Laidiens: 17.06.2016., Nr. 117

Izsoles

OP 2016/117.IZ1

Izsole

Administrators Andris Daugaviņš (sert. Nr.00149, prakses vieta: Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011) izsola Skaidrītei Rūsai piederošo ¼ domājamo daļu un Jurim Rūsam piederošo ¼ domājamo daļu, kopā ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Senatnes ielā 6, Jūrmalā, kas sastāv no zemes gabala 2290 m2 platībā un uz tā atrodošām 3 pamatceltnēm un 6 palīgceltnēm, kadastra Nr.1300 026 4604, nodalījuma Nr.1176. Hipotekārais kreditors AS "SWEDBANK". Nekustamā īpašuma novērtējums/Izsoles sākuma cena ir EUR 27 500,00. Pēc kārtas šī ir otrā izsole ar lejupejošu soli. Izsolāmais objekts nav apliekams ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir 1000,00 EUR. Izsoles sākuma datums 19.06.2016. Izsoles noslēguma datums 19.07.2016. plkst. 13.00. Izsoles nodrošinājums ir 2750,00 EUR. Izsoles dalības maksa ir 50,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 09.07.2016. plkst. 23.59 iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 2750,00 un dalības maksu EUR 50, kopā EUR 2800, administratora Andra Daugaviņa, nod. maksātāja reģ. Nr. 07046610712 norēķinu kontā Nr. LV22PRTT0262017259214 AS "PRIVATBANK", kods PRTTLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālr. uzziņām 29224710.


OP 2016/117.IZ2

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta Tūristu iela 1 (3.stāvs), Saldus, elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod ZS IEVLEJAS piederošo nekustamo īpašumu Briljanti Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā, kadastra Nr.8458 005 0029. Piedzinējs/ hipotekārais kreditors: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma sastāvs: Lauksaimniecības zeme ar kopējo platību 22,8ha, kas sastāv no  2(diviem) zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 8458 005 0029, platība 11,8 ha un zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8458 004 002, platībā 11 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums 42 300 EUR. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 42 300 EUR, izsoles solis - 2200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākums - 2016.gada 22.jūnijā. Izsoles noslēgums - 2016.gada 22.jūlijā plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 12.jūlijam (ieskaitot), jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ. Nr. LV24086511000, depozīta kontā Nr. LV22TREL9199006001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (4230 EUR), maksājuma mērķī norādot- izpildu lieta Nr.00800/010/2014, un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/117.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Anželai Kļimentjevai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.87, 27,29 kv.m platībā, kopīpašuma 2729/510182 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Kurzemes prospektā 88-87, Rīgā, kadastra numurs 0100 917 2649, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13314 87. Piedzinējs: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: 13 400,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti euro 00 centi).  Izsoles solis - 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 17.jūlijam jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1340,00 EUR apmērā un jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 27.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 27.jūlijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/117.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8, pirmajā izsolē pārdod Aļonai Kukainei piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs Nikolajs Vilomovs. Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvoklis Nr.44, kas atrodas Dzelzavas ielā 23, Rīgā, ar kopējo platību 61,8 kv.m, kā arī 6180/603906 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.8011 900 4541. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 29 600,00 EUR. Izsoles solis 500.00 euro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 17.06.2016. plkst. 13.00 un noslēgsies 18.07.2016. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 07.07.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 2960,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/117.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Kasparam Kārkliņam piederošo ½ domājamo daļu laulāto kopmantā no Lienei Čapusai-Kārkliņai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.20, 222,60 kv.m platībā, kopīpašuma 2226/61485 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Leona Paegles ielā 3A-20, Siguldā, Siguldas nov., kadastra numurs 8015 900 2443, reģistrēts Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000291117 20. Piedzinējs: SIA Citadele līzings un faktorings, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: 23 000,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši euro 00 centi). Izsoles solis - 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 17.jūlijam jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 2300,00 EUR apmērā un jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 27.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 27.jūlijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/117.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Ingai Barānei piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.112, 44,9 kv.m platībā, kopīpašuma 4495/539388 domājamās daļas no būves un zemes -, kas atrodas Mālkalnes prospektā 6-112, Ogrē, Ogres nov., kadastra numurs 7401 900 5815, reģistrēts Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1019 112. Piedzinējs: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: 14 700,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti euro 00 centi). Izsoles solis - 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 17.jūlijam jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1470,00 EUR apmērā un jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 27.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 27.jūlijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/117.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Larisai Krasiļņikovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Dubultu ielā 4-89, Rīgā, Rīgā, kadastra Nr.01009180649. Izsole tiek rīkota AS "ABLV Bank", reģ. Nr.50003149401, Rīgā, Elizabetes ielā 23, labā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.89 ar kopējo platību 54,2 kv.m un kopīpašuma 5420/462440 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Dubultu ielā 4, Rīgā, kadastra Nr.0100 918 0649. Īpašums ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.31284 89.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. II daļas 2.iedaļas 2.1. ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 28.decembra hipotēkas līgums Nr.07-K-6355/01.

2.2. II daļas 2.iedaļas 8.1. ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez ABLV Bank, AS, reģistrācijas nr. 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

2.3. II daļas 2.iedaļas 8.2. ieraksts: pamats: 2014.gada 10.decembra hipotēkas līgums Nr.14-K-0304/01, 2015.gada 14.janvāra papildvienošanās hipotēkas līgumam Nr.14-K-0304/01.

2.4. II daļas 2.iedaļas 9.1. ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez ABLV Bank, AS, reģistrācijas Nr. 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

2.5. II daļas 2.iedaļas 9.2. ieraksts: pamats: 2014.gada 10.decembra hipotēkas līgums Nr.14-K-0268/02, 2015.gada 14.janvāra papildvienošanās hipotēkas līgumam Nr.14-K-0268/02.

