Laidiens: 10.01.2015., Nr. 6 (5324)

Izsoles

OP 2015/6.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Inārai Uzulai-Petrovskai piederošu nekustamo īpašumu - zemes gabalu 1176 kv.m un uz tā esošu dzīvojamo ēku un septiņas palīgceltnes, Priežu iela 7, Ķegums, Ķeguma novads, kadastra Nr.7409 006 0058. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 25 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 25.februārī plkst. 13.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (2500 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.


OP 2015/6.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Gatim Birģelim piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 48,2 kv.m platībā - "Dālderi 1"-16, Krapes pag., Ogres nov., kadastra Nr. 7452 900 0028. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 25.februārī plkst. 14.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (70 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.


OP 2015/6.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) otrajā izsolē pārdod Kārlim Putniņam piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes gabala 0,28 ha platībā un uz tā esošas pienotavas ēkas, adrese: "Pienenītes", Meņģeles pag., Ogres nov., kadastra Nr.7476 004 0209, un uz zemes gabala esošas darbnīcas ēkas, adrese: "Remontdarbnīca pie Pienenītēm", Meņģeles pag., Ogres nov., kadastra Nr.7476 504 0018. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 6600 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 4950 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 25.februārī plkst. 14.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (660 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.


OP 2015/6.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Dmitrijam Tolstovam piederošu nekustamo īpašumu - neapdzīvojamās telpas 240,4 kv.m platībā - Melīdas ielā 2-602, Rīgā, kadastra Nr.0100 921 4137. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 3900 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 25.februārī plkst. 15.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (390 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.


OP 2015/6.IZ5

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Klaģe 2015.gada 16.februārī plkst. 11.00 prakses vietā Dobelē, Viestura ielā 6A, pirmajā izsolē pārdod Aleksandram Osim piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašums Nr.37, kas atrodas Auces novadā, Auces pilsētā, Skolas ielā 15, kadastra numurs 4605 900 0522, reģistrēts Auces pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.225 37 ar kopējo platību 63,9 m², kopīpašuma domājamā daļa (639/23551) no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Kreditors: akciju sabiedrība "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076. Nekustamā īpašuma novērtējums - 2200,00 EUR. Izsoles sākumcena - 2200,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Klaģes, reģ. Nr. 13036910026, depozīta kontā Nr. LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma (220,00 EUR). Tālr. uzziņām 63723176.


OP 2015/6.IZ6

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Klaģe 2015.gada 16.februārī plkst. 13.00 prakses vietā Dobelē, Viestura ielā 6A, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Margaritai Kostenko piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.39 ar kadastra numuru 4646 900 0138, kas atrodas Dobeles novadā, Auru pagastā, Gardenē, Priežu ielā 20, reģistrēts Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000010121 39 ar kopējo platību 72,6 m², kopīpašuma domājamā daļa (726/25891) no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS". Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1800.00. Izsoles sākumcena - EUR 1800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Klaģes, reģ. Nr.13036910026, depozīta kontā Nr. LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma (EUR 180,00). Tālr. uzziņām 63723176.


OP 2015/6.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Vitālijam Grinčišinam piederošo nekustamā īpašuma Pavasara gatvē, Rīgā, kadastra Nr.0100 121 1238, kas sastāv no zemes gabala 9897 kv.m platībā, 17/24 domājamo daļu pirmo izsoli. Zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu par labu SIA "AG-ARMA", vien.reģ.Nr.40103112827, nostiprināta nomas tiesības uz zemes gabalu 6188 kv.m platībā līdz 2026.gada 1.maijam un par labu SIA "D12", vien.reģ.Nr.50103214021, nostiprināta reālnasta ikmēneša minimālā maksājuma Ls 1000,00 apmērā līdz 2050.gada 21.aprīlim. Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja sniegto informāciju uz zemes gabala dienvidu daļā ierīkota autostāvvieta ar asfaltētu laukumu, sarga ēku un norobežotu teritoriju, pārējā daļa - zaļā zona ar gājēju celiņiem. Piedzinēji: AS "Reverta", Republikas laukums 2a, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 9900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 13.februārī plkst.13.30 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 990,00. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2015/6.IZ8

