Laidiens: 24.03.2015., Nr. 59 (5377)

Izsoles

OP 2015/59.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 43. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Miks Kozlovskis, prakses vieta: Rīga, Dzirnavu iela 16, rīko Brigitai Mališevai (Biseniecei) piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.80 - Mežciema ielā 23, Rīgā, kadastra numurs 0100 922 0250, platība 60,5 kv.m, kopīpašuma 6050/585400 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 30 000,00. Īpašniece - Brigita Mališeva. Piedzinējs - Vjačeslavs Ļeonovs.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 27.aprīlī plkst.11.00 zvērināta tiesu izpildītāja Mika Kozlovska prakses vietā Rīgā, Dzirnavu ielā 16. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 3000,00) zvērināta tiesu izpildītāja Mika Kozlovska, reģistrācijas Nr. 24106110707, kontā Nr. LV30TREL9199033001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.


OP 2015/59.IZ2

Precizējot iepriekš publicēto

Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2015. gada 6. martā laidienā Nr. 47 tiesu izpildītājas Zanes Trasūnes publicētajā sludinājumā, norādot izsoles kārtu, ieviesusies kļūda. 2015. gada 9. aprīlī plkst. 10.00 notiks nekustamā īpašuma Jaunzemi, Viesītes pagasts, Viesītes novads, kadastra Nr. 5635 002 0019, otrā izsole.

Zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne


OP 2015/59.IZ3

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV-4101, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam "Koklītes masīvs ar Nr.77", Skultes pagasts, Limbažu novads, kadastra Nr. 6676 013 1402, kas pēc zemesgrāmatas datiem sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,0641 ha. Pēc sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja informācijas uz zemes gabala atrodas zemesgrāmatu nodalījumā nereģistrēta apbūve: dzīvojamā ēka - jaunbūve Nr.004. Latvijas Republikas VZD Kadastra sistēmā reģistrētās ēkas - dārza mājiņa Nr.001, siltumnīca Nr.002, saimniecības ēka Nr.003 dabā neeksistē. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Vladimirs Žarkovs. Piedzinēji: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 21 900,00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 28. aprīlī plkst. 10.00 Cēsīs, Pļavas ielā 5, 2. stāvā, zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas prakses vietā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 21 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 2190,00, kas ir 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64174884.


OP 2015/59.IZ4

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV-4101, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam "Mežstūri", Skultes pagasts, Limbažu novads, kadastra Nr. 6676 013 4235, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 2314 m2: zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6676 013 4235, platība 1130 m2, un zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6676 013 4290, platība 1184 m2. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Vladimirs Žarkovs. Piedzinēji: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1500,00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2015. gada 28. aprīlī plkst. 10.30 Cēsīs, Pļavas ielā 5, 2. stāvā, zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas prakses vietā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 1500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr. 09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 150,00, kas ir 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64174884.


OP 2015/59.IZ5

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļu īpašumus (neapdzīvojamās telpas) Tallinas ielā 5, Jūrmalā:

- neapdzīvojamās telpas Nr.4 (51,9 kv.m platībā), Nr.5 (9,8 kv.m platībā), Nr.6 (4 kv.m platībā) kā vienotu objektu - izsoles sākumcena 6490,06 euro jeb 162,90 sertifikāti, drošības nauda - 649 euro, izsole 14.05.2015. plkst. 10.00;

- neapdzīvojamo telpu Nr.7 ar kopējo platību 54,5 kv.m, izsoles sākumcena 5383,68 euro jeb 135,13 sertifikāti, drošības nauda - 538,37 euro, izsole 14.05.2015. plkst. 13.00.

Izsoles notiks Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 18.pantā noteikto kārtību. Privatizācijas pieteikums jāiesniedz līdz 30.04.2015. plkst. 15.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Drošības nauda jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Informācija par objektu: http://www.pa.gov.lv/izsoles/ vai pa tālr. 67021413, 67021374.


