Laidiens: 30.04.2015., Nr. 84

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/84.AKK1

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - nodarbinātības organizators/-e Cēsu filiālē (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinībās)

- pieredze klientu konsultēšanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences ietvaros

- zināšanas un pieredze finanšu vai projektu plānošanā

- saskarsmes, komunikācijas un organizēšanas prasmes, orientācija uz attīstību, pozitīvu darba rezultātu, izpratne par klientu orientētu darbību

- prasme liela apjoma informācijas izmantošanā, prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmu risinājumu

- datorprasmes, datubāzu izmantošanas prasmes, ofisa tehnikas lietošanas prasmes

- vēlams divu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī

Amata mērķis: iesaistīt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) klientus aktīvajos nodarbinātības pasākumos, sadarboties ar pašvaldībām un uzņēmējiem par jaunu darbavietu veidošanu, pārzināt darba tirgus tendences, darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu, piesaistīt jaunus darba devējus NVA piedāvāto pakalpojumu sniegšanā.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiālē Pļavas ielā 3A, Cēsīs, LV-4101, vai jānosūta uz e-pasta adresi cesis@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 64127772, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības atbilstības izvērtēšana pēc iesniegtajiem izglītības dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta zināšanas par normatīvo tiesību aktiem. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks NVA Cēsu filiālē.


OP 2015/84.AKK2

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - nodarbinātības organizators/-e Liepājas filiālē (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinībās)

- pieredze klientu konsultēšanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences ietvaros

- zināšanas un pieredze finanšu vai projektu plānošanā

- saskarsmes, komunikācijas un organizēšanas prasmes, orientācija uz attīstību, pozitīvu darba rezultātu, izpratne par klientu orientētu darbību

- prasme liela apjoma informācijas izmantošanā, prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmu risinājumu

- datorprasmes, datubāzu izmantošanas prasmes, ofisa tehnikas lietošanas prasmes

- vēlams divu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī

Amata mērķis: iesaistīt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) klientus aktīvajos nodarbinātības pasākumos, sadarboties ar pašvaldībām un uzņēmējiem par jaunu darbavietu veidošanu, pārzināt darba tirgus tendences, darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu, piesaistīt jaunus darba devējus NVA piedāvāto pakalpojumu sniegšanā.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē Graudu ielā 50, Liepājā, LV-3401, vai jānosūta uz e-pasta adresi liepaja@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 63422404, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības atbilstības izvērtēšana pēc iesniegtajiem izglītības dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta zināšanas par normatīvo tiesību aktiem. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks NVA Liepājas filiālē.


OP 2015/84.AKK3

LATVIJAS ORGANISKĀS SINTĒZES INSTITŪTS izsludina konkursu uz šādiem akadēmiskajiem amatiem:

- pētnieks (5 vietas)

- zinātniskais asistents (5 vietas)

Dokumenti (iesniegums par piedalīšanos konkursā, CV un 3 pēdējo gadu publikāciju saraksts) iesniedzami Rīgā, Aizkraukles ielā 21, 212.istabā, viena mēneša laikā no konkursa izsludināšanas dienas. Tālrunis uzziņām 67014805, e-pasta adrese: irena@osi.lv.


OP 2015/84.AKK4

Liepājas Universitāte (izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219) izsludina REKTORA vēlēšanas

Pretendentu izvirzīšana un pieteikšanās līdz 2015. gada 19. maijam personāldaļā (Lielā iela 14, Liepāja) atbilstoši LiepU Nolikumam par rektora vēlēšanām, ar kuru var iepazīties LiepU mājaslapā http://www.liepu.lv sadaļā "Dokumenti".


OP 2015/84.AKK5

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000054163, izsludina konkursu uz Naturalizācijas pārvaldes VECĀKĀ REFERENTA ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajās zinātnēs

- pieredze darbā valsts pārvaldē (ilgāka par vienu gadu)

- izpratne par Latvijas pilsonības iegūšanas jautājumiem

- darba pieredze informācijas izvērtēšanā un lēmumu projektu izstrādē

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- ļoti labas angļu valodas un krievu valodas zināšanas

Iesniedzamie dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- CV

- izglītības dokumentu kopija

Dokumentus sūtīt pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla nodaļai, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi personas@pmlp.gov.lv 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Uzziņas pa tālruni 67219273.


OP 2015/84.AKK6

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsludina konkursu uz Juridisko un Eiropas lietu nodaļas JURISTA ierēdņa amatu

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- zināšanas par administratīvo procesu un valsts pārvaldi reglamentējošiem tiesību aktiem

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- ļoti labas krievu valodas un angļu valodas zināšanas

- darba pieredze ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros

- vēlama darba pieredze jurista darbā valsts pārvaldē

Galvenie amata pienākumi:

- izstrādāt atzinumus par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentiem, izstrādāt tiesību aktus un citus juridiska rakstura dokumentus

- nodrošināt iestādes sagatavoto administratīvo aktu tiesiskumu

- sagatavot tiesvedības dokumentus un pārstāvēt iestādi tiesā

Iesniedzami dokumenti: pieteikuma vēstule, CV un izglītības dokumenta kopija.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde piedāvā iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē, labus darba apstākļus, sociālās garantijas un stabilu atalgojumu.