Izsole

MSIA "Doma investīcijas", reģ. Nr.40003654034, juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 20A-1, administratore Elīna Švarca (prakses vieta: Rīga, P.Brieža ielā 43-5) paziņo, ka 2015.gada 12.februārī plkst. 11.00 Rīgā, P.Brieža ielā 43-5, tiek rīkota pirmā izsole ar augšupejošu soli MSIA "Doma investīcijas" piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Rīgā, Vesetas ielā 10-91, un sastāv no trīs savstarpēji saistītiem īpašumiem, kuri tiks pārdoti kā viens vesels objekts:

- Vesetas iela 10-91, Rīga, kadastra Nr.0100 024 0150 - dzīvokļa īpašums Nr.91 ar kopējo platību 78,9 kv.m un 789/75424 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (dzīvokļa īpašums saistīts ar 2 zemesgabaliem ar kadastra Nr.01000240130 un kadastra Nr.01000240150);

- Vesetas iela 10, Rīga, kadastra Nr.0100 024 0150, zemesgabals ar kopējo platību 2107 kv.m un 7890/757440 domājamās daļas, kas funkcionāli saistītas ar dzīvokļa īpašumu Vesetas ielā 10-91;

- Vesetas iela 10, Rīga, kadastra Nr.0100 024 0130, zemesgabals ar kopējo platību 671 kv.m un 7890/757440 domājamās daļas, kas funkcionāli saistītas ar dzīvokļa īpašumu Vesetas ielā 10-91.

Piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta 77100,00 EUR apmērā, kas saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu ir izsoles sākumcena. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsole notiek saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma normām.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai jāiemaksā MSIA "Doma investīcijas" kontā Nr. LV30UNLA0050022511004 AS "SEB banka" nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., 7710,00 EUR. Informācija pa tālr. 29208642.


OP 2015/6.IZ9

Izsole

Ar Rīgas rajona tiesas 2014.gada 20.oktobra spriedumu lietā Nr. C33449014 pasludināta Aivara Grāvīša, pers. kods 100577-11145, adrese: Jaunā iela 17, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135, fiziskās personas maksātnespējas procesa lieta un par administratori iecelta sertificēta administratore Biruta Skreija, sertifikāts Nr.00004. Maksātnespējīgās fiziskās personas Aivara Grāvīša administratore Biruta Skreija, prakses vieta: A.Čaka iela 39-1, Rīga, LV-1011, paziņo, ka 2015.gada 19.februārī plkst. 11.00 A.Čaka ielā 39-1, Rīgā, LV-1011, tiek rīkota Aivara Grāvīša nekustamā īpašuma pirmā izsole ar augšupejošu soli. Izsolāmais objekts: nekustamais īpašums - zemes un būvju īpašums - Jaunajā ielā 17, Ropažos, Ropažu novadā, kadastra Nr.80840090558, Rīgas rajonu tiesas Zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000099128. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 64000,00 EUR (sešdesmit četri tūkstoši euro). Nostiprināta hipotēka par labu AS "SEB banka", nodokļu maksātāja kods 40003151743. Izsolāmais nekustamais īpašums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli. Iepazīšanās ar izsolāmo nekustamo īpašumu un izsoles dokumentiem notiek Rīgā, A.Čaka ielā 39-1, LV-1011, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 29210665, vai e-pastu: skreija@lawyer.lv.

Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likuma, Likuma par PVN un Civilprocesa likuma normām. Izsoles dalībniekam līdz izsoles dienai jāiemaksā Aivara Grāvīša administratores Birutas Skreijas kontā LV43RIKO0002221003093 AS "DNB banka" nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas.


OP 2015/6.IZ10

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Oļega Potikaņenko administratore Aina Bērziņa, prakses vieta: A.Čaka iela 39-1, Rīga, LV-1011, paziņo, ka 19.02.2015. plkst. 14.00 tiek rīkota Oļega Potikaņenko nekustamā īpašuma otrā izsole ar lejupejošu soli. Izsolāmais objekts - nekustamais īpašums "Blāzmas", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54620100058, Līvbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.80. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 3500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro). Nostiprināta hipotēka par labu AS "Latvijas Krājbanka", nodokļu maksātāja kods 40003098527. Izsolāmais nekustamais īpašums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli. Iepazīšanās ar izsolāmo nekustamo īpašumu un izsoles dokumentiem notiek Rīgā, A.Čaka ielā 39-1, LV-1011, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 29210665, vai e-pastu: berzina@lawyer.lv.

Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likuma, Likuma par PVN un Civilprocesa likuma normām. Izsoles dalībniekam līdz izsoles dienai jāiemaksā Oļega Potikaņenko administratores Ainas Bērziņas kontā LV78RIKO0002220938055 AS "DNB banka" nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas.


OP 2015/6.IZ11

Izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ērika Birnīte, sertifikāts Nr.00250, prakses vieta: Hamburgas iela 4-D, Rīga, LV-1014, paziņo, ka 17.02.2015. plkst. 14.00 Hamburgas ielā 4-D, Rīgā, notiks Ainaram Gricmanim piederošā nekustamā īpašuma Kurzemes prospektā 4-5, Rīgā, kadastra Nr.0100 909 7806, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 53,45 kv.m un ar to saistītās 5345/236854 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, pirmā izsole (ar augšupejošu soli). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un pirmās izsoles sākumcena ir 22 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamajam īpašumam nostiprināta hipotēka par labu AS "ABLV Bank", Elizabetes iela 23, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 17.02.2015. iemaksā nodrošinājuma summu 10% apmērā no izsolāmā objekta novērtējuma ZAB "Beitāne un Partneri", reģ. Nr.90000895332, bankas kontā: AS "DNB banka", RIKOLV2X, LV36RIKO0002013183144. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma noteikumiem. Tālrunis informācijai 26333963.


OP 2015/6.IZ12

Izsole

Sertificēts administrators Romāns Žeglovs (sertifikāta Nr. 00094, prakses vietā: Rīga, Ģertrūdes iela 7, tālr. 29556984) izziņo par šāda maksātnespējīgajai fiziskajai personai Maigonim Kuzmanam (pers. kods 010771-11716) piederoša nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli. Izsolāmais īpašums - divi neapbūvēti zemesgabali ap kopējo platību 1,033 ha, kas atrodas Lielvārdes novadā, Lielvārdes pagastā, "Ievas". Īpašums ir reģistrēts Lielvārdes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.943 ar kadastra Nr.7433 002 0500. Novērtējums/izsoles sākumcena: EUR 1200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums: EUR 120,00. Izsole notiks 2015.gada 20.februārī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 149-511, Rīgā.

Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājums Romāna Žeglova (pers. kods 290471-10119) norēķinu kontā AS "NORVIK BANKA", konts Nr. LV57LATB0002220411822. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Piedzinēji ir maksātnespējīgā Maigoņa Kuzmana kreditori. Visām personām, kurām uz augstāk minētiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai.


OP 2015/6.IZ13

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Oskars Jonāns, prakses vieta: Elizabetes iela 63-6, Rīga, paziņo par maksātnespējīgajai fiziskajai personai Jūlijam Kovnatoram piederošā nekustamā dzīvokļa īpašuma (1300 901 3239) - 6-istabu dzīvokļa 189,3 m2 platībā, divu palīgēku un zemesgabala 64/100 domājamās daļas 1864,32 m2 platībā -, kas atrodas Brīvības prospektā 38-2, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu ar lejupejošu soli. Izsole notiks 2015.gada 17.februārī plkst. 13.00 Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV-1050. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 173 000,00 EUR (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz izsoles dienai pretendentam jāiemaksā administratora Oskara Jonāna atvērtajā norēķinu kontā AS Swedbank, konta Nr. LV30HABA0551036880332, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (17 300,00 EUR).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Ar nekustamā īpašuma dokumentiem var iepazīties, iepriekš piesakoties pa tālr. 67310879. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2015/6.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod parādniecei Gaļinai Panasjukai piederošās 2 (divas) SIA "Sator Baltika", reģ. Nr.40003326837, kapitāldaļas kā vienu izsoles priekšmetu. Kopējais kapitāldaļu novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 1494,00 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit četri euro, 00 centi). Kustamās mantas izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Kustamās mantas pirmā izsole notiks 2015.gada 29.janvārī plkst. 11.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, trešajā stāvā.

