Laidiens: 08.05.2015., Nr. 89

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/89.AKK1

SIA "Sociālo tehnoloģiju augstskola" izsludina atklātu konkursu uz asociētā profesora amatu vadībzinātnē (1 vieta)

Konkursa pretendentiem mēneša laikā no publicēšanas datuma jāiesniedz šādi dokumenti:

- konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā

- izglītības dokumenta noraksts

- akadēmisko/zinātnisko grādu apliecinoši dokumenti

- dzīves un darba gājums (CV)

- publicēto darbu saraksts

- pēdējo 6 gadu darba stāža apliecinoši dokumenti

Dokumenti jāiesniedz augstskolas Personāla daļā Bezdelīgu ielā 12, Rīgā, LV-1048. Uzziņas pa tālruni 67461281.


OP 2015/89.AKK2

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departamenta Pārtikas produktu reģistrācijas daļas eksperts/-e (darbavieta Rīgā, Peldu ielā 30)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- akadēmiskā vai 2. līmeņa augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds) medicīnā, farmācijā, pārtikas produktu tehnoloģijā vai pārtikas zinībās

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē

- jomas saistošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos lietot praktiskajā darbībā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office) un prasme strādāt ar biroja programmatūru

- teicamas latviešu valodas zināšanas, vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir angļu valoda) zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā

- teicama komunikācijas prasme

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt uztura bagātinātāju, diētiskās pārtikas un dabīgo minerālūdeņu atbilstības izvērtēšanu

- nodrošināt produktu informācijas ievadi attiecīgajos produktu reģistros

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- dinamisku darbu

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi valsts pārvaldē

- stabilu atalgojumu, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai. E-pasta adrese: personals@pvd.gov.lv, adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2015/89.AKK3

Veselības inspekcija ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Veselības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļas inspektors/-e (veselības aprūpes jomā) (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

PRASĪBAS PRETENDENTIEM/-ĒM:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- profesionālā augstākā izglītība medicīnā - ārsta grāds vai ārsta palīga kvalifikācija vai augstākā izglītība māszinībās vai profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē

- vēlama praktiskā darba pieredze specialitātē vismaz trīs gadi (pieredze veselības nozarē nav senāka par 3 gadiem)

- vēlama valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu un administratīvā procesa pārzināšana un pielietošana praksē

- prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office) un lietvedības prasmes

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

GALVENIE PIENĀKUMI:

- veikt kontroles veselības aprūpes objektos par normatīvo aktu prasību ievērošanu, izvērtēt esošās situācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un sastādīt kontroles dokumentāciju, norādot veicamās darbības neatbilstību novēršanai, kā arī pārbaudīt uzdotā izpildi

- izvērtēt neatbilstības normatīvo aktu prasībām un to radīto risku iedzīvotājiem, sniedzot priekšlikumus par objektu un subjektu darbības apturēšanu, sagatavot rakstveida brīdinājumus un lēmuma projektus, t. sk. par piemērojamām sankcijām, saskaņojot tos ar tiešo vadītāju

- izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus un sūdzības, sagatavot korespondences projektus saskaņā ar tiešā vadītāja norādījumiem

- iegūt un uzturēt informāciju par uzraudzībā esošām ārstniecības iestādēm

- sagatavot atskaites par amata pienākumu un doto darba uzdevumu izpildi un rezultātiem pēc tiešā vadītāja pieprasījuma

Mēs PIEDĀVĀJAM:

- personīgo izaugsmi, profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi

- profesionālu un atsaucīgu kolektīvu

- mēnešalgu no EUR 634,00 (bruto alga pārbaudes laikā, ja nav profesionālās pieredzes), sociālās garantijas

- darbu dinamiskā iestādē un profesionālā kolektīvā

- labus darba apstākļus Rīgā, Klijānu ielā 7

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi inspektors Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personāla nodaļā Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai nosūtīt uz e-pasta adresi vi.konkursi@vi.gov.lv 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālrunis informācijai 67819675, e-pasta adrese: vi.konkursi@vi.gov.lv, mājaslapa: www.vi.gov.lv.


OP 2015/89.AKK4

VESELĪBAS MINISTRIJA (reģistrācijas numurs 90001474921) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Personāla nodaļas vecākais/-ā referents/-e

Amata mērķis: īstenot amatu klasificēšanas procesu resorā, nodrošināt valsts kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdes locekļu personāla lietvedības dokumentu izstrādi un Veselības ministrijas apbalvojumu piešķiršanas procesu.