OP 2015/59.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46. iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Žannai Roščenko piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: AS "ABLV Bank", reģ. Nr. 50003149401, Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis Nr. 41, kas atrodas Maskavas ielā 164, Rīgā, ar kopējo platību 41,4 m2, kadastra Nr. 0100 348 0916. Īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums EUR 15 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas neatļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek rīkota 2015. gada 30. aprīlī pulksten 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē ir jāieskaita nodrošinājuma summu 10 % apmērā no novērtējuma (EUR 1560,00). Tālr. uzziņām 67294607, 29789219.


OP 2015/59.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46. iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Andim Miltam piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: AS "ABLV Bank", reģ. Nr. 50003149401, Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvoklis Nr. 59, kas atrodas Staiceles ielā 17, Rīgā, ar kopējo platību 29,59 m2, kā arī pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 2959/266893 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr. 0100 918 1117. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 16 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas neatļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek rīkota 2015. gada 30. aprīlī pulksten 10.30. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē ir jāieskaita nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (EUR 1620,00). Tālr. uzziņām 67294607, 29789219.


OP 2015/59.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.38 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltiņa 2015.gada 30.aprīlī plkst. 12.30 Brīvības ielā 68-15, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Dzintaram Druskam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.12 ar kopējo platību 66,95 m2 un 6695/351176 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Jāņa Čakstes ielā 1, Sigulda, Siguldas nov., kadastra numurs 8015 900 0592. Piedzinējs: SIA "Hiponia", adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 22 500 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 2250,00 apmērā, zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Baltiņas, reģ. Nr.11088112334, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199028001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67274581.


OP 2015/59.IZ9

Izsole

Zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, amata vieta Vidzemes apgabaltiesa iecirknis Nr.93, rīko Arnim Akmentiņam un Genovevai Akmentiņai piederošā nekustamā īpašuma Mazā Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals 1199 m² platībā ar kadastra numuru 9415 009 0324. Dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 9415 009 0324 001), palīgēka (kadastra apzīmējums 9415 009 0324 002), palīgēka (kadastra apzīmējums 9415 009 0324 003). Valkas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa, Smiltenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000207277, kadastra numurs 9415 009 0324, Adrese: Mazā Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Īpašnieki aprobežoti ar 2006.gada 20.aprīļa aizdevuma līguma Nr.120446/01 pielikuma Nr.1 43.punktā minētiem nosacījumiem: bez iepriekšējas kreditora rakstiskas piekrišanas nedrīkst iznomāt, dalīt, izkomplektēt, pārdot, dāvināt vai kā citādi atsavināt ieķīlāto īpašumu kopumā vai pa daļām, vai ar to saistītās tiesības, kā arī nojaukt uz ieķīlātās zemes, ja tāda ar šo līgumu tiek ieķīlāta, esošās un turpmāk uzceltās ēkas un būves. Grozīts ieraksts Nr.1.1. daļā par kreditoru (žurnāla Nr. 300001446187, 02.05.2006.): aizliegums noteikts par labu "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2013.gada 4.janvāra nostiprinājuma lūgums, 2012.gada 13.decembra vienošanās Nr.13 par hipotēku un citu zemesgrāmatā nostiprināto tiesību nodošanu (pāreju).

2.2. Īpašnieks aprobežots ar 2006.gada 17.augusta aizdevuma līguma Nr.120446/02 pielikumā Nr.1 43.punktā minētiem nosacījumiem: bez iepriekšējas kreditora rakstiskas piekrišanas nedrīkst iznomāt, dalīt, izkomplektēt, pārdot, dāvināt vai kā citādi atsavināt ieķīlāto īpašumu kopumā vai pa daļām, vai ar to saistītās tiesības, kā arī nojaukt uz ieķīlātās zemes, ja tāda ar šo līgumu tiek ieķīlāta, esošās un turpmāk uzceltās ēkas un būves. Grozīts ieraksts Nr. 2.1. daļā par kreditoru (žurnāla Nr. 300001599684, 24.08.2006): aizliegums noteikts par labu "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2013.gada 4.janvāra nostiprinājuma lūgums, 2012.gada 13.decembra vienošanās Nr.13 par hipotēku un citu zemesgrāmatā nostiprināto tiesību nodošanu (pāreju).

