Laidiens: 29.04.2015., Nr. 83 (5401)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/83.AKK1

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu - Finanšu nodaļas grāmatvedis/-e (amata saime 14, līmenis II)

Darba apraksts:

- gatavot pārskatus nodaļas kompetences jomā

- veikt nepieciešamos aprēķinus un grāmatvedības uzskaiti

- veikt naudas līdzekļu plūsmas un grāmatvedības kontroli

- piedalīties uzturlīdzekļu izmaksu plānošanā

Prasības:

- augstākā izglītība (pirmā līmeņa) finanšu vai ekonomikas jomā

- amatā nepieciešamo normatīvo aktu pārziņa

- prasmes darbā ar datoru (MS Office)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

Piedāvājam:

- mēnešalgu 1. kategorija: 664,00 EUR, 2. kategorija: 766,00 EUR, 3. kategorija: 874,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augtākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam iesniegt 10 dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" personīgi vai nosūtīt elektroniski vai pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, LV-1010, e-pasta adrese: Evija.Perkone@ugf.gov.lv, ar norādi "KONKURSAM". Tālrunis 67830634.


OP 2015/83.AKK2

Lauku atbalsta dienests aicina darbā uz nenoteiktu laiku analītisku un atbildīgu ZIVSAIMNIECĪBAS UN VALSTS ATBALSTA DEPARTAMENTA ZIVSAIMNIECĪBAS DAĻAS VECĀKO REFERENTU/-I (ierēdņa amats)

Tevi interesē aizraujošs darbs valsts pārvaldē? Tu pārzini ekonomikas un grāmatvedības jomu? Tu esi precīzs darba izpildē? Tu spēj operatīvi rīkoties un patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus nestandarta situācijās? Tev piemīt labas komunikācijas un saskarsmes prasmes?

Ja vari uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem atbildēt piekrītoši, tad piesakies un kļūsti par daļu no Lauku atbalsta dienesta komandas!

Tavi pienākumi būs:

- veikt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projektu un maksājumu dokumentu vērtēšanu

- veikt pārbaudes uz vietas objektos

- sagatavot atbildes uz citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību institūciju un citu juridisku un fizisku personu vēstulēm, iesniegumiem un sūdzībām par Daļas kompetencē esošiem jautājumiem

Mēs no tevis sagaidām:

- atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstāko izglītību (vēlama ekonomikas nozarē)

- profesionālo pieredzi atbilstoši darbības jomai, tai skaitā pieredzi Eiropas Savienības finansētu projektu administrēšanā un administratīvo aktu sastādīšanā, tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas par Eiropas Savienības atbalsta administrēšanas pamatprincipiem un mehānismiem

- zināšanas publisko iepirkumu procesos (tiks uzskatīta par priekšrocību)

- labas angļu valodas prasmes (tiks uzskatītas par priekšrocību)

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta programmas), vēlamas padziļinātas zināšanas MS Excel lietošanā

Mēs tev piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- darbavietu Rīgas centrā

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz vai jānosūta 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Lauku atbalsta dienesta Personāla daļai. Adrese: Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981, e-pasta adrese: darbs@lad.gov.lv. Tālr. uzziņām 27877187, 67027697.


OP 2015/83.AKK3

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz nodarbinātības aģenta/-es amatu Rīgas reģionālajā filiālē (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs)

- pieredze klientu konsultēšanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros

- prasme analizēt situāciju, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmas risinājumu

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu

- orientācija uz klientu

- pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku

- vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī

Amata mērķis: nodrošināt NVA klientiem pakalpojumus ar nodarbinātību saistītajos jautājumos - klientu reģistrēšana, datu apstrāde un ievadīšana informācijas sistēmā BURVIS, Aģentūras pakalpojumu piedāvāšana, kā arī informācijas sniegšana Aģentūras klientiem par aktuālajām vakancēm un darba tirgus tendencēm.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālajā filiālē Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā, LV-1050, vai jānosūta uz e-pasta adresi tamara.ozola@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 67830850, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu atbilstības izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta zināšanas par normatīvo tiesību aktiem. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks NVA Rīgas reģionālajā filiālē Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā.


OP 2015/83.AKK4

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz nodarbinātības aģenta/-es amatu Rīgas reģionālajā filiālē (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs)

- pieredze klientu konsultēšanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros

- prasme analizēt situāciju, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmas risinājumu

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu

- orientācija uz klientu

- pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku

- vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī

Amata mērķis: nodrošināt NVA klientiem pakalpojumus ar nodarbinātību saistītajos jautājumos - klientu reģistrēšana, datu apstrāde un ievadīšana informācijas sistēmā BURVIS, Aģentūras pakalpojumu piedāvāšana, kā arī informācijas sniegšana Aģentūras klientiem par aktuālajām vakancēm un darba tirgus tendencēm.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālajā filiālē Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā, LV-1050, vai jānosūta uz e-pasta adresi tamara.ozola@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 67830850, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu atbilstības izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta zināšanas par normatīvo tiesību aktiem. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks NVA Rīgas reģionālajā filiālē Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā.


OP 2015/83.AKK5

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Baldones ielā 2, Rīgā)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem

- pieņemt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā

- izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- prasme lietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, Open Office, internets)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas

Piedāvājam:

- mēnešalgu sākot no 486,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju, kā arī konkursa pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejami mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā "Aktualitātes" → "Darba piedāvājumi" → Pieteikums konkursam) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī". Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt vai iesniegt VSAA Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļai Baldones ielā 2, Rīgā, LV-1007 (ar norādi "Konkursam uz Klientu apkalpošanas daļas inspektora amatu"), vai uz e-pasta adresi kurzeme@vsaa.lv. Tālr. uzziņām 67804112.