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt amatu klasificēšanu ministrijā un organizēt rezultātu saskaņošanu Valsts kancelejā

- izvērtēt ministrijas padotības iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu un pēc saskaņošanas ministrijā organizēt to saskaņošanu Valsts kancelejā

- nodrošināt personāla dokumentu, kuri attiecas uz valsts kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdēm, sagatavošanu un kontroli, tajā skaitā dalībnieku sapulču protokolu sagatavošanu

- piedalīties ministrijā nodarbināto darba izpildes novērtēšanas procesā

- sagatavot visu veidu dokumentus un administratīvos aktus personāla vadības jomā

- organizēt ministrijas apbalvojumu piešķiršanas procesu

- nodrošināt lietvedības procesus nodaļā

- konsultēt ministrijas personālu savas kompetences ietvaros

- piedalīties citu personāla vadības procesu nodrošināšanā

- izpildīt citus ministra, valsts sekretāra, valsts sekretāra vietnieku, Personāla nodaļas vadītāja rīkojumus un uzdevumus, kas izriet no nodaļas funkcijām

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā izglītība

- praktiskā darba pieredze personālvadības jomā ne mazāk kā 3 gadi

- pieredze personāla dokumentu un iekšējo tiesību aktu izstrādāšanā

- prasme sagatavot, noformēt un kārtot personāla lietvedības dokumentus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

- prasme uzkrāt un regulāri aktualizēt personāla informāciju, kā arī to analizēt

- prasme izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus personāla jautājumos

- prasme piemērot darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvos aktus

- prasme konsultēt darbiniekus par kompetencē esošiem jautājumiem

- prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās

- prasme lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai

- zināšanas par personāla lietvedību

- zināšanas par lietišķo saskarsmi un etiķeti

Atbildības izjūta un izpratne par sava darba norisi, rezultātiem, izpildes kvalitāti, operativitāti, vadības uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos un savas darbības vai bezdarbības tiesiskumu, kā arī par savu amata pilnvaru un tiesību izmantošanu un ministrijas iekšējo normatīvo aktu, prasību un procedūru ievērošanu.

Mēs piedāvājam:

- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

- atalgojumu un sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Konkursa pretendentiem 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz Veselības ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Brīvības ielā 72, Rīgā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 10 dienas pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"), vai jānosūta uz oficiālo elektroniskā pasta adresi vm@vm.gov.lv, ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, šādi dokumenti:

- personīgi parakstīts un datēts motivēts pieteikums

- personīgi parakstīts un datēts CV

- izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

Papildu informāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67876018.


OP 2015/89.AKK5

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes kolektīvam!

Piedāvātais amats - Cenu statistikas departamenta Ražotāju cenu indeksu daļas vecākais/-ā referents/-e

Pamatpienākumi:

- aprēķināt ražotāju cenu indeksus (datu kvalitātes pārbaude, cenu indeksu aprēķināšana, metodoloģijas pārzināšana un pilnveidošana)

- analizēt informāciju un sagatavot to publicēšanai

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā (vai tai tuva profila)

- vairāk nekā gada pieredze ar ekonomiku saistītā darbā

- pieredze darbā ar statistikas datiem tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas angļu un krievu valodas zināšanas

- labas analītiskās prasmes

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office aplikācijas: Excel, Access, Word)

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Pretendenta aptaujas lapas un apliecinājuma veidlapu - par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām var saņemt Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, kā arī CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi".

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv, faksu 67830137 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Konsultācijas pa tālruni 67366851.


OP 2015/89.AKK6

Aizsardzības ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu - Sakaru un informācijas tehnoloģiju departamenta Informācijas tehnoloģiju projektu vadības nodaļas vecākais/-ā referents/-e

Pretendentam/-ei izvirzītās prasības:

- nodaļas darba specifikai atbilstoša augstākā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām mācībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- zināšanas un pieredze informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) projektu vadībā (plānošanā) un ieviešanā

- profesionālā darba pieredze un vēlama pieredze valsts pārvaldē vairāk nekā gadu

- pieredze darbā ar lietojumprogrammām Microsoft Office, Microsoft Project un Microsoft Visio

- vēlama pieredze dokumentu, normatīvo aktu izstrādē

- labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests)

- labas analītiskās un plānošanas spējas, prasme darbu koordinēšanā projektu ietvaros

Galvenie amata pienākumi:

- koordinēt un vadīt Aizsardzības ministrijas (AM) un tās padotībā esošo iestāžu, t. sk. Nacionālo bruņoto spēku (NBS), IKT projektus, tos plānot un ieviest; t. sk., piedalīties IKT projektu funkcionālo un tehnisko prasību analīzē un izstrādē

- koordinēt AM un NBS dalību starptautiskajās IKT programmās un projektos

- izvērtēt NATO dokumentus, kā arī NATO valstu organizētās aktivitātes IKT jomā, t. sk., kiberaizsardzības jomā

- izvērtēt NATO savietojamības un integrācijas jautājumus IKT jomā

Mēs piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam un veselības apdrošināšanu

Konkursa pretendenta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai uz e-pasta adresi inese.lozda@mod.gov.lv. Fakss 67210412. Uzziņas pa tālr. 67335268, 67335200.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)