2.6. II daļas 2.iedaļas 10.1. ieraksts: atzīme - vērsta 631,74 EUR piedziņa. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, reģistrācijas kods 90001999188.

2.7. II daļas 2.iedaļas 10.2. ieraksts: pamats: zvērināta tiesu izpildītāja Roberta Kučinska 2016.gada 25.februāra nostiprinājuma lūgums Nr.01094/032/2016-NOS, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2015.gada 6.augusta lēmums - izpildrīkojums Nr.PIP-15-3763-lsi/7-15/5096-PL.

2.8. IV daļas 1.,2.iedaļas 2.1. ieraksts: nostiprināta hipotēka par summu 34324,94 LVL, tai skaitā izsniedzamā kredīta summa - 28 604,12 LVL. Procentu likme: saskaņā ar 2007.gada 28.novembra hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-6355. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš: (procentu, līgumsoda) - saskaņā ar 2007.gada 28.novembra hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-6355. Kreditors: Akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 28.novembra hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-6355, 2007.gada 28.decembra hipotēkas līgums Nr.07-K-6355/01.

2.9. IV daļas 1., 2.iedaļas 3.1. ieraksts: nostiprināta hipotēka par summu 44191,64 EUR, tai skaitā aizdevuma summa - 36 826,37 EUR. Procentu likme: mainīgā kredīta lietošanas procentu likme, kas veidojas kā summa no: bāzes likmes 6 mēnešu EURIBOR un pievienotās likmes: 4%. Nokavējuma procentu likme: 0,5% no nesamaksātās summas dienā par katru nokavējuma dienu. Līgumsods: saskaņā ar 2014.gada 10.decembra hipotekārā kredīta līguma Nr.14-K-0304 II daļas 6.punkta noteikumiem. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: ABLV Bank, AS, reģistrācijas nr. 50003149401.

2.10. IV daļas 1., 2.iedaļas 3.2. ieraksts: pamats: 2014.gada 10.decembra hipotekārā kredīta līgums Nr.14-K-0304, 2015.gada 14.janvāra papildvienošanās hipotekārā kredīta līgumam Nr.14-K-0304, 2014.gada 10.decembra hipotēkas līgums Nr.14-K-0304/01, 2015.gada 14.janvāra papildvienošanās hipotēkas līgumam Nr.14-K-0304/01.

2.11. IV daļas 1., 2.iedaļas 4.1. ieraksts: nostiprināta hipotēka par summu 140296,46 EUR, tai skaitā aizdevuma summa - 116913,72 EUR. Procentu likme: saskaņā ar 2014.gada 10.decembra Hipotekārā kredīta līguma Nr.14-K-0268 I.daļas 1.2.punktu. Līgumsods: saskaņā ar 2014.gada 10.decembra Hipotekārā kredīta līguma Nr.14-K-0268 II.daļas 6.punkta noteikumiem. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: ABLV Bank, AS, reģistrācijas nr.50003149401.

2.12. IV daļas 1., 2.iedaļas 4.2. ieraksts: pamats: 2014.gada 10.decembra hipotekārā kredīta līgums Nr.14-K-0268, 2014.gada 10.decembra hipotēkas līgums Nr.14-K-0268/02, 2015.gada 14.janvāra papildvienošanās hipotēkas līgumam Nr.14-K-0268/02, 2015.gada 14.janvāra papildvienošanās hipotekārā kredīta līgumam Nr.14-K-0268.

3. Izsoles sākumcena: 25 500 EUR (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā:

1) visa summa, ko viņš nosolījis;

2) Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;

3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - EUR;

6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 2550 EUR apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsoles solis 1000 EUR;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolei autorizēts viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 07.07.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 2550,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsole sāksies 17.06.2016. plkst. 13.00 un noslēgsies 18.07.2016. plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/117.IZ8

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamos īpašumus:

- "Aizpureņi" Ločukolnos, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 508 0021, sākumcena EUR 240,00, nodrošinājums EUR 24,00, izsole 21.07.2016. plkst. 10 00;

- dzīvokļa īpašumu Nr.1 "Dzelzceļa māja 23" Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 900 0092, sākumcena EUR 140,00, nodrošinājums EUR 14,00, izsole 22.07.2016. plkst. 10.00;

- dzīvokļu īpašumus Nr.1 un Nr.2, "Pureņu stacija", Ločukolnos, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā (kadastra Nr.6868 900 0090, 6868 900 0093), sākumcena EUR 400,00, nodrošinājums EUR 40,00, izsole 21.07.2016. plkst. 11.30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās termiņš līdz 07.07.2016. plkst. 16.00. Izsoles notiks Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021374.


OP 2016/117.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, otrajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu "Zemeņkalns", Mālpils nov., kadastra Nr.8074 006 0165. Īpašniece - Sandra Čevere. Nekustamā īpašuma labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā notiek SIA "Māksla B", reģ. Nr.40103234083, Mazā skolas iela 2-10, Rīga, LV-1050, labā.

Pārdošanas nosacījumi

1. Vispārējie izsoles nosacījumi:

1.1. Pārdodamais nekustamais īpašums un tā sastāvs Sandrai Čeverei, pers. kods 090870-12312, piederošais nekustamais īpašums "Zemeņkalns", kas sastāv no 2 (diviem) zemes gabaliem ar kopējo platību 15,90 ha, pirmais zemes gabals ar kadastra numuru 8074 006 0165, 11,8 ha platībā un otrs zemes gabals ar kadastra numuru 8074 006 0166 4,1 ha platībā un uz zemes esošās 1 (vienas) dzīvojamās ēkas 94.5 m2 platībā un 2 (divām) palīgceltnēm, kas atrodas Mālpils novadā, Rīgas rajonā. Reģistrēts Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 441, kadastra Nr. 8074 006 0165 (turpmāk tekstā - Īpašums).

