Laidiens: 20.06.2016., Nr. 118 (5690)

Promocijas darbi

OP 2016/118.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2016. gada 4. jūlijā plkst. 13.00 BSA Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 4, 319. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs PO YUAN HSIAO.

Tēma: "Integrācija un brīvo ekonomisko zonu reģionālās ekonomikas attīstība Taivānā un Ķīnā". Nozare - Ekonomika, apakšnozare - Reģionālā ekonomika.

Recenzenti: Dr. oec. Tatjana Muravska (Latvijas Universitāte), profesore; Dr. oec. Olga Lavriņenko (Daugavpils Universitāte), vadošā pētniece; PhD Mosad Zineldin (Linnaues University), profesors, Zviedrija.

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova ielā 1, kā arī augstskolas mājaslapā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)