu sagatavošanā

- motivācija pielietot un pilnveidot profesionālās kompetences darba procesā

- teicamas latviešu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstiski)

- teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas, precīzi izsakot un pamatojot savu viedokli

- ļoti labas datorprogrammu lietošanas prasmes

- orientācija uz rezultātu

Par priekšrocību uzskatīsim darba pieredzi valsts pārvaldē, tiesību aktu piemērošanas jautājumu risināšanā, publiskā sektora grāmatvedības standartu pielietošanā, tiesību pamatos un angļu valodas zināšanas.

Galvenais amata pienākums ir veikt revīzijas atbilstoši Valsts kontrolē noteiktajai metodoloģijai, starptautiskajiem revīzijas standartiem un publiskā sektora grāmatvedības standartiem:

- piedalīties revīzijas gaitas plānošanā un revīzijas plāna sagatavošanā

- noteiktajā apjomā un termiņā iegūt un dokumentēt izpratni par revidējamās vienības darbības jomu, normatīvo bāzi un vispārējo kontroles sistēmu, noteikt revīzijas apjomu un pieeju, piedalīties risku izvērtēšanā un analīzē

- apkopot, analizēt un izvērtēt revīzijai nepieciešamo informāciju

- sagatavot kvalitatīvus, gramatiski pareizus un trešajām pusēm uztveramus revīzijas ziņojumu projektus, to daļas, citus darba dokumentus (vēstules, protokolus u.c. dokumentus)

- profesionāli sadarboties ar revidējamās vienības pārstāvjiem un kolēģiem

- dokumentēt revīzijas veikšanu

Saviem darbiniekiem piedāvājam:

- intensīvu sadarbību un pieredzes apmaiņu starp revidentu grupām uz rezultātu orientētā institūcijā

- iespēju strādāt ar datu analīzes un revīzijas atbalsta procesa rīkiem

- iespēju padziļināti izprast dažādas valsts pārvaldes jomas un sniegt ieteikumus nozares darbības uzlabošanai

- profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot revidenta prasmes ar definētām atalgojuma izaugsmes iespējām

- starptautiskas mācības un pieredzes apmaiņas

- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem

- darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi "Konkursam uz valsts revidenta amatu" līdz 2016.gada 10.jūlijam ieskaitot, lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@lrvk.gov.lv, tālr. informācijai 67017674.


OP 2016/121.AKK7

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE

Telekomunikāciju institūts

- zinātniskais asistents - 1 amata vietas

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Datortīklu un sistēmu tehnoloģiju katedra

- pētnieks - 1 amata vieta

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Pētnieka kvalifikācijas prasības:

- maģistra grāds informācijas tehnoloģijas, datorzinātnes vai inženierzinātnes nozarē

- zināšanas par sistēmu analīzi, modelēšanu un projektēšanu

- papildus labas angļu valodas zināšanas

Zinātniskā asistenta kvalifikācijas prasības:

- maģistra grāds informācijas tehnoloģijas, datorzinātnes vai inženierzinātnes nozarē

- papildus labas angļu valodas zināšanas

- profesionālā darba pieredze datorzinātnes jomā vismaz 2 gadi

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 213. kabinetā, ir jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums un dokumentu noraksti, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi, jāuzrāda dokumentu oriģināli), aktuāls dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto zinātnisko darbu saraksts, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Papildu informācija pa tālr. 67089183.


OP 2016/121.AKK8

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz vakanto Austrumlatgales virsmežniecības Kārsavas nodaļas Mežvidu apgaitas mežziņa/-nes ierēdņa(-nes) amatu

Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība mežsaimniecībā

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- vēlama darba pieredze mežsaimniecībā vai meža apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībā

- augsta atbildības sajūta, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, kā arī sadarboties

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja izmantošanas iespējas

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt noteikto teritoriju, darbam izmantojot GPS uztvērēju

- praktiski uzraudzīt meža apsaimniekošanas, meža un vides aizsardzības, medības un ugunsapsardzību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā teritorijā, novērtēt to darbības efektivitāti

- pārzināt meža īpašumu lietas noteiktajā teritorijā

- sagatavot dokumentus, izskatīt administratīvās lietas un pieņemt lēmumus tajās

- pārzināt VMD informācijas sistēmu (ĢIS), uzturēt un papildināt tajās esošo informāciju

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 590,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu un stabilu darbu draudzīgā un profesionālā kolektīvā

- sociālās garantijas

Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: personals@vmd.gov.lv vai iesniegt personīgi Valsts meža dienestā, Rīgā, 13.janvāra ielā 15, 3.stāvā, 303.kabinetā, 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas (tālrunis uzziņām 67211167).