1.2. Īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi Saskaņā ar Mālpils novada zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 441 ierakstiem, Īpašumam ir šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

1) Atzīme - noteikts ceļa servitūta tiesības nekustamā īpašuma "Mežgravas" un paju sabiedrības "Sidgunda" zemē. Apgrūtinātais nekustamais īpašums - "Mežgravas", paju sabiedrības "Sidgunda" zeme.

2) Atzīme - noteikts aizliegums bez Māksla B, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību, nodokļu maksātāja kods 40103234083, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu vai tā daļu atsavināt, dāvināt, mainīt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, kā arī sadalīt; iznomāt un atļaut trešajām personām lietot īpašumu vai kādu tā daļu; veikt tādas darbības, kā arī pieļaut trešajām personām veikt darbības, kas varētu izraisīt īpašuma vērtības samazināšanos;

3) Atzīme - zivju dīķa ūdens aizsargjosla 10 m - 0.17 km;

4) Atzīme - Jāņupītes ūdensteces aizsardzības josla 10 m - 0.13 km;

5) Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu LVL 5060,19 apmērā. Procentu likme: 3% mēnesī no neatmaksātās aizdevuma pamatsummas. Līgumsods: par aizdevuma pamatsummas atmaksas kavējumu - 0,1% apmērā no neatmaksātās aizdevuma pamatsummas par katru nokavēto dienu; par aizdevuma procentu atmaksas kavējumu - 0,1% apmērā no neatmaksāto aizdevuma procentu summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - 2011.gada 24.februāris. Kreditors: Māksla B, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, nodokļu maksātāja kods 40103234083. Pamats: 2010.gada 25. februāra aizdevuma līgums Nr. 124-2010/AL, 2010.gada 25. februāra hipotēkas līgums Nr. 124-2010/HL.

1.3. Izsoles sākumcena Īpašuma sākotnējā pārdošanas cena ir EUR 25 900 (divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti euro, 0 centi).

1.4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība Nosolītā augstākā cena maksājama euro valūtā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles dienas.

1.5 Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev. Īpašuma īpašnieks nepatur sev jebkādas tiesības nekustamajā īpašumā.

2. Izsoles dalībnieku reģistrācija:

2.1. Izsoles dalībnieki. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem nav liegts piedalīties izsolē un kura iemaksājusi izsoles dalībnieka nodrošinājumu saskaņā ar noteikumu 2.2.punktu.

2.2. Izsoles dalībnieka nodrošinājums. Personām, kuras vēlas piedalīties Īpašuma izsolē, līdz izsoles rīkošanas dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājums 10 % apmērā no Izsoles sākumcenas.

3. Izsoles norise:

3.1. Izsoles izziņošana un norise. Izsoles izziņošana un norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likuma normām.

3.2. Izsoles spēkā esamība. Izsole notiek arī, ja uz Īpašuma izsoli noteikumu noteiktajā kārtībā ir reģistrējies un noteiktajā laikā ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, kurš pārsola Izsoles sākumcenu.

3.3. Izsoles solis. Izsole notiek ar augšupejošu soli. Izsoles solis, par kuru tiek paaugstināta Īpašuma sākumcena, ne mazāks par 1% (vienu procentu) no Īpašuma Izsoles sākumcenas.

4. Citi noteikumi:

4.1. Izsoles sekas Īpašums tiek pārdots izsolē tādā stāvoklī, kādā tas atrodas izsoles dienā. Izsoles uzvarētāja/ nosolītāja paraksts uz izsoles akta apliecina, ka tam nav pretenziju par nopirktās mantas stāvokli un ka nosolītājs necels pretenzijas par Īpašuma trūkumiem.

4.2. Piemērojamie tiesību akti: Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos, izsoles rīkotāji, dalībnieki un nosolītājs vadās pēc Civilprocesa likuma, Civillikuma, Tiesu izpildītāju likuma un citu tiesību aktu normām, kas reglamentē Īpašuma izsoles norisi. Otrās izsoles sākumcena: EUR 19 425,00 (deviņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit pieci euro un 00 centi). Izsoles solis: EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 17.jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 17.jūlijs plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 7.jūlijam, zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr.02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 2590,00 (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro un 00 centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67271344. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/117.IZ10

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Blaumaņa iela 29-1, Rīga, rīko Dagnijai Duss piederošā dzīvokļa Nr.12 līdz dzīvojamās mājas Bruņinieku ielā 93, Rīgā, privatizācijai, kadastra Nr.0100 337 0290, pirmo izsoli. Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja sniegto informāciju dzīvokļa kopējā platība ir 24,70 kv.m. Piedzinējs: AS "Reverta", Brīvības iela 148A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 4500,00. Izsoles sākumcena: EUR 4500,00. Izsoles solis EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 24.jūnijs. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 25.jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 14.jūlijam zvērinātam tiesu izpildītājam Kasparam Seleckim jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ. Nr. LV12127513056, depozīta kontā Nr. LV15TREL9199043001000 Valsts kasē nodrošinājums 10% no novērtējuma summas (EUR 450,00). Informācija pa tālr. 67699105. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/117.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, amata vieta Nr.42, prakses vieta Rīgā, Miera ielā 36, pamatojoties uz Tiesu izpildītāju likuma 74.panta pirmās daļas 4.p., rīko SIA ABEDIN REAL ESTATE LATVIA, jur.adrese Rītausmas iela 4A, Rīgā, piederošā nekustamā īpašuma Jūrkalnes ielā 8, Jūrmalā, pirmo publisko izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 11547 m2, uz zemes gabala atrodas noliktava (kad. apzīm. 1300 021 7106 002, noliktava (kad. apzīm. 1300 021 7106 003), caurlaide (kad. apzīm. 1300 021 7106 004) nojume (kad. apzīm. 1300 021 7106 007), noliktava (kad. apzīm. 1300 021 7106 005), nojume (kad. apzīm. 1300 021 7106 006), ražošanas ēka (kad. apzīm. 1300 021 7106 001), nojume (kad. apzīm. 1300 021 7106 008). Kadastra numurs 0100 330 0600. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamais īpašums tiek pārdots pēc šādiem izsoles noteikumiem: Izsoles sākumcena: 385 000 euro (trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši euro) Izsoles solis: 5000 euro (pieci tūkstoši euro). Hipotekārais kreditors likvidējamā AAS Balva ir piekritis nekustamā īpašuma pārdošanai publiskā izsolē un apņēmies pēc nekustamā īpašuma pārdošanas izsolē dzēst hipotēku zemesgrāmatā.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV80TREL9199032001000, nodrošinājums 19 250,00 euro apmērā. Līdz izsolei lūdzu pārliecināties, vai tiesu izpildītāja norādītajā kontā ir ieskaitīta nodrošinājuma summa, pretējā gadījumā persona netiek pielaista dalībai izsolē. Pirkuma maksa jāveic saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.panta otrās daļas 1.p. Izsole par nenotikušu tiek atzīta, ja uz izsoli nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, vai neviens no dalībniekiem nepārsola sākumcenu, kā arī, ja nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas. Izsole notiks 2016.gada 19.jūlijā plkst. 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas biroja telpās Rīgā, Miera ielā 36. Tālrunis informācijai 67813503.


