Laidiens: 19.05.2015., Nr. 96

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/96.AKK1

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa vienu amata vietu uz noteiktu laiku - Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais/-ā eksperts/-e

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība

- darba pieredze (vismaz 3 gadi) darba aizsardzības vai arodmedicīnas jomā

- darba pieredze tiešās valsts pārvaldes iestādē (politikas plānošanas un tiesību aktu projektu izstrādē)

- Latvijas normatīvo aktu, ES direktīvu un Starptautiskās darba organizācijas konvenciju darba aizsardzības jomā pārzināšana

- teicamas datortehnikas lietošanas prasmes

- labas angļu valodas zināšanas

- labas sadarbības, plānošanas un komunikācijas prasmes

Darba pienākumi:

- sagatavot attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus darba aizsardzības jomā

- izvērtēt citu institūciju sagatavotos attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus un sagatavot atzinumus par tiem

- piedalīties darba grupās, komisijās un sanāksmēs, kas izskata darba aizsardzības jautājumus

- konsultēt valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas par darba aizsardzības jautājumiem, sadarboties ar Valsts darba inspekciju

- veikt cita veida uzdevumus darba aizsardzības politikas jomā, tajā skaitā sniegt atbildes uz privātpersonu iesniegumiem

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 15 dienu laikā jānosūta pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pasta adresi Zane.Balode@lm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021621.


OP 2015/96.AKK2

Daugavpils Universitātē tiek izsludināts konkurss uz šādu amata vietu:

- profesora amats Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūtā - bioloģijas nozarē, ekoloģijas apakšnozarē - 1 vieta

Amata pretendentiem viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas jāiesniedz DU Administratīvajā daļā Vienības ielā 13-227, Daugavpilī, LV-5401, iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar "Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU" http://du.lv/lv/par_mums/svarigakie_dokumenti.


OP 2015/96.AKK3

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz nozares padomnieka (izglītības, sporta nozarē un jaunatnes jomā) ierēdņa/-es amatu (amata vakance ar 2015. gada 3. decembri)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- pieredze starptautiskajā sadarbībā un Eiropas Savienības jautājumu risināšanā (vismaz trīs gadi), t. sk. pārstāvot sabiedrības grupu vai institūciju intereses

- pieredze darbā izglītības un/vai sporta nozarē, un/vai jaunatnes jomā (vismaz trīs gadi)

- pieredze analītisku dokumentu sagatavošanā, darbojoties ar liela apjoma informācijas apstrādi un strukturēšanu

- zināšanas par Eiropas Savienības institūcijām, to funkcijām un lēmumu pieņemšanas procedūrām Eiropas Savienībā

- zināšanas par starptautiskajām organizācijām, to darbības pamatprincipiem un sadarbības veidošanu ar šādām organizācijām

- angļu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī (atbilstoši "Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei" noteiktajiem kritērijiem)

- vēlamas franču vai vācu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā

- teicamas komunikācijas, sadarbības prasmes, un sarunu vešanas prasmes

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tajā skaitā angļu valodas un franču vai vācu valodas zināšanu līmeņa apliecinoša dokumenta kopiju) un rakstveida redzējumu par aktualitātēm un prioritātēm izglītības, sporta nozarē un jaunatnes jomā Latvijā un Eiropas Savienībā un priekšnoteikumiem sekmīgai Izglītības un zinātnes ministrijas interešu pārstāvībai Eiropas Savienības institūcijās amata kompetences jomās (teksta apjoms līdz 5 lapām) iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407.a kabinets, Rīga, LV-1050) vai uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv, tālr. uzziņām 67047879, 67047839.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.


