Laidiens: 19.05.2015., Nr. 96 (5414)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2015/96.KM1

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltic Frozen Distribution", reģ. Nr. 48503015591, juridiskā adrese: "Kuldīgas šoseja 4", Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, līdzšinējais pamatkapitāls EUR 37 700 (trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti euro) tiek samazināts par EUR 34 684 (trīsdesmit četriem tūkstošiem sešiem simtiem astoņdesmit četriem euro), nosakot to EUR 3016 (trīs tūkstoši sešpadsmit euro) apmērā. Pamatkapitāla samazināšana notiek dzēšot 92 (deviņdesmit divas) daļas. Lūdzam sabiedrības kreditorus, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu un kuri vēlas pieteikt savus prasījumus, iesniegt sabiedrības juridiskajā adresē pieteikumus 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/96.KM2

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROSTEK-PSKOV.EU" (reģ. Nr. 40103330256, juridiskā adrese: "Kumeliņi", Lomoši, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5751) - pievienojamā sabiedrība; sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRAF-dizel" (reģ. Nr. 40003758380, juridiskā adrese: Maskavas iela 55-3, Rīga, LV-1003) - iegūstošā sabiedrība. Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2015. gada 5. februārī. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendāra mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: Maskavas iela 55-3, Rīga, LV-1003.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)