OP 2016/117.IZ12

Izsole

2016.gada 20.jūlijā plkst. 17.30 domes konferenču zālē Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots zemes starpgabals 50 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000220026, Zaļās ielas 15 rajonā, Daugavpilī, izsoles sākumcena - EUR 555. Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei Daugavpils pilsētas domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā darbalaikā no šī sludinājuma publicēšanas līdz 2016.gada 14.jūlija plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils pilsētas domes (reģ. Nr.90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr. LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22. Tālruņi uzziņām 65404354, 65404348. Izsoles noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.daugavpils.lv sadaļā "Īpašumi/Īpašumu atsavināšana (izsoles)".


OP 2016/117.IZ13

Izsole

LAS "Trasta komercbanka", reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod 2.labprātīgajā izsolē ar augšupejošu soli 18.07.2016. plkst. 12.00 Rīgā, Palasta ielā 1, savstarpēji saistītu nekustamo īpašumu un īpašuma d. d. kā lietu kopību:

1. "Vecpļavnieki" ar kad. Nr. 80700050014, kas sastāv no zemes gabala 1,9558 ha. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Zemes gabals atrodas Ķekavas nov., Ķekavas pag., "Vecpļavnieki", un ir reģistrēts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.416. Zemes gabals ir sadalīts 16 zemes vienībās, kam nav atvērti atsevišķi zemesgrāmatu nodalījumi.

2. 2494/3274 d.d. no ielu izbūvei paredzēta zemes nekustamā īpašuma ar kad. Nr.80700050002, kas atrodas Viktorijas ielā, Katlakalnā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., ar kopējo platību 0,3274 ha, un ir reģistrēts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000455441.

3. Ielu izbūvei paredzēta zemes nekustamā īpašuma ar kad. Nr.80700050024, kas atrodas Robežu ielā, Katlakalnā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., ar kopējo platību 0,0674 ha un ir reģistrēts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000455348.

Nekustamā īpašuma tirgus cena ir EUR 134 000. Izsoles sākumcena ir EUR 100 500, kas nav apliekama ar PVN. Zemesgrāmatu valsts nodevas aprēķināšanai katra zemes gabala pirkuma maksa tiks noteikta proporcionāli zemes gabala platībai no nosolītās pirkuma maksas. Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS "Trasta komercbanka".

Pretendentiem līdz 11.07.2016. jāieskaita LAS "Trasta komercbanka" norēķinu kontā Nr. LV28HABA0551041492621 "Swedbank" AS nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas - EUR 13 400 (maksājuma mērķis: "nodrošinājums - Vecpļavnieki, zemju lietu kopība) un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķis: dalības maksa - Vecpļavnieki, zemju lietu kopība). Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999, no plkst. 10.00 līdz 17.00.


OP 2016/117.IZ14

Izsole

LAS "TRASTA KOMERCBANKA", reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod 2.labprātīgā izsolē Rīgā, Palasta ielā 1, 18.07.2016. plkst. 10.00 ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus kā lietu kopību, kas sastāv no īpašumiem:

1) ar kad. Nr.8060 006 0325, kas sastāv no zemes gabala 0,2649 ha un viesnīcas ēkas (kad. apz. 8060 006 0325 002, nojumes (kad. apz. 8060 006 0325 007) un atrodas Rīgas-Siguldas šos. 3, Berģos, Garkalnes novadā, nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1267;

2) ar kad. Nr.8060 506 0003, kas sastāv no apbūves 29484/32431 d.d., noteikta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība, lietošanā administratīvā korpusa 2.stāva telpas (kad. apz. 8060 006 0183 001), restorāns (kad. apz. 8060 006 0183 002), kafejnīca (kad. apz. 8060 006 0183 003) un nojume (kad. apz. 8060 006 0183 004) un atrodas Rīgas-Siguldas šos. 3a, Berģos, Garkalnes novadā, nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1049;

3) ar kad. Nr.8060 006 0184, kas sastāv no zemes gabala 1,9746 ha un ražošanas korpusa (kad. apz. 8060 006 0184 001), garāžas (kad. apz. 8060 006 0184 002), elektriķa ēkas (kad. apz. 8060 006 0184 003), gāzu sadales punkta (kad. apz. 8060 006 0184 004), noliktavas (kad. apz. 8060 006 0184 005), augstsprieguma stacijas (kad. apz. 8060 006 0184 006), hlorētavas (kad. apz. 8060 006 0184 007) un atrodas Rīgas-Siguldas šos. 3B, Berģos, Garkalnes novadā, nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.757;