Personas, kuras vēlas piedalīties kustamas mantas izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr.02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no kustamas mantas novērtējuma - EUR 149,40 (viens simts četrdesmit deviņi euro un 40 eiro centi). Tālr. uzziņām 67271344.


OP 2015/6.IZ15

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Kaziniece 10.02.2015. plkst. 11.45 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-5, rīko otro nekustamā īpašuma izsoli ar lejupejošu soli, fiziskās personas Andreja Miķelsona maksātnespējas procesā. Izsoles priekšmets: divu istabu dzīvoklis Nr.4 ar kopējo platību 53,9 kv.m, kas atrodas Varoņu ielā 38, Valkā, Valkas novadā, un kopīpašuma 539/4075 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.9401 900 0406, reģistrēts Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 453 4. Īpašums nav ieķīlāts, piedzinēji ir parādnieka kreditori. Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - EUR 1565,16 (LVL 1100). Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratores Ievas Kazinieces norēķinu kontā Nr. LV57RIKO0007710004794 AS "DNB banka" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums EUR 110. Tālr. informācijai 25903638.


OP 2015/6.IZ16

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Kaziniece 10.02.2015. plkst. 11.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-5, rīko pirmo nekustamā īpašuma izsoli fiziskās personas Andreja Miķelsona maksātnespējas procesā. Izsoles priekšmets: nekustamais īpašums Pilātu ielā 16, Valmierā, kadastra Nr. 9601 009 2523, kas reģistrēts Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1120 un sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1526 kv.m, kadastra Nr.9601 009 2523, ģimenes dzīvojamās ēkas jaunbūves, kopējā platība 239,5 kv.m, kadastra Nr.9601 009 2523 001, palīgēkas jaunbūves - šķūņa ar kopējo platību 29 kv.m, kadastra Nr.9601 009 2523 004. Īpašums ieķīlāts par labu SIA Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra. Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 55 900. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratores Ievas Kazinieces norēķinu kontā Nr. LV57RIKO0007710004794 AS "DNB banka" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums EUR 5590. Tālr. informācijai 25903638.


OP 2015/6.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.66 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Aleksejam Mirmanovam piederošās 10 (desmit) SIA "AUMIRS", reģ. Nr.40003562204, kapitāldaļas, kā vienu izsoles priekšmetu. Kopējais kapitāldaļu novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 2845,74. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Kustamas mantas pirmā izsole notiks 2015. gada 22.janvārī plkst. 15.30 Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģ. Nr.22127810025, depozīta kontā Valsts kasē, konts LV97TREL9199053001000, nodrošinājums 10% apmērā no kustamas mantas novērtējuma (EUR 284,57). Tālrunis uzziņām 67331439.


OP 2015/6.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Inārai Laurei. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemes gabals ar kadastra numuru 8060 002 0215 -, kas atrodas "Baltezers Nr.4", Garkalnes novads, un kas nostiprināts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 538. Nekustamā īpašuma novērtējums: 13 000,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir 13 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 11.februārī pulksten 10.30 Rīgā, K.Barona ielā 32, ieeja no Pērses ielas, 6.stāvs. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Baibas Kantmanes (reģ. Nr. LV27048211668) depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67333391.


OP 2015/6.IZ19

Precizējot iepriekš publicēto

Maksātnespējīgās SIA "CB Tehnoloģijas" administrators Edgars Lazdāns precizē paziņojumu, kas publicēts izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2015.gada 8.janvārī laidienā Nr.4 (5322) par izsoli nekustamajam īpašumam - nedzīvojamās telpas Nr.17, kadastra numurs 32019003235, kas atrodas Aizkraukles novadā, Aizkrauklē, Maurēnu ielā 8:

- izsole notiks 2015.gada 12.februārī plkst.11.00 Rīgā, Elizabetes ielā 2, 320.kabinetā;

- īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 4100 (četri tūkstoši viens simts euro); izsoles sākumcena - EUR 4100.


