Laidiens: 04.01.2016., Nr. 1 (5573)

Promocijas darbi

OP 2016/1.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2016. gada 22. janvārī plkst. 11.00 Daugavpils Universitātes (DU) 320. auditorijā Parādes ielā 1, Daugavpilī, notiks DU Ekonomikas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs VIKTORIJA ŠIPILOVA. Promocijas darba tēma "Strukturālās pārmaiņas apstrādes rūpniecībā un to ietekme uz ekonomikas izaugsmi".

Oficiālie recenzenti: akadēmiķe, profesore Dr. hab. oec. Baiba Rivža (Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija); profesore, Dr. oec. Maija Šenfelde (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvia); profesore, Dr. habil. Marzena Piotrowska-Trybull (Varšavas Valsts aizsardzības universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties DU Ekonomikas katedrā Daugavpilī, Parādes ielā 1-331, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)