4) ar kad. Nr.8060 006 0494, kas sastāv no zemes gabala 0,2641 ha un atrodas Rīgas-Siguldas šos. 3C, Berģos, Garkalnes nov., nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000125630;

5) ar kad. Nr.8060 006 0448, kas sastāv no zemes gabala 0,3985 ha un ražošanas korpusa (kad. apz. 8060 006 0325 001), veikala ( kad. apz. 8060 006 0325 003), mehāniskās darbnīcas (kad. apz. 8060 006 0325 004), diagnostikas centra ( kad. apz. 8060 006 0325 005), dūmeņa (kad. apz. 8060 006 0325 006), nojumes (kad. apz. 8060 006 0325 016) un atrodas Rīgas-Siguldas šos. 3D, Berģos, Garkalnes novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000202562;

6) ar kad. Nr.8060 006 0401, kas sastāv no zemes gabala 0,8662 ha un riepu montāžas iecirkņa (kad. apz. 8060 006 0401 001), tirdzniecības centra (kad. apz. 8060 006 0401 002) un atrodas Rīgas-Siguldas šos. 3E, Berģos, Garkalnes novadā, nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1956;

7) ar kad. Nr.8060 006 0183, kas sastāv no zemes gabala 0,6627 ha un atrodas "Ceļavimbās", Garkalnes novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000171007.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 1 217 000 un izsoles sākumcena ir EUR 912 750, kas nav apliekama ar PVN. Zemesgrāmatu valsts nodevas aprēķināšanai katra zemes gabala pirkuma maksa tiks noteikta proporcionāli zemes gabala platībai no nosolītās pirkuma maksas. \nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS "Trasta komercbanka".

Pretendentiem līdz 11.07.2016. jāieskaita LAS "Trasta komercbanka" norēķinu kontā LV28HABA0551041492621 "Swedbank" AS nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas - EUR 121 700 (maksājuma mērķis: "nodrošinājums - Garkalnes nov., Berģi) un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: dalības maksa - Garkalnes nov., Berģi). Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālr. 67027999, no plkst.10.00 līdz 17.00.


OP 2016/117.IZ15

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "Holter", reģ.Nr. 50003593051, administratore Anna Velmere, sertifikāta numurs 00519, prakses vieta K. Barona iela 33A-4, Rīga, LV-1011, izziņo pirmo izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Nr.20, 26 m2 platībā, Daugavpils ielā 54, Rīgā, ar kadastra Nr.0100 927 3151, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000135511 20, un kopīpašumā esošās 260/11527 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 045 0022) un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 0100 045 0022002), turpmāk - Nekustamais īpašums. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 6300,00. Izsoles solis: EUR 630,00. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamais īpašums pirms SIA "Holter" maksātnespējas procesa pasludināšanas ir izīrēts fiziskai personai. Sīkāku informāciju vaicāt administratorei Annai Velmerei, rakstot uz e-pastu: anna.velmera@gmail.com vai zvanot pa tālruni 29215195.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākums: 2016.gada 21.jūnijs plkst.13.00. Izsoles noslēgums: 2016.gada 21.jūlijs plkst.13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 11.jūlijam ir jāiemaksā MSIA "Holter" bankas kontā Nr.LV55PARX0013483400001, banka: AS "Citadeles banka", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 630,00 apmērā. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/117.IZ16

Izsole

LAS "Trasta komercbanka", reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, kopā ar SIA "TKB Līzings", reģ. Nr.40003591059, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, 2. labprātīgajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod šādus 55 savstarpēji saistītus neapbūvētus nekustamos īpašumus kā lietu kopību, kas ar kārtas numuru no 1.-49. pieder LAS " Trasta komercbanka" un kārtas numuru no 50.-55. pieder SIA "TKB Līzings":

1) ar kad. Nr.4001 002 0250, kas sastāv no zemes gabala 1448 kv.m un atrodas Bauskā, Avotu ielā 2, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9978,

2) ar kad. Nr.4001 002 0251, kas sastāv no zemes gabala 1443 kv.m un atrodas Bauskā, Avotu ielā 4, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9979,

3) ar kad. Nr.4001 002 0252, kas sastāv no zemes gabala 1776 kv.m un atrodas Bauskā, Avotu ielā 6, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9980,

4) ar kad. Nr.4001 002 0281, kas sastāv no zemes gabala 1255 kv.m un atrodas Bauskā, Ceraukstes ielā 1, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9991,

5) ar kad. Nr.4001 002 0282, kas sastāv no zemes gabala 1455 kv.m un atrodas Bauskā, Ceraukstes ielā 3, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9980,

6) ar kad. Nr.4001 002 0283, kas sastāv no zemes gabala 1495 kv.m un atrodas Bauskā, Ceraukstes ielā 5, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9916,

7) ar kad. Nr.4001 002 0284, kas sastāv no zemes gabala 1518 kv.m un atrodas Bauskā, Ceraukstes ielā 7, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9912,

8) ar kad. Nr.4001 002 0285, kas sastāv no zemes gabala 1313 kv.m un atrodas Bauskā, Ceraukstes ielā 9, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9911,

9) ar kad. Nr.4001 002 0271, kas sastāv no zemes gabala 1281 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 1, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9968,

10) ar kad. Nr.4001 002 0276, kas sastāv no zemes gabala 1606 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 2, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9947,

11) ar kad. Nr.4001 002 0272, kas sastāv no zemes gabala 1419 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 3, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9949,

12) ar kad. Nr.4001 002 0277, kas sastāv no zemes gabala 1424 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 4, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9960,

13) ar kad. Nr.4001 002 0273, kas sastāv no zemes gabala 1419 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 5, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9957,

14) ar kad. Nr.4001 002 0278, kas sastāv no zemes gabala 1424 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 6, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9932,

15) ar kad. Nr.4001 002 0274, kas sastāv no zemes gabala 1419 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 7, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9929,