OP 2015/6.IZ20

Izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2015.gada 16.februārī plkst.10.00 Vilces pagasta pārvaldē "Ausmas", Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam "Aigari" Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5490 003 0326, kas sastāv no zemes vienības 0,2 ha platībā. Izsoles sākumcena ir EUR 700. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē "Ausmas", Vilces pagastā, Jelgavas novadā, Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā, un Jelgavas novada mājaslapā www.jelgavasnovads.lv. Pieteikums izsolei, kvīts par drošības naudas iemaksu un dalības maksu jāiesniedz līdz 2015.gada 30.janvārim plkst.12.00 Vilces pagasta pārvaldē "Ausmas", Vilces pagastā, Jelgavas novadā. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.


OP 2015/6.IZ21

Izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2015.gada 12.februārī plkst. 10.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē "Pagastmāja", Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam "Šekmaņu lauks" Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 004 0455, kas sastāv no zemes vienības 2,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0404. Izsoles sākumcena - 13 900 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē "Pagastmāja", Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, Jelgavas novada pašvaldībā sekretariātā Pasta ielā 37, Jelgavā, un Jelgavas novada mājaslapā: www.jelgavasnovads.lv. Pieteikums izsolei, kvīts par drošības naudas iemaksu un dalības maksu jāiesniedz līdz 2015.gada 5.februārim plkst. 17.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē "Pagastmāja", Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.


OP 2015/6.IZ22

Izsole

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Beverīnas novada dome 30.12.2014. pieņēma lēmumu Nr.182 (protokols Nr.16, 19.§) - pārdot atklātā izsolē trīs nekustamos īpašumus Beverīnas novadā. Izsoli rīko Beverīnas novada pašvaldība, un izsole ir atklāta un mutiska ar augšupejošu soli un nosacītu cenu.

Izsolāmās nekustamās mantas apraksts un sākotnējā nosacītā cena:

1.1. Nekustamais īpašums "Grīšli 31", Kauguru pagasts, Beverīnas novads, kadastra Nr. 9662 002 0658, 0,0933ha platībā; Izsoles sākuma cena - 1200,00 euro. Izsoles solis - 50,00 euro.

1.2. Nekustamais īpašums "Gaujmala Sapas 44", Kauguru pagasts, Beverīnas novads, kadastra Nr. 9662 006 0127, 0,0434ha platībā. Izsoles sākuma cena - 800,00 euro. Izsoles solis - 50,00 euro.

1.3. Nekustamais īpašums "Lejaslīči", Kauguru pagasts, Beverīnas novads, kadastra Nr. 9662 006 0189, 0,4972ha platībā. Izsoles sākuma cena - 1700,00 euro. Izsoles solis - 100,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novadā, Kauguru pagastā, "Pagastmājā", Mūrmuižā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un pašvaldības mājaslapā: www.beverinasnovads.lv.

Dalībnieku pieteikumu reģistrācija:

1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc pirmā sludinājuma publicēšanas dienas.

2. Pieteikšanās izsolei līdz 2015.gada 5.februārim plkst. 17.00, "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, 7.kabinets.

3. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāpārskaita Beverīnas novada pašvaldības kontā (skatīt mājaslapā) nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas ar norādi "Izsoles objekta nosaukums, Kauguru pagasts".

Izsole notiks 2015.gada 6.februārī plkst. 14.00 "Pagastmājā", Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā.

Norēķinu kārtība:

1. Izsoles noteikumu 7.daļa (www.beverinasnovads.lv).

Kontaktpersona - Romāns Vaščenko, mob. tālr. 28779104, par izsoles objektu apskates laiku vienoties, iepriekš sazvanoties.


OP 2015/6.IZ23

Izsole

Bauskas novada dome 2015.gada 25.februārī plkst. 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.20 Bauskas ielā 7, Dāviņi, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4056 900 0145, - kas sastāv no četristabu dzīvokļa ar platību 87,5 m², kopīpašuma 875/16978 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4056 005 0144 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0144, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - EUR 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.20, Bauskas iela 7, Dāviņi, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, - izsoles nodrošinājuma summa".

Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas - dzīvokļa īrnieka atsavināšanas ierosinājums un kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2015/6.IZ24

Izsole

Bauskas novada dome 2015.gada 25.februārī plkst. 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala - Rīgas iela 52, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr. 4001 005 0219, kas sastāv no zemes vienības ar platību 495 m², kadastra apzīmējums 4001 005 0219, atklātu mutisku trešo atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - EUR 3900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma - Rīgas iela 52, Bauska, Bauskas novads, - izsoles nodrošinājuma summa".

