Laidiens: 19.05.2015., Nr. 96 (5414)

Promocijas darbi

OP 2015/96.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gadā 27. jūnijā plkst. 12.00 RTU Rīgā, Kalnciema ielā 6, 309. auditorijā, notiks MĀRAS PĒTERSONES promocijas darba "Integrēta pieeja muitas dienesta cilvēkresursu pārvaldības stratēģijai" aizstāvēšana RTU P-09 Promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti:

- Konstantīns Didenko, Dr. oec., RTU profesors, LZP eksperts;

- Marga Živitere, Dr. oec., Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) profesore, Latvija, LZP eksperte;

- Viktors Čencovs, Dr., profesors, Ukrainas muitas dienesta akadēmija, Ukraina.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Paula Valdena ielā 5.


OP 2015/96.PM2

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gadā 27. jūnijā plkst. 10.00 Rīgā, RTU Kalnciema ielā 6, 309.auditorijā, notiks GITAS ACTIŅAS promocijas darba "Energoefektīvo procesu vadības sistēmas attīstība" aizstāvēšana RTU P-09 Promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti:

- Kārlis Ketners, Dr. oec., RTU profesora p.i., LZP eksperts;

- Raja Kočanova, Dr. Sc. admin, LZP eksperte;

- Ivans Potravnijs, Dr. oec., profesors, G.Pļehanova vārdā nosauktā Krievijas Ekonomiskā universitāte, Krievija.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Paula Valdena ielā 5.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)