16) ar kad. Nr.4001 002 0279, kas sastāv no zemes gabala 1424 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 8, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9922,

17) ar kad. Nr.4001 002 0275, kas sastāv no zemes gabala 1477 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 9, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9914,

18) ar kad. Nr.4001 002 0280, kas sastāv no zemes gabala 1325 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 10, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9999,

19) ar kad. Nr.4001 002 0228, kas sastāv no zemes gabala 1219 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 1, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000239987,

20) ar kad. Nr.4001 002 0235, kas sastāv no zemes gabala 1740 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 2, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9925,

21) ar kad. Nr.4001 002 0229, kas sastāv no zemes gabala 1445 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 3, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9993,

22) ar kad. Nr.4001 002 0236, kas sastāv no zemes gabala 1361 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 4, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9930,

23) ar kad. Nr.4001 002 0230, kas sastāv no zemes gabala 1682 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 5, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9933,

24) ) ar kad. Nr.4001 002 0237, kas sastāv no zemes gabala 1361 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 6, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9935,

25) ar kad. Nr.4001 002 0231, kas sastāv no zemes gabala 1853 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 7, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9939,

26) ar kad. Nr.4001 002 0238, kas sastāv no zemes gabala 1361 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 8, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9948,

27) ar kad. Nr.4001 002 0232, kas sastāv no zemes gabala 1993 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 9, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9927,

28) ar kad. Nr.4001 002 0239, kas sastāv no zemes gabala 1319 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 10, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9964,

29) ar kad. Nr.4001 002 0233, kas sastāv no zemes gabala 1918 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 11, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9962,

30) ar kad. Nr.4001 002 0240, kas sastāv no zemes gabala 1211 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 12, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9961,

31) ar kad. Nr.4001 002 0234, kas sastāv no zemes gabala 1667 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 13, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9959,

32) ar kad. Nr.4001 002 0247, kas sastāv no zemes gabala 25034 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 15, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9955,

33) ar kad. Nr.4001 002 0241, kas sastāv no zemes gabala 6210 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 17, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9951,

34) ar kad. Nr.4001 002 0242, kas sastāv no zemes gabala 6171 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 19, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9971,

35) ar kad. Nr.4001 002 0243, kas sastāv no zemes gabala 6111 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 21, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9969,

36) ar kad. Nr.4001 002 0244, kas sastāv no zemes gabala 6000 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 23, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9967,

37) ar kad. Nr.4001 002 0245, kas sastāv no zemes gabala 5842 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 25, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9966,

38) ar kad. Nr.4001 002 0246, kas sastāv no zemes gabala 5479 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 27, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9995,

39) ar kad. Nr.4001 002 0253, kas sastāv no zemes gabala 1250 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 1, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0238,

40) ar kad. Nr.4001 002 0259, kas sastāv no zemes gabala 1725 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 2, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0222,

41) ar kad. Nr.4001 002 0254, kas sastāv no zemes gabala 1361 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 3, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0244,

42) ar kad. Nr.4001 002 0260, kas sastāv no zemes gabala 1419 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 4, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0200,

43) ar kad. Nr.4001 002 0255, kas sastāv no zemes gabala 1361 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 5, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0204,

44) ar kad. Nr.4001 002 0261, kas sastāv no zemes gabala 1419 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 6, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0248,

45) ar kad. Nr.4001 002 0256, kas sastāv no zemes gabala 1361 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 7, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0246,

46) ar kad. Nr.4001 002 0262, kas sastāv no zemes gabala 1419 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 8, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0219,

47) ar kad. Nr.4001 002 0257, kas sastāv no zemes gabala 1319 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 9, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0340,

48) ar kad. Nr.4001 002 0263, kas sastāv no zemes gabala 1335 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 10, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0250,

49) ar kad. Nr.4001 002 0258, kas sastāv no zemes gabala 1469 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 11, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0256,

50) ar kad. Nr.4001 002 0264, kas sastāv no zemes gabala 2845 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela b/n, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 00239986,

51) ar kad. Nr.4001 002 0265, kas sastāv no zemes gabala 1697 kv.m un atrodas Bauskā, Salātu iela b/n, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000239965,

52) ar kad. Nr.4001 002 0266, kas sastāv no zemes gabala 2578 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela b/n, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000239883,

53) ar kad. Nr.4001 002 0267, kas sastāv no zemes gabala 2701 kv.m un atrodas Bauskā, Ceraukstes iela b/n, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000239920,

54) ar kad. Nr.4001 002 0268, kas sastāv no zemes gabala 10698 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela b/n, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000239982,

55) ar kad. Nr.4001 002 0269, kas sastāv no zemes gabala 12927 kv.m un atrodas Bauskā, Pilskalna iela b/n, nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000240159.

Nekustamā īpašuma izsoles tirgus cena EUR 81000 un sākumcena EUR 60750 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 18.07.2016. plkst. 11.00. Izsoles norises vieta: Rīga, Palasta iela 1. Katra zemes gabala pirkuma maksa tiks noteikta proporcionāli zemes gabala platībai no nosolītās pirkuma maksas. Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS "Trasta komercbanka" vai SIA "TKB līzings".

Pretendentiem līdz 11.07.2016. jāieskaita LAS "Trasta komercbanka" norēķinu kontā LV28HABA0551041492621 AS "Swedbank" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas - EUR 8100 (astoņi tūkstoši viens simts euro) (maksājuma mērķis: "nodrošinājums - Bauskas zemju lietu kopība) un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķis: dalības maksa - Bauskas zemju lietu kopība). Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999, no plkst. 10.00 līdz 17.00.