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2015/6.IZ25

Izsole

Bauskas novada dome 2015.gada 25.februārī plkst.14.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7 Stacijas ielā 6, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4001 900 3345, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 47,3 m² un kopīpašuma 473/3523 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4001 007 0160 004, - atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - EUR 4600 (četri tūkstoši seši simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7, Stacijas iela 6, Bauska, - izsoles nodrošinājuma summa".

Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas - dzīvokļa īrnieka atsavināšanas ierosinājums un kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no paziņojuma. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2015/6.IZ26

Izsole

Bauskas novada dome 2015.gada 25.februārī plkst. 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.16, Bauskas iela 1, Dāviņi, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4056 900 0177, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 53,7 m², kopīpašuma 537/19092 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4056 005 0143 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, - atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr.LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.16, Bauskas iela 1, Dāviņi, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, - izsoles nodrošinājuma summa".

Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas - dzīvokļa īrnieka atsavināšanas ierosinājums un kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2015/6.IZ27

Izsole

Bauskas novada dome 2015.gada 25.februārī plkst. 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5, Bauskas iela 1, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4056 900 0173, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar platību 36,0 m², kopīpašuma 360/19092 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4056 005 0143 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, - atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijasNr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5, Bauskas iela 1, Dāviņi, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, - izsoles nodrošinājuma summa".

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2015/6.IZ28

Izsole

Bauskas novada dome 2015.gada 25.februārī plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.12, Kalēju iela 32, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr. 4001 900 3307, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar platību 20,6 m², kopīpašuma 212/3600 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4001 004 0114 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 004 0114, - atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.12 Kalēju ielā 32, Bauskā, - izsoles nodrošinājuma summa".

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2015/6.IZ29

Izsole

Pļaviņu novada Pašvaldības īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un zemes komisija izsludina atklātu mutisku  izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam  zemes starpgabalam "Rācenājs" ar kadastra numuru 3258  003 0082.

Adrese

Platība ha

Sākumcena, EUR

Augšupejošs solis, EUR

Nodrošinājums EUR

"Rācenājs", Klintaines pagasts, Pļaviņu novads

3,19 ha

3016,00

20,00

301,60

 Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, 2015.gada 22.janvārī plkst. 10.00.

Izsoles nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja ir ieskaitīts izsoles noteikumos (sk. www.plavinunovads.lv) norādītajā bankas kontā. Reģistrēšanās izsolei līdz 2015.gada 21.janvārim plkst. 15.00 (dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Pļaviņu novada domes KAC Dzelzceļa ielā 11). Reģistrācijas maksa: EUR 35,00.

Nekustamo īpašumu zemes starpgabalu var apskatīt un ar izsoles noteikumiem iepazīties  pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot pa tālruni 65133054 (Pļaviņu novada domes KAC). Pirmpirkuma tiesības ir  zemes starpgabala  pierobežniekiem.


OP 2015/6.IZ30

Nekustamā īpašuma izsole

Intas Lasmanes maksātnespējas procesa sertificēts administrators Ilgvars Bitāns, sertifikāts Nr.00036, paziņo, ka 2015. gada 12.februārī plkst. 11.00 administratora prakses vietā Rīgā, Vīlandes ielā 6-4, pirmajā izsolē tiks izsolīts Intai Lasmanei piederošs nekustamais īpašums Rīgā, Ozolciema ielā 22/2-5, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 75,3 kv.m un kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 01009071790; Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 9584-5). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 30 000 (izsoles cena netiek aplikta ar PVN).

Visām personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsolei jāiemaksā Ilgvara Bitāna norēķinu kontā LV70UNLA0050022635123 AS "SEB banka" izsoles nodrošinājums EUR 300 apmērā. Izsole tiek organizēta saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Hipotekārais kreditors: AS "ABLV Bank". Piedzinēji ir maksātnespējīgās personas kreditori. Informācija pa tālruni 67320564.