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: 1,5% gadā + 6 mēnešu RIGIBOR. Līgumsods: 30% gadā. Samaksas termiņš - 2026. gada 20. aprīlis. Kreditors: Valsts akciju sabiedrība "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003132437. Pamats: 2006. gada 20. aprīļa aizdevuma līgums Nr.120446/01. Nodrošināmais prasījums LVL 20 000,00 (EUR 28 457,44). Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1. daļā par kreditoru (žurnāla Nr. 300001446187, 02.05.2006.) - kreditors: "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2013. gada 4. janvāra nostiprinājuma lūgums, 2012.gada 13.decembra vienošanās Nr.13 par hipotēku un citu zemesgrāmatā nostiprināto tiesību nodošanu (pāreju).

3.2. Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: 7,35% gadā. Līgumsods: 30% gadā. Samaksas termiņš - 2016.gada 20. jūlijā. Kreditors: Valsts akciju sabiedrība "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003132437. Pamats: 2006. gada 17. augusta aizdevuma līgums Nr. 120446/02. Nodrošināmais prasījums LVL 5000,00 (EUR 7114,36). Grozīts Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 2.1. daļā par kreditoru (žurnāla Nr. 300001599684, 24.08.2006) - kreditors: "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2013. gada 4. janvāra nostiprinājuma lūgums, 2012.gada 13.decembra vienošanās Nr.13 par hipotēku un citu zemesgrāmatā nostiprināto tiesību nodošanu (pāreju).

4. Izsoles sākumcena - EUR 17 000 (septiņpadsmit tūkstoši euro).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieki Arnis Akmentiņš un Genoveva Akmentiņa nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmējs - zvērināts tiesu izpildītājs Vineta Riseva, reģistrācijas Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - izsole un nekustamā īpašuma adresi;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Kreditoru prasījumi tiks apmierināti Civilprocesa likuma 75. nodaļā noteiktajā kārtībā.

9. Nenotikusi izsole un tās sekas:

9.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

9.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

9.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

9.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

9.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

9.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

9.4.Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Vinetas Risevas prakses vietā Limbažos, Rīgas iela 7. Tālrunis 25670836.


OP 2015/59.IZ10

Izsole

Zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, amata vieta Vidzemes apgabaltiesas iecirknis Nr.93, rīko Ērikam Iļmaram piederošā nekustamā īpašuma - Skolas iela 6-8, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, kadastra Nr.4262 900 0306, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 27,4 kv.m un 274/6009 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - UAB "Gelvora Latvijas filiāle", Rīga, Cēsu iela 31/3, Līgatnes novada dome, Spriņģu iela - 4, Līgatne, Līgatnes novads. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 % apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV64TREL919910700100B, saņēmēja - zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, reģistrācijas Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un nekustamā īpašuma adresi. Izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 12.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Vinetas Risevas prakses vietā Limbažos, Rīgas ielā 7. Tālrunis 25670836.


OP 2015/59.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā kā lietu kopību pārdod Svetlanai Kasijanai piederošos nekustamos īpašumus. Izsole tiek rīkota AS "ABLV Bank", reģ. Nr.50003149401, Rīgā, Elizabetes ielā 23, labā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Svetlanai Kasijanai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.25A, t.sk. dzīvoklis Nr.25A ar kopējo platību 58 kv.m un 580/102139 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas Anniņmuižas bulvārī 38, k-1, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 5852, īpašums ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000194355 25A.