OP 2015/83.AKK6

Atkārtota publikācija Rīgas Tehniskās universitātes izsludinātajam konkursam uz vakantajām akadēmiskā personāla amata vietām (pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma pirmpublikācijas dienas - no 2015. gada 28. aprīļa)

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām akadēmiskā personāla amata vietām

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts

Pētnieks - 1 amata vieta

 

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE

Telekomunikāciju institūts

Vadošais pētnieks - 2 amata vietas

Pētnieks - 2 amata vietas

Zinātniskais asistents - 1 amata vieta

 

Radioelektronikas institūts

Vadošais pētnieks - 1 amata vieta

Zinātniskais asistents - 2 amata vietas

 

Transporta elektronikas un telemātikas katedra

Vadošais pētnieks - 1 amata vieta

Zinātniskais asistents - 2 amata vietas

 

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

Vadošais pētnieks - 1 amata vieta

Pētnieks - 1 amata vieta

 

Enerģētikas institūts

Zinātniskais asistents - 1 amata vieta

 

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Pētnieks - 1 amata vieta

 

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Inženiermatemātikas katedra

Vadošais pētnieks - 1 amata vieta

Pētnieks - 1 amata vieta

 

Lietišķo datorsistēmu institūts

Vadošais pētnieks - 1 amata vieta

 

BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

Pētnieks - 2 amata vietas

 

Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra

Vadošais pētnieks - 1 amata vieta

 

Materiālu un konstrukciju institūts

Pētnieks - 1 amata vieta

Zinātniskais asistents - 1 amata vieta

 

Būvzinātnes centrs

Vadošais pētnieks - 1 amata vieta

Pētnieks - 1 amata vieta

 

Transportbūvju institūts

Vadošais pētnieks - 3 amata vietas

Vadošajiem pētniekiem nepieciešams inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds Transporta un satiksmes nozarē.

Pētnieks - 1 amata vieta

 

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija

Materiālzinātnes nozares Biomateriālu apakšnozarē

Vadošais pētnieks - 1 amata vieta

 

Lietišķās ķīmijas institūts

Ķīmijas nozares Organiskās ķīmijas apakšnozarē

Vadošais pētnieks - 2 amata vietas

 

Silikātu materiālu institūts

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Silikātu materiālu tehnoloģijas apakšnozarē

Pētnieks - 1 amata vieta

 

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Augsttemperatūras materiālu un plazmas tehnoloģijas apakšnozarē

Pētnieks - 1 amata vieta

Zinātniskais asistents - 1 amata vieta

 

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Organisko vielu tehnoloģijas apakšnozarē

Pētnieks - 1 amata vieta

 

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 213. kabinetā, ir jāiesniedz Rektoram adresēts iesniegums un pielikumā dokumentu kopijas, kas apliecina augstāko izglītību, akadēmiskos un zinātniskos grādus, dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, organizatoriskā, akadēmiskā darba pieredze, kā arī dokumenti, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Papildu informācija pa tālr. 67089304.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/83.AKR1

Valsts kase informē, ka konkursa kārtībā Norēķinu departamenta Uzskaites un kontroles daļas vecākās ekspertes ierēdnes amatā no 2015.gada 27.aprīļa iecelta VITA GAJEVSKA-MARTUKĀNE.


OP 2015/83.AKR2

Centrālā statistikas pārvalde paziņo, ka konkursa kārtībā Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta Kvalitātes vadības daļas vecākās referentes ierēdnes amatā 22.04.2015. iecelta DAGNE VILKA.


OP 2015/83.AKR3

Nodarbinātības valsts aģentūras Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2015. gada 13. martā, Nr. 52 (5370), izsludinātais atklātais konkurss uz juriskonsulta (ierēdņa) amatu Juridiskā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļā ir noslēdzies bez rezultāta.


OP 2015/83.AKR4

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka 2015.gada 27.aprīlī Nodarbinātības valsts aģentūras Finanšu un attīstības departamenta Finanšu vadības nodaļas vecākās ekonomistes amatā ir iecelta GUNTA ČIŽEVSKA.


OP 2015/83.AKR5

Pārtikas un veterinārais dienests paziņo, ka Dienvidlatgales pārvaldes inspektora pārtikas uzraudzības jomā amatā uz noteiktu laiku no 2015.gada 30.marta iecelta MAIJA DZALBE.


OP 2015/83.AKR6

Pārtikas un veterinārais dienests paziņo, ka Austrumzemgales pārvaldes inspektores veterinārās uzraudzības jomā amatā uz noteiktu laiku no 2015.gada 1.aprīļa iecelta LILIJA JĒRĀNE.


OP 2015/83.AKR7

Pārtikas un veterinārais dienests paziņo, ka Ziemeļpierīgas pārvaldes inspektora veterinārās uzraudzības jomā amatā uz noteiktu laiku no 2015.gada 20.aprīļa iecelts ANDRIS DUKĀTS.


OP 2015/83.AKR8

Pārtikas un veterinārais dienests paziņo, ka Ziemeļlatgales pārvaldes inspektora veterinārās uzraudzības jomā amatā uz noteiktu laiku no 2015.gada 27.aprīļa iecelts EGILS DUREIKA.


OP 2015/83.AKR9

Juridiskās palīdzības administrācija paziņo, ka 2015.gada 5.martā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais konkurss uz vakanto Administratīvās un finanšu vadības nodaļas vadītāja amatu noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)