OP 2015/6.IZ31

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres prakses vietā Tūristu ielā 1 (3.stāvs), Saldū, LV-3801, pārdod labprātīgā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas "Bruņiniekos" Vecgaiķos, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā, kadastra numurs 84520030032. Parādniece - Baiba Ķemere. Piedzinējs - SIA GAUJAS TŪRE, Pļavu iela 8-18, Bauska, Bauskas novads. Nekustamā īpašuma pārdošana notiek kreditora - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GAUJAS TŪRE", reģistrācijas Nr. 40003545543, - labā.

1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums: "Bruņinieki", Vecgaiķi, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, kadastra Nr.84520030032, nostiprināts Gaiķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000080058, kas sastāv no divām zemes vienībām 0,16 ha platībā (kadastra apzīmējums 8452 003 0032) un 1,2928 ha platībā (kadastra apzīmējums 8452 003 0056), kā arī būves (kadastra apzīmējums 8452 003 0032 001).

2. Zemesgrāmatā reģistrēti nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr.5.1 - noteikts aizliegums bez sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GAUJAS TŪRE", nodokļu maksātāja kods 40003545543, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, dāvināt, kā arī citādā veidā atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2013. gada 12. decembra hipotēkas līgums.

2.2. III daļas 1. iedaļas Nr. 1.2 atzīme - 020410 aizsargjosla gar gaisvadu sakaru līniju 0,02 ha. Pamats: 2002. gada 3. septembra LR VZD Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas lēmums Nr. 01-3-49/12.

2.3. III daļas 1. iedaļas Nr.2.1 atzīme 2.z.g. - 020305 - aizsargjosla gar autoceļu V2114300, 0, 54 ha.

2.4. III daļas 1. iedaļas Nr.2.2 atzīme 2.z.g. - 020402 - aizsargjosla gar gaisvadu sakaru līniju, 0,18 ha.

2.5. III daļas 1. iedaļas Nr.2.3 atzīme 2.z.g. - 050203 - servitūts - tiesība uz braucamo ceļu par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8452 003 0003, 0,05 ha. Pamats: atzīmēm Nr. 2.1 - 2.3: 2004. gada 4. marta LR VZD Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas lēmums Nr. 8-2.1.3/33.

2.6. III daļas 1. iedaļas Nr.3.1 atzīme 3.z.g. - 020501 - aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 kV, 0,13 ha. Pamats: 2007. gada 28. decembra LR VZD Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas lēmums Nr. 9A-1.1/S/492.

3. Zemesgrāmatā reģistrēti nekustamā īpašuma ieķīlājumi: IV daļas 1., 2.iedaļas ieraksts 2.1 - nostiprināta hipotēka līdz summai 14 228,72 EUR (Ls 10 000,00); aizdevuma summa 2845,74 EUR (Ls 2000,00), procentu likme: 5,0% no aizdevuma pamatsummas mēnesī, līgumsods 0,3% no pamatsummas par katru kavēto dienu, aizdevuma atmaksas termiņš - 2015.gada 12.decembris, kreditors sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAUJAS TŪRE", nodokļu maksātāja kods 40003545543. Pamats: 2013.gada 12.decembra aizdevuma līgums, 2013.gada 12.decembra hipotēkas līgums. 4. Izsoles sākumcena: izsoles sākumcena atbilstoši Civilprocesa likuma 616. panta noteikumiem ir 75 % no pirmās izsoles sākuma cenas, kas ir 3375,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro,00 centu).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, kā arī citi maksājumi, kas maksājami saskaņā ar Civilprocesa likuma 611. panta otrās daļas noteikumiem, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu un citus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja Ilzes Mālmeisteres, reģ.Nr.LV24086511000, depozīta kontu Nr. LV22TREL9199006001000, Valsts kasē, kods TRELLV22.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: īpašnieks nepatur nekustamajā īpašumā nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. Izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem.

7.2. Izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu.

7.3. Maksāšanas līdzeklis izsolē ir Latvijas Republikas naudas vienība euro ( EUR).

7.4. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10%  no pirmās izsoles sākumcenas jeb 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro) zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā. Nodrošinājumu, ko iemaksājusi persona, kura izsolē nopirkusi nekustamo īpašumu, ieskaita pirkuma maksā, pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles nekavējoties izsniedz atpakaļ.