OP 2015/96.AKK4

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Kontroles departamenta Ēku kontroles nodaļas būvinspektors (2 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja tici, ka būvju drošība ir svarīga nākamajām paaudzēm, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- nodrošināt būvniecības procesa tiesiskuma un atbilstību normatīvo aktu prasībām kontroli, sagatavojot atzinumus, pieņemot lēmumus vai sniedzot informāciju būvniecības dalībniekiem, kā arī attiecīgajām institūcijām tālākai rīcībai

- nodrošināt ēkas gatavības pieņemšanai ekspluatācijā novērtēšanu, veicot attiecīgo dokumentu pārbaudi un organizējot objekta apsekošanu

- nodrošināt ekspluatācijā nodotu publisku ēku uzraudzības kontroli, sagatavojot atzinumus un sniedzot informāciju ēku īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kā arī attiecīgajām institūcijām tālākai rīcībai

- nodrošināt Biroja interešu pārstāvību valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām un ārvalstu ekspertiem savas kompetences ietvaros

Ja tev ir:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā

- būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts un patstāvīgā prakse ne mazāka par 5 (pieciem) gadiem pēc sertifikāta saņemšanas, kura iegūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā

- pieredze būvinspektora, būvdarbu vadītāja vai inženiera amatā ne mazāk par 5 (pieciem) gadiem

- pieredze nozares terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu pielietošanā

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās

- augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes

- teicamas valsts valodas un krievu valodas prasmes, labas angļu valodas prasmes

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Kontroles departamenta Ēku kontroles nodaļas būvinspektora amata konkursam" līdz 2015. gada 28. maijam. Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 11.06.2015. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2015/96.AKK5

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Kontroles departamenta Inženierbūvju kontroles nodaļas būvinspektors/-e (2 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja tici, ka būvju drošība ir svarīga nākamajām paaudzēm, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- nodrošināt būvniecības procesa tiesiskuma un atbilstību normatīvo aktu prasībām kontroli, sagatavojot atzinumus, pieņemot lēmumus vai sniedzot informāciju būvniecības dalībniekiem, kā arī attiecīgajām institūcijām tālākai rīcībai

- nodrošināt inženierbūves gatavības pieņemšanai ekspluatācijā novērtēšanu, veicot attiecīgo dokumentu pārbaudi un organizējot objekta apsekošanu

- nodrošināt ekspluatācijā nodotu publisku ēku uzraudzības kontroli, sagatavojot atzinumus un sniedzot informāciju ēku īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kā arī attiecīgajām institūcijām tālākai rīcībai

- nodrošināt Biroja interešu pārstāvību valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām un ārvalstu ekspertiem savas kompetences ietvaros

Ja tev ir:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā

- būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts un patstāvīgā prakse ne mazāka par 5 (pieciem) gadiem pēc sertifikāta saņemšanas, kura iegūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā;

- pieredze būvinspektora, būvdarbu vadītāja vai inženiera amatā ne mazāk par 5 (pieciem) gadiem

- pieredze nozares terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu pielietošanā

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās

- augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes

- teicamas valsts valodas un krievu valodas prasmes, labas angļu valodas prasmes

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Kontroles departamenta Inženierbūvju kontroles nodaļas būvinspektora amata konkursam" līdz 2015. gada 28. maijam. Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 11.06.2015. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2015/96.AKK6

Precizējot iepriekš publicēto

2015. gada 15. maijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (Nr. 94) Banku augstskolas izsludinātajā konkursā uz asociētā profesora amatu nepareizi norādīta ievēlēšanas apakšnozare. Banku augstskola precizē iepriekš publicēto, aizstājot "Juridiskās zinātnes nozares Civiltiesību apakšnozarē - 1 vieta" ar tekstu "Juridiskās zinātnes nozares Starptautisko tiesību apakšnozarē - 1 vieta".


OP 2015/96.AKK7

Carnikavas novada pašvaldība aicina darbā Tūrisma informācijas konsultantu/-i Carnikavas novada Tūrisma informācijas centrā uz noteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi:

- organizēt un vadīt Carnikavas novada Tūrisma informācijas centra darbu, saskaņā ar plānošanas dokumentiem:

- iegūt, apkopot un sniedz informāciju par tūrisma pakalpojumiem, apskates objektiem un tūrisma uzņēmumiem novada iedzīvotājiem, viesiem un citiem interesentiem

- uzturēt novada tūrisma mājaslapu un sociālos tīklus

- nodrošināt novada tūrisma piedāvājuma kvalitatīvu pārstāvniecību un prezentācijas dažāda mēroga un formāta tūrisma informācijas plašsaziņas līdzekļos - forumos, izstādēs, tūrisma tirgos drukātos un elektroniskos izdevumos