1.2. ar dzīvokļa īpašumu funkcionāli saistīta Svetlanai Kasijanai piederoša neapdzīvojamā telpa Nr.4A ar kopējo platību 5,6 kv.m un 56/102139 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Anniņmuižas bulvārī 38, k-1, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 5955, īpašums ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000194355 4A;

1.3. ar dzīvokļa īpašumu funkcionāli saistītas Svetlanai Kasijanai piederošas 636/507555 domājamās daļās no zemes gabala Rīgā, Anniņmuižas bulvārī, Dammes ielā, Slokas ielā, Kleistu ielā, ar kadastra Nr.0100 080 2316, kas ierakstītas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000210088;

1.4. ar dzīvokļa īpašumu funkcionāli saistītas Svetlanai Kasijanai piederošas 636/507555 domājamās daļas no zemes gabala Rīgā, Anniņmuižas bulvārī, Dammes ielā, Slokas ielā, ar kadastra Nr.0100 080 2091, kas ierakstītas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000000939.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000194355 25A II daļas 2.iedaļas 4.1. ieraksts: noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 18.aprīļa hipotēkas līgums Nr.07-K-2344/01.

2.2. Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000194355 25A IV daļas 1., 2.iedaļas 3.1. ieraksts: nostiprināta hipotēka par summu 109 056,35 LVL, tai skaitā aizdevuma summa - 90 880,29 LVL. Procentu likme: 5,56% gadā; sākot no 2009.gada 18.aprīļa, procentu likme tiek noteikta 6 mēnešu EURIBOR + 1,2% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2007.gada 18.aprīļa hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-2344. Kreditors: Akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 18.aprīļa hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-2344, 2007.gada 18.aprīļa hipotēkas līgums Nr.07-K-2344/01. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamiem īpašumiem Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos Nr.100000000939, Nr.100000210088 un Nr.100000194355 4A.

2.3. Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000194355 4A II daļas 2.iedaļas 3.1. ieraksts: noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 18.aprīļa hipotēkas līgums Nr.07-K-2334/03.

2.4. Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000194355 4A IV daļas 1., 2.iedaļas 3.1. ieraksts: nostiprināta hipotēka par summu 109056,35 LVL, tai skaitā aizdevuma summa - 90 880,29 LVL. Procentu likme: 5,56% gadā; sākot no 2009.gada 18.aprīļa procentu likme tiek noteikta 6 mēnešu EURIBOR + 1,2% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2007.gada 18.aprīļa hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-2344. Kreditors: Akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 18.aprīļa hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-2344, 2007.gada 18.aprīļa hipotēkas līgums Nr.07-K-2344/03. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamiem īpašumiem Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos Nr.100000194355 25A, Nr.100000000939, Nr.100000210088.

2.5. Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000000939 II daļas 2.iedaļas 171.1. ieraksts: atzīme - Svetlanai Kasijanai noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 18.aprīļa hipotēkas līgums Nr.07-K-2344/02.

2.6. Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000000939 III daļas 1.iedaļas 129.1. ieraksts: atzīme - Svetlana Kasijana aprobežota ar 2007.gada 17.janvāra pirkuma līguma Nr.4-25A-37 punktos 4.3, 4.5, 5.5. un 4.7. minētiem nosacījumiem.

2.7. Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000000939 IV daļas 1., 2.iedaļas 157.1. ieraksts: nostiprināta hipotēka par summu 109056,35 LVL, tai skaitā aizdevuma summa - 90 880,29 LVL. Procentu likme: 5,56% gadā; sākot no 2009.gada 18.aprīļa procentu likme tiek noteikta 6 mēnešu EURIBOR + 1,2% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2007.gada 18.aprīļa hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-2344. Kreditors: Akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 18.aprīļa hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-2344, 2007.gada 18.aprīļa hipotēkas līgums Nr.07-K-2344/02. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamiem īpašumiem Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos Nr.100000194355 25A, Nr.100000210088 un Nr.100000194355 4A.

2.8. Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000210088 II daļas 2.iedaļas 38.1. ieraksts: atzīme - Svetlanai Kasijanai noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 18.aprīļa hipotēkas līgums Nr.07-K-2344/04.

2.9. Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000210088 III daļas 1.iedaļas 23.1. ieraksts: atzīme - Svetlana Kasijana aprobežota ar 2007.gada 17.janvāra pirkuma līguma Nr.4-25A-37 punktos 4.3, 4.5, 5.5. un 4.7. minētiem nosacījumiem.