Dokumentus sūtīt pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla nodaļai, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi personas@pmlp.gov.lv 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Uzziņas pa tālruni 67219273.


OP 2015/84.AKK7

Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicina darbā Elektronisko iepirkumu departamenta IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I (ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

- dokumentēt publisko iepirkumu procedūras un piedalīties publisko iepirkumu komisijas darbā

- veikt EIS katalogos pieprasīto/nepieprasīto preču analīzi, kā arī izstrādāt un nodot iepirkumu komisijai sākotnējo tehniskās specifikācijas projektu EIS katalogu darbību regulējošām iepirkumu procedūrām, kā arī sagatavot ar tehniskajām specifikācijām saistītus skaidrojumu un atbilžu projektus

- sniegt konsultācijas EIS lietotājiem par katalogiem, kuriem ir noteikts kā kataloga vadītājs

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim (vēlams tiesību zinātnē vai ekonomikā, vai vadības zinātnē, vai informācijas tehnoloģiju jomā), kas papildināta ar amatam nepieciešamām speciālām zināšanām

- vismaz trīs gadu pieredze publiskās pārvaldes iepirkumu komisijas darbā, t. sk. pieredze tehnisko specifikāciju sagatavošanā

- labas zināšanas publisko iepirkumu jomā

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- teicamas datora lietošanas prasmes, t. sk. pieredze darbā ar liela apjoma MS Office failiem

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

- pieredze tehnisko specifikāciju sagatavošanā informācijas tehnoloģiju vai kancelejas preču vai saimniecības preču iepirkumiem

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- neatsveramu pieredzi valsts pārvaldes iestādē

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pasta adresi darbs@vraa.gov.lv Tālrunis uzziņām 29366523.


OP 2015/84.AKK8

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vakancēm:

- 3 vadošā pētnieka vietas meža selekcijas un ģenētikas pētījumu virzienā

- 1 vadošā pētnieka vieta mežkopības un meža resursu pētījumu virzienā

- 1 vadošā pētnieka vieta meža ekoloģijas pētījumu virzienā

- 1 vadošā pētnieka vieta meža fitopatoloģijas un mikoloģijas pētījumu virzienā

- 1 vadošā pētnieka vieta meža entomoloģijas pētījumu virzienā

- 1 vadošā pētnieka vieta meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētījumu virzienā

- 1 vadošā pētnieka vieta meža nekoksnes produktu pētījumu virzienā

- 1 vadošā pētnieka vieta medību faunas un medniecības pētniecības virzienā

- 3 pētnieka vietas meža selekcijas un ģenētikas pētījumu virzienā

- 2 pētnieka vietas meža nekoksnes produktu pētījumu virzienā

- 2 pētnieka vietas medību faunas un medniecības pētījumu virzienā

- 1 pētnieka vieta meža darbu un enerģētikas pētījumu virzienā

- 1 pētnieka vieta mežkopības un meža resursu pētījumu virzienā

- 1 pētnieka vieta meža fitopatoloģijas un mikoloģijas pētījumu virzienā

- 4 zinātniskā asistenta vietas medību faunas un medniecības pētījumu virzienā

- 3 zinātniskā asistenta vietas meža selekcijas un ģenētikas pētījumu virzienā

- 1 zinātniskā asistenta vieta meža entomoloģijas pētījumu virzienā

- 1 zinātniskā asistenta vieta mežkopības un meža resursu pētījumu virzienā

Nosacījumi: vadošajam pētniekam - habilitētā doktora vai doktora grāds mežzinātnē, bioloģijā vai vides zinātnē, iepriekšēja pieredze zinātniskajā darbā un tā vadībā; pētniekam - habilitētā doktora vai doktora grāds mežzinātnē, bioloģijā vai vides zinātnē, iepriekšēja pieredze izpētes darbā; zinātniskajam asistentam - maģistra grāds mežzinātnē, bioloģijā vai vides zinībās, pieredze izpētes darbā; ja pretendentam uz zinātniskā asistenta amatu nav maģistra grāds, jāiesniedz rakstisks apliecinājums par iespēju un apņemšanos iegūt to līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums LVMI Silava Zinātniskajai padomei (ar konkrētā akadēmiskā amata norādi)

- dzīves gājuma apraksts (CV)

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Dokumenti iesniedzami mēneša laikā no konkursa izsludināšanas datuma izdevumā "Latvijas Vēstnesis" LVMI Silava sekretariātā (217. istabā) Salaspilī, Rīgas ielā 111, vai nosūtāmi pa pastu, adrese: LVMI "Silava", Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 (ar norādi - Akadēmisko amatu konkursam).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)