7.5. Izsole notiek ar augšupejošu soli 100,00 EUR (viens simts euro).

7.6. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

7.7. Ja vairāksolītāja nosolītā augstākā cena netiek samaksāta šo nosacījumu 5.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā, tad vairāksolītājs zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājuma summu - tā netiek atmaksāta, bet tiek pievienota pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7.8. Izsole uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem:

7.8.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs,

7.8.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu,

7.8.3.pircējs noteiktajā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas saskaņā ar

Civilprocesa likuma 611. panta otrās daļas noteikumiem.

7.9. Ja izsole atzīta par nenotikušu noteikumu 7.8.1. un/vai 7.8.2.apakšpunktos paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties par to paziņo visiem kreditoriem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, paziņot rakstiski tiesu izpildītājam  par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.10. Ja izsole atzīta par nenotikušu noteikumu 7.8.3.apakšpunktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties par to paziņo pēdējam pārsolītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa nosolīto cenu, kuram ir tiesības divu nedēļu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas rakstiski paziņot tiesu izpildītājam par īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītājs nav termiņā paziņojis par tiesību izmantošanu vai atteicies no savām tiesībām, katram kreditoram ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas rakstiski paziņot par īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

7.11. Ja vairākas personas paziņojušas, ja vēlas īpašumu paturēt sev, tad starp šīm personām rīkojama izsole saskaņā Civilprocesa likuma 615.panta trešās daļas noteikumiem, izņemot noteikumu par otrās izsoles izziņošanu.

7.12. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā no tiesu izpildītāja paziņojuma nosūtīšanas dienas iemaksā tiesu izpildītāja depozītu kontā valsts nodevu par pieteikumu tiesai, kā arī tiesu izpildītājam pienākošos summu, pirkuma summu. Ja tiesības paturēt nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu izmanto pieteicējs (kreditors SIA "Gaujas Tūre"), tad tas viena mēneša laikā no tiesu izpildītāja paziņojuma nosūtīšanas dienas iemaksā tiesu izpildītāja depozītu kontā  valsts nodevu par pieteikumu tiesai, kā arī tiesu izpildītājam pienākošos summu, paziņo tiesu izpildītājam parāda summu, kas pienākas no parādnieka un kura tiek ieskaitīta kā pirkuma maksa saskaņā ar Civilprocesa likuma 612.pantu.

7.13. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

7.14. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka tās līdz izsoles dienai.

7.15. Izsoles akta apstiprināšana un pārdotā nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja vārda notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā noteiktajā kārtībā rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

Nekustamā īpašuma otrā izsole notiks 2015.gada 16.februārī plkst. 11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres prakses vietā Tūristu ielā 1 (3.stāvā), Saldū, LV-3801. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personas un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63821055, 26522028.


OP 2015/6.IZ32

Izsole

VAS "Latvijas dzelzceļš'' uzaicina piedalīties atklātā melno metāllūžņu pārdošanas izsolē, kas notiks 2015.gada 30.janvārī plkst. 10.00 Rīgā, Gogoļa ielā 3, 243.telpā. Izsoles objekts - dažāda garuma lietotas dzelzceļa sliedes (nepārsniedzot 12,5 m garumu), pārmiju daļas, sliežu stiprinājumi, dzelzceļa vagonu lēninātāji un ritošā sastāva mezgli un detaļas. Realizējamais apjoms - 8000 tonnas ( ± 300 tonnas) 2015.gada februārī - jūnijā. Izsoles sākumcena - EUR 215 (divi simti piecpadsmit euro) par tonnu.

Pretendenti izsoles noteikumus var saņemt VAS "Latvijas dzelzceļš" Rīgā, Gogoļa ielā 3, 367.kabinetā, tālr. 67233846, uzrādot pārskaitījuma dokumentu par dalības maksas EUR 170 + PVN 21% iemaksāšanu VAS "Latvijas dzelzceļš" (vienotais reģ. Nr.40003032065) norēķinu kontā LV58NDEA0000080249645 Nordea Bank AB, Latvijas filiāles kods NDEALV2X, ar norādi - VAS "Latvijas dzelzceļš" "Melno metāllūžņu pārdošanas atklātā izsole".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)