OP 2016/117.IZ17

Kustamās mantas izsole

SIA "Latenergoprojekts", reģ. Nr.50003004491, maksātnespējas procesa administrators Arnolds Vende (sertifikāts Nr.00212, prakses vieta Rīgā, Juglas ielā 51-74, LV-1064) pirmajās izsolēs 29.06.2016. Rīgā, Artilērijas ielā 13-18, SIA "Nodokļu un finanšu konsultāciju birojs" telpās, ar augšupejošu soli pārdod parādniekam SIA "Latenergoprojekts" piederošo kustamo mantu kā atsevišķu mantu ar šādu novērtējumu un sākumcenu:

1. Izsolē plkst. 11.00 tiek pārdots SIA "Latenergoprojekts" piederošā manta - tranšejas stiprināšanas iekārtu komplekts Rievsiena, mantas pārdošanas vērtība saskaņā ar mantas pārdošanas plānā noteikto un izsoles sākumcena 4703,58 EUR. Izsoles nodrošinājums 470,35 EUR.

2. Izsolē plkst. 11.15 tiek pārdots SIA "Latenergoprojekts" piederošā manta - tranšejas stiprinājums, mantas pārdošanas mantas pārdošanas vērtība saskaņā ar mantas pārdošanas plānā noteikto un izsoles sākumcena 489,94 EUR. Izsoles nodrošinājums 48,99 EUR.

3. Izsolē plkst. 11.30 tiek pārdots SIA "Latenergoprojekts" piederošā manta - profesionālais ģenerators PERFORM 3000, mantas pārdošanas vērtība saskaņā ar mantas pārdošanas plānā noteikto un izsoles sākumcena 85,75 EUR. Izsoles nodrošinājums 8,57 EUR.

4. Izsolē plkst. 11.45 tiek pārdots SIA "Latenergoprojekts" piederošā manta - vibroplate AV/APR 3020, mantas pārdošanas vērtība saskaņā ar mantas pārdošanas plānā noteikto un izsoles sākumcena 1812,53 EUR. Izsoles nodrošinājums 181,25 EUR.

5. Izsolē plkst. 12.00 tiek pārdots SIA "Latenergoprojekts" piederošā manta - centrators melna tērauda cauruļu Dn400-700 mm met., mantas pārdošanas vērtība saskaņā ar mantas pārdošanas plānā noteikto un izsoles sākumcena 4019,31 EUR. Izsoles nodrošinājums 401,93 EUR.

6. Izsolē plkst. 12.15 tiek pārdots SIA "Latenergoprojekts" piederošā mazvērtīgā manta kuras vienas vienības vērtība nepārsniedz 50,00 EUR, kā lietu kopums - ofisa mēbeļu komplekts, 5 gab.; sūknis SIMPLE 4" E 250, 1 gab.; ofisa starpsiena, 1 gab.; virtuves mēbeles, komplekts, 1 gab.; rakšanas kauss 750 mm, 1 gab.; monitors LCD 19, 1 gab.; MS Office Basis 2007EN, 1 gab.; LCD 19 monitors LG, 1 gab.; ISTD (GPS/GPRS antena, baterija, 1 gab.; ISTD transporta uzr. iekārta, 1 gab.; Canon (MF5750 printeris), 1 gab.; kopētājs - printeris XEROX work centre M 118i, 1 gab.; piekabe transporta kravas kaste (1993.gads), 1 gab. Mantas pārdošanas kopējā vērtība saskaņā ar mantas pārdošanas plānā noteikto un izsoles sākumcena 96,05 EUR. Izsoles nodrošinājums 9,60 EUR.

Izsoles cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā.

Visām personām, kurām uz izsolāmo kustamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolēs, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties iepriekš minētajās izsolēs, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā SIA "Latenergoprojekts" norēķinu kontā Nr. LV56RIBR00205330N0000 AS "Reģionālā investīciju banka" kustamās mantas pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma.

Kustamās mantas izsoles tiek izziņotas un rīkotas saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Uzziņas pa tālr. 29230502.


OP 2016/117.IZ18

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Karogu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 0901, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 026 0901), kopējā platība 2860 m2, viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 001), kopēja platība 42,5 m2, šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 003), kopējā platība 20,9 m2, pagraba (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 004), kopējā platība 9,6 m2 un nojumes (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 006), kopējā platība 16,9 m2.

Otrās izsoles sākumcena - 26 400 EUR (divdesmit seši tūkstoši četri simti euro). Izsoles solis - 1848 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit astoņi euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas - 2640 EUR (divi tūkstoši seši simti četrdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022 AS "Citadele banka". Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2016.gada 27.jūlijā plkst. 15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā, darba laikā līdz 2016.gada 22.jūlijam plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.


OP 2016/117.IZ19

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošas neapdzīvojamās telpas Nr.1A Asaru prospektā 2, Jūrmalā, 271,7 m2 platībā un kopīpašuma 2717/4911 domājamās daļas no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000163112007. Pirmās izsoles sākumcena - 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro). Izsoles solis - 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 4000 EUR (četri tūkstoši euro) jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS "Citadele banka". Norēķini par neapdzīvojamo telpu pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas tūlītējas samaksas gadījumā vai uz nomaksu - nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem.

Izsole notiks 2016.gada 27.jūlijā plkst. 14.30 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija - Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā, darba laikā līdz 2016.gada 23.jūlijam plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.


OP 2016/117.IZ20

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, kopējā platība 2473 m2. Trešās izsoles sākumcena - 136 052 EUR (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši piecdesmit divi euro). Izsoles solis - 6803 EUR (seši tūkstoši astoņi simti trīs euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no trešās izsoles sākumcenas - 13 605,20 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti pieci euro un 20 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022 AS "Citadele banka". Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas tūlītējas samaksas gadījumā vai uz nomaksu - 12 (divpadsmit) mēnešu laikā.

Izsole notiks 2016.gada 24.augustā plkst. 15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija - Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā, darba laikā līdz 2016.gada 19.augusta plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.


