Laidiens: 28.04.2015., Nr. 82

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/82.AKK1

Finanšu ministrija, reģistrācijas Nr. 90000014724, izsludina konkursu uz šādu amatu:

Ja esi cilvēks, kas vēlas sevi pilnveidot un izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam kolektīvam, kurš  šobrīd meklē jaunu kolēģi!

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē. Ministrija veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību.

Tiesību aktu departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsults/-e

Tiesību aktu departamenta Juridiskā nodaļa ir struktūrvienība, kas nodrošina uzraudzību par ministrijas padotībā esošo iestāžu lēmumu un rīcības likumību ar valsts civildienesta jomu saistīto normatīvo aktu piemērošanā; ministrijas pārstāvību tiesvedības procesos; Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā ministrijai noteikto funkciju izpildi sadarbībā ar citām ministrijas struktūrvienībām; ministrijas pārvaldes lēmumu, līgumu un iekšējo normatīvo aktu iepriekšējo tiesiskuma papildpārbaudi.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- angļu valodas zināšana

- pieredze tiesību zinātņu specialitātei atbilstošos amatos - vismaz viens gads

- izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem un valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas jautājumiem

- zināšanas un izpratne par valsts civildienesta ierēdņu disciplinārās atbildības jautājumiem

- zināšanas un izpratne par administratīvā procesa un civilprocesa jautājumiem

- prasmes pārvaldes lēmumu un administratīvo aktu un tiesību aktu projektu izstrādē

- pieredze juridiskas personas interešu pārstāvības nodrošināšanai tiesā

- pārliecināšanas un argumentācijas prasmes

- spēja strādāt komandā un paaugstinātas darba intensitātes apstākļos

- prasme darbā ar datoru laba lietotāja līmenī

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

pievienojies Tiesību aktu departamenta Juridiskās nodaļas kolektīvam un mēs tev uzticēsim veikt šādus uzdevumus:

- izskatīt no valsts pārvaldes iestādēm saņemtos ar zaudējumu atlīdzināšanu saistītos dokumentus un sagatavot informācijas pieprasījumus, paziņojumus par zaudējumu atlīdzināšanas lēmumu izpildi vai lēmumus par zaudējumu atlīdzinājuma izmaksāšanu par daļām

- izskatīt personu iesniegumus par valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu un sagatavot attiecīgu lēmumu projektus

- sagatavot procesuālos dokumentus iesniegšanai tiesās, saskaņā ar pilnvarojumu pārstāvēt ministriju tiesas sēdēs civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās, kurās ministrija ir lietas dalībnieks, Valsts kontrolē un citās institūcijās

- veikt dienesta pārbaudes un izmeklēt disciplinārlietas u. c.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 14 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasta adrese: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611.


OP 2015/82.AKK2

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām akadēmiskā personāla amata vietām:

Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts

- pētnieks - 1 amata vieta

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Telekomunikāciju institūts

- vadošais pētnieks - 2 amata vietas

- pētnieks - 2 amata vietas

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Radioelektronikas institūts

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

- zinātniskais asistents - 2 amata vietas

Transporta elektronikas un telemātikas katedra

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

- zinātniskais asistents - 2 amata vietas

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

- pētnieks - 1 amata vieta

Enerģētikas institūts

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

- pētnieks - 1 amata vieta

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Inženiermatemātikas katedra

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

pētnieks - 1 amata vieta

Lietišķo datorsistēmu institūts

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

- pētnieks - 2 amata vietas

Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

Materiālu un konstrukciju institūts

- pētnieks - 1 amata vieta

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Būvzinātnes centrs

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

- pētnieks - 1 amata vieta

Transportbūvju institūts

- vadošais pētnieks - 3 amata vietas

Vadošajiem pētniekiem nepieciešams inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds Transporta un satiksmes nozarē.

- pētnieks - 1 amata vieta

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija

Materiālzinātnes nozares Biomateriālu apakšnozarē

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

Lietišķās ķīmijas institūts

Ķīmijas nozares Organiskās ķīmijas apakšnozarē

- vadošais pētnieks - 2 amata vietas

Silikātu materiālu institūts

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Silikātu materiālu tehnoloģijas apakšnozarē

- pētnieks - 1 amata vieta

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Augsttemperatūras materiālu un plazmas tehnoloģijas apakšnozarē

- pētnieks - 1 amata vieta

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Organisko vielu tehnoloģijas apakšnozarē

- pētnieks - 1 amata vieta

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 213. kabinetā, ir jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums un pielikumā dokumentu kopijas, kas apliecina augstāko izglītību, akadēmiskos un zinātniskos grādus, dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, organizatoriskā, akadēmiskā darba pieredze, kā arī dokumenti, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Papildu informācija pa tālr. 67089304.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/82.AKR1

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Olaines filiāles vecākā referenta amata konkurss (1 vakance uz nenoteiktu laiku) noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)