Laidiens: 31.03.2015., Nr. 64 (5382)

Dažādi sludinājumi

OP 2015/64.DA1

Paziņojums

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas birojs apliecina, ka

1) AINARS OZOLS, B-116,

2) ANDIS ĶĒNIŅŠ, B-117,

3) ANDREJS ŽUKOVSKIS, B-118,

4) ARTIS ALMANIS, B-119,

5) ILMĀRS PEĻŅA, B-120,

6) GATIS BALTIŅŠ, B-121,

7) AIGARS KVIESIS, B-122,

8) VILNIS BAKANOVSKIS, B-123,

9) ERVĪNS SERMOLIS, B-124,

10) JĀNIS JANUŠS, B-125,

11) VILNIS KĻAVIŅŠ, B-126,

ir ieguvuši kompetences sertifikātu B - Meža inventarizācijas darbu veicējs - atbilstoši Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas biroja 2014.gada 24.oktobra sertifikācijas shēmai "Dokumentētā sadarbība ar sertifikācijas pretendentu". Sertifikāts ir derīgs līdz 2020.gada 23.martam.

Sertifikācijas biroja direktors Andis Ābele


OP 2015/64.DA2

Zvērināta notāre Skaidrīte Krūmiņa paziņo, ka Kipras sabiedrība Vanahein Trade Ltd., reģ. Nr.283036, 2015.gada 20.februārī ir sūtījusi Sabiedrībai Optivus OU, reģ. Nr.11492392, Dunkri 5, Tallinn, Estonia, vēstuli, kurā likumā noteiktajā termiņā:

1) informē adresātu par savu nodomu paturēt sev pirmpirkuma tiesību realizācijas iespēju attiecībā uz Igaunijas sabiedrības AB Kapitum OU, reģ. Nr.11549261, daļām;

2) pieprasa adresātam adresāta Sabiedrības un 15.01.2015. daļu pārdošanas līgumā norādītā pircēja Sabiedrības savstarpēju saistību.

Saskaņā ar Notariāta likuma 138.1 pantu minētais paziņojums uzskatāms par nodotu nākamajā darba dienā pēc tā publikācijas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2015/64.DA3

Valsts kultūrkapitāla fonda projektu un mērķprogrammu konkursi

Radošie braucieni, 2014.gads

Iesniegto projektu skaits

Iesniegto projektu pieprasītais finansējums, EUR

Atbalstīto projektu skaits

Atbalstīto projektu finansējums, EUR

Literatūra

32

20 904

26

14 292

Mūzika un dejas māksla

82

74 425

54

24 471

Teātra māksla

25

29 196

19

15 679

Filmu māksla

68

49 803

57

27 604

Vizuālā māksla

58

37 818

42

19 232

Kultūras mantojums

27

20 233

19

9784

Tradicionālā kultūra

19

20 002

15

13 238

Starpdisciplināri projekti

23

17 891

14

8205

Dizains un arhitektūra

30

29 024

16

11 029,64

Mērķprogrammas 2015.gads

 

 

 

 

Latviešu oriģinālmūzika. 1.konkurss

78

142 157

51

48 300

Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts

115

2 174 944

78

 736 124

Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi

89

2 341 293

50

 959 117

Profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Latvijas reģionos

134

1 149 952

65

312 103

Raiņa un Aspazijas gads

160

1 342 476

57

280 000

Mērķprogrammas (Latvijas Valsts meži) 2015

 

 

 

 

Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi

13

609 348

13

 359 383

Atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai

83

471 531

54

117 110

Mērķprogramma "2015.gada projektu konkurss par tiesībām realizēt Kurzemes, Latgales, Zemgales un Vidzemes kultūras programmas, lai nodrošinātu kultūras pieejamību reģionos"

5

430 753

4

323 044

 

VKKF 2015.gada 1.projektu konkurss

Iesniegto projektu skaits

Iesniegto projektu pieprasītais finansējums EUR

Atbalstīto projektu skaits

Atbalstīto projektu finansējums EUR

Literatūras nozare

103

388 318,98

68

166 072

Mūzikas un dejas mākslas nozare

131

640 456,86

84

165 590

Teātra mākslas nozare

60

333 614,23

33

119 352

Filmu mākslas nozare

89

600 008,24

51

185 480

Vizuālās mākslas nozare

182

648 652,26

121

177 934

Kultūras mantojuma nozare*

142

592 838,84

96

290 985

Tradicionālās kultūras nozare

86

235 717,31

34

60 100

Dizaina un arhitektūras nozare

35

271 842,52

19

91 560

Starpdisciplināri projekti

67

423 640,92

27

134 725

KOPĀ

895

4 135 090,16

533

1 391 798

* Kultūras mantojuma nozarē sadalīts Latvijas Valsts mežu ziedojums 100 000 apmērā Kultūras mantojuma nozares attīstībai, piešķirot finansējums Latvijas Lauksaimniecības universitātes projektam "Jelgavas pils kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīga saglabāšana".


OP 2015/64.DA4

Lūgums atsaukties

Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz pieteikties pa tel. 67367062 pilsoņu DZINTARA ŠMULANA, dzim. 01.12.1973., miris 18.11.2014., INGRĪDAS ŠTŪLAS, dzim. 30.03.1958., mirusi 30.09.2014., DENISA JURINA, dzim. 13.01.1978., miris 06.02.2015., piederīgos sakarā ar viņu nāvi.

10 dienas pēc publikācijas nelaiķus nodos kremācijai.


OP 2015/64.DA5

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests saskaņā ar 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.837 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts"" 17.punktu ir noteicis zvejas produktu stabilizēšanai un uzglabāšanai nepieciešamo tehnisko un finansiālo izmaksu apmēru par tonnu 2015.gadā.

Tehnisko un finansiālo izmaksu apmērs, kas nepieciešams zvejas produktu stabilizēšanai un uzglabāšanai par katru no apgrozības izņemto un apstrādāto mencu tonnu 2015.gadā (bez PVN): 836,27 EUR/t.

Tehnisko un finansiālo izmaksu apmērs, kas nepieciešams zvejas produktu stabilizēšanai un uzglabāšanai par katru no apgrozības izņemto un apstrādāto reņģu un brētliņu tonnu 2015.gadā (bez PVN):139,96 EUR/t.


OP 2015/64.DA6

Spānijas Nacionālās Bankas (Banco de España) paziņojums

Spānijas tiesa pieņēmusi lēmumu par BANCO DE MADRID, S.A. likvidācijas uzsākšanu.

Ar pilnu paziņojuma tekstu var iepazīties FKTK mājaslapā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)