OP 2016/121.AKK9

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz valsts sekretāra vietnieka/-ces enerģētikas jautājumos amatu

Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem, nebaidāties uzņemties atbildību un īstenot valstiskas reformas, piedāvājam atbildīgu darbu vadošajā valsts pārvaldes iestādē ekonomiskās politikas un enerģētikas jomā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- maģistra grāds (vēlams ekonomikā, tiesību zinātnēs, vadības zinībās vai inženierzinātnēs)

- izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu iestādē, Eiropas Savienības institucionālo ietvaru, likumdošanas sistēmu un lēmumu pieņemšanas procesu

- zināšanas, izpratne un spēja orientēties Eiropas Savienības un nacionālajā enerģētikas nozares normatīvo aktu jomā (vēlama iepriekšējā pieredze Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu izstrādāšanā enerģētikas jomā)

- teicamas latviešu un ļoti labas angļu valodas zināšanas (augstākais līmenis atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei - vismaz C1) gan rakstiski, gan mutiski (vēlamas krievu valodas un citu Eiropas Savienības valstu valodu zināšanas)

- vadības, organizēšanas un stratēģiskās plānošanas prasmes (vēlama pieredze vadošā amatā un darba pieredze valsts pārvaldē)

- prasme teorētiskās zināšanas pielietot praksē, prezentēt, argumentēt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošiem jautājumiem

- teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība likumam "Par valsts noslēpumu" amata pienākumu pildīšanai

Pretendentiem kopā ar pieteikuma dokumentiem ir jāiesniedz eseja - par nacionālajā enerģētikas un klimata plānā iekļaujamajiem galvenajiem virzieniem un sasniedzamajiem mērķiem laika posmam līdz 2030.gadam ar vīziju līdz 2050.gadam (apjoms - ne vairāk par 2 lapaspusēm A4 formātā).

Pretendentiem līdz 2016.gada 15.jūlijam sūtīt vai iesniegt Ekonomikas ministrijā Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519; e-pasta adrese: vakances@em.gov.lv šādus dokumentus:

1) motivētu pieteikumu, kurā iekļauj apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām un to, ka uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv)

3) augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un svešvalodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas, ja tādi ir

4) eseju par nacionālajā enerģētikas un klimata plānā iekļaujamajiem galvenajiem virzieniem un sasniedzamajiem mērķiem

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatam noteikta 36.saime "Politikas plānošana", VI līmenis (15. mēnešalgu grupa), mēnešalga 2353 euro pirms nodokļu nomaksas. Tālrunis uzziņām 67013183.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2016/121.AKR1

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs paziņo, ka konkursa kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Valmieras reģionālās nodaļas valsts notāres ierēdnes amatā uz noteiktu laiku no 2016.gada 20.jūnija iecelta GITA KAUĶE.


OP 2016/121.AKR2

Veselības inspekcija informē, ka 2016.gada 10.maijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais konkurss uz vakanto Juridiskās nodaļas jurista valsts civildienesta ierēdņa amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku) ir beidzies bez rezultāta.


OP 2016/121.AKR3

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRAS ĢENERĀLPROKURATŪRAS Darbības analīzes un vadības departaments paziņo, ka saskaņā ar Prokuratūras likuma 38.panta ceturto daļu ZIGURDS PASTARS no 2016.gada 20.jūnija uz pieciem gadiem iecelts Preiļu rajona prokuratūras virsprokurora amatā.


OP 2016/121.AKR4

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRAS ĢENERĀLPROKURATŪRAS Darbības analīzes un vadības departaments paziņo, ka saskaņā ar Prokuratūras likuma 38.panta ceturto daļu IEVA SALAHOVA no 2016.gada 4.jūlija uz pieciem gadiem iecelta Aizkraukles rajona prokuratūras virsprokurores amatā.


OP 2016/121.AKR5

Valsts meža dienests paziņo, ka 2016.gada 20.jūnijā konkursa kārtībā Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja amatā Meža resursu pārvaldības departamentā iecelts ANDIS PURS.


OP 2016/121.AKR6

Valsts meža dienests paziņo, ka 2016.gada 20.jūnijā konkursa kārtībā mežziņa amatā Ziemeļaustrumu virsmežniecības Lejasciema nodaļā iecelts VALTERS VĒRIŅŠ.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)