Laidiens: 30.04.2015., Nr. 84

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2015/84.PD1

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS15/061/AK par tiesībām noslēgt elektroinstrumentu un rokas instrumentu piegādes līgumu.

Iepazīties ar atklāta konkursa dokumentiem var katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 15.00 (piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS", Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2. korpusā, 217. kabinetā. Atklāta konkursa dokumentus iespējams saņemt samaksājot un uzrādot maksājuma uzdevumu EUR 15,69 (t. sk. PVN 21%), norēķinu konts: AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV40003286750, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konts LV18RIKO0002013025455.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 12. maijs plkst. 11.00.

Kontaktpersona: Sagādes daļas vadītāja D.Kandere, tālr. 67017222, fakss 67017363.


OP 2015/84.PD2

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS15/095/AK par tiesībām noslēgt sūkņu piegādes līgumu.

Iepazīties ar atklāta konkursa dokumentiem var katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 15.00 (piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS", Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2. korpusā, 217. kabinetā. Atklāta konkursa dokumentus iespējams saņemt samaksājot un uzrādot maksājuma uzdevumu EUR 15,69 (t. sk. PVN 21%), norēķinu konts: AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV40003286750, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konts LV18RIKO0002013025455.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 21. maijs plkst. 12.00.

Kontaktpersona: Sagādes daļas vadītāja D. Kandere, tālr. 67017222, fakss 67017363.


OP 2015/84.PD3

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 15/093/AK par tiesībām veikt siltumtīklu pārvietošanu Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.

Iepazīties ar konkursa dokumentiem var bez maksas katru darbadienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusa 307.kabinetā. Konkursa dokumentus iespējams saņemt samaksājot EUR 35,19 (t. sk. PVN 21%), AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV40003286750, norēķinu kontā Nr. LV18RIKO0002013025455, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X.

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš: 2015. gada 29. maijs plkst. 12.00.

Kontaktpersona: Tehniskās daļas vadītājs J.Broks, tālr. 67017375, fakss 67017363.


OP 2015/84.PD4

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma nolikumā

SIA "Vangažu Namsaimnieks", reģ. Nr. 50003142371, adrese: Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, Iepirkuma komisija veikusi grozījumus iepirkuma procedūras "Katlumājas ar šķeldas katliem 1,1 MW un 1,4 MW tehniskā projekta izstrāde un būvniecība Miera ielā 1, Inčukalnā", ID Nr. VN 2015/2 KF, 2. posma nolikumā un pagarinājusi piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2015. gada 6. maijam plkst. 12.00. Ar nolikuma grozījumiem Nr. 1 iespējams iepazīties pasūtītāja mājaslapā www.vnams.lv.

Pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Elvijs Novickis,  tālrunis 67998139, e-pasta adrese: namsaimnieks@vangazi.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)