- izstrādāt novada tūrisma maršrutus, apskates objektu aprakstus, žurnālistu vizītes un novada reprezentācijas materiālu piedāvājumus

- veikt novada tūrisma piedāvājuma un tirgus analīzi, tūrisma mērķauditorijas vajadzību izpēti, plānot tūrisma mārketinga aktivitātes

- sadarboties ar uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem, citiem novadiem, attīstot tūrisma nozari novadā

- sagatavot novada tūrisma attīstības stratēģiskos un plānošanas dokumentus

- plānot centra budžetu un kontrolēt tā izlietojumu

- konsultēt novada iedzīvotājus, viesus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības darbiniekus tūrisma jautājumos

- izstrādāt, vadīt un koordinēt ar novada tūrisma attīstību saistītus vietējus un starptautiskus projektus - izstrādāt iesniedzamo projektu dokumentāciju, realizēt projektus, sagatavot projektu atskaites

- sagatavot pieprasījumus un atbildes citām institūcijām, koordinēt sadraudzības sakarus ar Latvijas Republikas pilsētām un novadiem, kā arī pašvaldībām ārvalstīs

Prasības kandidātei/-am:

- augstākā izglītība, vēlams tūrisma nozarē

- pieredze tūrisma jomas uzņēmumā vai iestādē

- teicamas latviešu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstiski)

- labas angļu un krievu vai vācu valodas zināšanas

- zināšanas un izpratne par tūrisma organizāciju, mārketinga aktivitātēm un likumdošanu, kā arī pašvaldības funkcijām

- iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku

- teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

- precizitāte, augsta atbildības izjūta

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- prasme racionāli organizēt savu darbu

- darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību

Piedāvājam:

- aizraujošu pilna laika darbu

- iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu

- stabilu, konkurētspējīgu atlīdzību

- sociālās garantijas

- mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus

Pieteikumu ar dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi dome@carnikava.lv vai pa pastu Carnikavas novada pašvaldībai, adrese: Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163, līdz 2015. gada 21. maijam. Tālr. uzziņām 29326285, 67993814.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/96.AKR1

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka 2015.gada 13.maijā Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāles nodarbinātības aģentes amatā ir iecelta AIVIJA BARANE.


OP 2015/96.AKR2

Kultūras ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā iecelšanai Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītājas amatā ir apstiprināta ILONA PĒTERSONE.


OP 2015/96.AKR3

Kultūras ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā iecelšanai Budžeta nodaļas vecākās referentes amatā (uz noteiktu laiku) ir apstiprināta IVETA GRUZĪTE.


OP 2015/96.AKR4

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Informācijas departamenta Informācijas un statistikas daļas vecākā referenta amatā uz noteiktu laiku no 2015.gada 11.maija iecelts SANDRIS MATĪSIŅŠ.


OP 2015/96.AKR5

Būvniecības valsts kontroles birojs paziņo, ka konkursa kārtībā 2015.gada 5.maijā Juridiskā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļas juriskonsulta amatā uz nenoteiktu laiku ir iecelts ARMANDS JAŠČENOKS.


OP 2015/96.AKR6

Būvniecības valsts kontroles birojs paziņo, ka konkursa kārtībā 2015.gada 7.maijā Kontroles departamenta Inženierbūvju kontroles nodaļas būvinspektora amatā uz nenoteiktu laiku ir iecelts ALDIS KUKS.


OP 2015/96.AKR7

Būvniecības valsts kontroles birojs paziņo, ka konkursa kārtībā 2015.gada 12.maijā Kontroles departamenta Ēku kontroles nodaļas būvinspektora amatā uz nenoteiktu laiku ir iecelts IMANTS MEŽALS.


OP 2015/96.AKR8

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka konkursa kārtībā Piesārņojuma kontroles daļas vecākās inspektores ierēdnes amatā 2015.gada 11.maijā iecelta LĪGA MIEZE.


OP 2015/96.AKR9

Valsts valodas centrs paziņo, ka Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vecākās inspektores amatā uz nenoteiktu laiku 18.05.2015. ir iecelta ALDA EVA LĀCE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)