OP 2016/117.IZ21

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums - zemesgabals Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, kopējā platība 2819 m2. Pirmās izsoles sākumcena - 170 000 EUR (viens simts septiņdesmit tūkstoši euro). Izsoles solis - 8500 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 17 000 EUR (septiņpadsmit tūkstoši euro) jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022 AS "Citadele banka". Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas tūlītējas samaksas gadījumā vai uz nomaksu - 12 (divpadsmit) mēnešu laikā.

Izsole notiks 2016.gada 24.augustā plkst. 15.00 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija - Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā, darba laikā līdz 2016.gada 19.augustam plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.


OP 2016/117.IZ22

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5513, ar kopējo platību 24,2 m2 un kopīpašuma 2420/86080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm - noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 001 1001 005), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 019 3106 004) un 1590/86080 domājamās daļas no zemesgabala (kadastra Nr.1300 019 3106). Otrās izsoles sākumcena - 5280 EUR (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit euro). Izsoles solis - 370 EUR (trīs simti septiņdesmit euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas - 528 EUR (pieci simti divdesmit astoņi euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022 AS "Citadele banka". Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2016.gada 27.jūlijā plkst. 16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā, darba laikā līdz 2016.gada 22.jūlijam plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.


OP 2016/117.IZ23

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Biķernieku iela 250-29

12,30

EUR 2400,00

EUR 100,00

EUR 240,00

EUR 50,00

02.08.2016. plkst. 10.00

Pieteikšanās uz objektu Biķernieku ielā 250-29, Rīgā, noteikta līdz 26.07.2016. plkst. 15.00.

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Darba iela 11-7

27,40

EUR 3400,00

EUR 200,00

EUR 340,00

EUR 80,00

02.08.2016. plkst. 10.30

Pieteikšanās uz objektu Darba ielā 11-7, Rīgā, noteikta līdz 26.07.2016. plkst. 15.00.

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jaunciema gatve 163-9

29,20

EUR 3000,00

EUR 150,00

EUR 300,00

EUR 80,00

02.08.2016. plkst. 11.00

Pieteikšanās uz objektu Jaunciema gatvē 163-9, Rīgā, noteikta līdz 26.07.2016. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Maskavas iela 130-20

25,80

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

02.08.2016. plkst. 11.30

Pieteikšanās uz objektu Maskavas ielā 130-20, Rīgā, noteikta līdz 26.07.2016. plkst. 15.00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija) Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darbadienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00 sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, vai pa tālruni 67012007.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ceļinieku iela 12-16

24,00

EUR 4500,00

EUR 300,00

EUR 450,00

EUR 80,00

03.08.2016. plkst. 10.00

Pieteikšanās uz objektu Ceļinieku ielā 12-16, Rīgā, noteikta līdz 26.07.2016. plkst. 15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ieriķu iela 36-184

38,10

EUR 24800,00

EUR 500,00

EUR 2480,00

EUR 350,00

03.08.2016. plkst. 10.30

Pieteikšanās uz objektu Ieriķu ielā 36-184, Rīgā, noteikta līdz 26.07.2016. plkst. 15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ziemeļu iela 23-3

29,40

EUR 6160,00

EUR 300,00

EUR 616,00

EUR 100,00

03.08.2016. plkst. 11.00

Pieteikšanās uz objektu Ziemeļu ielā 23-3, Rīgā, noteikta līdz 26.07.2016. plkst. 15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mikus iela 4-2

44,20

EUR 9180,00

EUR 300,00

EUR 918,00

EUR 140,00

03.08.2016. plkst. 11.30

Pieteikšanās uz objektu Mikus ielā 4-2, Rīgā, noteikta līdz 26.07.2016. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-20

39,30

EUR 12 880,00

EUR 500,00

EUR 1288,00

EUR 350,00

03.08.2016. plkst. 13.00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-20, Rīgā, noteikta līdz 26.07.2016. plkst. 15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-25

37,50

EUR 14 000,00

EUR 500,00

EUR 1400,00

EUR 350,00

04.08.2016. plkst.10.00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-25, Rīgā, noteikta līdz 26.07.2016. plkst. 15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-72

38,50

EUR 14 800,00

EUR 500,00

EUR 1480,00

EUR 350,00

04.08.2016. plkst. 10.30

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-72, Rīgā, noteikta līdz 26.07.2016. plkst. 15.00.

 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzirciema iela 57-70A

14,90

EUR 5310,00

EUR 300,00

EUR 531,00

EUR 100,00

04.08.2016. plkst. 11.00

Pieteikšanās uz objektu Dzirciema ielā 57-70A, Rīgā, noteikta līdz 26.07.2016. plkst. 15.00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija) Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darbadienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00 sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām lūdzam vērsties Komisijā Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā, vai pa tālruni 67012007.


OP 2016/117.IZ24

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Armanda Bergmaņa, deklarētā dzīves vieta: Andromēdas iela 1, Stapriņi, Ādažu novads, LV-2164, administrators Edgars Leimanis, sertifikāta Nr.00067, prakses vieta: Zaļā iela 3-1A, Rīga, LV-1010, izziņo maksātnespējīgajai fiziskajai personai Armandam Bergmanim piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.22 19,3 m2 platībā, 1930/56790 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 0100 039 0100), pirmo piespiedu izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma adrese: Katoļu iela 25-22, Rīga. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 917 8721. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 4900,00. Izsoles solis EUR 100,00. Izsole sāksies 2016.gada 22.jūnijā un noslēgsies 2016.gada 22.jūlijā plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS "Citadele banka", reģ. Nr.40103303559, juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 12.jūlijam ir jāiemaksā norēķinu kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konta Nr. LV90HABA0551041466479, saņēmējs - Edgars Leimanis, pers. kods 030576-11026, nodrošinājuma summa EUR 490,00 apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Tālrunis uzziņām 37129806503, e-pasta adrese: edgars.leimanis@gmail.com. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)