Laidiens: 10.01.2015., Nr. 6 (5324)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/6.UT1

KALVIS KALNIŅŠ, dzīvesvieta: Prūšu iela 4-83, Rīga, LV-1057, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 30.martā plkst. 10.50 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, LV-1019, kā atbildētājs civillietā Nr.C29537714 maza apmēra prasībā par naudas piedziņu (prasītājs: Zemniecība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/6.UT2

Valkas rajona tiesa uzaicina parādnieci KRISTĪNU BĒRZIŅU, dzim. 1978.gada 5.janvārī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese Latvijā ir Ārlavas ielā 6-7, Rīgā, LV-1004, ierasties Valkā, Rīgas ielā 2, LV-4701, uz tiesas sēdi 2015.gada 25.martā plkst. 15.00 kā atbildētāju lietā par parāda piedziņu ar prasītāju akciju sabiedrību "Latvenergo". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/6.UT3

Bauskas rajona tiesā Bauskā, Zaļajā ielā 12, 3.stāvā, 2015.gada 14.aprīlī plkst. 10.00 tiks skatīta civillieta Gunefas Gustavsones prasībā pret Svetlanu Usiļonoku, Nikolaju Makejonoku, Valēriju Mališevu, Jevgeņiju Mališevu, Vadimu Mališevu, Aļonu Mališevu un Sergeju Ivanovu par īres līguma atzīšanu par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža, nekustamajā īpašumā iemitinājušos personu izlikšanu no nekustamā īpašuma. Tiesa uzaicina NIKOLAJU MAKEJONOKU, dzim. 1951.gada 2.decembrī, deklarētās dzīvesvietas nav, pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Rasas", Zorģi, Iecavas novads, JEVGEŅIJU MALIŠEVU, dzim. 1993.gada 24.jūlijā, deklarētās dzīvesvietas nav, pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Rasas", Zorģi, Iecavas novads, VADIMU MALIŠEVU, dzim. 1995.gada 2.februārī, deklarētās dzīvesvietas nav, pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Rasas", Zorģi, Iecavas novads, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju piedalīšanās.


OP 2015/6.UT4

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C33478914 Agneses Beķeres maza apmēra prasībā pret Artūru Beķeri par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētājs ARTŪRS BEĶERIS, dzim. 1983.gada 12.augustā, dzīvesvietas adrese Latvijā nav deklarēta. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu tiesa uzaicina atbildētāju iesniegt tiesā atbildes veidlapu un pierādījumus par saņemto prasības pieteikumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi").

Artūrs Beķeris tiek informēts, ka Rīgas rajona tiesas tiesnese E.Stivriņa civillietu Agneses Beķeres maza apmēra prasībā pret Artūru Beķeri par uzturlīdzekļu piedziņu izskatīs rakstveida procesā 2015.gada 10.martā. Artūram Beķerim ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs Artūrs Beķeris varēs saņemt, sākot no 2015.gada 10.marta, Rīgas rajona tiesas 207.kabinetā Lomonosova ielā 10 (ieeja no Aiviekstes ielas puses), Rīgā.


OP 2015/6.UT5

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ierasties MARIKU SPURI, pers. kods 151080-12508, uz tiesas sēdi 2015.gada 12.martā plkst. 11.00, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 5.stāvā, 517.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C32 3277-14 (C-1753-15/9) Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Mariku Spuri un Ivanu Grigorjevu par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/6.UT6

Bauskas rajona tiesā saņemts JANĪNAS JAKOBI, dzim. 1959.gada 31.janvārī, pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.4 daudzdzīvokļu mājā "Dārtija 3", Iecava, Iecavas novads, kadastra apzīmējums 40640100439006004, - uz ieilguma un mantojuma tiesību pamata. Visām personām, kurām ir kādi iebildumi pret šīm tiesībām, tās jāpiesaka tiesai likumā noteiktajā 3 (trīs) mēnešu termiņā no paziņojuma publikācijas dienas. Tiesības, kas netiks pieteiktas paziņojumā noteiktajā termiņā, ar tiesas spriedumu tiks atzītas par spēkā neesošām.


OP 2015/6.UT7

EVITA APINE, dzim. 1978.gada 9.septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Īrija, 39 Cluain Aoibhinn, Swellan Lower, Co.Cavan, tiek aicināta uz tiesas sēdi 2015.gada 11.februārī plkst. 10.30 Ventspils tiesā Ventspilī, Zvana iela 9, 1.tiesas sēžu zālē, kur tiks izskatīta civillieta Nr. C40-1297-14 pašvaldības SIA "ŪDEKA" prasībā pret Evitu Apini par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas piedalīšanās tiesas sēdē.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)