2.10. Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000210088 IV daļas 1., 2.iedaļas 38.1. ieraksts: nostiprināta hipotēka par summu 109056,35 LVL, tai skaitā aizdevuma summa - 90 880,29 LVL. Procentu likme: 5,56% gadā; sākot no 2009.gada 18.aprīļa, procentu likme tiek noteikta 6 mēnešu EURIBOR + 1,2% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2007.gada 18.aprīļa hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-2344. Kreditors: Akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 18.aprīļa hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-2344, 2007.gada 18.aprīļa hipotēkas līgums Nr.07-K-2344/04. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamiem īpašumiem Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos Nr.100000194355 25A, Nr.100000000939 un Nr.100000194355 4A.

3. Izsoles sākumcena: 51 500 EUR (piecdesmit viens tūkstotis pieci simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - EUR;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā izsoles nodrošinājums 5150 EUR apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma;

6.5. izsoles solis 1000 EUR;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole tiek rīkota 2015.gada 30.aprīlī pulksten 11.15 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē ir jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma (EUR 5150,00). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālr. uzziņām 67294607, 29789219.


OP 2015/59.IZ12

Izsole

Zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, amata vieta Vidzemes apgabaltiesas iecirknis Nr.93, rīko Andrim Ķeirānam piederošā nekustamā īpašuma - Krasta iela 3-18, Cesvaine, Cesvaines novads, kadastra Nr. 7007 900 0412, - otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 60,1 kv.m un 601/12242 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinējs - "MG Capital" akciju sabiedrība, Rīga, Cēsu iela 31/3; Cesvaines novada dome, Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 3400,00. Otrās izsoles sākumcena - 2550,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 % apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV64TREL919910700100B, saņēmēja zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, reģistrācijas Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un nekustamā īpašuma adresi. Izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 12.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Vinetas Risevas prakses vietā Limbažos, Rīgas ielā 10. Tālrunis 25670836.


OP 2015/59.IZ13

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr. LV 06117511080, prakses vieta Tukums, Pils iela 14, rīko Viktorijai Smukkalnei piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 9001 900 6603, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 66,3 m2. Nekustamais īpašums atrodas Smilšu ielā 48-31, Tukumā. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 10 500. Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 10 500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašniece - Viktorija Smukkalne. Piedzinējs - SIA Nekustamā īpašuma aģentūra NĪTA, Pils iela 14, Tukums.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas, zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr. LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks 2015.gada 28.aprīlī pulksten 15.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Informācijas par izsoli pa tālruni 31-23573, mob. tālr. 26445485.


OP 2015/59.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko 1. izsoli bezmantinieku mantai - nekustamajam īpašumam - d/s VEF-Pabaži Nr.47 Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.8033 003 0779. Kreditori: SIA Vita Credit (Brīvības gatve 445-7, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem, ar kopējo platību 0,057 ha, uz zemes gabala atrodas ekspluatācijā nenodota dārza māja (kadastra apzīmējums Nr.8033 003 0779 001). Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 9800,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 29.04.2015. plkst. 10.00 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 980,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt izpildu lietas Nr.00001/084/2015-BL un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737, 27004252.


OP 2015/59.IZ15

Izsole

Sertificēta maksātnespējas procesa administratore Irēna Medvecka, prakses vieta: K.Valdemāra ielā 33-18, Rīgā, LV-1010, rīko pirmo izsoli fiziskajai personai Zanei Bondarei, pers. kods 300380-10704, piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Rušonu ielā 24, Rīgā, dzīvokļa īpašums Nr.43, kadastra Nr. Nr.0100 909 0959. Īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 29,52 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām kopīpašuma 2952/213140 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma hipotekārais kreditors: AS "DNB banka", reģistrācijas Nr.40003024725, juridiskā adrese: Skanstes ielā 12, Rīgā, LV-1013. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena ir 6900 EUR. Nekustamā īpašuma cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 24.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 33-18. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita administratores Irēnas Medveckas, pers. kods 120152-13059, norēķinu kontā AS "DNB banka", konta Nr. LV61RIKO0002221030802, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 690 EUR apmērā. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Tālrunis uzziņām 67333033.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)