Laidiens: 23.03.2015., Nr. 58

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/58.AKK1

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta Valsts autosatiksmes infrastruktūras attīstības projektu nodaļas vecākais/-ā referents/-e (projektu koordinators/-e)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, inženierzinātnēs, tiesību vai sociālajās zinātnēs

- pieredze Eiropas Savienības vai citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu uzraudzībā

- pieredze darbā valsts pārvaldē

- vēlama pieredze darbā ar valsts autoceļu projektu uzraudzību

- labas angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru lietotāju līmenī

- analītiskās domāšanas prasmes, patstāvība, orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Galvenie amata pienākumi saistīti ar Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanas uzraudzību, kā arī plānošanas dokumentu un to grozījumu izstrādi.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378.kabinets, e-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Tālr. uzziņām 67028218.


OP 2015/58.AKK2

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Finanšu un attīstības plānošanas departamenta vecākais/-ā referents/-e

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālām zināšanām

- pieredze ES transporta politikas jautājumos

- pieredze teritorijas plānošanas jomā

- pieredze darbā ar ģeogrāfiskām informācijas sistēmām (ĢIS), ģeogrāfisko datu uzturēšanu, atjaunošanu

- labas angļu valodas zināšanas

- teicamas prasmes darbā ar datoru

- prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un sadarboties ar kolēģiem

Galvenie pienākumi:

- sadarboties ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē

- izmantojot ArcGIS datorprogrammu, nodrošināt nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju vektordatu aktualizāciju un izsniegšanu

- piedalīties normatīvo aktu izstrādē

- sekot līdzi Eiropas transporta politikas attīstībai, īpaši pilsētu mobilitātes jautājumos un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, piedalīties instrukciju, sākotnējo pozīciju un nacionālo pozīciju sagatavošanā

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378.kabinets. Tālr. uzziņām 67028218.


OP 2015/58.AKK3

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu - Militāri publisko attiecību departamenta vecākais referents

Pretendentam izvirzītās prasības:

- augstākā izglītība (vēlams komunikācijas jomā)

- pieredze automatizētās lietvedības sistēmas lietošanā, dokumentu aprites darba organizācijā

- izpratne par Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, tostarp NBS uzdevumiem un struktūru

- angļu valodas zināšanas (citas svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību)

- labas komunikācijas prasmes, augsta atbildība un spēja darboties saspringtās situācijās

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē

Galvenie amata pienākumi - organizēt departamenta lietvedību un gatavot dokumentus nodošanai arhīvam; veikt dokumentu noformēšanu, protokolēt departamenta rīkoto sanāksmju norisi; piedalīties militāri publisko attiecību projektu organizatoriskajā darbā.

Mēs piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam un veselības apdrošināšanu

Konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV- 1473 vai uz e-pasta adresi inese.lozda@mod.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Vakances.aspx. Fakss 67210412. Uzziņas pa tālr. 67335268, 67335201.


OP 2015/58.AKK4

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz Mediju politikas nodaļas eksperta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

- atbilstoši Mediju politikas nodaļas kompetencei piedalīties valsts politikas izstrādē mediju jomā

-atbilstoši Nodaļas kompetencei nodrošināt politikas attīstības dokumentu ieviešanas koordināciju mediju jomā

- sadarboties ar citām institūcijām mediju politikas jautājumos

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs

- vēlama darba pieredze publiskajā pārvaldē

- vēlama zinātniskā vai akadēmiskā darba pieredze

- labas angļu valodas zināšanas (mutvārdu saziņas prasmēs vismaz B1 līmenis)

- labas zināšanas par mediju politiku, zinātnisko domu mediju un komunikācijas zinātnēs

- vēlamas zināšanas par jaunākajām Latvijas un starptautiskajām tendencēm mediju nozarē

- vēlama pieredze darbā ar tiesību aktiem un politikas dokumentiem mediju jomā

- vēlama pieredze darbā ar starptautiskiem tiesību aktiem

- prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to

- labas komunikācijas prasmes

Konkursa pretendentiem 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, 21.kabinetā, vai elektroniski uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv ar norādi "Vārds, Uzvārds, pieteikums Mediju politikas nodaļas eksperta vakancei" šādi dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV)

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

- amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv).


OP 2015/58.AKK5

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz Mediju politikas nodaļas juriskonsulta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

- sagatavot tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un citu dokumentu projektus mediju politikas jomā

- analizēt tiesību aktu un citu dokumentu piemērošanas praksi

- sagatavot atzinumu projektus par citu ministriju, Valsts kancelejas, un citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādāto tiesību aktu projektiem, to anotācijām un politikas plānošanas dokumentu projektiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē

- vēlama darba pieredze publiskajā pārvaldē vai akadēmiskā darba pieredze

- vēlama darba pieredze tiesību aktu un citu juridisko dokumentu sagatavošanā

- vēlama darba pieredze tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu mediju jomā sagatavošanā

- labas zināšanas par mediju politiku un mediju nozari

- teicamas angļu valodas zināšanas (mutvārdu saziņas prasmēs vismaz C1 līmenis)

- prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to

Konkursa pretendentiem 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, 21.kabinetā, vai elektroniski uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv ar norādi "Vārds, Uzvārds, pieteikums Mediju politikas nodaļas juriskonsulta vakancei" šādi dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV)

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

- amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv).

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- profesionālās izaugsmes iespējas

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- darbavietu Rīgas centrā

Tālrunis uzziņām 67330217.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/58.AKR1

Veselības inspekcija informē, ka 2015.gada 9.februāra izdevumā izsludinātais konkurss uz vakanto Zemgales kontroles nodaļas inspektora amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2015/58.AKR2

Valsts zemes dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Valsts zemes dienesta Juridiskā departamenta Tiesību aktu uzraudzības daļas juristes (ierēdnes) amatā uz noteiktu laiku no 2015.gada 16.marta iecelta INGA GEDROVIČA-JURAGA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)